Učitelé na celém světě dnes slaví svátek

28.03.2018 14:15
V České republice je tento svátek vyhlášen ke dni 28. března, neboť v tento den roku 1592 se narodil Jan Amos Komenský. Byl jedním z největších našich Evropanů a málokdo tuší, že odmítl být i jedním z největších Američanů.
 

Zástupci amerických kolonií prosili Komenského, aby se stal prvním rektorem dnes nejprestižnější univerzity na světě a to - Harvardské univerzity. K cestě do Ameriky mu bránil jeho odpor k mořeplavbě, ale možná i to, že sám sebe za profesionálního učitele nepovažoval. Byl v prvé řadě kazatel, filozof, který se v časech celoevropských a často bratrovražedných válek zamýšlel nad tím - co s tím.

Celkem logicky mu vyšlo, že prvotní problém je v lidech, kteří jsou díky své nevzdělanosti snadno ovládáni propagandou, mýty, pověrami a hloupostí a nechovají se proto moudře.

Jeho výrok - ,,Hochu, uč se moudrým býti‘‘ neznamená jen výzvu k učení. V jeho pojetí je moudrost skutečnou moudrostí, tedy kromě snahy o celoživotní vzdělávání, i osobní lidskou pokorou a úctou k Bohu i druhým lidem.

To byl ten důvod, proč se filosof J. A. Komenský začal zčásti věnovat i tomu, co ho nejvíce proslavilo - pedagogice.

Vážené dámy učitelky, vážení pánové učitelé i vážení otcové a mámy. Tady je ten největší a hlavní odkaz učitele národů, který učitelem ve své podstatě nebyl. Pokud se chceme mít v budoucnu lépe, musíme lépe vychovat budoucí generace. Není přitom klíčové, kolik těch dětí zvládne kvadratické rovnice, ale to zcela zásadní k čemu má výchova doma i ve škole směřovat je, abychom vychovali děti moudré. Tedy takové, které budou slušné, pracovité, ochotné naslouchat jinému názoru a s pokorou se naučí naslouchat všem hlasům světa.

Bezesporu by J. A. Komenský chtěl, aby i naše děti byly součástí světového společenství, ale na stranu druhou, J. A. Komenský svou vlast nikdy nepřestal milovat. Filozofický ideový spis Křiky Eliášovy J. A. Komenský věnoval své zemi se slovy: „Milé matce mé vlasti, zemi moravské, jeden z věrných synů jejich...“.

A dnes nepochybujme o tom, že učitel národů, bratrský kněz, by miloval Boha i každého bližního svého, ale současně by nepřestal milovat svoji vlast a svůj národ. Dělejme radost jeho odkazu a milujme svůj národ, který má tak velké syny, jako byl Jan Amos Komenský.

 

 

Diskusní téma: Učitelé na celém světě dnes slaví svátek

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek