V České republice žilo k 31. 12. 2013 asi 440 tisíc cizinců. Je to přibližně 4,2 % z celkového počtu obyvatel.

22.07.2015 14:47

V České republice žilo k 31. 12. 2013 asi 440 tisíc cizinců. Je to přibližně 4,2 % z celkového počtu obyvatel. Více než polovina z nich má v ČR trvalý pobyt, azylanti z jejich počtu tvoří 0,5 %. Přibližně 174 tisíc cizinců (40 % celkového počtu) pochází ze zemí EU. Jak to vypadá podle zemí původu, ukazuje tento přehled k 31. 12. 2013:

Pořadí Země Počet osob
1. Ukrajina 105 138
2. Slovensko 90 948
3. Vietnam 57 347
4. Rusko 33 138
5. Polsko 19 542
6. Německo 18 507
7. Bulharsko 9 132
8. USA 7 134
9. Rumunsko 6 777
10. Moldavsko 5 663
11. Čína 5 503
12. V. Británie 5 376
13. Mongolsko 5 287


Z ostatních států je zde méně než 5 000 osob, všimněte si, že v přehledu třinácti nejčastějších zemí původu není žádná země s převážně muslimským obyvatelstvem ani žádná arabská země. Ze všech cizinců žijících v ČR pochází z muslimských zemí přibližně 9-10 tisíc osob, z arabských zemí je to asi 5 tisíc osob. Odhaduje se, že v ČR žije asi 11 tisíc muslimů, což je přibližně jedna tisícina z celkového počtu obyvatel. (Zdroj: ČSÚ ) Počet cizinců v České republice v letech 2008 - 2013 stagnoval, což dokládá následující graf.

 

https://www.czso.cz/documents/10180/25419184/29002714_1g1.jpg/56dcba72-81ae-428a-83e1-a5d2477b22b0?version=1.0&t=1419893002091
Zdroj: ČSÚ


Podrobnější údaje najdete zde .

Několik postřehů o migraci na český způsob

Česká republika má vyváženou a rozumnou přistěhovaleckou politiku, a to už od konce 2. světové války. Volyňští Češi v letech 1945-1948, více než deset tisíc uprchlíků z řecké občanské války v letech 1946-1949, dokonce i arabská levicová inteligence v 70. a 80. letech, to všechno byli lidé, kteří se velmi dobře integrovali do naší společnosti.

 • Muslimové byli, jsou a podle všech prognóz i nadále budou v ČR naprosto marginální menšinou.
 • Nejsme pro migranty zajímaví kvůli nízkým mzdám, důchodům a sociálním dávkám i velmi komplikovanému povolování trvalého pobytu a ještě komplikovanějšímu nabývání státního občanství, jež z velké části závisí na libovůli úředníků (viz zde  a tato statistika ).

Možná by stálo za to v této souvislosti zmínit, že ČR není pouze cílovou zemí, ale také zdrojem migrantů. V zahraničí žije odhadem 2,2 milionu lidí s českým původem, minimálně od bitvy na Bílé hoře máme dlouhou "tradici" víceméně vynucených emigračních vln. Po roce 1989 odešlo do zahraničí cca 200 tisíc českých občanů. (Zdroj: Lidovky.cz )

Jedna plus jedna plus tři

Když na někoho ukazuje váš ukazováček, všimněte si ostatních prstů. Palec míří nahoru, k nebi. A ostatní tři prsty míří zpátky proti vám. Když náš ukazováček míří na uprchlíky, tak:

 • malíček by nám měl říci, že my jsme ti, kteří neochotou mít děti vyprázdňujeme tento prostor
 • prsteníček nám říká, že i naši vojáci a za naše daně vedou války v konfliktních zónách,
 • prostředníček nám říká, že i my se jednou můžeme dostat do podobné situace,
 • palec nám říká, abychom si vzpomněli, že Ježíš byl z uprchlické rodiny a narodil se ve chlévě.

 

Kdo jsou skuteční nepřátelé a zrádci národa

 • Naším nepřítelem není agresivní Rusko, ale chamtivost našich korporátních fašistů.
 • Naším nepřítelem nejsou islámští přistěhovalci, ale zkorumpovaní politici, kteří podporují agresivní války NATO.
 • Naším nepřítelem nejsou nepřizpůsobiví občané, ale banksteři a lichváři.
 • Naším nepřítelem nejsou lidé s jinými názory, ale ti, kteří šíří nenávist.
 • Naším nepřítelem nejsou chudí a bezmocní, ale náš konzumní styl života.


Pokud lidem, kteří žijí konzumním způsobem života, vezmete všechno, na čem jim záleží, to jediné, co jim zůstane, budou jejich předsudky.

Závěrem

V této souvislosti si dovolím, podobně jako Ilona Švihlíková zde , použít výrok spisovatele Jiřího Drašnara: „Do Čech sice vždycky všechno dorazí pozdě, ale můžeš si být jistý, že když to tam dorazí, tak už je potom.“ Česká veřejnost se začala zabývat problémem s uprchlíky až poté, co Pegida v Německu definitivně zašla na úbytě.

 

Zdroj

Diskusní téma: V České republice žilo k 31. 12. 2013 asi 440 tisíc cizinců. Je to přibližně 4,2 % z celkového počtu obyvatel.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek