Odhalení útoku na lidstvo pomocí modifikace počasí.

30.09.2015 18:46

Redding, Kalifornie, 14. srpna 2015 
Dane Wigington
Překlad videa a mezititulky: Orgonet
Obrázky z prezentace a z webu Dane Wigingtona.


(Pozn: Pro pár lidí, co si stěžují, že video je nanic, protože je v angličtině a té nerozumí: písemný překlad přednášky máte pod ním. Nevím, co více mohu udělat. Titulky již nedělám, youtube by mi smazalo účet za použití materiálu cizích stran. A nečtou si tu jen Češi, nýbrž i dosti lidí anglicky rozumějících.  =Orgonet=)


https://youtu.be/zt_RQ7o7U_s?list=PLwfFtDFZDpwutYOt4Ds-626kTMX3gDcuD

 
Přepis videa - projevu Dane Wigingtona:

Úvod

Nejhlubší vděk všem, kteří přišli na tuto konferenci o geoinženýrství a chtějí se dozvědět pravdu. Pravda, to zajisté není to, co nám říkají. Pro ty, kteří se snaží před pravdou ukrýt, řeknu toto: když stojíte uprostřed silnice, cítíte se líp zády k provozu nebo čelem k provozu? A to je scénář, který tu probíhá. 

Žijeme ve společnosti, která je stále řízena tyrany a zbabělci, kteří jim slouží. Touhle cestou nemůžeme už dále jít, nebo už nás nic nezachrání.


Přejdu ke své prezentaci. Je to drsné a je těžké se s tím vyrovnat. Takže, buďme katalyzátory v tomto ohni. Použijme svůj hněv jako palivo a začněme rozsévat ohniska uvědomění, všude po světě, aby nemohly být dále umlčovány. 

Název této mé prezentace je Inženýrství Země: Odhalení útoku na lidstvo prostřednictvím modifikace počasí (výše). Pro ty, kteří mě neznají: pracoval jsem v oblasti solární energie u společnosti BechtelPower. O mém fotovoltaickém energeticky soběstačném domě se psalo v největším světovém časopise o volných energiích Home Power

Přestěhoval jsem se do Kalifornie do oblasti Shasta Lake v očekávání, že tu najdu čistý vzduch. Jako dítě jsem žil ve smogu a toužil jsem po čistém vzduchu. Nemohl jsem pochopit, jak to, že dospělí kolem mě pokládají smog za normální, v pořádku. Přestěhoval jsem se tedy na severozápad, postavil si tam solární dům, a začal jsem ztrácet 60-70-80% solární energie. Evidentně kvůli tomu, co zůstávalo za letadly. 

Začal jsem dělat výzkum, spousty výzkumu, pak i laboratorní. Nemohl jsem uvěřit tomu, co se děje nade mnou na nebi. Nemyslel jsem si, že se budu muset zabývat i srážkami a modely počasí, ale musel jsem. Takže, celé to úsilí nebylo něco, co bych si byl přál. Ale když člověk zjistí něco tak obrovského rozsahu, co má vliv na budoucnost, na moje děti, na děti nás všech, pak nemá na výběr.


Co je klimatické inženýrství?

Co je klimatické inženýrství? Je to epidemie lidské šílenosti, lidské arogance. Předčí všechny dosud známe formy tyranie. Klimatické inženýrství je známo pod různými termíny. Management solární radiace, stratosférické aerosolové geoinženýrství, stratosférické aerosolové injekce. Toto je malý nákres (výše), který je v mnoha vědeckých publikacích rozpracován do mnoha teorií, protože tím chtějí zmást veřejnost. Vidíte tam samé nesmyslné věci, jako vesmírná zrcadla, naprosto neuskutečnitelná, a míchají se dohromady s dálkově řízenými loděmi, vypouštějícími páru. Rovněž neproveditelné. Hnojení oceánů železem – sypání toxického materiálu do moří kvůli hnojení řas, které mají vsakovat CO2 a ukládat jej v oceánu, který je již teď příliš acidický. Umělé stromy na zachycování CO2. Jako bychom neměli opravdové stromy. Na co potřebujeme umělé? A nakonec, co je nejdůležitější, trysková letadla vypouštějící na nebe aerosoly za účelem odvrácení části slunečního záření. Je zbytečné vykládat, že to spíše zachycuje teplo. V celkovém pohledu zachycuje více tepla, než to odráží. A ještě jeden graf na zobrazující záměr managementu solární radiace (výše). Částice síry prý budou odrážet sluneční záření. Je dávno vědecky dokázáno, že místo toho přispívají k celkovému ohřívání planety. Navzdory všem údajům a vědeckým publikacím na toto téma nás média informují tak, jako by se jednalo o nějaký naprosto fiktivní scénář. 

Klimatické inženýrství je největší slon v místnosti. Je to dosud nejkatastrofálnější program lidské rasy. Zasévání částic je největším zásahem do životního prostředí. 


K čemu jsou tyto trysky na letounech?

Jak víme, že sprejují? Co tyhle trysky (viz výše)? Jsou umístěny přímo za výfukovými tryskami, aby se jejich proud mísil s výfukovými plyny, a aby to vypadalo jako že vznikají kondenzační stopy. Je to i na komerčních letounech. Letecký personál ani piloti do toho nejsou zasvěceni, ale i komerční letadla jsou k tomu evidentně využívána. Speciální stopy, které po nich zůstávají na nebi, nejsou kondenzační stopy, ale stopy rozptylování částic při managementu solární radiace. Laboratorní testy dokazují, že tento materiál padá dolů na nás, i z vysokých oblastí stratosféry, kam se až letadla dostanou.


Toxická oblohaKaždý, kdo si myslí, že takováto obloha (výše) je normální, potřebuje zásadně přehodnotit svoji realitu. Co je na tom normální, žít pod toxickou oblohou? I naše děti žijí pod toxickou oblohou, a to každičký den. To se tolerovat nedá. Radši budu až do posledního dechu bít na poplach a ukazovat lidem, že žijí pod toxickou oblohou, kterou mají na svědomí lidé s neuvěřitelnou aroganci., kteří si myslí, že mají právo si hrát s počasím, s naším zdravím a s našimi životy na Boha.Čtyři fotografie (výše). Tři z nich ukazují těžce geoinženýrovanou oblohu. Aerosolizovanou oblohu. Ten čtvrtý obrázek: jak často jste v poslední době viděli takovouhle oblohu? Je to tak vzácné.

Jejich programy probíhají už 65 let a mají hluboký vliv na klimatické vzorce po celé planetě. Málokteří z nás znají v uvozovkách „přirozené počasí“. Systém počasí je velmi složitá věc, a vše je hluboce propojeno. Pro ty, kteří si myslí, že těmito systémy mohou zasáhnout proti nějaké škodě: je to stejné jako reklamy na léky v televizi: berte tento prášek, a za nějaký čas vám bude exponenciálně hůře. A další jsou reklamy právníků, kteří říkají, jestliže jste brali tohle, můžete je žalovat. To je mentalita, která řídí planetu. Jak si to mohou dovolit? Protože jim dovolíme, aby si to dovolili. Máme se fajn, máme ajfouny, díváme se na fotbal, ale tahle realita nebude trvat už moc dlouho. 


Vnitřek aerosolujících letadel
Podívejme se, co je aerosolizovaná obloha. Když vidíte letadla s okýnky po stranách (výše) a myslíte si, že jsou v nich jenom pasažéři, mýlíte se. V těchto letadlech je spousta věcí, o kterých vám neřeknou. Pokud jde ty, co se snaží to popírat a zlehčovat tento závažný problém: činí tak, protože se bojí nebo protože ztratili kontakt s realitou. 


Turboventilátorový tryskový motor s vysokým bypassem není schopen dělat kondenzační stopy (contrails)Tady je jeden z důkazů, že se nejedná o kondenzační stopy (výše). Je to jen malá ukázka z dokumentu, který najdete na mém webu. Je důležité si uvědomit, že lež o kondenzačních stopách je jednou z největších lží, která kdy byla podsunuta lidstvu. Kondenzační stopy existují, to ano, ale téměř nikdy se nemohou vytvořit za turboventilátorovým tryskovým motorem s vysokým bypassem (high bypass turbofan jet engine). To je právě tento motor, a mají ho všechna komerční letadla a všechny vojenské tankery. Je to tryskou poháněný vysoce výkonný ventilátor, sestrojený kvůli účinnosti paliva. 85% vzduchu, který prochází motorem, není spalováno, motor je za tím účelem takto zkonstruován a je téměř neschopen produkovat jakoukoli kondenzační stopu, kromě jakýchsi nanejvýš extrémních okolností, které existují velmi zřídka. 

Čím jdete do větší výšky, tím je tam menší vlhkost. Podmínky jsou tam prostě nepřijatelné, a zejména pro tento motor, aby se vytvořila jakákoli kondenzační stopa. Takže, i když vidíte krátké rychle se rozplývající stopy - oni se teď snaží dělat to skrytěji - nemůže být ani řeči o kondenzačních stopách. Ty dlouhé stopy od obzoru k obzoru ve východní Kalifornii ubyly. Vidíme tam teď častěji krátké světlé stopy. (12:24)
 
 
Letadla vypínají a zapínají sprejování

Důkaz, že nejde o kondenzaci: podívejte se dobře na video níže. To je KC 10, vojenské letadlo s viditelnými tryskami, a vedle něj letí AWACS. Obě letadla sprejují. Je vidět, jak AWACS vypne na 20 sekund sprejování (0:33) a pak ho ( v 0:55) zase zapne. Myslíte, že jde o kondenzaci? Absolutně ne. 

https://youtu.be/0GrspMZJoyE
 
 
 


Když jdete po cestě za chladného dne, jakých už moc nemáme, váš dech se kondenzuje. Když se ohlédnete, vidíte snad za sebou míli dlouhý oblak? 
 
 
Ohřívače ionosféry. HAARP.

Tohle je velmi smrtící zbraň (výše) . Je to zařízení HAARP. Stožáry jsou 60 stop vysoké, a těchto zařízení jsou na planetě tucty. Toto zařízení může vyslat 3,5 miliardy wattů radiofrekvencí do ionosféry, způsobit elektrickou řetězovou reakci a ohřát ionosféru až na 15 000 stupňů Fahrenheita nad oblastmi o rozloze stovky čtverečních mil. S následky si nedělají starosti. 

Každý, kdo má trochu rozumu, si řekne, že ti pověstní „oni“ to přece nemohou dělat, protože by si to dělali i sami sobě. Ale když se podíváme na realitu, 2000 jaderných bomb bylo na světě odpáleno od doby, kdy vybuchla první jaderná bomba, o níž neměli tušení, co to udělá, ale stejně to udělali, a stále v tom pokračují. Už jich na Zemi vybuchlo přes 2 tisíce. 
 
 
Vezměme třeba Fukušimu. To by mohlo zabít nás všechny. Neexistuje žádná technologie, která by mohla Fukušimu opravit. Žádná. Je to jaderný vulkán, jehož konec není v dohledu. A je tam ještě dalších 60 jaderných elektráren. A Japonsko právě začalo znovu aktivovat své zastaralé rozpadlé jaderné reaktory. Tady nemáme co činit se zdravým rozumem. Máme co činit s mocenskou strukturou, která je klinicky šílená. Takže, nepokoušejte se to pochopit zdravým rozumem. 

Toto (níže) jsou známá umístění ohřívačů ionosféry na zeměkouli. Pravděpodobně existuje ještě mnoho lokací, o kterých nevíme. Chtěl bych zdůraznit, že toto je totální šílenost vojensko-průmyslového komplexu. Používají atmosféru jako laboratoř fyziky, a my všichni jsme testovací subjekty.
 
 

Aerosolové mikrovlnami řízené mraky
 
 
Takhle vypadají aerosolové mikrovlnně ošetřené mraky (výše). Meteorologická komunita nám říká, že ty řady jsou normální. Vezměte však v úvahu, jak se taková vědecká komunita chová. Například po Fukušimě vědci zvedli limit bezpečné úrovně radiace o 10 000 procent. Změnilo se snad něco? Ne, vymysleli si to jen tak za pochodu. - Máme akademický systém, který je kupován, prodáván a placen mocenskou strukturou. Vědecký systém nám například také říká, že vakcíny jsou bezpečné. Oponentské studie a praxe nám však denně ukazují, že nic není vzdálenějšího pravdě. Taková je společnost, ve které žijeme. 

Ty mraky, které vidíte (výše), jsou aerosolizovány nanočásticemi kovu a jsou elektricky vodivé. Je možno jimi manipulovat za použití radiofrekvencí, například se mohou vzájemně odpuzovat. Můžete si to představit tak, že když dáte na stůl železné piliny a působíte na ně magnetem, vytvoří se linie. Na těchto mracích vidíme stejný scénář. Tímto způsobem se „oni“ snaží vytvořit co největší oblačnou pokrývku, i když je toxická a poškozující atmosféru. To je jejich cíl. Toto je jeden ze způsobů, jak toho dosahují. Tyto mraky jsou absolutně neoddiskutovatelně vystaveny vysílání radiofrekvencí a obsahují velké množství aerosolů. 


Satelitní zobrazení je retušováno, abychom neviděli čáry

Zde (níže) máme čtyři radarové snímky. Ty dva horní jsou stejné, liší se pouze způsobem zobrazení. Vlevo je standardní infračervené zobrazení, vpravo je zvýrazněné infračervené zobrazení. Když se podíváte na zvýrazněné infračervené zobrazení, nevyděsí vás ty čáry trochu? „Oni“ ale nechtějí, abyste to takhle viděli. Proto jsou snímky "standardizovány", filtrovány. 
 
 
Modelování počasí dělá Rayethon

Kdo dělá modelování počasí? Státní meteorologická služba a NOAA? Ne, Rayethon. Rayethon má s nimi smlouvu o obraně, o geoinženýrství, je majitelem geoinženýrských patentů. Dnešní meteorologové pouze čtou jejich scénáře. To je vše, co dělají.https://www.raytheon.com/capabilities/products/awips/


Sprejování má bránit ohřívání oceánu

Dolní dva radarové obrázky (výše)  jsou také důležité. Když se podíváte na oceán směrem k pobřeží Kalifornie, tento čárový a mřížový vzor vytvořený sprejováním je tam vidět téměř konstantně. Co tam dělají v rámci solárního managementu? Pokoušejí se zabránit termální energii ve vstupu do oceánu. A funguje jim to? Podle toho, že jsme měli v oceánu nejteplejší vodu, jakou kdy zaznamenal východní Pacifik, řekl bych, že ne. Nefuguje to. Celý mořský ekosystém tam umírá. Právě teď. Od Kalifornie až po Aljašku máme stálý „červený příliv“. https://news.nationalpost.com/news/world/red-tide-massive-incredibly-thick-toxic-algae-bloom-in-pacific-now-stretches-from-california-to-alaska (18:00)

To zabíjí naši biosféru. Rybolov na východním se zavírá. 15 tisíc tuleňů bylo vyplaveno mrtvých na břeh.https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-toxic-algae-bloom-shuts-down-west-coast-fisheries-20150618-story.html Kolik z toho vám řeknou? Pořád vám jen ukazují přehlídky idiokracie s Donaldem Trumpem, 


Extrémní sucha se šíří po celé planetě
 
 

Po planetě se šíří extrémní sucha. Planeta se všeobecně ohřívá. Zákony fyziky však říkají, že k něčemu takovému jako je sucho by nemělo vůbec dojít. V té rovnici je něco, co se nám nepřiznává. Atmosféra s každým stupněm Celsia, o který se ohřeje, obsahuje o 7% vlhkosti více. Na ohřívající se planetě tedy musí pršet všeobecně více. Jediný důvod, proč nemůže pršet více, je ten, že máme atmosféru plnou částic za účelem management solární radiace, a součástí toho je i znečištění. 
 
Znečištění je velký problém. Pro ty, kteří si myslí, že znečištění není problém, ani jiné lidmi způsobené škody, tak je to naopak, způsobili jsme nesčetné škody ve všech směrech, ale toto je největší problém ze všech. 
 
 
Globální stmívání dosáhlo 25%

Jde o globální stmívání. Dnes je již 25%. To znamená, že 25% slunečních paprsků mířících k Zemi, které dosahovaly na planetu před 50 lety, už na ni nedosahuje, a je to výslovný cíl management sluneční radiace. Takže sucho se nám šíří po celé planetě, s hrůznými, opravdu hrůznými důsledky. 
 
Masové hynutí stromů
 

Rozsáhlé hynutí stromů. Dochází k němu na celé planetě. Kdo ví něco o stromech, vidí, jak hrozně vypadají. Když se média pokusí vůbec o něčem informovat, řeknou, že je to pouze suchem. Ale stromy v krajině umírají tak rychle, že víme, že nám lžou. Když vidíme, jak je spalována kůra těch stromů na straně vystavené slunci, protože množství UV je neuvěřitelně vysoké, protože ozonová vrstva je roztrhána klimatickým inženýrstvím a ohřívači ionosféry, víme, že nám lžou. Může pouhé sucho způsobit, aby byla spalována kůra na stromech na straně vystavené slunci? Nikoliv. 

Pokud jde o umírání stromů, zvoním na poplach už asi 10 let. Můj otec byl arborista a já jsem na stromy velmi vnímavý. Když vidím strom, poznám, že není zdravý. Ale nejde o to, že vypadají špatně. Hynou, a to na celé planetě katastrofickým tempem. A nikoliv podle lineární rovnice, to si pamatujte, nikoli lineární, ale začíná to být exponenciální. Hynou severské lesy, i amazonské lesy, druhý největší producent kyslíku na planetě. (20:00)
 
Lesní požáry zuří po celé planetě. 
 
 

 

Zdroj

Diskusní téma: Odhalení útoku na lidstvo pomocí modifikace počasí.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek