Podepisují se texty, které se ani nečtou. Důležité je to prostě podepsat a jít se stádem.

20.08.2015 10:48

Tuto výzvu nemohli napsat žádní skuteční vědci. Ti by se pod něco takového nejspíš nikdy ani nepodepsali, protože nemá s vědeckým racionálním myšlením vůbec nic společného.

Luděk Mazurek: Posuďte sami následující stručný přehled (krácené citace z Výzvy vědců a komentář k nim):

 

„Vědci proti strachu a lhostejnosti“

LM: Strach a lhostejnost jsou emoce. Vědci s emocemi nepracují, vědci používají racionální myšlení podložené fakty. S emocemi ve skutečnosti pracují herci, zpěváci, umělci či politici.

 

„Jsme vědci, výzkumní pracovníci s kritickým myšlením, keří se nedopouštějí manipulací“

LM: Takto je výzva uvozena, a přesto celý její následovný text hovoří o naprostém opaku – je bez jakéhokoli kritického myšlení, bez jakýchkoli faktů a naopak je plná jen emotivních apelů a manipulací.

 

„Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extrémistických skupin ….. radikalizace společnosti skrze strach je jedno z největších nebezpečí v souvislosti s imigrační krizí.“

LM: Podle výzvy tedy nejsou až takovým nebezpečím samotní ilegální imigranti, mezi kterými se prokazatelně nacházejí i skuteční nebezpeční extrémisté a teroristé z Islámského státu, ale jedním z největších nebezpečí je to, že lidé mají před nimi oprávněné obavy. Podle těchto "vědců" je tedy takto nebezpečným xenofobem a extrémistou třeba kterákoli česká matka odmítající přijímání ilegálních imigrantů a mající strach o své děti a jejich budoucnost. To je něco opravdu nevídaného a neuvěřitelného!

 

„Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost“

LM: Ale od vědců se očekává racionální uvažování, takže vědec by naopak měl vyzývat ke konkrétním krokům a nastiňovat řešení. Tito “vědci“ se zde však jen chtějí sami „vymezit“ proti něčemu, co jim vůbec nepřísluší ani jakkoli posuzovat. Říkají tím vlastně lidem, že oni jsou lepší než ostatní a jsou jim "morálně nadřazení“.

 

„Vadí nám, že ….  O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali …. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt.“

LM: Tito „vědci“ zde namísto skutečných reálných faktů předkládají pouze ničím nepodložené emotivně podbarvené účelové dohady, které pak vydávají za údajná fakta. Skoro to vypadá, jakoby těmto "vědcům" vadilo, pokud někdo někde napíše o imigrantech "nehodící se" podložená fakta a pravdu. Přitom vraždy a znásilňování páchané imigranty jsou bohužel reálnou a evidovanou skutečností, stejně tak jako obrovské výdaje na zabezpečení imigrantů a jimi způsobené obrovské zatížení sociálních systémů.

Nevím pak, kde tito „vědci“ nalezli jakákoli údajná přání "našeho holubiččího národa" skupiny cizinců zabíjet. Jde o ničím nepodložený čistě emotivní účelový „výkřik“ nemající s racionálním vědeckým uvažováním nic společného. 

 

„Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu.“

LM: Ve skutečnosti by právě vědci měli vědět, že všem, „kdo hledají v Evropě útočiště“, zde poskytnout bezpečí nelze. Nelze ho v žádném případě poskytnout bojovníkům islámského státu, kteří dle zpráv tajných služeb mezi imigranty jsou a nelze ho poskytnout úplně všem, kdo si o to řekne, protože Evropa prostě není nafukovací. Vědci by měli také vědět, že nikoho nelze „integrovat“, ale že začlenění do společnosti, kam přichází, je především věcí imigrantů samotných a jejich přístupu a zájmu. A hovořit tady dokonce o jakémsi "výběrovém procesu" je pak v přímém rozporu s požadavkem "zajistit bezpečí a důstojné zacházení" všem. Protože více či méně "potřební" jsou všichni imigranti.

 

„Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií.“

LM: Skuteční vědci by zde především sami odlišili falešné a oprávněné důvody ke strachu a oddělili manipulaci od faktů a pravdivých informací. Dle výzvy to vypadá, jakoby každý, kdo upozorňuje na nebezpečí a hrozby plynoucí ze současné obrovské vlny ilegálních imigrantů byl lhářem a manipulátorem a jen a pouze chtěl dané situace zneužít k nějakému vlastnímu prospěchu. Tak tomu v žádném případě není.

Proč tito „vědci“ také nebrojí například naopak proti obrovskému byznysu a politickému pokrytectví, které se našich zemích zozbujely právě v souvislosti s velmi nákladným zaopatřováním obrovských mas imigrantů a vybírají si čistě účelově pouze jednu stranu mince?

 

Taková „Výzva vědců“ skutečně více připomíná jen čistě účelovou a někým objednanou záležitost, která opravdu s jakýmkoli vědeckým přístupem nemá nic společného. Nevím, co vedlo a vede některé vědce se pod něco takového podepsat, sám sebe takto svým způsobem označit za "nadřazeného" a vyčlenit se tím z naší jinak velmi tolerantní společnosti. Myslím, že něco takového skuteční vědci opravdu nemají zapotřebí.

převzato z autorova blogu na idnes.cz

 

Pozn. šéfredaktora ePortál.cz: Autor má naprostou pravdu. Celé je to ovšem o tom, že text nepsal žádný vědec, ale Martin C. Putna. Je samozřejmě otázkou, proč cítilo tolich skutečných vědců nutkání něco takového podepsat. Aby neměli problémy v práci? Aby se nedostali do řečí? Aby to nevypadalo, že jsou snad sami xenofobové? Staré časy se bohužel vracejí. Podepisují se texty, které se ani nečtou. Důležité je to prostě podepsat a jít se stádem

Zdroj

Diskusní téma: Podepisují se texty, které se ani nečtou. Důležité je to prostě podepsat a jít se stádem.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek