Otvorený list generalmájora vo výslužbe Gerd Schultze-Rhonhofa Angele Merkel.

20.09.2015 20:39

Dňa 14.9.2015 zverejnil autor Helmut Mueller otvorený list svojho času často publikovaného a citovaného armádneho predstaviteľa generálmajora Gerd Schultze-Rhonhofa, ktorého mnohí Nemci si dodnes pamätajú z televíznych spravodajstiev.

List je veľmi dlhý, preto uvedieme len niektoré najzaujímavejšie body. Vidno však že sa nemecká verejnosť začína prebúdzať. Pre nemecky hovoriacich doporučujeme prečítať celé. Je to výborne napísaný text, s hlbokými analytickými pohľadmi a aj s navrhovanými realizovateľnými riešeniami.

 

List začína

Veľavážená pani Spolková kancelárka,

nás občanov často vyzývate, aby sme sa zúčastňovali verejného politického života. Rád to dnes robím, a keďže zo skúsenosti viem, že mi príslušní politici neodpovedajú, dovoľujem si konať dnes formou otvoreného listu.

Neohraničená pohostinnosť

Nechcem robiť dojem, že cudzincov nemám rád. Pol roka som ponúkol zdarma príbytok utečencovi, ponúkol mu účasť pri rodinnom stole, daroval mu bicykel a zaplatil aj nehodové poistenie. Napriek tomu sa nazdávam, že dnešná pohostinnosť Nemcov k migrantom je nezmyselná a neopodstatnená, narušuje náš sociálny systém a náš sociálny poriadok v miere, že doteraz existujúca dôvera národa vo funkčnú schopnosť parlamentu, demokracie a Komisie pre EÚ slabne až sa ruší. Dôvera v schopnosti politicky vystupujúcich funkcionárov je ťažko poškodená, ak nie u časti nemeckého ľudu úplne zničená.

Sme nečinne prizerajúci sa svedkovia príchodu integrácie neschopných migrantov k nám a do iných krajín Európy, ktoré narúšajú našu spoločnosť, našu demokraciu, naše spolunažívanie a v skorej budúcnosti sa z pôvodného obyvateľstva stane obyvateľstvo menšinové. Sme jasne nečinní diváci sťahovania národov, ktoré nechcete vziať na vedomie. Vy, pani Spolková kancelárka, budete sa raz pred našimi vnukmi zodpovedať za doterajšiu bezkoncepčnosť a nerozhodnosť, ktorá o krátky čas dovedie k nám rasové problémy ako sú v USA, mestské štvrte paralelných spoločností s vlastným výkladom práva aké poznáme z Francie a Anglicka. Niečo treba konať a preto Vás súrne prosím podporiť

 • používanie azylového práva podľa Ústavou uzákonených pravidiel
 • zrušenie právnych ciest postupnosti (z inštancie na ďalšiu) v azylovom práve
 • pre afrických migrantov vybavovanie azylových formalít už v Sev. Afrike resp. ich krajinách pôvodu
 • podľa austrálskeho príkladu zastavenie migračných lodí cez Stredozemné more
 • umožniť príslušníkom neeurópskych balkánskych krajín ako aj aziatskych krajín podávanie žiadosti o azyl len v ich domácich krajinách na nemeckých zastupiteľstvách. Príslušníci týchto krajín, ktorí sú už nelegálne u nás, mali by byť repatriovaní.
 • umožniť dnešné azylové konanie len pre utečencov z krízových oblasti v Sýrii
 • prisťahovalectvo vo všeobecnosti regulovať podľa kanadského vzoru – teda v záujme nemeckého ľudu

Zdôvodňovanie (uvádzame len heslovite)

K zdôvodneniu mojich žiadosti prosím zaoberať sa týmito témami:

 • falošné prognózy
 • začiatok sťahovania národov
 • boj proti chudobe
 • 3-dimenzionálny príliv migrantov
 • Afrika
 • územia vojnových konfliktov
 • krajiny južného Balkánu
 • záväzky
 • vzájomne požiadavky a manévre pre odstránenie pozornosti
 • falošné prirovnávania
 • nadávky a slabé podávanie informácií
 • kritika prisťahovalectva
 • zaťaženie kontra “obohatenie”
 • azyl
 • európske návrhy na riešenie
 • nedostatočne a nevhodné návrhy
 • výčitka a prosba

Generál počíta s číslom 1 milión imigrantov ku koncu roka. A má to byť len začiatok. Už v r. 1990 UNHCR predpovedala 50 miliónov imigrantov ročne! V Afrike ročný prírastok je 30 miliónov a väčšina z nich bude chcieť do Európy! (Poznámka: k týmto údajom doporučuje článok, ktorý sme na túto tému zverejnili “12 faktov nápomocných počas diskusie o imigrantoch)

Záväzky

Ako je zrejmé, že ľudia z preľudnených oblastí, oblastí vojnových konfliktov alebo katastrof ako i diktátorských s ohraničenými slobodami občanov hľadajú u nás v severnejšej Európe ochranu, azyl a lepšie životné podmienky, takisto patrí do tej istej reality, že v dlhodobej perspektíve budú chcieť byť imigranti nami živení a opatrovaní. My, nemecký národ, nie sme morálne alebo inak povinní obetovať výdobytky naše a našich predkov alebo našu politickú kultúru až po sebazničenie, ako nie sú povinné ani iné krajiny ako Dáni, Česi alebo Poliaci . Nie sme povinní zriekať sa našej materiálnej a kultúrnej podstaty a nášho na numerickej prevahe pozostávajúceho samourčovacieho práva vo vlastnej krajine v prospech cudzej migračnej väčšiny. A pritom nemyslím len na aktuálnych privandrovalcov. V dome vedľa mňa žije napríklad migračná rodina, bez vedomostí nemeckého jazyka. Hlava rodiny má 11 deti a jedna z jeho dcér už 12 detí. Aj ostatní prehlasujú, že chcú potomkov.

Európske riešenie

Sťahovanie národov do Európy nie je viac zadržateľné a brániť sa mu dá len so spoluprácou všetkých európskych krajín. Pričom “povinné kvóty” nie sú trvalým riešením, sú súčasne nelegitímne narušenie národných suverenít. Doterajšia nemecká politika ústupkov nie je riešenie a nedáva nikomu príklad. Presný opak žiadam – Nemecko by malo dať príklad striktnejšieho jednania a tým zastaviť imigračný nátlak. Sú náznaky, že taký príklad by sledovalo veľa krajín, medzi inými aj Čechy a Slovensko.

Nemecká politika dlhšie signalizovala, že migranti sú v Nemecku vítaní a to bez rozdielu a vzhľadom na to výrok maďarského predsedu vlády, že “masová imigrácia je nemecký problém” nie je celkom neopodstatnená.

Aktuálny súhlasný aplaus amerického prezidenta a anglického predsedu vlády pre nečakané otvorenie hraníc migrantom z Maďarska nevylučuje opak (že by to nebol len nemecký problém). Obaja, USA a Veľká  Británia, majú záujem na vždy väčšom premiešaní a dezintegrácii nemeckého národa a tým oslabnutiu Nemecka oproti ich štátom. Preto by Nemecko malo prebrať vedúcu úlohu v zastavení sťahovania národov a nečakať viac na rozhodnutia EÚ.

V závere výčitky

… Čo ešte chcete od nemeckého národa? Prehraté miliardy na záchranu Grékov ešte nestačia? Nevaruje Vás číslo predanej Sarazzinovej knihy “Nemecko pácha samovraždu” – 1 a pol milióna v krátkom čase? Chcete zaťažovať ďalšie generácie našej krajiny? Nestraší Vás okolo 50% obyvateľstva, ktoré odmieta ísť voliť?

Ste nemecká politička a v prvom rade zaviazaná slúžiť nemeckému národu a preto by ste nemali sa pokúšať naliehaním na “kvóty” brať do rúk kartu čierneho Petra Európy.

Zdroj

 

Diskusní téma: Otvorený list generalmájora vo výslužbe Gerd Schultze-Rhonhofa Angele Merkel.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek