Skutečná pomoc pro postižené znásilněné děti a ženy není k dispozici. A o dovážených „dětských nevěstách“, se nemá veřejně mluvit.

04.10.2015 11:20

Pro žadatele o azyl, kteří zůstanou déle v německy mluvících zemích, není únosné, aby setrvávali bez svých příbuzných. Konečně, mnozí z nich jsou i tak již příliš traumatizováni. To je oficiální verze. Pravda: Mladí silní muži smějí k uspokojení pudů nyní pro začátek pozvat „dětské nevěsty“. V Německu je to (stále ještě) dobře udržované tajemství – v Nizozemsku je to již týden v pravém slova smyslu téma konverzace: Mladí silní žadatelé o azyl si smějí pozvat ze svých domovských zemí 13ti nebo 14ti leté dívky, aby jejich sexuální touhy byly konečně uspokojeny.

 

Žadatelé o azyl si pomocí smartphonu vyhledají dívku a prohlašují, že jsou v souladu se zákony své domovské země s ní buď ženatí, nebo byli oddáni v době jejich „útěku“ podle kmenových zákonů.

V Nizozemsku, v současné době se tímto vývojem zaměstnává z »Kindbruiden« zcela šokovaný parlament – tedy tím množstvím malých sexuálních otrokyň, které po svém příchodu do Evropy obdrží azyl v rámci „sjednocení rodiny“ a pak jsou obvykle přiděleny zcela neznámému muži. RTL Nizozemsko prověřovalo 34 současných případů, v nichž jsou tyto „dětské nevěsty“ žadatelů o azyl v průměru 13ti až 15ti leté.

Znásilnění azylanty jsou jedním z největších problémů – především už v prvních záchytných zařízeních. Skutečná pomoc pro postižené znásilněné děti a ženy není k dispozici. A o dovážených „dětských nevěstách“, se nemá veřejně mluvit. Zcela odlišné je to v nové odborné knize Die Asylindustrie (Azylový průmysl). Tam jsou přesně osvětleny různé koncepty pro sexuální uspokojování azylantů,protože každá spolková země jde jinou cestou.

Shoda panuje jen v tom, umožnit všem příbuzným žadatelů co nejdříve přijít, aby se noví spoluobčané mohli cítit opravdu u nás jako doma. K tomu následuje výňatek z odborné knihy Azylový průmysl:

“ Co mnozí nevědí: Asi po dvou letech pobytu v Německu obdrží žadatelé o azyl veškerá práva ke sloučení rodiny. Ti pak někdy pozvou – statisticky vzato – mezi dvěma až devíti rodinnými příslušníky, aby přijeli za nimi. Noviny napsaly o tom v roce 2015 Podle předchozích zkušeností, jsou žadatelé o azyl, kteří přicházejí teď, v mnoha případech pouze jeden typ předvoje, který je cíleně poslán napřed ostatními členy rodiny. Příjezd dalších členů rodiny, se dá očekávat v nadcházejících letech s mnohonásobkem počtu přistěhovalců podle azylového práva. Německu hrozí, že bude etnicky a společensky s konečnou platností a zcela převálcováno.

Sociální a azylový průmysl proto přesně ví: Když v první vlně v Dortmundu (Nordrhein-Westfalen) každý den přibude 1000 (!) nových žadatelů o azyl, tak asi za dva roky z toho bude zcela jistě mezi 3000 až (!) 10 000 nových zákazníků sociálního průmyslu. Každý jednotlivý problém se tak velmi brzy zdesetinásobí.

Ti, kteří dnes budou pilně z lidské dobroty budovat stanová města, jak se zdá, nemají o tom ani ponětí. A ti, kteří to hodnotili na 24000 EUR na žadatele za rok, určitě ještě netuší, že by měli od přespříštího roku plánovat 100000-250000 EUR na každou rodinu. Tento systém sežere naši budoucnost. „


Pro nezletilé dívky, které jsou v současné době nuceny se oženit s žadateli o azyl a získat právě z tohoto důvodu azyl, aby byly“dodávané“ jejich trýznitelům zde, je právě to vše vrcholem údajně „svobodné“ a po pravdě prolhané společnosti.

Ti všichni „azyloví pomocníci“ v naší společnosti, kteří mávají vlaječkami a vítají mladé severoafrické a orientální muže s „Přivítací kulturou“, bude nutno pravděpodobně nakonec volat k odpovědnosti. Protože nebudou moct tvrdit, že o těchto machinacích azylového průmyslu, který podporují, nic nevěděli.

Zdroj

Diskusní téma: Skutečná pomoc pro postižené znásilněné děti a ženy není k dispozici. A o dovážených „dětských nevěstách“, se nemá veřejně mluvit.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek