OSN Agenda 2030: Skutečným cílem je vytvořit globální vládu, globální ekonomický systém, a globální náboženství.

21.10.2015 08:05

Globální elita nikdy nebyla blíže svému cíli sjednoceného světa.

Díky řadě vzájemně propojených smluv a mezinárodních dohod, správa této planety se stále více globalizuje a centralizuje, ale většina lidí nemá zájem být z toho jakkoliv znepokojeni. Za posledních 30 dní jsme byli svědky některých největších kroků k jedné světové vládě, jedné světové ekonomice a jednomu světovému náboženství, jaké jsme kdy mohli vidět, ale tyto události vyvolaly jen velmi málo veřejných diskuzí či debat. Takže se prosím podělte o tento článek s co nejvíce občany, jak jen můžete. Musíme probudit lidi dříve, než bude příliš pozdě.

Od 25-27. září, Organizace spojených národů (OSN) spustila „nový univerzální program pro lidstvo“ (Informovali jsme o něm zde na portálu svobodnenoviny.eu viz odkaz). Toto nejsou má slova, ale pocházejí přímo z jádra dokumentu pro tento nový program. Papež odcestoval do New Yorku, aby odstartoval tuto konferenci a dal jeho značný souhlas s tímto novým plánem. Prakticky každý národ na celé planetě je ochoten podepsat těchto 17 cílů, které jsou v tomto plánu zahrnuty, ale tento neuvěřitelný obrat se nedostal skoro do žádných mezinárodních médií.

agenda 2030

Organizace spojených národů se zavazuje, že pokud budeme všichni pracovat společně, že můžeme obrátit naši planetu do nějaké „utopie“, ale pravdou je, že všechny řeči o „jednotě“ jsou jen maskou pro velmi zákeřnou agendu. Následující komentář pochází z jednoho nedávného díla Paul McGuira, autora nové průkopnické knihy “The Babylon Code”.

OSN nežádá o povolení, ale vydala rozkaz, že celá planeta se musí zavázat k 17 udržitelným rozvojovým cílům a 169 udržitelným rozvojovým plánům, jejichž cílem je radikálně změnit náš svět do roku 2030. OSN Agenda 2030 podpořena papežem je pokročilá Agenda 21 na steroidech. Prostřednictvím řízených médií, bude masové populaci v masovém měřítku řečeno, že je vše o ochraně životního prostředí a „odstranění chudoby“. Ale to není pravdivý cíl Agendy. Skutečným cílem je vytvořit globální vládu, globální ekonomický systém, a globální náboženství. Když generální tajemník OSN Ban Ki-Moon hovořil o „snu o světovém míru a důstojnosti pro všechny“, nemyslel tím nic jiného, než když komunisti slíbili lidem „dělnický ráj“.

Pro obecnou populaci, „Agenda 2030“ byla představena jako „globální cíl“. Dne 26. září, některé z největších jmen v hudebním světě (včetně Beyoncé) tyto nové „globální cíle“ podpořily na „Global Citizen Festival“, který se konal v Central Parku. Můžete se podívat na video na kanálu Youtube, kde některé z nejslavnějších jmen na celé planetě vyzývají lidstvo, aby přijalo tyto nové „globální cíle“. Odkaz na video ZDE.

Nic z toho není náhoda. Jsme trénováni, abychom o sobě přemýšleli, jako o „globálních občanech“, kteří patří do „globální komunity“. Před několika desítkami let, většina občanů by kvůli něčemu takovému pozvedla zbraně. Ale teď většina lidí na planetě jen takové změny pasivně akceptuje. Velmi mocné tajné společnosti a mezinárodní organizace se tímto směrem pohybují velmi dlouhou dobu, a většina lidí prostě nemá nejmenší ponětí, co se právě děje. Zde je více z citace od Paul McGuira:

Organizace spojených národů je de facto globální vláda a nejedná na základě „společného souhlasu. Organizace spojených národů je globální vláda, které američtí politici obou politických stran odevzdali naše ústavní práva. Pokud se podíváte na republikánskou prezidentskou debatu, tak vidíte v drtivé většině jen „koupené muže a ženy.“ Jsou tam pouze proto, aby jednali v zájmech svých pravých mistrů, mezinárodních bankovních rodin a jejich propojených tajných společností. Pokud má kandidát jiné přesvědčení, než jak myslí „orwellovská skupina“, která tvoří domácí a zahraniční politiku, nemá šanci se dostat dále, než jen ke kandidatuře.

Kdo jsou tyto mocné elitní skupiny a tajné společnosti, které je řídí? Jak jsme rozsáhle dokumentovali v naši nové knize „Babylon Code“, jejíž spoluautorem je Troy Anderson, investigativní novinář nominován na Pulitzerovu cenu, existuje velmi reálná síť tajných skupin. Skupiny jako Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise, Královský institut pro mezinárodní záležitosti, Organizace spojených národů, Římský klub, skupina Bilderberg a jiné, ovládající prezidenty, premiéry, mediální sítě, politiky, generální ředitele a celé národy. Téměř nikdy o nich neuslyšíte žádnou věcnou analýzu ze strany médií, které jsou těmito skupinami řízeny ani pokusy hnát je k zodpovědnosti ze strany vlád po celém světě.

Další způsob, jak učinit naši planetu „jednotnou“ je za pomocí mezinárodních obchodních dohod.

Konečným cílem je, aby se stal celý svět „jednotným trhem“ s jednotnými právními předpisy a nařízeními. Ale jak se spojuje americké hospodářství se zbytkem světa, Spojené státy ztrácí desítky tisíc podniků a milióny pracovních míst, které se mění v monolitické korporace, které nyní dominují v přesunech americké ekonomické produkce do oblastí, kde je práce mnohem levnější. Tyto kroky naprosto ničí střední třídu, ale zdá se, že to zajímá jen velmi málo lidí.

Jednání o jedné z největších mezinárodních dohod o obchodu, který svět kdy viděl bylo nedávno uzavřeno. Transpacifická obchodní dohoda o partnerství (Trans-Pacific Partnership TTIP), také známa jako „Obamatrade“, by představovala obrovský krok směrem k opravdu sjednocené globální ekonomice. Následující text je výňatkem z jednoho z mých předchozích článků:

Právě jsme byli svědky jednoho z nejvýznamnějších kroků k jednomu světovému hospodářskému systému, který jsme kdy viděli. Jednání o Transpacifickém partnerství byly dokončeny, a pokud budou schváleny, vytvoří největší obchodní blok na světě. Ale není to jen obchodní dohoda. K této smlouvě, Barack Obama přihodil nejrůznější věci, které by nikdy nebyly schopny projít Kongresem. Ale jakmile bude tato smlouva schválena, bude mimořádně obtížné, učinit jakékoliv změny. Takže to co se děje, je to, že agenda Obamy trvale uzamkne 40 procent světové ekonomiky.

Spojené státy, Kanada, Japonsko, Mexiko, Austrálie, Brunej, Chile, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Singapur a Vietnam, všichni mají v úmyslu podepsat tento zákeřný plán. Kolektivně, tyto národy mají celkovou populaci asi 800 miliónů lidí a celkové HDP zhruba 28 biliónů dolarů.

A chcete vědět, kdo tlačil opravdu těžce, aby se stal Obama rychlým vyjednávacím orgánem, aby mohly být jednání přivedeny k úspěšnému závěru?

Bylo to zrádné republikánské vedení v Kongresu. Učinili vše proto, aby mohli připravit půdu pro „Obamatrade“.

Jsme také svědky některých ohromujících kroků směrem k jednomu světovému náboženství.

V uplynulých letech, možná jste si všimli, že se stalo velmi moderní říkat, že všechna náboženství jsou jen různé cesty ke stejnému Bohu. Ve skutečnosti, mnoho prominentních náboženských vůdců nyní otevřeně prohlašuje, že dvě největší víry na světě, křesťanství a islám, uctívají přesně totéž božstvo.

Například, jen zvažte, co o této věci veřejně prohlašuje sám papež. Následuje  výňatek z jednoho z mých posledních článků publikovaných na portále End of the American Dream:

Co papež františek musel říci v katedrále svatého Patrika na Manhattanu získalo jen velmi málo pokrytí ze stany mainstreamových médií, ale bylo to nesmírně významné:

Chtěl bych vyjádřit dva postoje pro své muslimské bratry a sestry: Za prvé, mé pozdravy k jejich oslavám svátku obětí. Přál bych si, aby mé pozdravy byly laskavější. Mé pocity z blízkosti, mé pocity z blízkosti tváří v tvář tragédie. Tragédie, která se stala v Mekce.

V tuto chvíli, vás ujišťuji o mých modlitbách. Spojuji se s vámi všemi. Modlím se k milosrdnému Bohu, milosrdnému ke každému.

Papež si tato slova nevybral náhodou. V islámu, Alláh je znám jako ten „milosrdný.“ Pokud o tom pochybujete, prostě si to vyhledejte na Googlu.

Není to poprvé, co papež František použil tato slova. Například, následující výňatek pochází z poznámek, které papež učinil během jeho prvního ekumenického setkání jako papež:

Zdravím a srdečně děkuji vám všem, milí přátelé, kteří patří do jiných náboženských tradic; nejprve zdravím všechny muslimy, kteří uctívají stejného Boha, žijící a milosrdní, a volejte jej v modlitbě, a vy všichni. Opravdu si vážím vaší přítomnosti: je to hmatatelný důkaz vůle růst ve vzájemné úctě a spolupráci pro společné dobro lidstva.

Katolická církev si je vědoma důležitosti podporovat přátelství a respekt mezi muži a ženami z různých náboženských tradic- rád bych zopakoval: podporovat přátelství a respekt mezi muži a ženami různých náboženských tradic- to rovněž potvrzuje cennou práci, kterou Papežská rada provádí pro mezináboženský dialog.

Papež František jasně věří, že křesťané a muslimové uctívají stejného Boha. A to pomáhá vysvětlit, proč papež autorizoval „islámské modlitby a čtení z koránu“ ve Vatikánu, a to vůbec poprvé v roce 2014.

To, co se děje je nepopiratelné.

Posunujeme se směrem k jedné světové vládě, jedné světové ekonomice a jednomu světovému náboženství.

Samozřejmě, že se tam nedostaneme přes noc. Bude to nějakou dobu trvat a na této cestě se objeví ještě několik překážek. Ve skutečnosti si myslím, že naše planeta zažije extrémní množství chaosu, než se tam skutečně dostaneme.

Ale každá velká krize bude použita jako záminka k prosazení této agendy. Prakticky každé řešení, které nám elita nabídne, bude zahrnovat větší globalizaci a větší centralizaci. Bude nám řečeno, že všechny naše problémy se vyřeší, když lidstvo bude žít v jednotě.

Pro mnohé, cíl „sjednocená planeta“, kde všichni pracují společně na vymýcení věcí, jako je chudoba, války, a nemoci, je celkový smysl světa.

Pro ostatní, jedna světová vláda, jedno světové hospodářství a jedno světové náboženství by jednoduše znamenalo půdu pro „jednu světovou tyranii“!

Zdroj

Diskusní téma: OSN Agenda 2030: Skutečným cílem je vytvořit globální vládu, globální ekonomický systém, a globální náboženství.

Datum: 02.04.2016

Vložil: Tom

Titulek: To je teda

slušný blábol.

Přidat nový příspěvek