Symbolický vzkaz od prezidenta Putina do ČR.

22.11.2017 19:17

Vladimír Putin daroval Miloši Zemanovi vzácný tisk - jedinou kompletní verzi dokumentu Obnovené zřízení zemské z roku 1627. Jedná se o název pro zemské ústavy Čech a následně Moravy. Dar ruského prezidenta je symbolický v základních rysech a poukazuje na následující paralelu v dějinách českého státu.

Od roku 1348 tvořily české země a další přidružené země politický celek zvaný země Koruny české a měly v čele stavovské zemské sněmy. Roku 1500 byl vydán zemský zákoník - Zemské zřízení království českého. Šlo o první kodifikaci českého zemského práva. Avšak roku 1620 v bitvě na Bílé hoře bylo vojsko českých stavů poraženo a čeští stavové veřejně v Praze popraveni. Do tohoto roku však vytvářely zemské sněmy zákony a volily panovníka.

Roku 1627 pak bylo vydáno OBNOVENÉ zřízení zemské. A podstatné je, že stavům bylo ponecháno povolování, rozvrhování a vybírání daní!

A právě v této časové linii je skryto poselství, které bylo předáno českému prezidentovi. Tedy, použijeme-li slova V. Pjakina z jeho posledních Otázek a odpovědí: "Je třeba předložit svou koncepci řízení a realizovat ji. A nebýt suvenýrovým státem, ale suverénním!"

Problém spočívá ovšem v tom, že lidé už nejsou schopni vidět, že v rámci tzv. zákona času nyní nastalo období, kdy ČR může být sama sebou, kdy může opustit EU i NATO a vytvořit si tak předpoklady pro normální a bezpečný život vlastních obyvatel. Můžeme přestat být součástí parazitického a agresivního spolku západní civilizace, který má v plánu zničit národní státy ekonomicky a migračně. Většina lidí si však – na základě soustavného manipulativního působení médií a tzv. politické elity – stále dokola a nesmyslně říká: „A je nás málo a jsme slabí a co by se s námi stalo, kdybychom opustili EU a NATO atd."

Dalo by se říci, že nám bylo v souvislosti s mezinárodní politickou situací (a s upadající mocí globálního prediktora J) vzkázáno: české Ústavě nemusí být nadřazena legislativa EU ani pokyny NATO, můžete být volní, máte zelenou, můžete přestat být kolonií Západu, můžete přestat dělat jim blbce! Ovšem pouze, když budete sami chtít.

Nyní je to tedy jen a jen na nás. To je ale možná ten největší problém.

Porovnání počtu obyvatel ČR v milionech pro ty, kdo si myslí, že „je nás málo“.

ČR 10,5 mil., Belgie 10,5 mil., Maďarsko 10 mil., Švédsko 9,5 mil., Rakousko 8 mil., Švýcarsko 8 mil., Bulharsko 7 mil., Srbsko 7 mil., Dánsko 5 mil., Chorvatsko 4 mil., Slovinsko 2 mil. atd. Cítí se snad některý z těchto států malý a slabý?

Podrobnosti ZDE: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel

Porovnání rozlohy ČR v kilometrech čtverečních pro ty, kdo si myslí, že „jsme malí“.

ČR 79, Chorvatsko 56, Dánsko 43, Nizozemí 42, Švýcarsko 41, Belgie 32, Slovinsko 20 atd.

Cítí se snad některý z těchto států malý a slabý?

Podrobnosti ZDE: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_rozlohy

 

DOSTI NÁS

Svatopluk Čech

Jsme slabí, malí — Dosti těchto řečí!

Jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest.

Oč byla Hellas, byla Róma větší,

než skrání nesmrtnou se dotkla hvězd?

Jak směšné byly našich předků cepy,

když celý svět se zdvihl proti nim,

a hle! svět celý zdrtil vůdce slepý

a Táboru se klonil věčný Řím.

Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů

a budem vojsko netušených sil!

Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru,

a malým ten, kdo zná jen malý cíl.

 

Vladimíra Vítová

Diskusní téma: Symbolický vzkaz od prezidenta Putina do ČR.

Datum: 23.11.2017

Vložil: tom

Titulek: nejsou lidi

To je sice všechno pravda. Ale kde na tu tvorbu suverenity chcete vzít lidi? Když kromě Zemana a Kellera jsou to všichni patolízalové "podpindosníci" kteří za 30 stříbrných prodají naši zemi kdykoliv komukoliv.
Dokonce i ti co se původně jevili jako rozumní, se při náznaku nebezpečí podělali a drželi basu s ostatními (Zaorálek a pod).

Pak tu máme řadu skvělých občanských aktivistů, kteří ale jsou příliš idealističtí a chybí jim pragmatizmus, který je pro to aby něco dokázali zcela nezbytný.

Bohužel tu opravdu nevidím lidi se kterými by tu změnu bylo možno provést.

Datum: 22.11.2017

Vložil: slunko

Titulek: Pěkný

Tohle je moc pěkný vzkaz.
Může být rozhodným povzbuzením.

Chtěla bych napsat o třech druzích duchovní slepoty, kterou vnímám. Ta první je, že nejsem jasnovidná, je to dnes běžné, občas mám pocit, že by se mi to hodilo, ale pravda je, že bych se možná moc rozptylovala nepodstatnými věcmi, navíc se má dvakrát měřit, před řezáním, takže v dnešní době je přesnost asi priorotou, nějaké moc velké chybování by mohlo být drahé.
Druhá slepota se mi přihodila loňské září, bylo mi energeticky naseknuto srdce a hojilo se mi čtvrt roku. Byl to perný čtvrtrok, hodně. Ale srdce zhojené zjizvenou tkání vydrží mnohem více a bylo to potřeba. Na přelomu letošního února a března - asi po dobu tří týdnů k nám přicházely z vesmíru mise. Měly na poslední chvíli zabránit významným vibračním změnám na Zemi. Měly odstínit Světlo, "ochránit" před ním planetu a především lidi. Byly to miniaturní systémy, které se dokázaly velice rychle "množit" - obalovaly planetu jakousi vysoce elastickou vrstvou, až lepivou, která skoro nešla rozrušit. Za pár hodin (mého spánku) se dokázalo vytvořit desítky, možná i stovky vrstev. A jemné vibrace to odstiňovalo opravdu důkladně. Postupně se schopnost množení zdokonalovala, stejně jako roztažnost ( neporušitelnost) a houževnatost. Bylo potřeba mnoho energie k likvidaci. Až tolik, že na to mé síly nestačily, ani jsem si neuvědomila, kdy jsem byla napojena na doplňkový zdroj energie ( i když jsem předtím cítila, že sama to nezvládnu). Zato, když mě odpojili - to byl náraz na realitu. Nezjizvené srdce by takový nápor ( průtok množství energie) nevydrželo. Náhody prostě neexistují... a zlo dokáže něco jen, když to světlá strana umožní... možná i zorganizuje. Vše dobře dopadlo, zvládla jsem to a od té doby nás Světlo neustále čístí. Má to jednu vadu, moje srdce už se mnou nějak nemluví... jsem slepá... v duchovních sférách se orientuji jen pomocí vibrací, odhadu, dle zkušeností.
A třetí druh slepoty jsme si uvědomila včera večer, ale uzrávalo to ve mně už pár dní... Nerozumím, nedokáži popsat, připodobnit, co se děje. Mění se vibrace, občas velkými skoky, ale nevím, co se děje. Otevírají se nějaké brány... Nevím, co to znamená.
Možná ta první a třetí slepota spolu trošku souvisí. Ale ta druhá mě mrzí...
Moje energetické problémy nevychází z těchto událostí, jsou mnohem starší a ukazují na nevyřešené problémy z hrubohmotného světa, všichni máme důvod mít vykasané rukávy a makat na sobě - ono se to jednou podaří, vyřešit to. Ale určitá souběžnost dějů je v tuto dobu potřebná... vše musí na sebe dosednout naprosto přesně.

Někteří už dosáhli velkého osvobození a získali tak vliv na vibrační stav Země - tvůrčí možnosti. A někteří toho dosáhnou - ale nesmí být slepí ke svému srdci - nedopouštějte duchovní slepotu - slepotu srdce, prosím, přicházíte o pravdu a o spoustu barev, krásy. Nikdo po vás nechce, aby jste se srdcem vydali i prostředky k životu - jde o citové otevření se, a zranit vás může někdo jen tehdy, když si to ve svých myšlenkách přitáhnete.
Nemusíte být otevření naplno pořád, stačí chvílemi, kdy se cítíte dobře, postupně tento stav prodlužovat... Nebuďte slepými, když nemusíte. Nemusíte se rozdat až do dna, jen nabídnout... pokud nebude patřičná odezva ( alespoň vděčnost), není potřeba být štědrý k tomuto člověku, ale neuzavřít se všem ostatním. A najít protějšky nastavené podobně... kdy mezi námi bude rovnováha - bez kořistění a bezbranné odevzdanosti. Chce to být pořád ve střehu - život je neustálý vývoj a veškeré rozhodvání a konání probíhá právě teď a tak nemůže probíhat podle zajetých šablon, ty znamenají slepé koleje. Jen se otevřít pomoci sobě, ale i tomu druhému... oteřít nový druh rovnováhy a výměny ve spravedlnosti.Datum: 22.11.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Pěkný

Ještě bych chtěla poděkovat bytosti (bytostem), co mi dávájí najevo lásku, ať už mají hmotné tělo a komunikují se mnou na dálku nebo jen " oblékají" něčí energii, abych to cítila opravdověji... bez této podpory bych to nezvládala. Ještě jednou díky.

Datum: 22.11.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Pěkný

Ještě, snad pro lepší pochopení, otevřít se není totéž co odevzdat se na milost, nemilost někomu. Vůbec to neznamená vyloučení obrany, při napadení.
A to, že někdo na nás není jeden den vyladěný neznamená, že nemůže být druhý den...Pochopitelně nemá význam se culit na věčného bručouna, i když může přijít vzácná chvíle... kdy bude otevřený i on. Když budeme ve střehu, poznáme to.

Datum: 23.11.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Pěkný

A to až teď ráno mi dcera říká, že se včera bavili o sv. Cecilii, co měla včera svátek - patronka hudby a slepců. Náhody?

Datum: 22.11.2017

Vložil: Josef Švejk

Titulek: Kdo nezná své dějiny,....

Ano, bylo by dobré kdyby si Češi vzpomněli na doby, kdy Čech-Slovan snědl v šenku pečené sele, zapil je mázem piva, pěstí přerazil dubový stůl ve dví a svobodně odkráčel k domovu. Na doby, kdy Čech pouhou písní zahnal "Evropské hodnoty" na útěk, tak bystrý až i kardinálové ztráceli své načinčané klobouky. Na doby, kdy král Karel zveleboval tuto zemi a učinil ji významnou. Na doby kdy bratr Žižka našel odpovídající zaměstnání pro Vatikánské zaměstnance tím, že je vázal na lana kostelních zvonů a seznamoval je tak s tíží jejich zadků. I na doby, kdy bylo nanejvýš výchovné tu a tam vyházet své "zasloužilé vůdce" oknem na hnůj.

Datum: 23.11.2017

Vložil: tom

Titulek: Re: Kdo nezná své dějiny,....

U husitů je dodnes nevyjasněná jen jedna věc: jestli naši zemi zcecimovali na příkaz místních židů chtivých církevního zlata, nebo na příkaz globálního prediktora.
Husité měli zažehnout revoluci, která smete křesťanství a zlikviduje Evropu.

To se z poloviny povedlo až Lutherovi, kterí si na stará kolena rval vlasy co to vlastně způsobil. A to se nedožil 30leté války, která dokončila to, co se nepovedlo husitům.

Takže nakonec husité dostali jen naši zemi kulturně, politicky i ekonomicky o 200 let nazpátek do doby před Karlem IV.
Paralela s extrémním předlužením naší země, kterým ČNB na náš úkor řeší kolabující ekonomiky západní evropy je čistě náhodná.

Přidat nový příspěvek