Přesto mají na mobily, cigarety, značkové oblečení i kratochvíle s prodejnými děvami, jak jsme se dozvěděli v Calais.

23.08.2015 21:52

Podle poslance Karla Fiedlera se bude situace s uprchlíky v České republice zhoršovat. Vláda v imigrační politice zaspala, a měl by proto být vůči běžencům uplatněn přísnější postup, a musí se také zvýšit ochrana schengenských hranic. Situaci na Blízkém východě by pomohla spolupráce Ruska a Západu.

V uprchlickém táboře v Bělé pod Bezdězem došlo před časem k nepokojům a vy jste se byl se situací na místě seznámit. Kde je podle vás hlavní problém?

Nemáte úplně správné informace. Byl jsem se podívat v táboře ve Vyšních Lhotách, tedy v okrese Frýdek-Místek, ve kterém bydlím. Ale myslím, že odpovědět na váš dotaz mohu, přestože jsem nebyl v táboře v Bělé. Hlavní problém je v tom, že nejde o žádné uprchlíky nebo imigranty, ale nejspíš o ekonomické migranty putující za lepšími životními podmínkami (nebo snazším životem). Skuteční uprchlíci by si mnohem jinak vážili jakékoliv pomoci, ať na území Maďarska, odkud k nám z 90 % přicházejí, nebo u nás či ve francouzském Calais, které jsem osobně navštívil. Ještě horší je skutečnost nebo pravděpodobnost, že nemusí jít vždy ani o migranty ekonomické. Lidé sužovaní bídou by totiž těžko našetřili peníze na tak nákladnou cestu častokrát ze subsaharské Afriky přes celou Evropu, kdy značné částky platí převaděčům, a přesto mají na mobily, cigarety, značkové oblečení i kratochvíle s prodejnými děvami, jak jsme se dozvěděli v Calais. Při znalosti těchto faktů vám nutně začne vrtat v hlavě, zda nejde o dobře připravenou a (finančně) zabezpečenou akci. Ještě větší problém je počínání, nebo spíše nečinnost a liknavost Evropského parlamentu a naší vlády. My jsme na tento aktuální a rostoucí  problém poukazovali již dlouho dopředu.

Jak se podle vás budou problémy s uprchlíky u nás dál vyvíjet?

Obávám se, že další vývoj nebude nijak příznivý a pozitivní. Zejména pokud jej bude řešit (spíše neřešit) tato vláda. A to se obávám, že tak bude. Trestuhodné podcenění tohoto problému Bruselem, jinými evropskými vládami, tu naši nevyjímaje, ale spíše naopak, přinese své negativní dopady. Příliv migrantů již nyní výrazně převyšuje naše možnosti a kapacity, jak tento příliv řešit a jak se mu bránit. Je „čtvrt hodiny po dvanácté“, ale přesto bychom ještě leccos mohli zvládnout, ovšem ne s touto vládou, která své občany vědomě klame a dokonce podvádí. O daném problému a jeho rozsahu mlží a skutečnost zatajuje nebo oddaluje její zveřejnění. To, jakým způsobem se uvádí do provozu tábor ve Vyšních Lhotách, je toho ukázkovým příkladem, bohužel. Varovali jsme před tím, kam dospěly s imigranty země jako Nizozemsko, Francie, Británie – na jejich příkladu vidíme možný vývoj u nás. A naše současná vláda svolá Bezpečnostní radu státu kvůli České poště, avšak kvůli nezvládané vlně migrantů tu potřebu nemá! Vláda arogantních… (doplňte si, čtenáři, sami).

Co současná situace v Calais u eurotunelu? Některé zprávy mluví o tom, že jde v souvislosti s masovými pokusy imigrantů dostat se do Velké Británie spíše o mediálně nafouknutou záležitost...

No tak to v žádném případě! Znovu připomínám, že Calais a prostor před eurotunelem jsem osobně navštívil s doc. Konvičkou a dr. Samkovou již 2. července, abychom se na vlastní oči přesvědčili, jaká je skutečnost. Vůbec, ale vůbec si nepřejme, abychom poznali takovou realitu i u nás, aby nezvládnutí imigrantského přílivu u nás dospělo do takového stavu jako v Calais. Zájemci si mohou můj článek o zkušenostech z Calais vyhledat na mém facebookovém profilu. Už tehdy příslušníci francouzské policie přiznávali, že situaci nezvládají; a pokud vím, dnes je situace ještě mnohem horší...

Měla by se posílit ostraha českých hranic?

Jednoznačně ano! Vždyť toto naše strana Úsvit hlásá již nějakou dobu. Při nečinnosti a neschopnosti EU již není jiná možnost, jak se tomuto problému bránit a co nejvíce ho omezit.

Pomůže finanční podpora Řecka a Itálie, která je určena na ochranu hranic?

Oba státy své role dlouhodobě nezvládají. Již jsem to uváděl několikrát, ale klidně uvedu příklad znovu (jde o informaci ze semináře Ministerstva vnitra k problematice uprchlíků): Řecko finance, které z EU dostává na řešení problémů migrace jako nárazníková země, používalo na vyplácení letních sezonních brigádníků z jiných okolních zemí. Na jednoho řeckého úředníka tak připadalo (tehdy) 50 imigrantů denně! Řekové podváděli s údaji o svých financích při vstupu do EU, falšovali výsledky své olympiády, podváděli i nyní. Řecko ne že už dávno nemělo být členskou zemí EU, Řecko se jí nikdy nemělo stát. Itálie bude asi problém trochu jiný. EU ji svým „strkáním hlavy do písku“ před tímto problémem v tomto nechala hodně samu sobě napospas.

 

Má za této situace schengenský prostor budoucnost?

Budoucnost a smysl (což už se potvrdilo) mají ekonomická a obchodní spolupráce a volný pohyb zboží. Z bezpečnostního hlediska se však budeme muset smířit a přijmout omezení volného pohybu osob. Nic jiného nám ne že nezbyde, ale už nyní nezbývá.

Prostupnost hranic je ale pro Evropu důležitá. Co by se podle vás mělo dělat?

Vlastně jsem odpověděl už v předchozí otázce či otázkách. Můžeme zvažovat formu a míru diferenciace osob ze členských a nečlenských států EU. Ale když si uvědomím, jakému množství a jak málo prověřeným migrantům jiné země EU již udělily své občanství, i toto bude bezpečnostní problém. Znovu opakuji – zvýšenou ostrahu hranic již strana Úsvit nějakou dobu sama navrhuje.

Před nějakou dobou se mluvilo o tom, že by EU měla zřídit uprchlické tábory na africkém území a třídit azylanty už tam. Proč se podle vás tomuto návrhu nevěnuje větší pozornost?

Dnes je situace k tomu mnohem méně příznivější než dříve. Ale každý další měsíc nebo týden, o který se to znovu oddálí, jen ještě více zhorší situaci na daných místech v Evropě. Jenže EU nemůže jen tak sama na území jiného státu něco zřizovat. K tomu musejí být konsenzus, vůle a dohoda s danými státy. A tam jsou vlády různé, pokud tam vlastně vůbec jednoznačné vlády jsou.

Jaké riziko pro Západ představuje tzv. Islámský stát?

Obrovské! A skoro bych řekl, že Západ sám pro sebe rovněž (svou liknavostí a nečinností, pokud vyloučíme, že může jít o záměr). A ani to bych bohužel úplně nevyloučil.

Mohlo by do postupu proti Islámskému státu zasáhnout Rusko?

Pokud vím z diskuse s ministrem Zaorálkem, Rusko je členem koalice proti Islámskému státu. Ke škodě všech spíše opomíjeným a embargovaným, namísto využívaným. Spolupráce s Ruskem by v postupu proti Islámskému státu byla jednoznačně přínosná a mohla by velmi dobře přispět k narovnání vztahů mezi Západem a Ruskem, což by přispělo k bezpečnosti všech.

USA se ale asi těžko s Ruskem shodnou na klíčovém problému – na postupu vůči Sýrii.

USA zde sklízejí hořké plody své špatné zahraniční politiky a intervencí. My, Evropané, bohužel s nimi. Už jsem to napsal několikrát a napíšu to znovu: USA udělají pro svět nejlépe, když své zájmy budou prosazovat pouze na svém území. Což platí pro všechny tzv. velmoci.

Podle názorů některých politiků je imigrace pro Evropu spíše výzvou a možností k obohacení. Jak to vidíte vy?

Určitě NE! Obohacením bude vzájemné poznávání se, spolupráce, výměna, obchod. Odsajeme-li chudším zemím mozky a kvalifikovanou sílu (pokud ji mají), velmi jim uškodíme. A sobě taky, protože místo výchovy vlastních začne naše společnost zakrňovat. Přijmeme-li od nich lidi méně kvalifikované nebo nekvalifikované, jen daleko více zatížíme náš ekonomický a sociální systém, který rozhodně ani nyní není zdravý, a velmi uspíšíme jeho zhroucení. Já to vidím tak, že musíme radikálně a neprodleně změnit náš vzdělávací systém, abychom imigranty nepotřebovali vůbec. Vlastních nezaměstnaných máme přece dost! Chudým africkým a asijským zemím je třeba pomoci s hospodářským růstem a vzděláním, aby jejich lidé chtěli zůstat ve své zemi a neničili si je.

Zdroj

Diskusní téma: Přesto mají na mobily, cigarety, značkové oblečení i kratochvíle s prodejnými děvami, jak jsme se dozvěděli v Calais.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek