Odmítněme umělý multikulturalismus , neboť jde o zvrácený pokus sociálního inženýrství, který chce zničit nejprve rozdílné národní kultury a pak i samotné národy a rasy.

18.11.2015 14:39

Motto: Domov a rodina je to nejcennější, co člověk má!

Domov je také zem – pro nás Čechy naše česká zem – kde se usnesli již naši předkové, staří Čechové, spolu žít. Tuto zem se rozhodli zušlechťovat k prospěchu svému, k  soužití a užitku společnému a k zajištění vlastního bezpečí .

Bylo pevným pravidlem, že ze svého středu vybírali k vládnutí ty nejrozumnější a nejzkušenější všeobecně akceptované autority.

armada uprchliku

Věděli, že není důležitá forma vlády, ale způsob vládnutí.

Tuto zem se rozhodli také kdykoliv společně bránit proti cizím vetřelcům a vždy ji také ubránili.

I přes četné pozdější boje, do kterých byli vehnáni , či vmanipulováni , si dokázali díky vědomé a pevné pokrevní pospolitosti, díky uvědomělé slovanské rase svoje území uhájit. Nenárokovali si území jiných kmenů, jiných ras, žádali vždy jen svoji krajinu. Zároveň s moderními dějinami tuto kmenovou a rasovou pospolitost vyjádřili vyhlášením národního státu a vytyčili jej v  přirozených přírodních hranicích. Nebylo nutné rýsovací prkno, ale vystačilo se velkoryse s liniemi pohoří, klikatostí koryt řek, atp.

Slované – Češi    právem považují svoji zem za svůj domov.

A je přirozené, oprávněné a právoplatné, že ve svém domově a o svém domově chtějí sami rozhodovat.

Popírání tohoto práva je vlastizradou.

 

Tak to platí obecně v celé Evropě ! Kmeny „přerostlé“ , přetvořené na národy se zde vzájemně respektují a ctí také vzájemně dohodnutá území.

Vlastní země , vlastní domov, vlastní jazyk a vlastní specifická kultura, vlastní národní stát má pro národy žijící v Evropě nezastupitelný   a nenahraditelný význam!

V současné době však Evropa čelí obrovskému náporu běženců, kteří údajně přišli někde o své domovy, o své země…

Není tomu ale tak! Jejich domovy jsou stále na svém místě a jejich země také!!!

To jen politici Evropy ochromili národy falešnými ideologiemi a oslabili tak soudržnost a obranyschopnost národních států , aby migranti – jako jejich nástroj- mohli zničit sílu rasové jednoty národních, suverénních států!!!

Falešné a zvrácené ideologie: dogmaticky pojatý liberalismus, volnost, rovnost, lidská práva a humanismus ( vše pouze tzv.!!!!) udělaly z národů bezbranná uskupení. Nekritické přijetí rozporu slov a skutků umožnilo nyní provést řízenou (!)  okupaci národů Evropy  přílivem běženců !

Je třeba se ptát, kde byli tito ameriští, francouzští, angličtí a italští humanisté, kteří svými zbraněmi rozbombardovali řadu zemí, Iráq, Libyi, Afghánistán,Sýrii ,Jemen atd. a zavraždili statisíce lidí a zničili soužití celých národů?

Jakými demokratickými nástroji toho dosáhli, tito poslové DEMOKRACIE ? Jak nám chtějí vysvětlit, že na jedné straně v Evropě   lídři těchto zemí vyzívali a vyzívají ,vyučovali a vyučují k  humanitě,   k pomoci, k rovnosti a lidským právům, a na druhé straně použili titíž lidé nepřijatelných prostředků ke zničení zemí, k rozvratu a k vraždění ?

Je chybné a zcela falešné odkazovat v  této situaci na „povinnost“, na tzv. křesťanské zásady pomoci, která má spočívat v integraci běženců v jednotlivých národních státech Evropy!

Je to falešné a pokrytecké! Jak se držely armády agresorů křesťanských zásad, když vraždily své bližní v jejich vlastních zemích?

Naše země, naši občané nenesou odpovědnost za masakry v cizích zemích, není proto oprávněné chtít po nich nesení důsledků…. Jak je popsáno výše, základními lidskými hodnotami jsou rodina a domov, tedy vlast, – a my tyto hodnoty ctíme!

Takže akceptujeme nároky běženců:

běženec má někde svůj DOMOV, a pokud jej vnímá jako Čech, Němec nebo Rus,touží po svém domově a jistě je ochoten o svůj domov bojovat.

Jako to učinily v minulosti národy v Evropě v mnoha vyprovokovaných válkách!

Každý běženec se zajisté chce kvůli svému vztahu k domovu – lásce k domovu – domů opět vrátit!

Jistě také on se o svůj domov nechce s nikým dělit a chce jej uchovat pro sebe, pro svoji rodinu a pro svůj národ.

Z tohoto pohledu je proto nepřirozené , neslušné nebo dokonce zločinné požadovat pro evropských národech a jejich národních vládách, aby se po staletích budování vlastního národního státu, kde lidé vytvářeli pospolité národní soužití, sociální a zdravotní systém, jazyk, náboženství, kulturu,  hospodařili , tvořili a pracovali pro vlastní národ, pro bezpečí vlastní země , aby tyto výdobytky nyní někomu podřídili nebo se s někým o ně dělili .

Nebo si dokonce nechali tyto křehké výdobytky tvořené mnohasetletým úsilím zničit, včetně volebního práva o svém státě!

Legalizací migrantů v zemích Evropy se totiž výsledky voleb obecně mohou nebezpečně otočit proti současné majoritě……………!!!!

Národní stát byl zřízen pro bezpečí národa, bezpečí jeho rodin a občanů, které spojuje řada specifických, nenahraditelných a nepřenosných vlastností.

Je proto nepřijatelné otvírat své domovy a země cizím přistěhovalcům, kteřímají především přirozené právo na svoji zemi, kterou by si stejně jako Evropané měli i přes válečný konflikt znovu zbudovat.

Přátelé běženci, nenechávejte svoji zemi všanc!

Nikdo nikdy nenechal svoji zem všanc!

I země zničená je něčí zemí a lze ji nárokovat zpět a opět zbudovat!

Žádný národ po válce nezabalí kufry a nevycestuje, ale zničenou zemi znovu zbuduje, protože tam je doma.

Pomozme běžencům s návratem domů!

Je především nutné se ptát :

Proč se děje tato migrace, kdo ji podněcuje a kdo má na ní zájem?

Ptejme se, proč přicházejí do Evropy převážně muži? To nechali svoje rodiny v nebezpečných oblastech napospas? To muži přeci nedělají. Do bezpečí odejdou rodiny, ženy a děti a muži sami bojují, brání svoji zem!

Demaskujme zločince, kteří se dopouštějí zločinů a demaskujme především ty, kteří jim dodávají zbraně.

Demaskujme ty, kterým jde o naleziště nerostných surovin ve zničených zemích a paralelně i o zničení Evropy a o likvidaci Křesťanství a evropské kultury, o likvidaci národních států a zničení ras.

Demaskujme ty, kterým jde o další válečný konflikt, kdy se budou navzájem fyzicky likvidovat Evropané, Křesťané třeba právě s  Muslimy.

Je nám médii podsouváno, že ISIL a Boko Haram jsou světové hrozby. Nelze tomu však věřit!

Ani ISIL ani Boko Haram nemají žádné „zbrojovky“, přesto bojují moderními zbraněmi. Někdo je tedy v této strašné a zločinné činnosti podporuje…

Stejné je to s běženci. Vysoké ceny za přepravu jsou údajně hrazeny neziskovými organizacemi.

Kdo jsou zakladatelé a organizátoři těchto „neziskovek“ a čí jsou to peníze, za které k nám přicházejí?

 

Nepřijímejme běžence k integraci do Čech, jsou totiž nástrojem k destabilizaci Evropy, k destabilizaci národních států.

 

Migrace je důsledkem agresivní politiky konkrétních zemí, která má dva cíle:

  1. Územní a ekonomickou okupaci ve válkou zničených zemích
  2. Útokem na Evropu a na Křesťanství

Ptejme se, kým byli běženci zbaveni domova, kdo jim ničí jejich země a jako Křesťané buďme nápomocni tomu, aby tito lidé o domovy nepřišli a mohli se DOMŮ opět vrátit.

Pro Evropana jako např. pro Čecha, jak je napsáno výše , má slovo DOMOV nezastupitelný a nenahraditelný význam. Věříme, že stejný význam má DOMOV i pro migranty, kterým chceme dopřát klidný návrat do jejich domovů, do jejich zemí!

Evropa byla v minulosti také mnohokrát zkoušena válečnými konflikty. Mnoho miliónů lidí v Evropě právě pro ochranu svého domova a svého národa a svého kousku země nasadilo své životy. Čech přesně ví, co je to válka a co je to usilování o něčí domov o něčí zemi a co je to si svůj domov a svoji zemi chránit!!!

Právě proto, že máme tuto zkušenost, neměli bychom přistoupit na toto „evropské, unijní“ ustupování cizí agresi a poraženecky uprchlíky přijímat. Je třeba se především postavit zlu, které lidi vyhání z domovů , tak jako se postavili vždy Evropané na obranu svých národních zemí a umožnit běžencům návrat domů. Protože Křesťan ctí právo lidí na své domovy , buďme křesťansky spravedliví a pomozme uprchlíkům znovu nalézt „ztracené“ domovy.

Čech nikdy nekolonizoval nějakou zemi , proto není ani logické, aby nesl důsledky cizí, expanzivní agrese!

Zdroj

Diskusní téma: Odmítněme umělý multikulturalismus , neboť jde o zvrácený pokus sociálního inženýrství, který chce zničit nejprve rozdílné národní kultury a pak i samotné národy a rasy.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek