Tito tzv. nadlidé jsou totiž odhodláni označit za extrémisty třeba 95% populace, ne však sebe samotné.

07.01.2017 10:51
Kromě osobní bezpečnosti je ohroženo i zachování kultury, sociální smír, demokracie, osobní svobody i zdravý rozum. Komu jsou tyto hodnoty drahé, chápe rozdíl mezi xenofobií a vlastenectvím.

O osobní bezpečnosti už toho bylo napsáno dost. Dále je ohroženo zachování kultury, způsobu života, tradic, jazyka, významu náboženství, demokracie, ceny lidského života, postavení žen apod. Já cítím vděčnost a pokoru vůči našim společným předkům, kteří dokázali vytvořit a ubránit tyto hodnoty našeho malého národa mezi mlýnskými kameny velmocí po celá staletí. Jsem hrdý na to, že mohu a chci dál předávat jejich odkaz. To však může mít význam pouze pro lidi, kteří ještě nějak vnímají pojem vlastenectví. Nemyslím tím žádný nacionalismus ani rasismus, jak by mi mnozí chtěli podsouvat. Tyto hodnoty máme společné s Rakušany, Němci, Slováky, Maďary a mohl bych vyjmenovat snad všechny evropské státy, s jejichž občany se můžeme ve společném zájmu spojit. Vážím si Maďara, který je hrdý na to, že je Maďar, a na své zvyky, které sice mohou být odlišné od našich, ale cítí to podobně. Některým lidem, kteří necítí nic takového, je však bohužel dáván největší mediální prostor. Copak chceme poslouchat, že si jako čecháčci žijeme ve svém malém zaprděném izolovaném prostoru, že nejsme světoví a máme se za to stydět? Právě ta homogenita společnosti a hlavně současná řízená chudoba nás chrání před invazí, kterou trpí západní státy.

Největším nebezpečím je ohrožení občanských svobod a demokracie nepřátelskými silami, které se snaží tuto jednotu narušit. Nestydí se manipulovat veřejným míněním a vystupovat tak, jako by byli etalonem pro porovnávání morálky občanů. Spoléhají na duševní méněcennost občanů a překládají jim jednoduchý způsob rozlišení, kdo je mravný a kdo ne. Chválí každého, kdo opakuje jejich slova, a označují za nepřítele (fašisty, extrémisty, rasisty, různé fobisty) každého, kdo se odváží pochybovat, nebo kdo upadl v podezření, že se snaží používat vlastní rozum. Když tato taktika neuspěje, tak se diví a prohlašují, že se stydí za svůj národ a jsou šokováni mírou xenofobie, kterou většina projevuje. Ale POZOR! Tito tzv. nadlidé nechápou nebo úmyslně falešně prezentují xenofobii, která má ve formě předběžné opatrnosti stabilizační a ochrannou funkci, a prezentují ji pouze jako čistou nenávist. A zcela falšují pojem extrémismus, jehož nálepkou se snaží lidi vystrašit. Jsou totiž odhodláni označit za extrémisty třeba 95% populace, ne však sebe samotné.

Na závěr trochu politické nekorektnosti: Prý Evropa potřebuje osvěžení genofondu křížením našich žen s imigranty z Afriky. Bílí muži s černoškami se v této souvislosti nezmiňují. Ptal jsem se sousedů a všech známých i jejich manželek a dcer, a kupodivu nikdo tuto potřebu necítí. Kdybych se ptal dál, měli by mě za vola. Myslel jsem, že ke zblbnutí dojde až zkřížením DNA, tedy v příštích generacích. Podle vyjádření některých oficiálních orgánů lze soudit, že ve Švédsku se to už snad přenáší i vzduchem nebo co.

Pro doložení domněnky v poslední větě samozřejmě doplňuji odkaz na velezrádný web, na kterém je článek pocházející údajně z Daily Mail.

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9436-svedsko-potrebujeme-vice-migrantu

Ohrožena je celá Evropa. Díky infekci politickou korektností a prorůstáním blbosti do vládnoucích struktur je imunita západních států rozvrácena. Občané jsou však u nás v drtivé většině ještě zdraví. Proto Vás všechny žádám o úctu k těmto hodnotám a nejpozději od Nového roku 2017 k jejímu šíření ve svém okolí.

 

Zdroj