Nová totalita si žádá zdokonalenou metodiku. Kolektivní vina je jeden z nejsofistikovanějších nástrojů manipulace.

13.02.2018 07:26

Údajné "osvobození" společnost od tradičních genderových rolí. Celé bych to nazvala - svět pod taktovkou lidiček s křečovitým růžovým "pozitivním myšlením". Neboli, když nejsou schopni autentické originality, uchylují se k ubohému plagiátorství a vnucují světu svou bídnou atrapu, jež prohlásili za ušlechtilou vznešenost.

I.

Tam, kde chybí ryzí skutečný idealismus a pozitivní kreativita, které by byly prostoupeny opravdovými hodnotami a na jejich bázi by se utvářely, je místo pouze pro směšnou a destruktivní nápodobu.

Zejména v poslední době stojí za povšimnutí reklamní, hudební a další spoty, filmy atd., ve kterých je mužům podsunováno, že kdo není alespoň metrosexuál nebo hipster, je takřka méněcenný tvor. Žena, která si přeje tradiční rodinu s tradičními hodnotami, je takřka archaická konzervativní zpátečnice. Skoro se zdá, že ideální genderový stav je LGBT.

Reklamy a propaganda na lidi zabírají, ať už se nám to líbí nebo nelíbí. Média se tak stala novým bojištěm. V médiích se do značné míry rozhoduje o podobě  "správné " společnosti.

Vypadá to, jakoby se současná squadra mocenských struktur, která bezesporu má vliv na směřování a podobu reklamní agendy, snažila o novodobé sociální inženýrství. Vytvořit univerzálního béžového světoobčana, který se bude mimo jiné domnívat, že je "osvobozen" od tradičních genderových rolí a zaměří se pouze na svůj individuální osobní růst.  Tato lákavá libá mantra má však podpořit zcela jiné téma. Ve skutečnosti jde spíš o apel na mladé lidi, který je má utvrdit v sobeckosti, pýše a egoismu. Vzhledem k tomu, že probíhá souběžně s vnucovanou multikulturalistickou doktrínou, mohou si lidé jejím přijetím a propagací falešné kompenzovat své "ryzí dobráctví". Je to velmi ambiciózní, ale především bizarní plán. Předpokládám, že jeho skutečný účel je zakrýt spoustu socioekonomických a dalších problémů, které svým působením do společnosti postupně dlouhodobě vnášejí právě dekadentní mocenské elity.

Smyslem tohoto absurdního konstruktu je tedy odpoutání pozornosti od aktuálního tristního stavu světa a zejména od původců tohoto stavu. Pikantní je, jak aktivisticky nápomocně se celého tohoto "projektu" účastní Nová liberální levice, která byla vybrána ke zhoštění se role užitečných idiotů. A volba to byla zdařilá.

Nová liberální levice se tak stala součástí mocenských struktur. Vypadá to, že neplánuje žádné ekonomické změny, které by ohrozily zájmy velkého kapitálu a směřovaly by ku prospěchu většiny, jak by se na správnou levici mělo patřit. Provádějí kulturní revoluci. Mimo jiné i prostřednictvím rasismu uplatňovaného proti bílé rase, manipulace údajnou kolektivní vinou bílé rasy, prosazování požadavků minorit a LGBT do vládnoucího byrokratického aparátu, podpora multikulturalismu a islamizace Evropy atd. Přičemž tato kulturní revoluce zájmy mocenských kapitálových struktur nijak neohrozí, právě naopak. Mocenské struktury jsou s Novou liberální levicí ve vzájemné symbióze. Kdyby tomu tak nebylo, agenda Nové levice by byla dávno vykázána z veřejného prostoru.

Za pozornost stojí manipulace s veřejností prostřednictvím kolektivní viny. Podle nové neomarxistické doktríny, která se mimo jiné projevuje i jako rasismus proti bílé rase, máme my všichni bílí lidé z naší civilizace stejnou kolektivní vinu za všechny hříchy světa. Tuto naší bílou kolektivní vinu si nyní musíme náležitě odpykat. Kolektivní vina je jeden z nejsofistikovanějších nástrojů manipulace. V současné době je tato manipulace dotažena takřka do dokonalosti. Orientuje se totiž na různé komplexy, které jsou usazeny hluboko v nás, kdy apelem na domnělou kolektivní vinu si máme vykoupit své sobectví. Zbavujeme se tak zdravé sebereflexe a pocitu individuální odpovědnost (za cokoliv). Odpovědnost přechází na celou skupinu. Navíc, sobec v nás je vytažen na piedestal ctností - jsme přece tak aktivisticky "uvědomělí", což je velmi lákavé. Zároveň máme trpět sebenenávistí, ovšem v rámci kolektivní viny, což "uvědomělému" sobci vyhovuje. Jde o psychologie sebenenávisti - etnomasochismus.

Kolektivní vina - wikipedie:

"Označování skupin jako zodpovědných za jednání jednotlivců je obvykle špatným zvykem. Nicméně někdy jsou skupiny stmelovány na základě právně a morálně závadného chování, závadných činů a ideologického přesvědčení, které je typické deformovanou logikou nebo silnou vírou. V civilizovaných společnostech by měl princip viny být uplatňován vždy pouze na konkrétní osobu. Označování celých národů za vinné nějakými činy a nabádání ke kolektivnímu trestu (Němec = nacista, Židi do plynu, mrtvý Indián - dobrý Indián, pověste komunisty) je tedy politický stereotyp používaný k manipulaci davu."


Už delší dobu se v naší civilizaci nic podstatného nedělo. Je třeba společnost "probrat" a trochu "upravit". Kdo první určí agendu, ten rozhoduje o její podobě a vládne. Navíc, při podobných veletočích se vždy pozapomene na spoustu aktuálních konkrétních žhavých problémů, se kterými jsou občané nespokojeni a které by se jinak musely řešit.

Jednoduše se nastolí problémy nové, zcela jiné, před které budou občané postaveni a nuceni se jimi akutně zabývat. Orientace a směřování těchto nových problémů, již bude do značné míry v režii jejich autorů! Alespoň po nějaký čas. A to se hodí.

 

II.

Evropa je ve stavu, kdy  mocenské a politické "elity" se propojily s tzv. antisystémovou lůzou (kontrakultura), kterou tvoří jednak kavárenští "intelektuální" povaleči a jednak kulturní elity z tzv. undergroundového tábora. Agenda a působení těchto skupin je ve skutečnosti živnou půdou systému.

Nyní společně s touto lůzou diktují a vnucují lidem jejich nová "morální" pravidla, která vedou přímo k deinstalaci demokracie a instalaci novodobé byrokratické totality. Lůza je samozřejmě určena pro špinavou práci v roli užitečných idiotů, kteří ochotně a rádi očerňují a ostrakizují všechny kritiky. Zdárný průběh své agendy k zajištění svých záměrů si elity pojistily silovou propagandou prostřednictvím těžkých médií, která podprahově navodí u spousty lidí autocenzuru a tím zarazí kritické myšlení hned na počátku. Dále posílením svého vládnoucího byrokratického aparátu, na který je delegováno stále více pravomocí a který postupně zavede v celé společnosti vícesférovou cenzuru s krycím názvem politická korektnost.

Nová totalita si žádá zdokonalenou metodiku.

 

Zdroj

Diskusní téma: Nová totalita si žádá zdokonalenou metodiku. Kolektivní vina je jeden z nejsofistikovanějších nástrojů manipulace.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek