Šábesgoj

05.12.2017 22:23

Dle rabínského výkladu slova gój jako lidí jiných než jsou Židé se v současné době toto slovo používá ve smyslu nežidovské osoby.

Od slova gój je odvozený výraz šábesgój, který označuje Nežida, který je v židovské rodině během šábesu pověřen vykonáváním činností nezbytných k chodu domácnosti (rozsvěcení, zapalování ohně atd.).

Slovo gój má pro dnešního žida základní význam zcela neutrální. Mezi židovskými extrémisty je ovšem možno se s ním setkat jako s výrazem podřadnosti. Tak například kontroverzní izraelský rabín Ovadia Josef říká: "Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst."

 

Sabesgoj

Diskusní téma: Šábesgoj

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek