Omarova smlouva je islámská právní norma, která upravuje vztahy s původním obyvatelstvem poté, co jejich zemi dobyli muslimové. Je zaváděna díky EU i u nás. Nevěříte?

23.08.2016 16:11

Staré světové Lázně Darkov v Karviné – Darkově jsou již uzavřeny – zrušeny. V budově Rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích ve 2.poschodí je zřízena modlitebna pro pacienty muslimy z arabských zemí a muslimy z okolí. V Rehabilitačním sanatoriu v Klimkovicích je nedostatek místa pro naše pacienty (ani když si chtějí zaplatit), z důvodu velkého zájmu muslimů.

 

Jsou to výhodnější finance pro nové soukromé majitele! Tak pokud si chcete zazpívat při sekání trávy v Darkově nebo okolí Sanatoria Klimkovice, udělejte to rychle. Nedoporučuji zpívat, smát se nebo hlasitě mluvit v lázeňském parku, abyste neskončili jako ten rakouský důchodce. Rakouský důchodce u soudu za to, že rušil muslimy hlasitým zpěvem.

Je pátek a rakouský důchodce si zpívá během sečení trávy na svém pozemku. Ještě netuší, že to bude vysvětlovat u soudu a že bude nakonec rád, že vyvázl s dvacetitícovou pokutou. Ano, opravdu nečtete zprávu z Afghánistánu, ani z Pákistánu. Není třeba chodit do islámských
zemí: Islám už přišel k nám.

63 letý rakouský důchodce byl zatčen policií za to, že na svém pozemku během sekání trávy nahlas jódloval. Měl totiž konkurenci: na sousedním pozemku stojí islámská mešita, ze které během modlení pouštějí do okolí z reproduktorů na dvoře zpěv muezzina. Kdo má právo se projevovat nahlas? Má právo si nahlas zpívat rakouský důchodce nebo má právo pouštět do okolí nahlas z reproduktorů mešita islámské zpěvy?

Jak víme, vyhrát může jen jeden, protože jak říká známé přísloví: „Na jednom hnoji není pro dva kohouty místo.“ A na tom rakouském hnoji není místo pro rakouského důchodce. Muslimové si zpěv za plotem nenechali líbit a podali na něj oznámení za hanobení islámu. Svým zpěvem prý napodobuje (nebo konkuruje?) zpěv muezzina a tím muslimy uráží. Proběhl soud. Helmut G. se před soudcem dušoval, že nechtěl urazit islám, prý „byl jen v dobré náladě při práci na zahradě a chtěl si jen zazpívat.“ Soudce mu nakonec uvěřil a byl shovívavý: Důchodce nepůjde do kriminálu, zaplatí pouhých 800 EUR pokuty (20 tisíc Kč).

Docela mírný soud na to, že byl odsouzen za „Pohrdání náboženskými symboly a omezování náboženského vyznání“. Výrok soudu je názornou ukázkou pronikání islámského práva šaría do právního systému evropských zemí. Pod záminkou pochybných práv pro náboženské menšiny jsou omezována práva občana. Svým způsobem je toto soudní rozhodnutí bezprecedentní. Jedná se totiž možná o první aplikaci Omarovy smlouvy v nemuslimském státě, navíc v Ervopě 21. století.

1503970_10152753510767938_5729659310478648937_n

Abych hovořil jasněji: Omarova smlouva je islámská právní norma, která upravuje vztahy s původním obyvatelstvem poté, co jejich zemi dobyli muslimové. Omarova smlouva mj. nemuslimům přikazuje: zákaz stavění nebo opravování kostelů, zákaz zvonit v kostele nahlas zvonem, zákaz nosit zbraň nebo jezdit dopravním prostředkem, povinnost projevovat muslimům úctu, uvolnit muslimovi místo k sezení, zákaz mluvit nahlas během islámských bohoslužeb, zákaz mluvit nahlas v přítomnosti muslima atd.

Vlastně může být onen důchodce rád, že vyvázl jen s pokutou. Jak je patrné z Omarovy smlouvy, porušil islámské nařízení hned v několika bodech: nejen že mluvil během islámské bohoslužby, dokonce zpíval a ještě k tomu nahlas. Tím že sekal trávu během islámské bohoslužby, prokazoval neúctu vůči muslimům. Když se nad tím vlastně zamyslím, nemá si důchodce-kriminální zločinec na co stěžovat.

 

Tento soudní případ z Rakouska je exemplární potrestání nemuslima za to, že svým zpěvem rušil zpěv muezzina reprodukovaný do širého okolí ze sousední mešity. Bude toto soudní rozhodnutí mít dostatečný preventivní účinek i na ostatní potenciální kriminálníky, kteří by chtěli porušovat zákon zpěvem během islámských bohoslužeb? To je velmi závažná otázka. Mešita vedle domu rakouského důchodce není totiž jediná, která pouští islámské modlitby nahlas z reproduktorů do okolí. O povolení hlásat islámský zpěv z reproduktorů do širého okolí žádají i muslimové v německém Hamburgu. Se stejným požadavkem přišla mešita v belgickém Sankt Georg, kde budou na minaretech umístěny reproduktory, které budou hlásat zpěv islámských modliteb do všech okolních ulic. Radní švédského města Fittja mají na stole stejný požadavek. A k nim se připojují další a další žádosti z tisíců mešit, které v Evropě rostou jako houby po dešti.

Co když i další evropské mešity jsou ohroženy rasisticko-xenofobně extremistickými důchodci, kteří se nebudou štítit těch nejhorších kriminálních praktik vůči muslimům (například lidového zpěvu)? Není třeba, aby rozsudek rakouského soudu byl rovnou převzat jako zákon a bylo zakázáno zpívat v okolí všech evropských mešit? Možná, že odpověď našli čtenáři rakouského deníku Krone v komentářích pod článkem. To už se ale nikdy nedozvíme. Diskuze byla totiž redakcí smazána, protože podle deníku „nebyla smysluplná“.

Omarova smlouva přikazuje:

 • Křesťané a židé nesmějí stavět žádné kostely, kláštery ani jiné církevní stavby
 • Církevní stavby křesťanů ani židů se nesmějí opravovat, ve dne ani v noci, ty z těch, které se budou rozpadat nebo jsou umístěny ve čtvrtích muslimů
 •  Nebudeme poskytovat přístřeší špehům v kostelech nebo našich obydlích ani je skrývat před muslimy
 • Nebudeme učit Korán naše děti
 • Nebudeme praktikovat naše náboženství veřejně ani k němu nikoho konvertovat
 • Nebudeme nikomu našeho druhu bránit ke vstupu do islámu, pokud si to bude přát
 • Budeme prokazovat respekt muslimům a povstaneme z našich míst, pokud si budou přát sednout
 • Nebudeme se snažit připomínat muslimy napodobováním žádného z jejich oděvů, pokrývek hlavy, turbanu, obuvi, nebo účesu
 • Nebudeme mluvit jako oni ani přijímat jejich vznešená jména
 • Nebudeme používat sedla ani se nebudeme opásávat mečem ani nosit žádnou jinou zbraň
 • Nebudeme vyřezávat arabské nápisy na naše sedadla
 • Nebudeme prodávat kvašené nápoje
 • Nebudeme ukazovat naše kříže ani naše knihy na cestách ani trzích muslimů
 • Budeme používat zvony v našich kostelích jen velmi tiše
 • Nebudeme mluvit hlasitě při bohoslužbách nebo v přítomnosti muslima ani nebudeme mluvit hlasitě při vyprovázení mrtvého
 • Nebudeme používat světla na žádné cestě muslimů nebo na jejich trzích
 • Nebudeme pohřbívat naše mrtvé blízko muslimů
 • Nebudeme si brát otroka, který byl přidělen muslimům
 • Nebudeme stavět domy vyšší než domy muslimů
 
 

Když v 7. století dobyl chalífa Omar Jeruzalém, ustanovil soubor nařízení pro nemuslimské obyvatelstvo.

V průběhu času byla tato nařízení převzata i pro další dobytá uzemí a města, kdy se v různé míře aplikovala.

Muslimové dnes cíleně zveřejňují pouze pasáže zaručující nemuslimům, aby si ponechali majetek i svou víru, zatímco zbytek tzv. Omarovy ( Umarovy ) smlouvy raději zatajují, ačkoli v mnohých slámských zemích se i dnes vyžadují a aplikují.

 

Proto jsem pro srovnání podmínek a zavedení recipročních opatření, a pokud bude chtít muslim v ČR mít jakékoli požadavky, musí být tatáž svoboda a nároky umožněni nemuslimům i v jeho zemi - viz níže upravena původní Omarova smlouva, zde aplikovaná jako slib muslimů občanům hostitelské země, jehož plnění bude podmínkou, aby muslim nebyl s okamžitou platností vyhoštěn

 

1) My věřící podřízení, žijící pod "ochranou” demokratického státu ČR) nebudeme stavět, v našich městech nebo v jejich sousedstvích:
- nové mešity
- motlitebny
- ani jiná náboženská centra
2) ani nebudeme opravovat, ve dne ani v noci, ty z těch, které se budou rozpadat
3) ani nebudeme opravovat, ve dne ani v noci, ty z těch, které jsou umístěny ve městech nemuslimů
4) Nebudeme poskytovat přístřeší špehům v mešitách nebo našich obydlích, ani je skrývat před nemuslimy.

5) Nebudeme učit Korán naše děti
6) Nebudeme praktikovat naše náboženství veřejně, ani k němu níkoho konvertovat
7) Nebudeme nikomu našeho druhu bránit k odchodu od islámu, pokud si to bude přát
8) Budeme prokazovat respekt nemuslimům, a povstaneme z našich míst, pokud si budou přát sednout
9) Nebudeme se snažit připomínat nemuslimy napodobováním žádného z jejich oděvů, pokrývek hlavy, turbanu, obuvi, nebo účesu
10) Nebudeme mluvit jako nemuslimové ani přijímat jejich vznešená jména
11) Nebudeme používat sedla

12) Nebudeme se opásávat mečem ani nosit žádnou jinou zbraň
16) Nebudeme vyřezávat arabské nápisy na naše sedadla
17) Nebudeme prodávat kvašené nápoje
18) Nebudeme veřejně ukazovat ani propagovat naše posvátné knihy a symboly 
19) Budeme používat zvukové aparatury v našich kostelích jen velmi tiše
20) Nebudeme mluvit hlasitě při bohoslužbách nebo v přítomnosti nemuslima
21) Nebudeme mluvit hlasitě při vyprovázení mrtvého
22) Nebudeme stavět domy vyšší než domy muslimů

22) Nebudeme se pohoršovat nad zvyky a nebudeme se cítit uražení způsobem života nemuslimů

23) Budeme se řídit pouze zákony nemuslimské země jež nás přijala a jejž hosty jsme

 

Tak přísaháme

 

 

..... a garantuji Vám, že za pár měsíců je ČR téměř bez muslimůZdroj

 

Diskusní téma: Omarova smlouva je islámská právní norma, která upravuje vztahy s původním obyvatelstvem poté, co jejich zemi dobyli muslimové. Je zaváděna díky EU i u nás. Nevěříte?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek