Pan Pithart valí mladým generacím do hlav lživé klíny nepravd a smyšlenek o pozici presidenta Beneše v roce 1938 a 1948.

24.02.2018 15:25

Pan Pithart páchá neodpustitelné o letech 1938 a 1948, nikoli president Beneš!

 

Pan Pithart neustále nepravdivě napadá odkaz presidenta Budovatele. Odkaz presidenta spoluzakladatele státu, odkaz dvojího zachránce republiky před občanskou válkou, odkaz presidenta bojovníka proti nacismu a protektorátu.

 

Pan Pithart využívá všech neznalostí mladší gererace o skutečné podstatě protektorátu. Pan Pithart zamlčuje řadu fakt o vzniku II. republiky a o vzniku protektorátu. President Beneš nebyl žádným agentem Moskvy. President Beneš se nedopustil tragického aktu roku 1943 podpesáním smlouvy s SSSR! Naopak. President Beneš tím zachránil československou státnost na další nejméně půlstoletí. Ví vůbec pan Pithart, že kdyby té smlouvy nebylo, Británie by nás nikdy neuznala jako obnovený stát? Británie reagovala uznáním právě jen a jen na smlouvu s SSSR, krátce poté. Ví vůbec pan Pithart, že v mocenské hře velmocí o poválečnou Evropu byly ještě v roce 1943 úvahy o obnovení podunajské monarchie a podobně. Ví pan Pithart, že Otto von Habsburk o toto usiloval v U.S.A.?

 

Spatřovat v povaze presidenta Budovatele mstivost je argument protektorátních pomlouvačů, kteří toto dokonce psali též o paní presidentové ("Blutwürdige Hana"!). Tak dalece se snižovat v pomlouvání pana presidenta Beneše je nízkost rovnající se moravcovské lži protektorátníků.

 

Celou krizi roku 1938 nezavinil pan president Beneš, nýbrž sudetoněmecká banda, kterou tak zarytě hájí různí páni Hermanové, Bělobrádkové, Vokřálové a jiní koryfejové landsmanů. Kdo jezdil do Londýna sprostě lhát Angličanům o sudetech? Pan president, anebo válečný zrádce Konrad Henlein-Dworzaczek? Pan Pithart valí mladým generacím do hlav lživé klíny nepravd a smyšlenek o pozici presidenta Beneše v roce 1938. Celá Evropa kromě SSSR tehdy vinila ČSR z krize  jako jakéhosi "míroškůdce a poškozovatele nebohých sudetů". Západní tisk počínaje Timesy a konče italskými fašistickými plátky se mohl přetrhnout v označování ČSR za "letadlovou loď bolševismu". Takzvaní clivedenci v Británii v čele s lady Astorovou jen vítali Henleina a mravokárně zvedali prst nad hroznou ČSR, utiskující tzv. Sudetoněmce. Runcimanova mise na Červeném Hrádku slyšela z úst tisíců sudetů řev :"Lieber Lord, befrei uns von der Tschechoslowakei!" Toto vše zapříčinil president Beneš? Nelžete, pane Pitharte! Co poté za protektorátu vyvalil Henlein ve vídeňském tisku? "Museli jsme se přetvařovat a zapírat svůj nacionální socialismus, ale svůj úkol jsme splnili". Toto bylo citováno jako důkaz zločinu sudetů i na Norimberském soudu, ale toto pan Pithart nechce slyšet a znát. President Beneš neutekl - šel do exilu bojovat, sestavil zahraniční vojsko, neutekl před německými bombami v Anglii, když mohl klidně vědecky pracovat v U.S.A.! Dal přednost Londýnu a bombám před asylem v zámoří. A nakonec dovedl československé legie až do Prahy. Presidentu Beneši se vyrovnal pozdější president Svoboda - dnes rovněž hanobený a napadaný - a přitom pravý osvoboditel republiky jako Beneš.

 

Koryfeji sudetů a panem Pithartem velebený president Havel, "humanitární bombardér", v tomto směru nesahá oběma ani po kotníky -a přesto je skoro třicet let adorován jako falešný fetiš, jako idol modloslužebníků. Takže není na místě se otírat jak o presidenta Beneše, tak o presidenta Zemana!

 

Nás pozůstalé po obětech a bojovnících proti nacismu pan Pithart hluboce uráží svými nejapnými lžemi o presidentu Beneši, kterému národ dal po osvobození přívlastek Budovatel, a kterému národní umělec Jaroslav Seifert věnoval báseň, kde říká "Vy jste nám dolíval víru z amplionů..." Co dělali příslušníci páně Pithartovy rodiny? - také bojovali proti nacismu? Pokud to tak je, jak to, že pan Pithart si dovoluje neustále hanobit našeho presidenta zachránce státu a velitele vojsk, která porazila německé fašisty spolu s Brity, U.S.A. a SSSR??

 

I proto nikdy nemůžeme volit ani jako politika ,tím spíše jako morální autoritu, pana Pitharta, jenž se potřísnil pomluvami presidenta Budovatele. Takové je naše stanovisko.

 

Pithart? Protektorátní nástupce Moravce sprostě a lživě hanobí presidenta Beneše

Kpt. Žvanilkin českých politiků, nepřátel ČSR a české státnosti  otírá  svá nevymáchaná ústa o presidenta Budovatele, který dvakrát obnovil stát a zabránil občanským válkam. (Aktuálně,cz).

 

Pan Pithart, důstojný pokračovatel protektorátních lhářů Moravce, Lažnovského, Kožíška, Krychtálka, Vajtauera a dalších lžipisálků protektorátu, lže o roli našeho presidenta, pod jehož praporem bojovali západní i východní legie za svobodu ČSR a s jehož jménem umírali odbojáři na popravištích Reichu.

 

Pan Pithardt by měl zalézt do protektorátního kanálu, z něhož vylezl.

 

S Benešem je pravdou opak. Pana Havla bychom naopak neměli šetřit, byl to on, který nás zavedl do bažiny dnešní krize svým protektorátním jednáním od omluvy sudetům až po humanitární bomby a lokajství v NATO.

 

Voliči partaje, za kterou mluví stranický renegát dr. Pithart, by si měli uvědomit, jakého nepřítele československé a české státnosti dosazují opakovaně do parlamentu, kde neustále zrazuje české národní zájmy, pro které byl president Beneš prohlášen zákonem za zasloužilého o stát.

 

Bláboly a lžikvaky pana Pithardta o údajné roli dr. Beneše r.1938 jakoby vypadly z děl Moravce "O český zítřek",a ještě lépe z knihy "V úloze mouřenína". Jeho lhaní o roli dr. Beneše v roce 1948 naopak zamlčuje neschopnost ministrů v demisi, kteří sami přivodili neřiditelnou ústavní krizi, jež mohla vyústit v občanskou válku. O úloze politiků, kteří v dobách nejhorší krize jezdili na venkovské zabijačky, jako dr.Zenkl, Pithart sprostě mlčí. Vše končí hyenistickým napadáním těžce nemocného dr .Beneše a otíráním se dokonce i o Jana Masaryka! Hanba takovému postoji, nic jiného se nedá k věci říci. 

 

Mouřenínem jako Moravec se vskutku stal právě pan Pithardt a jeho společníci, nepřátele dr.Beneše, ČSR, dekretů, odsunu a všeho toho, co postavilo po okupaci nacistické hydry Čechy na nohy. On naopak chválí a vyzdvihuje vše, co Čechy potápí do kanálů dějin poroby a poddanství cizí moci. 

 

Nebýt Beneše a jeho národního odporu, Protektorát i Slovensko by patřily k poraženým státům Osy a dodnes by musely platit válečné reparace - ty reparace, které my jsme naopak nikdy neviděli od nástupníka poraženého Reichu. Pane Pitharte, přestaňte konečně lhát a žvanit o dr. Benešovi! Beneše mohou pomlouvat jen nepřátelé republiky a superlháři.

 

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

Autor pozůstalý po legionáři,oběti gestapa 

a členech Obrany národa, obětí Osvětimi

 

ČNL