IS: „Umísťujte bomby pod jejich auta, vyhazujte do povětří jejich domy, travte jejich nápoje, jídlo, zabíjejte je všude, kde je potkáte! Máte to povoleno, Alláh vám pomůže“

07.09.2015 18:59

Aktivita islamistů na Balkáně roste, na Kosovu se objevily buňky al-Kájdy. V Bosně a Hercegovině vystupují jako propagandisté jednotné muslimské Bosny, organizují a provádějí atentáty. 
Jelena Guškovová, doktorka historických věd a specialistka na historii jihoslovanských národů, členka Senátu Republiky srbské (viz součást Federace Bosna - Herecegovina pozn.red.NR), navštívila nedávno, v létě tohoto roku, Bělehrad a všimla si tam podivných skupinek lidí, kteří nehovoří srbsky a nevypadají na uprchlíky. Chodí obvykle v trojicích, nikterak na sebe neupozorňují, i když si hned všimnete jejich atletických postav. Jsou k vidění i v jiných srbských městech. Nemají zájem o fotografování, mají však dostatek peněz. Věkově patří k většině uprchlíků, není jim více než 27 let a nemají rodinu. První, co člověka napadne, je to, že mezi uprchlíky se mohou skrývat dobře vycvičení a ostřílení islamisté. 
 

 

 ISIL klepe na dveře

Podle některých údajů je nyní v Srbsku soustředěno kolem jednoho tisíce (!) „mučedníků džihádu“, z nich 200 pobývá v Bělehradě. Další žijí např. v Meduně, Palilule. Mezi nimi je mnoho Kosovanů. Tito Kosovani jsou financováni z Vídně. Z online komentářů se dozvíme, že mnozí z nich nemají platné doklady, i když Srbsko je uděluje na základě ústního rozhovoru. Podle kriminalisty Zlatka Nikoliće se mezi nimi může klidně skrývat „spící terorista“, čekající pouze na rozkazy. Koordinaci jejich akcí údajně uskutečňují Albánci - wahábisté z Prizrenu, Bujanovace a Gračanice, kteří získávají nové sympatizanty. Nikolić se domnívá, že se v Srbsku svobodně pohybuje několik desítek tisíc zahraničních muslimů a žije tu několik stovek wahábistů. První džihádisty z Albánie nyní zatkli v Bulharsku, viz tento článek

Na ty ostatně sází Islámský stát, který se prostřednictvím online výzev obrací k místním muslimům a vyzývá je k podvratným akcím. „Umísťujte bomby pod jejich auta, vyhazujte do povětří jejich domy, travte jejich nápoje, jídlo, zabíjejte je všude, kde je potkáte! Máte to povoleno, Alláh vám pomůže,“ to jsou slova Kosovana Ridvana Chačifiho, proslaveného v Sýrii svou krutostí. Jen pro pořádek připomeňme, že Kosovská republika vznikla jednorázovým aktem USA a částečně EU. Tato "republika" existuje jen de facto, protože RB OSN ji neuznala jako samostatný stát

V tisku se objevily zprávy, že u příležitosti pravoslavného svátku Vidovdan, slaveného 28. června, se v Srbsku připravovaly atentáty, a to v centrální a jižní oblasti Srbska. Téhož dne se konalo zasedání kolegia srbského ministerstva vnitra, které řešilo především otázky vnitřní bezpečnosti země. Sousední Makedonie už nebezpečí včas poznala. Zdejší parlament přijal zákon, podle kterého zde uprchlíci mohou zůstat nejvýše 72 hodin. Bosna a Hercegovina se rozhodly získat biometrické údaje všech uprchlíků na svém území. Na nebezpečí upozornil i prezident Republiky srbské M. Dodik. Mimo jiné uvedl, že na straně islamistů bojuje 380 občanů Bosny a Hercegoviny a že se na jejím území nachází 3400 potenciálně nebezpečných subjektů, schopných páchat teroristické činy. Mezi nimi prý není jediný Srb. Nachází se tu také pět továren na výrobu zbraní. Makedonské noviny Netpress uvádějí, že příslušník opozice Zoran Zajev připravuje pro Makedonii „černý a krvavý scénář“. Italská policie uvedla, že v Albánii byl zřízen tábor pro cvičení islamistů. 

Vojislav Šešelj, lídr srbských radikálů upozorňuje, že Washington připravuje operaci Orel, zahrnující sérii atentátů na území Srbska a aktivizaci teroristických skupin, už soustředěných v Niši, Čačku, Kragujevaci a Bělehradě. Skupiny čítají od 170 do 20-30 lidí a jen čekají na signál, aby zahájily boj. Synchronní atentáty ve velkých městech mají sloužit k odvedení pozornosti, zatímco hlavní události se budou odehrávat na jihu Srbska. Kosovští Albánci se přesunou na sever – do Kosovské Mitrovice. Tirana se ospravedlňuje tím, že nemůže kontrolovat jejich pohyb směřující ke sjednocení území, na kterých žijí. 

Zdá se, že je nutno všechny tyto události posuzovat v přímé souvislosti. Ve všech těchto zemích se zakořenil model vnější správy, zatlačující do pozadí projevy státní suverenity, ale plný úspěch tu Washington nezískal. Své postavení upevňuje Republika srbská, svou suverenitu vcelku úspěšně brání i Makedonie, Srbsko nespěchá uznat Kosovo a všechny tyto republiky sázejí na své dobré vztahy s Ruskem. 

Růst aktivity islamistů je tu ovšem zřetelný – roste počet jejich organizací v Srbsku a Černé Hoře, v Kosově se objevily buňky al-Kájdy. V Bosně a Hercegovině vystupují jako propagandisté jednotné muslimské Bosny, organizují a provádějí atentáty. Jejich cílem je vytvoření tzv. Zelené transverzály neboli jednolitého pásu muslimských států v „podbřišku“ Evropy. A zdá se, že se tento plán blíží k závěrečné etapě. Podle všeho byl „balkánský scénář“ již zformulován. Povstanou současně Albánci v Makedonii a na jihu Srbska. Kosovská policie se pokusí obsadit oblasti se srbským obyvatelstvem. V centrálním Srbsku a BaH bude uskutečněno několik atentátů majících odvést pozornost. Makedonská a srbská policie začne operovat proti ozbrojeným „oddílům teroristů“. V důsledku provokací zemřou ve střetnutích civilní obyvatelé-Albánci, v reakci na to všichni islamisté v Srbsku, Makedonii i BaH vezmou do ruky zbraně, aby zaštítili „umírající“ bratry-muslimy. Vojenskými akcemi různé intenzity budou zachváceny Srbsko, Makedonie, Černá Hora i BaH. Oslabené armády a policie jim budou těžce vzdorovat. V Republice srbské a BaH jim přijdou na pomoc buď "natovci" nebo nové oddíly islamistů. Jelena Guśkovová se domnívala, že konflikt začne na konci srpna až začátku září 2015. Její odhad byl naštěstí mylný.

 

Zdroj

Diskusní téma: „Umísťujte bomby pod jejich auta, vyhazujte do povětří jejich domy, travte jejich nápoje, jídlo, zabíjejte je všude, kde je potkáte! Máte to povoleno, Alláh vám pomůže“

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek