Společnost, která odepírá dětem lásku a cit, je necitlivou a nelaskavou společností. Taková společnost nebude nikdy zdravá .

07.08.2015 10:21
Klokánky poskytují dětem domov, cit....

Jak jde čas, lidé mají tendenci zapomínat. Nános zcela jiných témat pomalu překryje odpornou pachuť, kterou po svém působení na rezortu práce a sociálních věcí zanechal J. Drábek (TOP09). Nikomu se dnes nemůžeme divit, že spojení TOP09 a slovo „sociální“ či „humanita“ je bráno jako oxymóron, jako něco, co nemůže nikdy souznít.

Na Drábka se Šiškou nezapomínejme…

Za Drábka došlo přímo k rozvalu našeho sociálního systému a k naprosto skandálnímu přístupu k lidem nějak handicapovaným, kdy se na těchto lidech šetřilo, aby jinde tekly peníze proudem.

Čekalo by se, že za vlády, v níž je i ČSSD, dojde k co nejrychlejší nápravě. Dosud se tak ovšem nestalo. Problémy sociálních pracovníků z dob Drábkových mnohde přetrvávají, hodně handicapovaných si nijak nepomohlo.

Ministryně se chlubí, jak zruší druhý důchodový pilíř, ale nikde nemáme záruku, že se latentně nepřesune do třetího a že velké penzijní fondy stejně neprosadí svou. Ani navýšení minimální mzdy, která dlouho spala jako pověstná Šípková Růženka, o pár stovek, není zrovna nejlepší vizitkou někoho, kdo má ve štítu slovo „sociální“.

Dozvídáme se, že pravidelný výdělek si dokáže zajistit dokonce 10 tisíc lidí bez střechy nad hlavou. Většina z nich ale nevydělá více než pět tisíc korun měsíčně. Tak co s nimi, že? Možná jenom napícháme více bodců do prostor, kde by mohl nějaký bezdomovec usnout – a kazil nám tak radost ze stavu naší společnosti. Jak že se to zpívá v naší hymně – zemský ráj to napohled?

Rodina, základ života…

Uvědomme si, že žijeme ve společnosti, kde řada rodin s dětmi vychází pouze z příjmu jednoho partnera – a jsou i rodiny, kde jsou oba partneři nezaměstnaní. Nebo s dítětem žije jenom jeden z rodičů – a pokud má nízký příjem či je nezaměstnaný, riziko chudoby roste. A to nechávám stranou otázku dluhů a exekucí.

Dávno nemůžeme mluvit u školních dětí o nějakém rovném startu. Některé vybíhají, když už je o vítězích rozhodnuto – a zdaleka není jisté, zda vůbec doběhnou.

Dlouhodobá nezaměstnanost je zlá družka. Posiluje tendence k užívání návykových látek, deprivace vede k hádkám mezi partnery – a odtud je krůček k psychickému i fyzickému násilí. Pokud se v rodině vyskytují děti, není to pro ně zrovna nejlepší vklad do života.

Cit děti nepotřebují?

Máme v Evropě výsadní postavení v tom, že zde existují instituce Klokánků...
Máme v Evropě výsadní postavení v tom, že zde existují instituce Klokánků…

Máme v Evropě výsadní postavení v tom, že zde existují instituce Klokánků. Jsou to zařízení rodinného typu, která dětem poskytují něco, co žádná jiná (dětské domovy, diagnostické ústavy, kojenecké ústavy). Poskytují jim domov, cit. Věnují se jim tety i sociální pracovníci, pro mnohé z nich jde o celoživotní poslání. Řadě tet, které za pár korun – což je výsměch naší společnosti sám o sobě – věnovaly dětem bez patosu většinu svého života, táhne na padesát či více let. Jejich úzká kvalifikace jim přitom většinou neumožňuje výběr na trhu práce. Co se s nimi stane, pokud Klokánky zaniknou? Co se stane s těmi dětmi, o něž by mělo jít v první řadě, nebo snad ne? Prý je v dětských domovech dost místa. Jak se to vezme – v některých částech republiky ano, v jiných ne. Budeme proto děti vozit po celé republice, aby tak zpřetrhaly své dosavadní kontakty?

Nyní se jedná o 30 milionech, které by měly Klokánky udržet v provozu. Ano, jsou zadluženy. Ano, můžeme se bavit o špatném hospodaření z let minulých. Ano minulé vedení pracovalo špatně poměrně dlouho – a to se zkrátka někde projeví. Ale neměli jsme zde snad výrazně zadluženější podniky a instituce? Co naše nemocnice, banky, aerolinie, dráhy? Kdyby se vše zavřelo kvůli špatnému hospodaření minulých vedení, museli bychom zejména zrušit instituci naší vlády. Dluhy astronomické, zodpovědnost žádná. Ještě tak možná Kalousek najde drzost provokovat občany složenkami, o kolik jsou díky svým vládám zadluženější.

Fond bude zvažovat způsoby, kterými by se potřebná suma mohla snížit. Peníze by měly jít na běžný provoz Klokánků, které už musely propouštět zaměstnance. Některá zařízení fond dokonce zavřel. „Šlo většinou o rodinné Klokánky. Z 28 zařízení jich nyní funguje 23„, přiblížil současnou situaci Klokánků stávající předseda Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk.

Klokánky a nelaskavá společnost

Ministryni práce a sociálních věcí nepálí, že řada zaměstnanců Klokánků nedostává plat
Ministryni práce a sociálních věcí nepálí, že řada zaměstnanců Klokánků nedostává plat

Je s podivem, že ministryni práce a sociálních věcí ze sociální demokracie (ano, stále se tak tato strana označuje) nijak netrápí fakt, že řada zaměstnanců Klokánků pracuje, aniž dostává plat – často ho dostává minimálně s měsíčním zpožděním. Nestávkují. Na prvním místě vidí osudy dětí, o něž se starají. I za cenu nízkých platů či toho, že mzdu, na niž mají nárok, dostanou až mnohem později.
Ministryně by na nějakou instituci neměla zanevřít jen pro svůj negativní postoj k některým lidem, ať se jedná o bývalou předsedkyni Fondu či prezidenta republiky, který téma Klokánků populisticky vztáhl k problematice imigrantů.

Vláda zaměstnancům Klokánků před časem slíbila pomoc s tím, že potřebuje vidět první krok. Ten byl učiněn. Klokánky mají nové vedení. Dostojí vláda svým slibům, nebo ukáže, že nějaké děti jí mohou být ukradené – podobně jako nějaké sliby? Toto by měla být pro voliče sociální demokracie podstatná otázka. Podobně jako otázka „institutu veřejných prací“, bezdomovectví či řešení nezaměstnanosti. Zároveň platí, že čím lépe na tom naše rodiny budou, tím méně budou Klokánky zapotřebí.

Společnost, která odepírá dětem lásku a cit, je necitlivou a nelaskavou společností. Taková společnost nebude nikdy zdravá (nedivme se pak, že není schopna soucitu, empatie či zdravého sebevědomí) – a její mindráky a traumata se budou reprodukovat. Těžko ji pak z něčeho vinit.

Zdroj

Diskusní téma: Společnost, která odepírá dětem lásku a cit, je necitlivou a nelaskavou společností. Taková společnost nebude nikdy zdravá .

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek