Tyto kauzy jsou jen vrcholkem ledovce. Jsou kauzami, které z různých důvodů vyšly na světlo, nebo je nebylo možné, vzhledem k viditelnému spojení s infrastrukturou, provádět skrytě.

05.12.2017 14:39

 

Náklady transformace 1991-2004

 

577 500 000 000 Kč

Nucená správa IPB

200 000 000 000 Kč

Chemapol

16 900 000 000 Kč

Knižní velkoobchod Praha

21 000 000 Kč

Anex Cirrus, Kalouskovy padáky

150 000 000 Kč

Modernizace tanku T72

 13 000 000 000 Kč

Mig 29, Háva, výměna 10 letounů v 

ceně 900 mil. Kč za 11 vrtulníků

Kasárna na náměstí Republiky - nesmyslné penále pro stát

 400 000 000 Kč

Lehké topné oleje, LTO

100 000 000 000 Kč

Promopro, Vondra

938 000 000 Kč

OpenCard

800 000 000 Kč

Zelená Praha

250 000 000 Kč

Bezdrátová Praha

390 000 000 Kč

Praha Olympijská

70 000 000 Kč

Nova, arbitráž s CME

10 000 000 000 Kč

Kauza Český dům, nevýhodné pronájmy

26 000 000 Kč

Diag Human, arbitráž, zabavení majetku a kont ČR v zahraničí

13 000 000 000 Kč

Mostecká uhelná

3 200 000 000 Kč

OKD, nevýhodný prodej firmy

5 700 000 000 Kč

OKD, následné tunelování

80 000 000 000 Kč

Gross, akcie, byty

300 000 000 Kč

Internet do škol

884 000 000 Kč

IZIP, elektronické zdravotní knížky

470 000 000 Kč

Liberecký šampionát

100 000 000 Kč

Tunel Blanka, vícenáklady oproti projektu, původní odhad 17,2 mld

43 000 000 000 Kč

Církevní restituce, vrácený majetek.

75 000 000 000 Kč

Církevní restituce, peněžní náhrada

59 000 000 000 Kč

Fotovoltaika, špatné nastavení pravidel, odhad hodnoty nákladů do doby ukončení projektu, oproti celkovým 788 mld. Kč vyplacených podpor

300 000 000 000 Kč

Dotační podvody ROP středozápad, Kušnierz, škoda

13 500 000 000 Kč

Dotační podvody ROP středozápad, sankce EU

2 500 000 000 Kč


… a další.

 

Většina kauz, které zde za roky působení minulých vlád fungovaly, je zdokumentována. Ale nepohlíží se na ně jako na souvislý proces drancování státu konkrétními aktéry veřejného dění, jako na konstantní praktiku, která byla spojena s výkonem moci.

Řada lidí si stále neuvědomuje, že tyto promrhané astronomické částky, přesahující chápání obyčejného člověka, měly a mají konkrétní dopady na chod státu. Když podáváte daňové přiznání a zpozdíte se, stát vám naúčtuje mastné penále. Když se dostanete do spárů exekutorů, vaše náklady se vyšplhají na čtyř- až osminásobek vašeho provinění. Na druhou stranu stát, prostřednictvím tohoto leviathana moci, utrácel a utrácí nezměrné částky na nesmyslné projekty, jež jdou z oněch zmíněných daní, sazeb a pokut, které platíte.

V součtu to znamená tlak na nízké platy, protože stát, který někde prodělal, jednoduše nemá. Znamená to nízké důchody ze stejného důvodu. A nízké platy lidí znamenají, že lidé neinvestují do sebe, do rozvoje domácností, do škol, do vzdělání, do kultury, protože na to jednoduše nemají. A tak je jednodušší na jedné straně okrádat stát o miliardové částky, a na straně druhé připouštět vybrané projekty a lidi, jako úlitbu vybraným participantům nebo přitakávačům moci.

Demokratický blok…  Demagogové velmi rádi zneužívají obecně přijaté symboly pro své výklady. Je to užitečný nástroj. Jestliže Kalousek nazval svůj povolební spolek poraženců demokratickým, tak, soudím, že s demokracií to má totéž společného, jako když místní africký diktátor nazve svou zemi, příkladně Kongo, demokracií. S demokratičností to má jen málo společného, ale zase, říká se tím jedněmi ústy, že ostatní jsou ne-demokraté.

 

Zdroj

Diskusní téma: Tyto kauzy jsou jen vrcholkem ledovce. Jsou kauzami, které z různých důvodů vyšly na světlo, nebo je nebylo možné, vzhledem k viditelnému spojení s infrastrukturou, provádět skrytě.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek