Trojský kůň je již v Evropě. I s mávátky a pozváním EU.

06.10.2015 15:34

Dobytí afghánského města Kunduz se může zdát vedle bombardování Sýrie jako okrajová zpráva. Opak je pravdou. Nejde ani tak o to, že byl Kunduz dobyt, ale o to, jakým způsobem.

Trojský kůň byl podle řecké mytologie velká dřevěná socha, v jejíchž útrobách se ukrývali nepřátelští bojovníci. Odysseus tímto způsobem dobyl Tróju, když jeho spolubojovníci naoko odtáhli a sochu koně nechali Trójanům jako dar. Ti si ji pak sami dobrovolně vtáhli za hradby. V noci, když Trójané slavili své vítězství nad Řeky, vylezli útočníci z koně a zmocnili se města.

 

Svátek oběti

Podobný způsob boje použili před několika dny afghánští bojovníci Talibanu při obléhání Kunduzu. Po dlouhé a marné snaze dobýt toto klíčové město se uchýlili ke lsti. Využili toho, že se obránci Kunduzu chystali oslavit významný Svátek oběti (Íd al-adhá). Do obléhaného města proudily davy poutníků, aby se připojily k oslavám. Obhájci samozřejmě věděli, že by do města mohli v davu proniknout i jejich obléhatelé. Proto všechny příchozí podrobili pečlivým kontrolám. Přesto se do města podařilo „v převleku“ proniknout stovkám Talibanců - a město dobyli zevnitř.

Němci a jejich spojenci doufají, že až začnou bojovníci Islámského státu vylézat z koňského břicha, přijde ke slovu jediná "obranná" metoda, kterou znají a používají: uplatit je. Je to smrtelný omyl

Přenesme se na srbsko - maďarskou hranici k obci Rözske. Je 16. září. Na hraničním přechodu, kde dříve nebyla ani závora, nyní postavili Maďaři dva metry vysoký plot, hlídaný policií a armádou. Tisíce tzv. uprchlíků (většinou ze Sýrie a Afghánistánu) se shromáždilo u plotu a zabaleni do dek čekali, co bude. Byl to smutný pohled. Zoufalí lidé na útěku před válkou, hladoví, bezbranní. Mezi nimi mnoho rodin s malými dětmi.

Pak se mezi uprchlíky roznesla zpráva, že je přechod otevřen. Dav se dal do pohybu, prorazil plot, armáda musela zasáhnout. Začaly nepokoje. A právě tehdy došlo k proměně, o které je tu řeč.

Matky s dětmi jako štít

Dav, který budil lítost, se během několika minut proměnil v dobře organizovanou jednotku. Náhle se vynořili vůdci, vyvolávači hesel, objevily se zbraně – tyče, kameny, lahve. V první linii se ocitly matky a děti – živé štíty. Kameny a lahve, kterými bojovníci útočili na obránce hranic, létaly nad jejich hlavami. Při bitvě byly zraněny tři stovky imigrantů a 20 policistů. Útočníkům se podařilo přehodit přes plot dvě děti (ačkoliv věděli, že možná zemřou), které byly s těžkými zraněními odvezeny do nemocnice.

Útočníci nehodili děti přes plot proto, aby je zachránili. Udělali to proto, že pokud by děti pád přežily, měli by jejich rodiny šanci, dostat se za nimi. Tedy – posunout se ze Srbska do Maďarska. Evropa čelí síle, které nerozumí, která je jiného druhu.

Stejně jako v případě řeckého koně v Tróji nebo talibanských poutníků ve městě Kunduz – také u obce Rözske došlo k proměně, která byla stejně rychlá jako děsivá. Šlo o náhodný jev, kdy se dav proměnil v armádu v pudu sebezáchovy, nebo to bylo o situaci, kterou je schopen kdykoliv zopakovat?

Řešení je jediné

Již nyní je zřejmé, že Evropa, zaplavená imigranty, není a nikdy nebude schopná rozpoznat, kdo přichází „v převleku“ a kdo opravdu potřebuje pomoc. Odpověď na otázku, kolik je v davu tzv. uprchlíků bojovníků Islámského státu či jiných extrémistických skupin, se jistě dozvíme – ale to už bude pozdě. Bylo by naivní se domnívat, že tam nejsou. Samozřejmě, že ano, a už nezbývá než doufat, že jich není mnoho. Trojský kůň je již v Evropě.

Handrkování o kvóty je jen zástupný problém – o důkaz loajality k vůdci, tedy Německu, které současný stav vyvolalo. Jakékoli třídění je předem odsouzeno k nezdaru. Není klíč, podle kterého by bylo možné vybírat, kdo je „vhodný“, a kdo naopak „hrozba“. Nepřítel není hloupější než my.

Vědí to všichni. Němci a jejich spojenci však doufají, že až začnou bojovníci Islámského státu vylézat z koňského břicha, přijde ke slovu jediná "obranná" metoda, kterou znají a používají: uplatit je.

Je to smrtelný omyl.

Zdroj

Diskusní téma: Trojský kůň je již v Evropě. I s mávátky a pozváním EU.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek