Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace!

12.11.2015 08:32

Ve světě se na různých místech a různými způsoby pomalu, nenápadně, o to víc razantně realizují zvrhlé myšlenky globalizace podle scénáře USA, resp. jejich predátorů. Lidé si jen stěží uvědomují, že události, odehrávající se na Ukrajině, mnohem dříve Gruzii, Jižní Osetii, Iráku, Afghánistánu, Lybii, Egyptě, nebo naposledy Sýrii pod taktovkou teroristického bloku ISIS jsou něco víc, než obyčejné, dnes už běžné dobyvačné války za účelem získání nějaké nadvlády nad lidmi nebo státem, jehož bohatství (ropa, plyn aj.) by se takto chtěli zmocnit. Nen í tomu tak, ale také tomu není ani proto, že by teroristé z ISIS bojovali proto, že jim to přikázal sám Prorok (tedy Alláh). Je samozřejmé, že propaganda vydatně používá či zneužívá náboženskou motivaci ve smyslu islamizace dobývaných území a jeho obyvatelstva, ale jakkoliv se tomu dá téměř věřit je to jen klasická zástěrka pro naprosto jiné účely a cíle. Ty mají dlouhodobý charakter , který je systematicky realizován podle vývoje a stavu, který se nachází v oblasti zájmu. Zřejmě se čtenář bude pídit po tom, čí je to zájem. Není na místě někoho urážet z nevědomostí, neznalostí nebo chabé orientace v mezinárodní situaci (ne každý je s chopen to vnímat, notabene hodnotit), takže možná pro někoho to bude překvapení, pro někoho nikoli. Tím, kdo sleduje tyto cíle a má zájmy na politické, ekonomické a potažmo sociální destabilizaci vytipované země není nikdo jiný, než samotné USA. 

Není až tak důležité hlouběji rozebírat celou velmi sofistikovanou problematiku zájmů amerických prominentů (není od věci je nazývat psychopaty nebo devianty) o tzv. „globalizaci“, nicméně o postupné realizaci deviantní, lidstvu nebezpečné futurologii multimiliardářských zhýralých deviantů, idiotů z USA svědčí informace, která je v posledních dnech prezentována na internetových portálech. Informace stará 13 let, ale vzhledem ke skutečnostem v realizaci plánů a postupné realizace „globalizace“ pod různými důvody a záminkami ve světě to jen potvrzuje, že to nejsou úmysly plané nebo jen tak, aby řeč nestála. Zde je důkaz:

Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce 2002 oficiálně sdělil toto:

„ Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“

K dosažení cíle „jediného státu“ (rozumí se USA) má být realizováno čtyřmi kroky:

1. krok: Neomezený proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení jejich kultur. Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků. Speciálně se má zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a musí zmizet ze scény 

2. krok: Neomezený tok ropy, plynu a jiných surovin. Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány a internacionalizovány. 

3. krok: Ničím neomezené finanční toky do USA. Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett k tomu suše poznamenává: „Kritiky zabijeme“. 

4. krok: Žádný stát se nesmí postavit proti tzv. „mírovému nasazení“ americké armády - americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální „trhy“.

Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv. „válku proti terorismu“ a nikdy neopustit země, kam již jednou vkročila noha amerického vojáka. Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace!

Pokud vám to vážení čtenáři něco připomíná, pak máte rozum na správném místě, ještě vám funguje a umíte se rozebírat i ve věcech zdánlivě složitých. Samozřejmě že toto poznání, resp. potvrzení skutečností není ani milé a už vůbec potřebné skupině občanů havloidů, sluníčkářů, pravdoláskařů a pražské kavárny včetně pravicových politiků, kteří nejenže souhlasí, tleskají, ale také očividně podporují a angažují se pro americkou globální politi ku, která už dnes pomalu, ale jistě rozkládá historickou identitu Evropy uskutečňováním plánů ve smyslu pana T.Barnetta nástupem a přesunem statisíců, snad i milionů uprchlíků, kteří v rámci USA plánované „globalizace“ naplňují a obsazují evropské státy. Kolik času je ještě zapotřebí, aby se Evropa stala tím, o co usilují američtí desperáti. Je proto nanejvýš nutné čelit a zabránit dalšímu přílivu uprchlíků, protože to ani náhodou není propagandisticky šířená informace o ubohých uprchlících, kteří utíkají ze své země pro ohrožení svého života, ale důsledek, případně výsledek předem plánovaného znič ení historické civilizace Evropy v rámci „globalizace“ podle USA.

Jiří B a ť a , 9. listopadu 2015

 

Diskusní téma: Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek