Žádné děti, žádné ženy. Jen silní mladí muži. Dobře oblečení, dobře živení. K zamyšlení.

06.08.2015 17:56

Za vším tímto marastem stojí Projekt EUROMED. Pokud nevíte oč se jedná, zadejte do vyhledávače. Budete překvapeni jaký dárek nám všem vědomě a plánovaně nadělila EU. Po seznámení s tímto projektem se přestanete ptát sami sebe, proč vlády nic nedělají a trpně přihlížejí likvidaci Evropy.

 

Vazalové musí poslouchat a nesmí reptat.

Slouží jim politici, nadnárodní instituce, vlády jednotlivých států, média držená a ovládaná těmi samými lidmi, kteří tohle všechno organizují.

Je to boj světové nadnárodní oligarchie proti všem lidem světa. Ke svému cíli, kterým je neomezená vláda nad světem potřebují vyvolat totální chaos a destruovat národní státy, které jsou poslední i když stále slabší ochranou obyvatel před těmito predátory.

Tito predátoři v roce 1913 definitivně ovládli bankovní systém Spojených států amerických ustavením tzv. FEDU. Tím postupně ovládli i politický systém této země a postupně jeho s jeho pomocí zahájili tažení, které bude ukončeno ve chvíli, kdy se zhroutí poslední centra nezávislosti.

Toto tažení je charakterizováno ekonomickým a vojenským tlakem na státy, které nechtějí dobrovolně vydat své zdroje a obyvatele k zotročení.

Mezi vypracované metody patří financování protichůdných sil /etnika, národy, politické strany, náboženské systémy, rasy atd./ a jejich stálé podněcování ke vzájemnému střetu, který danný region, či stát morálně i ekonomicky devastuje. Tyto oběti jsou ponoukány k zadlužování na nákup zbraní a komodit nutných k přežití obyvatel. Vybrané osobnosti se pak prostřednictvím úplatků a výhrůžek stávají vnitřními agenty, pracujícími proti zemím, které se predátoři rozhodli ovládnout.

Dalším krokem je zničení domácí inteligence schopné politického a mravího odporu. K tomu slouží povinná oslava konzumního způsobu života, šíření pornografie, drog, mravní relativismus, destrukce a přeměna domácího duchovního systému buď k lokajskému posluhování novým pánům, nebo v nějakou formu fundamentalismu, se kterou se inteligentní a duševního odporu schopní jedinci neztotožní, což umožňuje atomizaci společnosti do její tzv. "občanské" podoby, kdy každý vede boj s každým ve jménu ekonomických, etnických, rasových, genderových, či jiných zájmů. V případě potenciálního ohrožení nadvlády jsou proti sobě štvány jednotlivé zájmové skupiny s cílem zaměstnat společnost vzájemným bojem a hádkami, přičemž organizované skupiny zasvěcených a cíleně řízených se dokáží efektivně zmocnit vlády nad neorganizovanou a roztříštěnou opozicí. Média, která jsou vždy kontrolována oligarchy podle potřeby plně podporují buď vládnoucí místodržitele, nebo v případě potřeby umělou a řízenou opozici, která opět zajistí neporušitelnost zájmů nadnárodních predátorských skupin.

Jakýkoli občanský odpor si musí být vědom, že jeho hlavní nepřátelé budou kromě těch zahraničních především domácí síly, které trvale udržují zdání, že jsou domácí i když nejsou a trvale chrání a uskutečňují agendu dobyvatelů:

1/ Hlavní média v daném státě /veřejnoprávní média, masmédia, bulvár, největší zpravodajské portály s celostátním dosahem-do této uzavřené enklávy nemůže proniknout nikdo z vnějšku/

2/ Vedení největších politických stran, které mají navenek působit rozdílně a tzv. vést politickou soutěž. Tímto způsobem vychytávají hlasy voličů, kteří žijí v iluzi, že mají na výběr a někdo bude zastupovat jeho zájem. Skutečnost je taková, že systém je řízen osobními a ekonomickými vazbami, nikoli zájmem země a jejich obyvatelstva. Přičemž zasvěcení a spolehliví agenti nadnárodních predátorů putují vedením jednotlivých politických subjektů, případně zakládají subjekty nové a nikdy jim nechybí finanční základna i podpora hlavních médií. Podle toho jsou nejspolehlivěji identifikovatelní.

3/ Další hybnou pákou systému proti občanům jsou tzv. nevládní a neziskové organizace, které jsou financovány právě těmi, kteří je používají jako "hlas rozumných, angažovaných a kulturních sil" a tím jednak budí zdání plurality názorů a vytvářejí iluzi přání občanů, veřejného mínění. Ve skutečnosti jsou poplatní svým zřizovatelům, sponzorům, mocným lidem stojícím za vládami a většinou nad vládami.

 

Tyto skutečnosti jsou většině populace nesrozumitelné. Není si vědoma existence nepřátelského organizmu na svém těle, považuje parazita za součást sebe sama a tím nedokáže čelit stálé manipulaci.

Prolomení neznalosti podstaty fungování zmíněných tří bodů je jedinou možnou cestou k účinnému a trvalejšímu osvobození.

 

 

Quintus Sertorius

Diskusní téma: Žádné děti, žádné ženy. Jen silní mladí muži. Dobře oblečení, dobře živení. K zamyšlení.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek