Snad nechcete, aby nám ve jménu světovlády a globální kontroly čipovali i malé děti jako psy.

15.07.2015 11:06

V poslanecké sněmovně to minulý týden opravdu vřelo a byli jsme i svědky komediálních vložek pana Babiše a Kalouska. Bohužel to není k smíchu, ale také ne k pláči. Daleko více je vše hodno zamyšlení a hloubkové analýzy.......

Přemýšlení může někdy opravdu bolet, ale jsem toho názoru, že tato bolest je daleko více snesitelná než další omezování lidských práv a svobod v naší zemi. O demokracii a demokratických principech se ani zmiňovat nebudu, protože demokracie je scifi a v českém podání obzvlášť.

Převážná část vládních návrhů, novel a zákonů má jednoho společného jmenovatele. Tím je zvyšování globální kontroly veškerého obyvatelstva. Uvedený fakt zdaleka tak nevyzní, budeme-li vnímat vládní návrhy samostatně, ale při jejich sloučení je společný jmenovatel poměrně jasný. Prezentace návrhů se tvářila nevinně a zněla tóny společenské prospěšnosti. Opak je ale pravdou a ony tóny jsou ve skutečnosti značně falešné. Navíc – jen úplný idiot by věřil tomu, že současné vládní struktury mafiánského kapitalismu by dělaly cosi prospěšného pro většinovou společnost. Proto, i když pana Kalouska nebo Stanjuru nemám rád a dobře vím, že jim nejde o demokracii a svobody lidí, tak musím souhlasit s jejich odporem k současným vládním záměrům. Dá se říci, že nyní to už Babiš skutečně přehnal a obnažil své skutečné záměry, které podle mého názoru nejsou jeho vlastními. On je pouze vykonavatelem vůle zadavatele.

EET ač má jistou logiku, tak v konečném důsledku nemusí krom buzerace živnostníků a podnikatelů přinést vůbec nic. Osobně bych se chopil této problematiky ze zcela jiné strany. Dnes již není možné hovořit o stejných šancích a stejné startovní čáře, ale lze vytvořit pro podnikatelský sektor přijatelnější podmínky. Protože jsem patriot, je pro mne podstatné podporovat české živnostníky a podnikatele a ne nějaké cizáky, kteří akorát vyvádějí prostředky z firem a ze země. Dále je potřebné nastavit legislativně daňovou politiku tak, aby nikomu nestálo zato daně neplatit, či se jim všemožně vyhýbat a podvádět. Také bych doporučil zastropování maximální obchodní marže, aby nebylo možné jen tak, na základě volného trhu dosahovat zisků za hranicí morálky a slušnosti. Legislativa v oblasti daní by měla být co nejjednodušší s minimem výjimek. V oblasti administrativní zátěže a zbytečné buzerace tuto oblast osekat na míru nezbytně nutnou, protože je nevýdělečná, zvyšující zbytečně náklady. V těchto klíčových záležitostech však EET nikterak nepomůže, krom šťourání se v soukromí lidí!! Zjednodušeně řečeno – vytvořme podnikatelskému sektoru kvalitní podmínky a teprve pak po něm můžeme něco chtít.

Co se týče pana Babiše a jeho střetu zájmů, tak je jisto, že tento je permanentní. Gesta, kde je panem Babišem demonstrativně hlášen střet zájmů, tak jeho nehlasování ještě neznamená, že nemůže ke střetu zájmů dojít. Pan Babiš má přístup k informacím, které nikdo jiný mít nemůže a dopředu s velkým časovým předstihem i zná záměry svého ministerstva. Takovéto podmínky nemá žádný podnikatel. No a jen blázen by věřil tomu, že těch s předstihem získaných informací nevyužívá. Toto je ve své podstatě nekalá soutěž!! V žádném případě však nejde o praktiky STB jak s oblibou říká v pejorativním slova smyslu pan Kalousek. Ta pracovala na základě úplně jiných principů, které byly ideologického charakteru. Osobně se přikláním k názoru, že postupy které volí pan Babiš a jeho hnutí nesou známky židovské snahy o světovládu, kde jsou to židé, kdož řídí všechno a všechny. Z obdobných principů vychází i svobodní zednáři. Vládou volené současné postupy jsou prostoupeny snahou o globální kontrolu lidí, která je obsažena v predikci NWO za níž jsou právě skrytí židé a svobodní zednáři!! Tento postup je velmi nebezpečný a to jak pro lidi samostatné, tak pro politické a ekonomické systémy. Myslím si proto, že by se nějací investigativní novináři měli vrhnout na detailní rozbor cesty pana Babiše do USA, na lidi se kterými se setkal či telefonoval, na to jaké mají politické, ale i duchovní a ekonomické vazby. Prostě rozebrat to vše na fragmenty. Domnívám se, že v této oblasti bychom mohli získat mnohé odpovědi. Dále se domnívám, že by nebylo marné obrátit svou pozornost i na pana Dienstbiera, který dle mého názoru plní roli předsunutého bílého koně, vytvářejícího zmatek a napětí ve společnosti k zastření postupného nástupu NWO.

Snad nechcete, aby nám ve jménu světovlády a globální kontroly čipovali i malé děti jako psy!!(o čipování dětí se zmínil myslím pan Stanjura).

ZKUSME SI VLÁDNOUT KONEČNĚ SAMI

Zdroj

Diskusní téma: Snad nechcete, aby nám ve jménu světovlády a globální kontroly čipovali i malé děti jako psy.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek