Nová doba si žádá nové děti.

16.04.2018 17:46
V poslední době sílí snaha dostat děti, co nejdříve do školek a škol, aby se dostaly, co nejdřív pod vliv státu a různých neziskových organizací, které se postarají o jejich „dobro“, a přitom se omezil vliv rodičů na výchovu.
 

Díky novodobým humanistům a dobrodějům malé děti konečně budou moci, alespoň v některých zemích, získat právo roz­hod­nout o svém pohlaví. Z tohoto procesu samozřejmě musí být vyloučeni rodiče, protože by mohli mít na dítě špatný vliv a bránili by mu svobodně se rozhodnout.

Již jsme se smířili s tím, že ve státních školách se mají vzdělávat společně děti nadané i ty hodně málo nadané, aby se tím zmenšily rozdíly mezi nimi (směrem k těm méně nada­ným) a snížila se tak traumatizovanost těch méně nadaných.

Některé předměty, jako je třeba matematika, by měly být omezeny nebo zcela vyloučeny, protože bylo odborně shledáno, že dětem, které nejsou bílé (či žluté) moc nejdou a tyto děti jsou tak traumatizovány, z čehož se dá vyvodit, že matematika je rasistická. Preferovány budou ty směry, kde není třeba tolik přemýšlet a stačí jim jen věřit.

Charakter vzdělání a vzdělávání se musí postupně změnit. 

Již dnes řada pokrokových a snad v dětství traumatizovaných učitelů, kteří jsou lidmi na svých místech (protože jinde by se neuživili), mění svým studentům pohled na historii, tradice, gender, náboženství, na to, co je správné, které názory mohou zastávat a které ne, které politické strany by měli volit a které raději ne, pokud chtějí řádně dostudovat a stát se uvědomělými občany nově budované multikulturní neomarxistické spo­lečnosti.

Říkají studentům, kdy mají jít demonstrovat za demokracii, ústavní principy, aniž by je naučili, co to ta demokracie, ústava, ústavní principy či duch ústavy vlastně jsou.

Jít studovat technické a přírodovědné obory je dnes již přežitek. Nastupuje éra huma­nitních věd, nové neomarxistické filosofie, multikulturní výchovy, kvaziekologické výchovy a genderových studií, kde čeká absolventy skvělé uplatnění v praxi. Pokud se na ně nedostanou místa na různých ministerstvech, v politických, neziskových organizacích či orgánech EU, vždy mohou jít učit a pře­dávat své znalosti a vědomosti dalším novým generacím.

Blíží se doba, kdy ženy děti porodí, nakojí (nebo raději ne, aby nevzniklo pouto mezi matkou a dítětem) a předají je institucím, které se o ně dále po­starají. Kontakty a komunikace rodičů s dětmi se zakážou, aby děti nebyly rodiči nesprávně ovlivňovány.

Muži a ženy se tak hned dál budou moci věnovat své práci, nebudou zatěžováni výchovou svých dětí, ženy se budou moci věnovat své kariéře či plození nových dětí. Z dětí vychová stát řádné a poslušné občany k použití všeho druhu.

Konečně se blíží doba, kdy mikrotraumata budou nahrazena skutečnými traumaty. Lidé budou moci žít v definovaných mezích šťastně bez toho, aby věděli, co ji vlastně chybí.

Lidé se budou moci konečně svobodně zvolit své pohlaví, věk, rasu či barvu kůže takže nebude potřeba, aby volili cokoliv jiného a natož ještě svobodně. Žádné politické strany již nebudou potřeba – zvláště ne ty populistické s nesprávnými názory na svět.

Nad vším budou bdít morální elity, které získaly vzdělání na drahých soukromých školách a se systémově plozenými a vzdělávanými dětmi ani z nich vzrostlými dospělými jedinci se nikdy nesetkaly.

Morlokové a elois v realitě.

Jen eloiové si budou muset dávat pozor, aby je zlí a hloupí morlokové jednoho krásného dne nesežrali.

Nevěříte, že by to bylo možné? Jsou země pokrokovější než je ta naše, kde muži a ženy stále ještě věří na pohanské pověry a barbarské zvyky, třeba že plodnost žen závisí na tom, zda dostaly či nedostaly o velikonocích pomlázkou. Však se podívejte, kam směřujeme. Nová doba, nové děti (či oběti?).

Video - gender

https://www.facebook.com/stredoevropan.cz/videos/1821792967839487/

 

Diskusní téma: Nová doba si žádá nové děti.

Datum: 17.04.2018

Vložil: Jirik

Titulek: Dodatek

Zkopíruju sem co jsem napsal na afinabul: Se podívejte na youtube kanál uživatele MrX. https://www.youtube.com/channel/UCAgVKvt3syB7gV-hL9bMTYw Nemusím s ním ve všem souhlasit, ale čistě matematicky, šance že třeba bytost co se nazývá Emily Blunt má výšku 170cm a nohu US9(jen tak ze srandy se zeptejte svých poloviček, která z jejich kámošek je vysoká 170cm a má devítku nohu), Adamovo jablko, nenormální boky na ženu atd. si tohle všechno sečtete a výjde vám, že buď do rolí vybírají promile z ženských(co vypadají co nejvíc jak chlapi) anebo jsou to transky...Už ten název Holy wood, pro anglicky mluvící to vyvolává v mozku iluzi, že co jde odsud je svaté :D Geniálně vymyšlený název pro továrnu na sny(lži) :D

Přidat nový příspěvek