Vládnoucí havlistická třída se nebude štítit žádné hanebnosti a žádná podlost pro ní nebude dost nízká.

18.08.2015 07:24

Končící prázdniny a stupňující se imigrantská "krize" (nese všechny znaky organizovaného sociálního inženýrství) akcelerují pohyby na "reformistické" frontě. Vidíme seriozní pokus o resuscitaci strany Svobodných, kterou se pokouší zachránit "lidový" sociolog Petr Hampl. Blok proti Islámu pod vedení Martina Konvičky ohlásil vstup do politiky a sám M. Konvička plánuje kandidovat v senátních volbách. T. Okamura dokázal zkonsolidovat pozice po vnitrostranickém puči a jeho aktivity na antiimigrantské frontě ukazují, že zbraně zdaleka nesložil. Všichni výše uvedení pánové nejenom deklarují odmítání imigrantů, ale i pokus o systémovou změnu české společnosti a politického uspořádání.

Co je tím míněno?

Vyjděme ze skutečnosti, že naše země se již zhruba posledních 10-15 let nachází v tzv. postdemokracii. Parlamentní demokracie, tedy systém, kde si skupiny společnosti volí své zástupce, se ukázal jako historicky pěkný, ale pravděpodobně nepoužitelný způsob společenského uspořádaní a někdo kolem roku 2000 u nás nenávratně skončil. Navíc se ukázal jako slepá ulička. Ve všech zemích totiž vedl k postdemokratickému režimu, což lze nazvat jako jakási diktatura "cnosti a humanity". V našem případě to znamená systém, kde sice ještě volby formálně probíhají, ale vždy nakonec vládne "havlistická galerka". (můžete ji rovněž nazývat pražská kavárna, pravdo-láska, havloidi atd) Ta prostřednictvím plně ovládaných tradičních politických stran, médií, státní a nadnárodní byrokracie a tzv. "neziskovek" zcela kontroluje společnost a zatím si vždy dokázala bez potíží poradit s těmi, kteří se pokusili její panství narušit. Buď mediální dehonestací, korupcí, či kriminalizací.

Z této skutečnosti musí všichni výše uvedení reformátoři vyjít, pokud mají mít šanci na úspěch. To znamená, že jejich program musí být jasný, srozumitelný a komunikovatelný přímo potenciálním voličům

M. Tatcherová kdysi řekla, že stát by měl zajistit vnitřní a vnější bezpečnost a poctivou měnu a do zbytku se neplést. Lidové politické moudro zase praví, že člověk může mít maximálně dvě až tři priority, který se má politická strana v kampani držet a nenechat se zatáhnout do zbytečných diskusích o margináliích.

Pokusme se tedy formulovat jednoduchý tříbodový reformní program.

První otázkou je, kdo by měl být jeho voličem? Definujme to jako lidi, kteří nejsou součástí vládnoucí třídy, ale svojí obživu si obstarávají sami a mají pozitivní vztah ke své zemi.

1) Zabránit islamizaci naší země a odmítat imigraci z Afriky a Asie. To by znamenalo asi následující:

- Důsledné odmítání imigrantů z Afriky a Asie

- Odsun přistěhovalců, kteří jsou již na našem území a představují bezpečnostní, či zdravotní riziko pro naši zemi zpět do jejich vlasti.

- Zákaz propagace islámu, zákaz stavby mešit, zahalování na veřejnosti atd

- Ukončení finanční i jiné podpory všem etno a lidsko právním "neziskovkám"

- Vysoké zdanění všech příspěvků pocházejících od zahraničních nadací a institucí. (připomínám, že jedním z hlavních podporovatelů multikulturalismu jsou fondy G. Sorose a granty vlád USA, či Norska.tedy nejde zdaleka pouze o Saudskou Arábii a Katar.. Výjimku by snad mohly mít křesťanské spolky)

- Zrušení volebního práva všem nečeským občanům

- Zavedení školného pro humanistické obory na VŠ

- Odstoupení od všech mezinárodních smluv, které se týkají "uprchlíků", či tzv lidských práv

- Podpora pro rodinné politiky pro běžné občany (například vysokou daňovou úlevou pro rodiny s více dětmi - tedy nikoliv dávkami jako doposud)

 

2) Debyrokratizace země a podpora drobného a středního podnikání. To by mohlo znamenat následující:

- Reforma politického systému s přechodem na přímou demokracii. Na národní úrovni by mohl zůstat President a malý parlament (třeba 51 členů), ale většina pravomocí by se přesunula na místní úroveň okresů.

- To přirozeně implikuje zrušení zcela zbytečných krajů

- Rušení daní (z nemovitosti, silniční, DPH z potravin atd atd) a tím pádem rušení zbytečných byrokratických institucí bez náhrady. Prostřednictvím omezování rozpočtů

- Výrazné zjednodušení předpisů na zakládání malých firem a zrušení všech byrokratických omezení, která jim brání.

- Velmi důsledná antimonopolní politika ve všech hlavních oborech, včetně případného nuceného rozdělení velkých korporací

- Zvýšení daní velkým korporacím a řada předpisů a regulací by platila až pro firmu od počtu 15 zaměstnanců a výše.

- Redefinice role ČNB - kdy není udržitelné, aby to byla instituce, která slouží spíš soukromím zájmům jejich šéfů než stabilitě české měny a prosperitě země.

- Rušení institucí jako jsou Ombudsmani apod..

- Podpora reálné české ekonomiky a tedy rušení všech šikanozních opatření jako "registrační pokladny atd".

 

3) Obnovení národní svrchovanosti a zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti

- Primární předpoklad bude vystoupení z EU

- Odstoupení od všech mezinárodních smluv, které umožnují jurisdikci proti českému státu a jeho občanům na nadnárodní úrovni

- Reorganizace české armády tak, aby byla schopna bránit zemi a její profesionální vojáci by v případě potřeby sloužili jako velitelské kádry pro místní domobranu.

- Vznik domobrany na základě krátkodobé branné služby. Ta by byla dobrovolná, ovšem ten, kdo by v ní nesloužil by platil vyšší daně z příjmu po zbytek života! A znamenala by možnost pro její absolventy držet doma běžné roční palné zbraně včetně automatických. Držení zbraní pro původní české občany by mělo být velmi jednoduché a stát by měl podporovat jejich vlastnictví a schopnost s nimi zacházet formou dobrovolných střeleckých spolků a spolků sebeobrany.

- Volení soudců a státních návladních a okresních policejních ředitelů, které by bylo ale možno v lidovém referendu odvolat.

- Ukončení zvýhodˇnování menšin na úkor většiny, jako se to dělo doposud v rámci tzv diskriminační agendy a důsledné potírání kriminality menšin a případné vyhoštění pachatelů menšinové trestné činnosti

- Revize všech občanství získaných v posledních 15 letech u problematických menšin. (slovenští Cikáni, Arabové atd)

- Reforma zákona o českém občanství, to by mělo být možné získat pouze narozením českým rodičům

Jaké by mohlo byt hlavní volební heslo? Naši zemi si chceme řídit sami...!

Nyní pár rad ohledně volební strategie a taktiky:

Vycházejte z předpokladu, že vládnoucí třída nehraje férově a media k vám budou nepřátelská.

Zaměřte se tedy na media a postupy, kde pravdolásku můžete obejít a ignorovat. Jako jsou billboardy, vlastní noviny apod. Nenechte se nalákat na sliby o "diskusích a dialogu". Cílem havloidů není žádná racionální diskuse, ale snaha vás vyčerpat v nesmyslných diskusích (viz třeba deviantní "VŠ pedagog" Kohout, či nedávný "rozhovor" M. Konvičky na TV, kterou vlastní a dotuje jistý Zdeněk Bakala, který tak zázračně zbohatnul z privatizace OKD a Becherovky..)

Bude to znamenat mnoho setkání s běžnými lidmi, obcházení domů, propagační stánky na ulicích, diskuse v hospodách .ale jiná cesta není..

Zbytku témat by se neměli reformátoři příliš všímat. Vládnoucí třída se je jistě bude snažit zatáhnout do diskusí o "nutných" reformách zdravotnictví a pensijního systému apod. ( a ukázat je jako "nekompetentní") Ale jejich odpověď by měla být. Sami jste nedokázali ten problém vyřešit za 25 let a tak jejich řešení může ještě chvíli počkat. Nejprve musíme ubránit naší zemi před přistěhovaleckými hordami,! (díky nímž by mimochodem rychle zkolaboval i sociální a zdravotní systém)

Stejně tak se vyhněte kontroverzním detailům, která jsou vnímána citlivě veřejností. Například deklarace podpory problematickým menšinám jako jsou Cikáni a Vietnamci. Tohle může být pro někoho intelektuální problém (aby se dobře cítil, že není "rasista"), ale česká společnost s nimi má vesměs negativní zkušenosti. Pokud se nedokážete přizpůsobit náladám veřejnosti, tak raději o tom tématu mlčte. Nemůžete tím nic získat.

Stejně opatrný bych byl deklaracemi o přijímání "nemuslimských" uprchlíků z Afriky a Asie. Vaši voliči si tu žádnou (byť nemuslimskou Afriku) v sousedství nepřejí.. Opět radím raději mlčte.

Nesnažte se dělat "Pravdo-lásku soft" podporou různých homosexualistických a ekologických témat.

Nesnažte se nyní dohodnout s jednotlivými politiky z establishmentu. Jako třeba J. Černochová z ODS. To by vás pouze poškodilo. Tihle lidé s vámi možná mohou souhlasit v detailech, ale jsou to příslušníci establishmentu a skutečnou změnu nechtějí. Budou se vás snažit zkorumpovat prebendami a funkcemi (viz Petr Mach), ale hlavně dohody ad hoc se mají uzavírat až po volbách!

Připravte se na dehonestační kampaně a pomluvy ze strany establishmentu jak proti vám, tak vašim rodinám a obrňte se proti nim hroší kůží.. Vládnoucí havlistická třída se nebude štítit žádné hanebnosti a žádná podlost pro ní nebude dost nízká.

Ale šanci na úspěch a tolik potřebnou změnu máte/máme! Pravda je totiž na naší straně!

Zdroj

Diskusní téma: Vládnoucí havlistická třída se nebude štítit žádné hanebnosti a žádná podlost pro ní nebude dost nízká.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek