Jsme homogenní společnost, nehoří u nás auta, nevraždí se z náboženských důvodů jako v Německu, neznásilnuje se jako ve Švédsku. A to vadí velvyslanci USA.

22.09.2015 12:27

Uprchlíci a postoj Čechů: K tématu se podle politika velmi zajímavě vyjádřil velvyslanec USA Schapiro. 
Poslechněme si, co o nás soudí velvyslanec USA pan Shapiro:

"Říkal, že oni jsou národ, který vznikl imigrací. Přesto, když přijde nějaká imigrační vlna, tak jsou nejdříve Američané znejistělí. Ale protože ví, že ty předchozí dopadly dobře, tak se s ní nějak smíří. A že Češi mají problém, že nejdříve nechali Němce, aby odvezli Židy, potom vyhnali Němce a rozdělili se se Slováky. Takže jsme možná nejvíce homogenní společnost v Evropě a máme problém s čímkoliv cizím,“ prozradil hejtman osobní poznámku velvyslance, která nebyla žádným oficiálním vyhlášením ambasády."
---
Kdyby to bylo oficiální vyhlášení ambasády, bylo by to na ostrou protestní diplomatickou nótu. Ne že bych si myslel, že by ji naše vláda napsala, na to jsme příliš "přimknutí" k našim spojencům a ochotně se jim podřizujeme.

I to je část naší tradice, bohužel.

Ale jen mně tak napadá, jestli nejsme opravdu ten nejhorší národ na světě, alespoň pan velvyslanec si to o nás myslí a nahlas, neoficiálně, říká.

Chudáci Němci museli povraždit naše židy. Co jim jiného zbývalo, my jsme jim je předali a v Říši, které zoufale scházel "Lebensraum", životní prostor, pro ně nebylo dost místa.

Němce jsme pak vyhnali, jako by to byli oni, kdo rozbíjel naší republiku a jako by neměli pravdu, když říkali, že Češi si musí uvědomit, že v tomto německém prostoru nemají co dělat.

A neumíme se semknout, protože jsme se rozdělili se Slováky a neprotekla při tom jediná kapka krve, jako tam, kde takové rozdělení probíhalo podle představ vlády USA a Evropské unie.

Jsme homogenní společnost, nehoří u nás auta, nevraždí se z náboženských důvodů jako v Německu, neznásilnuje se jako ve Švédsku.

A představte si to, ti Češi si to pochvalují a nechtějí aby se takové věci stávaly i u nás. 
Ostuda.

Ještě, že nám to pan velvyslanec tak hezky neoficiálně vysvětlil.

Oficiálně nám to vysvětlí Němci a Evropská unie.
Třeba i silou, bude-li to nutné, jak říkal pan předseda Europarlamentu.
Ještě že tu pana velvyslance a pana předsedu Schulze máme. 
A že nás zachrání před námi samými a naší groteskní averzí ke všemu cizímu.
Třeba i silou.

Zdroj