Velká výměna není žádná náhoda nebo přírodní katastrofa, ale je to záměrné a plánované. Neexistuje žádná integrace. Multikulti je jen přechodný stav k Velké výměně.

26.08.2016 18:09
Je to nejznámější tajemství naší doby. Všichni ho vidí, všichni o něm vědí, ale nikdo se o něm neodvažuje mluvit. Probíhá velká výměna. Týká se nás všech a zasahuje do všech oblastí života. My všichni víme, co se děje ve všech velkých německých městech jako Frankfurt, Hamburk, Stuttgart, München, Berlín, popřípadě jinde v Evropě. Není to evoluce, a není to náhodný přírodní úkaz, co nás postihl. Je to něco zkaženého v našich státech.

 

Domácí obyvatelé se postupně vytrácejí a jsou nahrazováni cizími. Tento článek odhaluje pravdu bez příkras. A budeš moci svůj názor na politiky zásadně zrevidovat. Dozvíš se přísně utajenou pravdu, kterou média a politici skrývají. Objasníme ti, co se s námi stalo.

Odhalujeme Velkou výměnu

Všichni to vidíme, slyšíme a cítíme. Stáváme se cizinci v našem domě, ve vlastních ulicích a městech. Za pár desetiletí budeme cizinci ve vlastní zemi. Žádné noviny, žádný politik a ani žádný expert nevysloví tuto skutečnost. Spíše naopak! Všechno bylo učiněno, aby byla Velká výměna zatajena. Kdo si troufne o tom mluvit, je ihned označen za rasistu a extremistu az veřejného života vyřazen. Pak uznáte, že Velká výměna není žádná náhoda nebo přírodní katastrofa, ale je to záměrné a plánované.

Skrývají se za tím zodpovědní lidé, kteří vědomě a záměrně chtějí naši kulturu odstranit a její vlastní národ vyměnit. Multikulturalisti (nebo po novém sluníčkáři) jsou vzájemně propojeni a aktivní. Mají plán a agendu. Každý den je v pohybu jejich na bohatá propagandistická fabrika, která jejich Velkou výměnu pohání vpřed. Mlčící a hloupí „ovčané“ drží dál. Sedí na vysokých postech v novinách, v parlamentu, na školách a kulturních centrech. My jsme jim vyhlásili válku a chceme vynést pravdu na světlo.

Je naší povinností vyjasnit nefalšovanou a střízlivou pravdu na příkladu Německa. Je to jen na tobě, co s těmito informacemi uděláš. Zda se budeš bránit, nebo chceš zůstat nadále klamán a nakonec vyměněn. Ale nemůžeš už nikdy říci: My jsme všichni vyrostli ve víře, že Česko (Německo) je pro Čechy (Němce) a samozřejmě pro ně také zůstane. Toto bylo pro nás přirozené a samozřejmé a přece jsme tuto víru ztratili. Přesně tak, jak důvěru k politickým elitám. 

V roce 1965 se stala událost známá pod názvem „Pillenknick“ (teorie vysvětlující pokles porodnosti). Průměr byl 1,3 dítěte na jednu německou ženu. Tím kleslo německé obyvatelstvo až o třetinu.

Zároveň jsme (Němci) v průměrném věku již téměř 46 let nejstarší národ Evropy a druhý nejstarší celkově ve světě. S nízkou porodností jde ruku v ruce drastické stárnutí, které z nás udělá bezdětných starců. Ale i přesto jsou v médiích oslavné zprávy, že naše obyvatelstvo narůstá. Jak se to dá vysvětlit? Náš růst obyvatelstva přichází samozřejmě s importem cizích lidí. V roce 2013 se do Německa přistěhovalo 450 000 cizinců, kteří jsou do tohoto „nárůstu obyvatelstva“ započítání.

SPA3fd712_shutterstock_59498605

Kombinací porodnosti, imigrace a získání občanství bylo rodilých Němců o 377 681 méně a ne-Němců o 577 332 více. Samozřejmě je zde zohledněna pouze první a druhá generace přistěhovalců, kteří jsou ve veřejných statistikách. Třetí generace přistěhovalců, kteří se zde narodili, nespadá pod definici „přistěhovalec (imigrant)“.Tato čísla by pak byly ještě drastičtější. Vedle oficiálních čísel 16,3 mil. v Německu žijících přistěhovalců existuje velká skupina ne-Němců, kteří se nenacházejí v těchto statistikách. To nemá nic společného s normální imigrací jak je nám to prezentováno, ale jde o Velkou výměnu. Již 50 let proudí nesčetné množství cizinců do Německa a Evropy.

Každou hodinu přijde do Německa 51 lidí. Nepřetržitě, den a noc. To je denně 1234 a měsíčně 36 986 lidí. Tento počet můžeme přirovnat k menšímu městu. Čili etnických Němců je stále méně, stárnou a jsou nahrazováni přistěhovalci. To se nedá nazvat jinak, než VELKÁ VÝMĚNA!

Tato čísla jasně ukazují, co se s námi v nejbližším desetiletí stane. Budeme v závěrečné fázi Velké výměny. Procentuálně to dělá 20,8% přistěhovalců, to znamená, že každý pátý obyvatel je přistěhovalec nebo dítě přistěhovalců. V mladších věkových skupinách je toto číslo ještě větší. Demografická většinová majorita se skládá z důchodců. Oni už nebudou mít děti, žádné projekty a ani politické ambice. Oni chtějí jen zasloužený klid a mír.

Co se ale stane s námi? S mladými bez imigrantského původu? Ve které zemi budou růst? Co bude s jejich domovinou? Proč ostatní národy světa mají právo na vlast, hranice a identitu, jen my ne? Multikulturalisti velmi rádi používají slova jako „rozmanitost“, „obohacení“, a že naše vlast bude pestrá. Ale to není pravda! Zanikáme a ztrácíme se ve tmě noci. Hrozí odchod několika tisícileté národní rodiny zvané Evropa. Neexistuje žádná integrace. Multikulti je jen přechodný stav k Velké výměně.

Následky zažíváš denně ve své třídě, v práci, na ulici, ve městě, ve státě. Nezaměstnanost dosáhla rekordní čísla a bude nadále stoupat. Kriminalita vybuchla. K tomu přišla radikalizace, militantní islám a islamizace Německa a Evropy. To nejsou žádné hororové vize, ale realita dnešních dnů. Velká výměna dosáhla své finální fáze.

Německé městské aglomerace, v nichž už velká výměna dosáhla nekontrolovaných rozměrů, je dostatečné varování do budoucna, abychom toto pro nás a naše děti chtěli. Velká výměna byla přes zahraniční dělníky rozjetá, přes politiky zrealizována a přes média utajena. Je to šílený sociální a společenský experiment. Němci byli vždy pohostinný národ. Ale Velká výměna je něco úplně jiného. Jde hlavně o naši holou existenci. Jsme první patriotická skupina, která otázky Velké výměny odděluje od čistého populismu. Nehledáme žádné obětní beránky, nejsme „proti cizincům“. Chceme jen budoucnost pro vlastní zemi.

Je už pozdě?

Ne, není ještě pozdě! Ještě je čas na změnu. Ale v první řadě musíme vyměnit politiky předtím, než oni vymění nás a náš národ. Musíme lidi probudit, a každý Němec musí o faktech mluvit, protože nejdůležitější otázka naší generace je stále tabuizována.

Velká výměna se musí dostat na povrch!

Téměř každý ví, že se něco hrozného děje, ale nikdo o tom jasně nemluví. Máme už jen jednu šanci a to: Informovat a objasňovat! Velká výměna již nesmí zůstat utajeným tajemstvím. Chceme, aby se to konečně dostalo do povědomí lidí a média spolu s politiky otevřeli tuto debatu. Tento pojem musí začít šířit jako velký oheň přes celé Německo a Evropu. Musíme zanechat tuto zprávu v každém koutě Evropy. Nesmíme mít jen prázdné řeči, ale musíme začít jednat a být aktivní! Musíme konečně politikům ukázat, že my mladí se obejdeme bez přistěhovalců a máme právo na naši domovinu, identitu a budoucnost. Nejsme žádní nacisté, extremisté nebo rasisti, jak nás rádi nálepkují. Jsme normální Němci, kteří se nechtějí nechat jednoduše vyměnit!

Stojíme, jestli se vám to líbí nebo ne, na historickém prahu, zda my jako Němci setrváme v naší domovině a budeme existovat v dalších generacích. Každá čtvrť, každá ulice, každé město je součástí tohoto konfliktu a nikdo před tím neuteče. Nacházíme se ve válce, kterou nám multikulturalisti vnutili. Musíme dát jasně najevo, že to, čemu každý důvěřoval, je špatné a nebezpečné. Německo vždy patřilo Němcům.Ale pokud konečně neotevřeme ústa, už to nebude dál naše země!

 

Zdroj

 

Nejnovější analýzy vycházející z oficiálních údajů německých statistiků ukazují, že nekončící invaze Třetího světa do Německa během pouhých čtyř let vytvoří barevnou většinu ve věkové skupině mezi 20 a 30 lety a neevropskou většinu v rámci celé společnosti během jediné generace....

Běloši jsou nyní na cestě k pozici menšiny ve Spojených státech – tedy zemi, kterou vybudovali jejich předkové a kterou specificky pro ně vytvořili Otcové zakladatelé. Podle Pew Research Center k tomu dojde do roku 2043 – i když se mezi bělochy započítají lidé středovýchodního původu. Tato etnická rozmanitost bude znamenat zemi s vyšší mírou násilí, nerovnosti a závislosti na sociálním systému a menší sociální soudržností než by tomu bylo v opačném případě. Amerika přestane být národem, ale stane se – slovy prezidenta Baracka Husseina Obamy  – „etnickou míchanicí,“ prostou soudržnosti, solidarity i pocitu vzájemnosti. Navzdory všem historickým důkazům podle Obamy dojde zánikem bělošské většiny k výraznému omezení rasového napětí....

 Masivní imigraci z Afriky a islámského světa, v rozsahu znamenajícím nahrazování obyvatelstva, čelí totiž i jejich evropští bratranci. Už v roce 2005 představovali bílí Britové jen mezi 64,4 a 75,3% v Anglii a Walesu narozených dětí. Očekává se, že se v absolutních číslech původní Britové stanou ve své zemi menšinou do roku 2066  a většina západní Evropy  je bude brzy následovat.

Podle odhadů OSN se počet obyvatel Evropy – včetně barevných – sníží do roku 2100 z dnešních 738 milionů na 646 milionů. V prudkém kontrastu s tím se africká populace zečtyřnásobí na 4,4 miliardy. Tato demografická proměna se může velice dobře stát největší výzvou 21. století a právě tak pravděpodobně i smrtí Evropy.

Q.S.

Diskusní téma: Velká výměna není žádná náhoda nebo přírodní katastrofa, ale je to záměrné a plánované.

Datum: 27.08.2016

Vložil: Spektator Čumilovič Puk

Titulek: K závěru článku

OSN je mimo nebo blafuje... Populace EU se nesníží na 646 milionů ale o více a populace Afriky se nezečtyřnásobí, ale spadne dolu. GMO, chemie, nemoce, Kodex alimentarious odvede své atd. Na programu je depopulace. Ale aby mohla být uskutečněna, musí být odstraněna evropská vzdělanost... A to je to, co se děje. VE školní třídě plné Němců, Indů, Arabů, černochů, Číňanů atd. nebude možné dosahovat dosavadních vzdělanostních standardů. Následný nedostatek lékařů i jiných odborníků pak otevírá dbeře pro depopulaci... Hrstce vzdělaných lidí se nedá vládnout, davům nevzdělaných ignorantů se ale vládne lehce - a v zemých třetího světa tajné elity vytvářely tyto davy nevzdělaných ignorantů a teď je poslaly sem, aby smetly zdejší vzdělanost...

Přidat nový příspěvek