Nevěřte optimistům. Jsme na prahu III. světové války!

11.07.2015 20:14

V dnešních dnech ještě mnoho lidí zastává názor, že III. světová válka je v podstatě nemožná. Že nemůže nikdy vypuknout. Ještě nedávno nás stejní optimisté v růžových brýlích ujišťovali, že občanská válka na Ukrajině je nesmysl. Jaké argumenty tito lidé používají:

  1. Válka je nemožná, protože na světě je nahromaděno příliš mnoho zbraní hromadného ničení.
  2. Světová válka nikomu nepřinese zisk, protože způsobí obrovské ekonomické škody všem zemím.
  3. Existují mezinárodní mechanismy, které konflikty vyřeší mírovou cestou. Evropská unie nechce válku už ve své podstatě.

Teď si pojďme tyto body analyzovat:

Analýza bodu 1

Ad 1. Arsenál zbraní masového vraždění byl ve světě ohromný i v době první a druhé světové války. Vůbec to válčícím stranám nezabránilo ve střetu. Mezinárodní oligarchie, která války rozpoutává, se nezastaví před žádnými oběťmi. Právě naopak, vlivní lidé světa (např. Bill Gates, Christiana Figueresová, výkonná tajemnice Rámcové úmluvy OSN pro klimatickou změnu, představitelé tzv. Římského klubu, v minulosti např. Margaret Thatcherová apod.), přece volají po redukci obyvatelstva na zemi, milióny válečných obětí splní jejich tužby.

Jaderné a chemické zbraně

Sluníčkáři mohou oponovat, že v předchozích dvou světových válkách neexistovalo takové množství jaderných zbraní. A není vůbec jisté, že někdo je použije v další světové válce. Ve druhé světové válce měli všichni hlavní nepřátelé obrovské zásoby chemických zbraní. Ale všichni věděli, že použití těchto zbraní přinese nesmírné škody protivníkovi, který bude mít důvod použít je také.

US-policies-against-Russia-China-will-start-World-War-III-Investigative-journalist.jpg

Indie a Pákistán

Ani Hitler v době, kdy mu šlo o všechno, chemické zbraně nepoužil. Stejné je to s jadernými zbraněmi. Teď se například Indie a Pákistán nacházejí ve studené válce, která se v některých oblastech mění ve válku skutečnou. Obě tyto země jaderné zbraně mají a žádná ji nepoužila. Hovoříme-li o Pákistánu, jde o zemi, která regulérně dokládá agresi USA.

Američané tuto zemi dusí ekonomicky, bombardují Pákistán, jejich diverzanti neustále rozeštvávají pákistánské občany. A nikdo neprotestuje. Karáčí obvykle neprotestuje, čímž působí dojmem, že je to válka s terorismem a ne útok na zemi. Důvody jsou, že jde o malou zemi, zatímco USA jsou mocnost. Dalším důvodem je, že Pákistán je celý propletený americkými agenty, kteří ničí každý možný odpor. Pákistánský potenciál nemůže být využit z důvodu paralýzy celého státu včetně obyvatel.

Pátá kolona v Rusku – média

I v Rusku existuje silná Pátá kolona. Dokonce prokremelský politolog O. Matviejčev sdělil světu, že i projekty rebela Navalného mají v Kremlu své patrony a podporu. Nejrusofobnější média jako např. Dožď, Echo Moskvy a podobné, jsou financovány částečně ruským státem, a to částkami mnoha milióny rublů. Ve stejnou dobu, kdy se vlastenecká média potýkají s nedostatkem peněz. To ukazuje, jak moc pronikla Pátá kolona i do ruské vlády.

Ozbrojené složky a podoba ruského majdanu

Ani situace v silových strukturách není ideální. Proto není jisté, jak se vysoce postavení zrádci zachovají, zda a jak použijí jaderné zbraně, bude-li Rusko napadeno.

Tím spíš, že v současné době konflikty začínají většinou jako souboje rebelů. To znamená, že nepřátelé Ruska se postarají o vzplanutí konfliktu na svém teritoriu a následně se budou snažit rozšířit ho na celé území Ruska.

Analýza bodu 2

Ad 2. Před dvěma předcházejícími válkami taky lidem tvrdili, že válka není možná, protože se nikomu nevyplatí. Že bohatí budou bojovat za mír, ne se pouštět do války. Jenže existují bohatí a super bohatí. Světová válka je ve skutečnosti zisková, ale ne pro všechny. Mnoho milionářů, ba i miliardářů, ve válce zkrachuje. To se ale netýká lidí, jako jsou Rothschildové, kteří své první obrovské peníze nahromadili v napoleonských válkách. Nebo klan Rockefellerů a Bushů v průběhu druhé světové války. A světovou politiku vytvářejí super bohatí.

Analýza bodu 3

Ad 3. Žádné mezinárodní právní mechanismy, které by mohly zastavit světovou válku, už neexistují. Ve světě zmizela rovnováha sil, která panovala před rozpadem SSSR. OSN se stalo hračkou v rukou řídící elity zemí NATO. Zde je třeba uvažovat i o iluzích EU týkajících se Ruska. Rusko naštěstí nemá úmysly vstoupit do Evropské unie, jako např. šílená Ukrajina, kterou si už západní oligarchové porcují. Z tohoto důvodu na Ukrajině také zorganizovali státní převrat a občanskou válku.

1024px-Tu-160_(12956971034).jpg

Ruský nadzvukový strategický bombardér Tu-160

V Ruské federaci vládne názor, že pro EU není válka výhodná a nejsou pro ni výhodné ani sankce proti Rusku. Vládne i naděje, že EU nakonec povstane proti politice USA a že konečným výsledkem bude jednotná Evropa od Atlantiku po Ural.

Evropští politici hrají proti Evropě

Na to je, bohužel, nutno odpovědět, že o politice EU vůbec nerozhodují ekonomické zájmy členských zemí. Pokud se podíváme na poslední krize, Evropa hrála vždycky proti sobě. Pro EU měla zdrcující důsledky likvidace Jugoslávie, protože se v Evropě vytvořila ohniska válek, bídy a trhu s drogami.

Pro EU bylo krajně nevýhodné i zničení a okupování Iráku a Afghánistánu, které vyvolávají příliv uprchlíků, drog, zbraní a ničí případná odbytiště pro evropské zboží. Pro EU je rozhodnutí rozpoutat a podporovat občanskou válku na Ukrajině, rovněž krajně nevýhodné, ať už z hlediska bezpečnostního nebo ekonomického. Přesto tyto sebevražedné kroky EU dělala a dělá.

Američtí politici proti zájmům USA

Zničení Iráku bylo nevýhodné i pro samotné USA. Jednalo se o extrémně drahou vojenskou operaci, další šílené peníze byly a jsou vydávány na jeho okupaci. Nehledě na ztrátu politické autority všech válčících prezidentů a vlád v očích voličů. Jediný, pro koho mají uvedené konflikty pozitivní výsledek, jsou oligarchové, sedící ve Washingtonu nebo v Bruselu.

Pravda je taková, že EU i USA jsou již dlouho jediným celistvým impériem. Jeho vlády, volení prezidenti, to jsou především místa pro vypouštění páry. Aby byli fiktivně uspokojeni občané, že vůbec o něčem rozhodují.

Dnešní demokracie = iluze

Známý ruský sociolog Alexandr Zinovjev vyjádřil tuto situaci slovy, že státy jako takové jsou už jen věcí minulosti. Světem vládne jakási super společnost, skládající se z nadnárodních korporací, totalitárních sekt a tajných elitních klubů. Příjmy nadnárodních korporací se podobají příjmům jednotlivých zemí. Země si pak nevybírají ani šéfy nadnárodních společností, ani šéfy centrálních bank ani ředitele „svých“ tajných služeb. Tedy nikoho z těch, co jim skutečně vládnou. Dnešní demokracie je zkrátka čistou iluzí.

Německo v područí USA

Hlavním sídlem světové oligarchie jsou samozřejmě USA. Přibližme si příklad Německa. Dva kilometry západně od německého města Darmstadt se nachází americký komplex Dagger. Je to největší evropská základna vojenské tajné služby USA. V roce 1999 byla vybudována na 7 tisících metrech čtverečných za 18 miliónů dolarů. V Německu jsou další vojenské základny, např. ve Stuttgartu nebo v Remsteinu. Odtud jsou prováděny útoky dronů ve válce proti terorismu na území Pákistánu nebo Somálska.

Slova německého generála

V červenci 2007 vyšly v rakouském Grazu vzpomínky bývalého šéfa německé vojenské kontrarozvědky (MAD – Militarischer Absschirmdienst), penzionovaného generálmajora Gerda Helmutha Komossy, pod titulem „Die deutsche Karte Das Spiel der geheimen verdeckte Dienste Ein Amtschef des MAD berichtet“, ve kterém upřímně hovoří o poválečných vztazích mezi Německem a USA.

Například o tom, že každý německý kancléř musí před nástupem do úřadu podepsat tajný protokol o spolupráci s USA. Mezi body protokolu patří např. uložení německých zlatých rezerv na území USA po celou dobu, dokud se na území Německa nacházejí americké vojenské základny. Dále americká kontrola nad všemi německými médii a koordinace politické vůle s principem atlantické solidarity.

Národní státy Evropy už neexistují

V každém případě, zvláště po událostech na Ukrajině, je výrazně vidět, že pokud mezi EU a USA existují nějaké spory, jsou to spory mezi provinciemi jednoho systému, ne mezi suverénními státy.

china-v-us-in-the-pacific.jpg

Porovnání počtů vojenské bojové techniky Číny a USA v Pacifiku

Celý západní svět je tvrdě sjednocen ve své touze zničit Rusko jako stát. I skupina oligarchů, kteří v Rusku kontrolují média, čím dál víc živí protiruskou psychózu. Nedávný výzkum ruského Institutu strategických věd potvrdil, že na jeden neutrální nebo pozitivní článek o Rusku připadá na západě sedm negativních.

Zmanipulovaná německá veřejnost

Povídají nám pohádky o tom, že čím dál víc Němců vystupuje proti členství v EU i proti diktátu USA. Ve skutečnosti je situace opačná. Sotva 15% Němců považuje Rusko a jeho vládu za důvěryhodné, to je o 2% méně než předchozí měsíc. Protiruská propaganda sklízí další ovoce.

Rusku nevěří 81% respondentů. 83% respondentů si myslí, že ruská vláda čím dál víc porušuje demokratické principy. Takovéto výsledky přinesl výzkum koncernu ARD, píše Deutsche Welle.

Tyto výsledky sociologických průzkumů jsou samozřejmě touhou liberálů a nejsou úplně objektivní, ale přesto je jasné, že velká část Němců Rusku nevěří a značná část je prostě nenávidí. Jiné země jsou na tom ještě hůř. V organizovaném ukrajinském převratu hrála EU stejnou roli jako ostatní západní země – USA a Izrael. Společně tam od samého počátku organizovali válku. Válku ukrofašistického režimu s Ruskem, která by přerostla ve třetí světovou válku. Ze zbytku Ukrajiny udělali nárazníkový pás proti Rusku.

Úpadek Ukrajiny a majdan pro Rusko

Od samého počátku bylo jasné, že vítězství majdanu začalo nezvratný úpadek Ukrajiny a občanskou válku. Mnozí experti to tlumočili EU i kyjevské vládě, ale nikdo je neposlouchal. Nikdo nechtěl majdan zastavit.

Západní kurátoři věděli jasně, s jakým cílem a proč to dělají. Zásoby břidlicového plynu i dalších surovin na Ukrajině jsou jen vedlejší trofeje v bitvě, kterou západní oligarchie provádí ve válce o vládu nad světem. Na cestě k této vládě stojí Rusko. Jinak už jim patří takřka celý svět. Rusko se svými ohromnými zásobami surovin, území, obyvatel a dalšího bohatství, stále odolává. Jakákoli dohoda se světovou oligarchií je nemožná.

Technická základna NWO vytvořena

Poprvé v historii světa je zformována technická základna na vytvoření jediného planetárního království. Žádní světovládci, Alexandrové, Makedonci, Čingischánové, Tamerlánové, dokonce ani Hitlerové neměli dostatečně rozvinutý systém – kontrolu elektronické komunikace celého lidstva. Jejich impéria měla hranice. Dnes žádné hranice neexistují. Ne nadarmo se Rockefellerové přiznávají, že jejich cílem je světová diktatura s globální zombie-propagandou, s vybavením každého člověka mikročipem, bez něhož nebude moci koupit nebo prodat vůbec nic.

Postup při likvidaci svobodného světa

Na počátku oligarchického klanu, např. Rothschildové, bylo zničení křesťanských evropských monarchií a na jejich místech vybudování národních států. Ten proces skončil s první světovou válkou, v níž padla čtyři impéria, včetně islámského Turecka, která bránily novému světovému řádu.

czc4.jpg

Porovnání Číny, USA a Japonska

Následně, v době druhé světové války, byly malé země spojeny v obrovské bloky, které byly napojeny na USA a SSSR. Po rozpadu SSSR a východního bloku však zůstalo Rusko, které se v posledních letech začalo rozmáhat. Úkol jeho zničení tedy trvá. Je třeba spojit všechny zbylé národní státy do jednoho světového království. Poprvé všemocná světová diktatura nabývá reálných rozměrů.

Poslední překážka NWO – Rusko

Proto v současné době Západ rozněcuje občanskou válku na Ukrajině. Západní oligarchie chce zničit Rusko exportem války na jeho území a postupně do ní zapojit ostatní země. Ukrajina se už stala zdrojem chaosu a základnou ohromného majdanu pro celý ruský svět.

O tom, že prožíváme neuvěřitelnou světovou krizi navíc s tíhou války, už otevřeně hovoří i představitelé Rothschildů, jako známý historik a politik Steven Cohen a mnoho dalších představitelů západního světa. Rusko se svět pokoušel zničit už mnohokrát a nikdy se to našim nepřátelům nepovedlo. Jsem si jist, že se jim to nepovede ani tentokrát.

Zdroj: https://www.politnavigator.net/ne-verte-optimistam-tretya-mirovaya-na-poroge.html

Závěr:

Valerij Pjakin ve své analýze z 22. 6. 2015 (zdroj) znovu hovoří o tom, že Západ stále zpracovává část ruské elity, která by měla Rusko zradit jako už mnohokrát v minulosti. Pjakin předpokládá mohutný jaderný útok na Rusko, ve kterém shoří i část elity, která Rusko zaprodá. Zbylá část této elity pak bude předhozena davu a dopadne jako Muammar Kaddáfí nebo Saddám Hussein.

Západní oligarchové ruskou (ani žádnou další) elitu nepotřebují. Je to pro ně jen nežádoucí konkurence. Potřebují ji pouze pro rozvracení, napadení a podrobení dané země. Nevím, zda si to uvědomují ostatní evropští politici, že jednou i oni budou předhozeni davu, aby se zmírnilo napětí v zemi a západní oligarchie mohla rozkrást a zotročit i to, co zbylo.

Závěrem bych rád zopakoval další Pjakinovu větu: „Rusko války nezačíná. Rusko války ukončuje.“ A pokud vypukne světová válka, nevyhne se ani nám.

Zdroj

Diskusní téma: Nevěřte optimistům. Jsme na prahu III. světové války!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek