Politicky nekorektní autentická videa. Oprostěte se od mediální propagandy! Politici a novináři, kteří mění Evropu ve válečnou zónu musí nést osobní odpovědnost!

26.09.2015 11:47

Vzkaz teroristů Evropě

 

Německo-současnost

 

Německá maminka popisuje zkušenost s imigranty.

 

Co nevidět v celé Evropě?

Zdroj

Diskusní téma: Politicky nekorektní autentická videa. Oprostěte se od mediální propagandy! Politici a novináři, kteří mění Evropu ve válečnou zónu musí nést osobní odpovědnost!

Datum: 26.09.2015

Vložil: Quintus

Titulek: Minulost, přítomnost, budoucnost

jsou kontinuální proces, který se odehrává v SOUČASNOSTI! Již dnes svým chtěním, myšlením a jednáním formujeme to, co přijde. Právě teď, v této chvíli...
Vzpomínám si na dobu, kdy začínala krize na Ukrajině. Začínalo to za asistence těch samých institucí a osob, které nyní ordinují evropským národům kvóty na přerozdělování desítek miliónů migrantů. Ano, čtete dobře, desítek miliónů. Jen to nepřiznají a budou své záměry a plány tajit do poslední chvíle, spoléhajíce na to, že za nějakou dobu budete mít jiné starosti, než je hnát k odpovědnosti. Spoléhají na to, že budou dobře chráněni za zátarasy svých rezidenčních čtvrtí, chráněni drakonickými zákony, které vytvářejí na svou ochranu a ve svůj prospěch a které jsou škodlivé a nespravedlivé vůči všem ostatním, kteří nepatří do jejich klubu vyvolenců. Spoléhají, že budou pozorovat hroutící se lidskou společnost nořící se do temnoty aniž by se jich dotkl jen zlomek utrpení, které přivodili.
Začínalo to jásáním, mediální lží, překrucováním reality. Dnes to končí tísici mrtvými, zničenou a demoralizovanou zemí tonoucí v bídě a strachu, kde vládne právo džungle a všudypřítomný strach.
Jestli chcete totéž zažít i vy a s vámi vaše ženy, děti, přátelé, pak stačí zavřít oči, tvářit se, že se vás to nějak netýká, že už to tady bylo, že to přejde a bude líp, prostě stačí když nebudete dělat nic.
Jenže vám chci říci a to míním naprosto vážně, že tentokrát tomu tak nebude. Už nikdy nic nebude jako dřív, nic se už nevrátí. Ale ještě máte možnost se vyhnout těm nejhorším útrapám a rozkladu.
ALE MUSÍTE SE KONEČNĚ NAROVNAT A POHLÉDNOUT REALITĚ DO TVÁŘE! Protože jen vy se můžete bránit, jen vy můžete vrátit do svých životů mír a spravedlnost. Ale ne bez boje, ne zadarmo. Už nikdy ne!

Přidat nový příspěvek