V rozporu s prohlášeními německé vlády, že „uprchlíci“ se vrátí domů, „jakmile bude v jejich zemích mír,“ ukazují nové statistiky, že jen jednomu z tisíce, kterým byl poskytnut „azyl,“ úřady odmítnou právo na trvalý pobyt.

08.02.2017 16:49

Velká výměna

Velká výměna v plném proudu

 

V rozporu s prohlášeními německé vlády, že „uprchlíci“ se vrátí domů, „jakmile bude v jejich zemích mír,“ ukazují nové statistiky, že jen jednomu z tisíce vetřelců, kterým byl poskytnut „azyl,“ úřady odmítnou právo na trvalý pobyt.

Podle reportáže deníku Die Welt „takřka všem uprchlíkům dovolí natrvalo zůstat“ v Německu, dokonce i těm, kterým byla zprvu poskytnuta jen „dočasná doplňková ochrana.“

Vyšetřování odhalilo nejnovější údaje Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) podle nichž v  99% případů platí, že jakmile byl člověk uznán za „uprchlíka,“ může už v Německu zůstat natrvalo.

 

Podle Ženevských konvencí, pokračuje zpráva, „jsou azyl a ochrana uprchlíkům poskytovány na omezenou dobu tří let.

Jak však ukázali redaktoři Die Welt, po vypršení této zaručené „ochrany“ dostávají „uprchlíci“ skoro bez výjimky svolení zůstat natrvalo.

K přerušení tohoto procesu dochází jedině tehdy, když je u „uprchlíka“ tento ochranný status v průběhu těchto tří let přehodnocen nebo stažen – k tomu ale došlo za celý rok 2016 jen ve 240 případech.

Současně, pokračuje reportáž, obdrželo loni „plnou uprchlickou ochranu“ 256 136 vetřelců ze Třetího světa, odmítnutých tedy bylo pouhých 0,09%.

Od 1. srpna 2015 německé imigrační úřady mohou díky změně zákona o trvalém pobytu udělovat povolení k pobytu podstatně rychleji.

Tato novelizace, jak odhalil Die Welt, umožnila „značné zrychlení standardního přezkumného procesu,“ takže jen „u hrstky uznaných uprchlíků dochází ke skutečně podrobnému přezkumu důvodů“ přehodnocení jejich statusu.

Celkem BAMF podle vlastního vyjádření provedl v roce 2016 jen 2 207 takovýchto prověrek. Tyto případy zahrnovaly i o rozhodnutí o „ochraně uprchlíků, doplňkové ochraně a ochraně před deportací.“

V drtivé většině případů (1 812) BAMF rozhodl ve prospěch migrantů, a o své „právo“ na azyl v Německu jich tak přišlo pouhých 240.

Naprostá většina ze skoro dvou milionů barevných vetřelců, kteří v posledních dvou letech pronikli do Německa, tedy bude moci v zemi zůstat a přivést si i své příbuzné.

Jediné, co by mohlo tento neblahý vývoj zvrátit, je změna vlády a obrat politického směřování Německa. Pokud se tak nestane, Německo během poměrně krátké doby přestane existovat jako bělošský evropský stát.

Zpráva Germany: 99.9% of Invaders Will Stay vyšla na zpravodajském webu The New Observer 2. února 2017.

Diskusní téma: V rozporu s prohlášeními německé vlády, že „uprchlíci“ se vrátí domů, „jakmile bude v jejich zemích mír,“ ukazují nové statistiky, že jen jednomu z tisíce, kterým byl poskytnut „azyl,“ úřady odmítnou právo na trvalý pobyt.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek