Všech typů znásilnění v Norsku se účastnilo na 50% muslimských pachatelů.

16.07.2015 18:33

Už před 3 roky uveřejnila norská policie situační zprávu, která by zejména dnes měla být alarmujícím zvonkem pro české politiky a především občany, neboť tehdy ještě žádný masový exodus Arabů do Evropy neprobíhal, minimálně ne v takovém měřítku, v jakém probíhá teď. Jak norská policie tehdy uvedla,brutální znásilnění, podle norské specifikace, měla v Oslu na svědomí ze 100% muslimská komunita.Všech typů znásilnění v Norsku se účastnilo na 50% muslimských pachatelů.

Zpráva zmiňuje [1], že ze 132 osob obviněných ze znásilnění v celém Norsku jich téměř 46% mělo africký, blízkovýchodní a asijský původ, 38% z nich bylo norských občanů (ovšem včetně muslimů a cizinců již s norským občanstvím!), 2.3% bylo Američanů a necelých 14% Evropanů a ostatních. U pachatelů, u kterých se nepodařilo prokázat totožnost, mělo 8 útočníků tmavou pleť, 5 útočníků mělo evropský bělošský vzhled a 4 měli asijský původ.

Tato zpráva a video má aktuální platnost i po 3 letech, protože Norsko od té doby přijalo změnu mediální profilace muslimské otázky a policie již takto otevřeně o problematice v Norsku nehovoří. Jak už jsem hovořil minulý týden ve vysílání Svobodného Vysílače CS, čeští občané se musí připravit i v Česku na stejnou nebo podobnou zkušenost, zejména v místě ubytoven a center, kde budou uprchlíci v ČR umístěni. Bude třeba dávat pozor na to, aby dospívající a přitažlivé dívky nechodily samy po ulicích, aby se neoblékaly obvyklým způsobem, ale spíše se zahalovaly atd.

pakistan-norway-is_1184113x.jpg

Muslimové pálí norskou vlajku

Znásilnění není v Islámu trestný čin, trestným činem se může stát po nahlášení policii, ovšem v takovém případě policie v islámské zemi vyšetřuje vinu dívky nebo ženy, jestli nevyprovokovala svým chováním nebo oblékáním muže, který ji znásilnil. V Saúdské Arábii je např. žena zodpovědná za své znásilnění, pokud vyjde na ulici bez doprovodu svého manžela nebo rodičů. Za znásilnění v některých případech může soud uložit pokutu rodičům anebo i manželovi, že ženu neuhlídal doma a pustil jí na ulici.

Žena má v islámu tzv. „směnnou hodnotu“, která v různých arabských zemích se může měnit, např. v chudém Afghánistánu má žena hodnotu 5 koz, resp. 4 ovcí, resp. 1 krávy. V Saúdské Arábii se směnný systém neuplatňuje už desítky let, používají se peníze. Tady je zajímavá paralela s křesťanskou Biblí a původem ženy. Podle křesťanské nauky byla žena stvořena Bohem z Adamova žebra, aby nebyl sám a nebylo mu smutno. Žena tedy vychází z muže a je mu účelem potěšení. Islám toto postavení ženy od křesťanství převzal. Postavení ženy v katolickém pojetí bylo revidováno již ve středověku, kdy úloha muže a ženy byla přeorganizována k podobě svaté rodiny, kdy žena sice nebyla dána na stejnou úroveň jako muž, ale byla jí přiřknuta role a podobenství rodičky Panny Marie. Rovnoprávnost přišla až ve 20. století, ale žena v křesťanském pojetí je v očích muslimů skandální, protože žena není v křesťanském pojetí věc.

Pokud v islámském světě zemře manžel, pozůstalá žena je na tom velmi špatně, protože jde o „použité zboží“. Arabové se štítí vdov, protože v nich spatřují „nečisté nádoby“, které již někdo použil. V Pákistánu a Afghánistánu lze často spatřit ovdovělé ženy sedící na ulici spolu se psy, protože rodina zemřelého manžela jednoduše vdovu vyhodí na ulici, neboť v islámu okamžikem úmrtí manžela končí sňatek a veškeré příbuzenské vazby na rodinu manžela. Dědictví se v islámu uplatňuje jen po meči, tedy po mužské rodové linii. Sekulární íránské zákony toto mění, vdova má nárok na zaopatření rodinou manžela, v bohaté Saúdské Arábii vdova dostává zaopatření a peníze na nezletilé potomky, ale ne přímo na sebe, pokud manžel ve své závěti dopředu toto nezmění a neupraví.

736430~Professional-Muslim-Female-Beggar-Holding-Card-Saying-She-is-a-Widow-with-2-Children-and-No-Support-Posters.jpg

Muslimská vdova žebrá na ulici s dopisem o tom, že má 2 děti a žádnou podporu

Není proto divu, že arabští mladíci, kteří přicházejí do Evropy, mají k ženám „věcný“ vztah a podle toho se k nim tak chovají. Norsko má podobný systém rozlišování znásilnění jako v USA, kde se znásilnění posuzuje podle stupně brutality. A právě nejnásilnější formy znásilnění páchají v Norsku prakticky pouze muslimové. Toto je varování, jak by to brzy mohlo vypadat i v Česku.

Zdroj

Diskusní téma: Všech typů znásilnění v Norsku se účastnilo na 50% muslimských pachatelů.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek