Příčiny stálého rozštěpování českého národa.

06.02.2018 20:27

Všechny národy se skládají ze tří hlavních vrstev. Horní vrstvy asi 10% bohatých a vzdělaných, střední vrstvy, která tvoří hodnoty kvalifikovanou prací a spodní vrstvy asi 10% úpadkových, osobnostně rozvrácených živlů. Vzhledem k svému strategickému zeměpisnému a magickému umístění v Evropě jsou všechny „momentální velmoci“ v Evropě i na světě „ze zaručeně ušlechtilých pohnutek“ ponoukány poskytovat Čechům nějakou „ochranu nebo pomoc“. Aby ji mohli úspěšně vykonávat, kupují si u českých elit duchovní a politickou poplatnost vzdělaných, nebo je i penězi lákají k odstěhování do center moci. (Nákup hotových kvalifikovaných.) Již po 4 století je český národ zbavován své přirozeně se z masy indukující vzdělanecké elity. Kdyby nebylo jiného, byli bychom jako národ v krizových situacích vystaveni reálnému nebezpečí rozptýlení se v beztvaré lidské lidí na práci. Místo aby pracovala na duchovním povznesení národa jako celku, Čechy zrozená majetková a vzdělanostní elita je nakupována pro zájmy zjevného nebo skrytého okupanta. Nejsilněji se toto ochuzení o vzdělance projevilo za nacistické okupace (popravami a emigrací) a pak právě nyní (penězi a funkcemi).

 

Jenže národy nejsou nějakými nahodilými sběhy lidiček, ale tvoří vyšší duchovní komunitu v linii rodina, rod, národ. Jednotlivci jsou v něm spojeni nehmotnými vibracemi tvořícími vyšší já. Toto spojení lze vyjádřit i termínem „duchem národa“. Zmíněný pojem ovšem „těžcí hmoťáci“ nemohou změřit hmotným přístrojem! Proto se „nositelům vědeckého světového názoru“ zdá, že duchovní pouta objektivně neexistují. Ostatně jako láska, přátelství, spravedlnost atd. A svádějí realitu národní pospolitosti na kmenovou zaostalost (tradice), jazyk (což je následek činnosti ducha) nebo společný genofond. Genofond národů ovšem genetika dávno vyvrátila. V evropských národech je v současnosti taková genetická promíchanost, vzniklá stěhováním a válkami, že mluvit o Slovanech, Keltech, Francích, Germánech apod. je projev naprosté neznalosti analýz genofondů.

Vůbec vnímat lidi jako bytosti odvozené od genofondu je zastaralý projev materialistického pojetí světa. (Mysleli si, že co nemá atom, neexistuje!) Každý člověk má sice zděděný genofond, ale ten je řízen duchem, který s „přiděleným genofondem zachází“. (Viz. biblické Bohem „propůjčené denáry“ pro použití v životě.) Neboli dva stejné genofondy (jednovaječná dvojčata) nejsou rozpůleným jedním člověkem a nemají stejnou povahu. Hitlerovým „lebensbornem“ zkrachoval pokus o vytvoření nadrasy člověka genetickým pářením vybraných vhodných rodičů. (U zvířat lze, nemají ducha.) Stále plně platí v antice objevená pravda, že v národě projevený se génius je tečka vývojem rodiny!!! Děti géniů jimi nejsou. Naopak neustále se v mase lidí, jakoby nahodile, objevují géniové čehokoliv. Třeba děti řezníků se stávají génii hudby (A. Dvořák). Složitost víceúrovňové reality je prostě taková, že z jistých důvodů je z vyšší úrovně reality poslán duch, který rozvíjí a naplňuje možnosti vrozených genů. (Výklad je složitý a výkladů mnoho.)

Každý národ existuje tedy právě proto, aby do světové souhry komunit přinášel svůj specifický aspekt z nekonečnosti stvoření. I specifický pohled na Boha – Podstatu světa. I my Češi máme několik „zadání“. V souvislosti s rozštěpením názorů všech evropských národů uvedu jen jeden:

Skryté názorové dilema v přístupu k dalšímu vývoji západní civilizace vyplouvá na povrch nejprve v Česku! A to zejména v létech končících osmičkou, neboli znakem nekonečna. Lze rozumět, že problém se věčnosti dotýká.

Prodávaly se kdysi v západní Evropě odpustky neboli „vpustky do nebe“! A všude tento nápad měl úspěch. Až v Čechách, jakýsi „evropsky nevzdělaný“ Hus pobouřil národ. A schizma reformace proběhlo krvavě do celé Evropy a trvá dodnes. (Ta osmička!) Tak najdeme letopočty 1418, 1618, 1648, 1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1988-9. A hniloba systému již se zase ozývá. Roku 2018 začali u nás „vyspělí inteligenti“ v neziskových organizacích prodávat v Africe vpustky do evropské civilizace! Žasnu, že v inteligentně se cítící západní Evropě měli prodavači vpustků úspěch! Až zase ti zaostalí Češi! Nedali na vysvětlování toho „souboru vzdělanců a umělců“ v TOP a tím v televizi, rádiu a nevolili správně „vědce“. Takhle si ti znalci pokroku a kultury ve středu Prahy tu demokracii nepředstavovali! Ač do voleb poslali nebývalou kulturní a tiskovou „křížovou výpravu“ přes média, ten Zeman a venkovští trhani s cepy ty „vzdělance“ zase, tentokrát volebně, „hnali až do Kutné hory!“

Proč k tomu došlo? Protože jako svět sám má racionální a irracionální rozměr! Politika rovněž. A rozhodující masa českého národa se řídila a řídí vyciťováním neboli intuicí. V tom je jeho síla a je neodvislá od koupených intelektuálů. Řídí se těžko slovy definovatelnými duchovními principy, neboli principy etiky bytosti člověk. Ty nejsou koupitelné výhodným zaměstnáním a nabídkami „neziskových“ organizací. (V kapitalizmu existence něčeho neziskového, to nemůže příčetný myslet vážně?) K faktoru vyciťování skutečné situace přispěl i další faktor: české „křupanství“. Když není Čech „tlačen“, chová se biblicky. Ježíš říkal: „Vaše řeč budiž ano-ano, ne-ne.“ Neboli ano myslím, ano říkám. Ne myslím, ne říkám! „Co nad to je, od ďábla je!“ V západní Evropě jsou politicky „korektní“, volí „odpovědně“ doporučené „moudrými“. Nechtějí být za křupany, ale vskrytu si myslí jiné.

Přejme jim plody myšlení a doporučení jejich koupených padlých pseudoelit. My Češi trvejme na svém: v této zemi bude společenské poměry určovat rozhodující většina lidu! Své dobré nápady s „vpustky“ pro nepřizpůsobivé islámce nechť si užijí ti, kteří si je pozvali.
 

Josef Staněk

Diskusní téma: Příčiny stálého rozštěpování českého národa.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek