Nemecký policajt nasadený vo vojnovej zóne vypovedá.

04.11.2015 09:42

Náš dánsky kamarát a spolupracovník Florián Flemming navštívil nemecké vojnou postihnuté územia s cieľom spraviť si osobný obraz o prebiehajúcej vyhladzovacej vojne proti bielej rase Európy. Túto ukrutnú vojnu potrebujú židovské mocenské centrá na svoju plánovanú „etnickú transformáciu“. Prostredníctvom priateľov sa Florián stretol v Bavorsku s mladou ženou, ktorej brat je vo vojnovom nasadení na bavorskej hranici s Rakúskom. Svoju službu vníma ako nedobrovoľné pašeráctvo v prospech Merkelovej a Seehofera [šéf CSU a ministerský predseda Bavorska, pozn. prekl.].

Ide o pracovníka polície stredne vysokej funkcie, v tomto článku nazvaného ako Robert Wilmers [1], ktorý musí prevádzať cez hranicu invázne vojská [2] na príkaz zradcov a vrahov národa. Robert Wilmers bol ochotný portálu NJ [National Journal na adrese www.globalfire.tv/nj/ pozn. prekl.] poskytnúť rozhovor, trval však na tom, že rozhovor s ním bude natočený audiotechnickými prostriedkami a uložený na troch bezpečných miestach mimo SRN a u ďalších dvoch kamarátov v Berlíne. Nie je si istý, či prežije túto vojnu, v prípade svojej smrti však chce dať zverejniť zvukové nahrávky pod svojim skutočným menom. Dočasne sme mu museli čestným slovom zaručiť anonymitu, čo je pre nás rovnako samozrejmé ako záväzné.

„Vysoký prílev ľudí z iných častí sveta povedie k nestabilite našej krajiny. Občiansky stred sa radikalizuje, pretože väčšina z neho si toto prisťahovalectvo nepraje a je mu nanucované politickou elitou.“ (bývalý štátny tajomník rezortu vnútra August Hanning)

NJ: Slúžite na vojnovej hranici s Rakúskom. Ako sa pri tom cítite?

Wilmers: Nuž, môj kolega Bencken zo spolkovej polície už redakcii magazínu SPIEGEL [3] otvorene povedal, ako nás Seehofer zneužíva na „pomáhačov pašerákom“. Už ide iba o to, prepašovať ich [do Nemecka] čo najviac. Medzičasom viac ako polovica utečencov nie je registrovaná. Cítim sa mizerne.

Starosta Spielfeldu (Rakúsko), Reinhold Höflechner, pre rakúsku televíziu ORF povedal: „Obyvateľstvo je mimoriadne znepokojené v súvislosti s tisícami utečencov na cestách a vysokým nasadením polície a armády. Žijeme vo výnimočnom stave, občania majú strach pred touto obrovskou masou cudzincov".

Starosta Spielfeldu (Rakúsko), Reinhold Höflechner, pre rakúsku televíziu ORF povedal: „Obyvateľstvo je mimoriadne znepokojené v súvislosti s tisícami utečencov na cestách a vysokým nasadením polície a armády. Žijeme vo výnimočnom stave, občania majú strach pred touto obrovskou masou cudzincov” (welt.de, 24.10.2015) .

NJ: Čo znamenajú tieto invázie pre nemecké obyvateľstvo?

Wilmers: Nenapraviteľnú škodu, ktorú Nemci utrpeli, už nemožno prehliadnuť. Naši nadriadení nás ústne varujú, aby sme sa k votrelcom veľmi nepribližovali, pretože tí zavliekli do našej krajiny epidémie, ktoré už teraz nezvládame. Sme infikovaní chorobami, proti ktorým nemáme obranu a na ktoré neexistuje sérum. Ešte aj normálne vakcíny nám došli, a v centrách ako Mníchov zomierajú Nemci, ktorí nemôžu byť ošetrení pre zaplavenie núdzových medicínskych zariadení migrantmi [4]. Vo vážnych prípadoch majú migranti prednosť pred Nemcami.

NJ: My z NJ sa často informovali o fakte, že zo strany židovských mocenských centier a bývalej vojenskej aliancie existuje plán na vyhladenie Nemcov pomocou záplavy cudzincov. Sú tieto skutočnosti známe aj policajným silám?

Wilmers: Áno, portál NJ svojou osvetou veľmi prispel k tomu, že toto pozadie je medzičasom známe aj v kruhoch bezpečnostných zložiek. Pracovníci z útvaru sledovania, ktorí sledujú informácie zverejňované na internete a niekedy pre ne musia aj stíhať, tiež nie sú úplne padnutí na hlavu. Naopak, 90 percent ich je proti systému Merkelovej a Seehofera. A čo sa títo pracovníci vďaka vašej angažovanosti na internete dozvedia, sa prirodzene rozšíri aj medzi ostatných pracovníkov. Vieme veľmi dobre, že vojenským cieľom číslo jeden nepriateľov Nemecka je: „Odstrániť národnú exkluzívnosť Nemcov prisídlením cudzích národov, najmä mužov“ [5]. Vieme veľmi dobre, že harvardský think tank točí o najväčšom „experimente na obyvateľoch v histórii ľudstva“ [6], vieme aj to, že svetová židovská loby vo Švédsku zriadila ústav na riadenie európskej politiky s cieľom vyhladiť bielu rasu Európy jej splynutím s migrantmi pod vedením židov [7].

NJ: Pre nás je prirodzene potešiteľné, že tieto poznatky medzičasom prenikli do kruhov bezpečnostných zložiek SRN. Ako sa to premietne do oddanosti polície voči politike SRN?

Wilmers: Žijeme v pomeroch, ktoré sú psychicky na hranici únosnosti. 70 percent policajtov vie, že súčasná politika SRN je zameraná na migračnú likvidáciu Nemcov. Zatiaľ sa však stále nikto neodváži povstať. Skutočná oddanosť však už neexistuje. Merkelovú, Gabriela [šéfa nemeckej SPD] a Seehofera doslova nenávidia.

Hodnoverné dôvody na útek

„Aby som bola úprimná, nemyslím si, že pre Nemecko je to šanca, že prichádza toľko utečencov. je ich skrátka priveľa.“ (pani Ranem, 19, Sýria)

“Merkelová vyhlásila: Príďte všetci sem, máme pre vás a vaše deti ubytovanie, peniaze a školy.“ (Nada, 31, učiteľka, Sýria)

„Myslel som si, že tu je každý deň diskotéka. Myslel som si, že ľudia sú tu stále opití.“ (Ramin, Kurd z Hasaky, Sýria)

(zdroj SPIEGEL, č. 43/17.10.2015, str. 60)

NJ: Prečo Seehofera, hovorí predsa ľuďom z duše keď hovorí o „vracaní“ prúdov utečencov?

Wilmers: Obyvateľstvo je možno ešte dostatočne osprostené, aby verilo jeho klamstvám. My z polície sme ho však už dávno prekukli. Je to klamár a rozvracač, vykonáva príkazy slobodomurárov vysokých stupňov. Chce obyvateľstvo iba učičíkať, aby boli ticho, až kým sa nebude dať už nič zachrániť. To dokáže zistiť každý kto chce aj sám. Odkedy Seehofer vyhlásil hraničné kontroly, ešte nikoho nevrátili naspäť. Naopak, na jeho príkaz musíme fungovať takpovediac ako prevádzači namiesto toho, aby sme tie masy zahnali späť. A tí v CSU, ktorí sú proti masám, ako napríklad Söder, tých odstaví.

NJ: Seehofer argumentuje, že vraj nemôže nič robiť proti rozhodnutiu Merkelovej, otvoriť brány vojnovej invázii.

Wilmers: To je iba ďalšia z jeho mnohých lží. Prirodzene, ako premiér slobodného štátu Bavorsko by mohol konať autonómne. Mohol by podľa „práva a zákona“ na bavorskú zodpovednosť zavrieť hranice. Mohol by dokonca vydať rozkaz strieľať. Schováva sa však za kancelárku transformácie, aktívne napomáha Merkelovej v genocíde Nemcov.

NJ: Mohli by ste ako policajt vysvetliť našim čitateľom právny pojem „genocída“?.

Wilmers: V trestnom práve SRN, paragraf 220a, je genocída v odseku 3 (v nadväznosti na medzinárodné právo) definovaná takto: Kto skupinu, teda v tomto prípade Nemcov, uvedie do takých životných podmienok, ktoré sú spôsobilé na to, aby úplne alebo z časti privodili ich fyzické zničenie, dopúšťa sa genocídy [porovnaj podmienky v Gaze, pozn. prekl.]. Merkelová, Seehofer, Gabriel a všetky systémové politické strany túto skutkovú podstatu v súčasnosti viac ako napĺňajú. S konečnou platnosťou sú vinní podľa paragrafu 220a. Mimochodom, spolková vláda už v roku 1996 označila za genocídu prisídlenie Číňanov do Tibetu, ktoré malo pritom oveľa menší rozsah v porovnaní s dnešnými inváznymi masami u nás [8]. A u nás má 1000-násobne horšie zločiny zaplavenia Nemecka cudzincami predstavovať obohatenie? Mimochodom, židovský politik Strany zelených, Daniel Cohn-Bendit, povedal, že multikultúra je „príšerná, tvrdá, značne nesociálna“, a „nesolidárna“ a z domácich obyvateľov robí „ľudí porazených modernizáciou pri súčasnej strate svojich hodnôt“. [9]

NJ: Vnímate Merkelovú ako hlavnú vinníčku za tento vojnový zločin proti Nemcom?

Wilmers: Áno, pretože je hlavným príjemcom príkazov zo zámoria a teda hlavný vykonávateľ plánovanej likvidácie Nemcov. Je to, akoby šialená matka v novinách vyzvala všetkých pedofilov, vrahov detí a zlodejov, aby prišli do jej domu, zneužili jej vlastné deti, aj ich zavraždili a zobrali si celý dom [porovnaj vyhlásenia napr. poslankyne NR SR Magdy Vášáryovej, alebo europoslankyne Moniky Flašíkovej-Beňovej, pozn. prekl.]. A potom, ako votrelci zneužili deti, jej zhýralý manžel nesiahne po zbrani a nepozabíja zločincov, ale spolu so svojou šialenou ženou Frau zavesí ďalšie inzeráty s upozornením, že všetky dvere sú otvorené, aby prilákali ešte viac votrelcov. Približne takto treba vidieť súčasnú situáciu. A Seehofer je takpovediac tým „manželom“ v tejto zločineckej dráme.

NJ: Vďaka svojej službe na hranici poznáte aj rakúske pomery. Ako to vyzerá tam?

Wilmers: V zásade nie lepšie, ako u nás. Rakúšania to tiež schytajú, rovnako ako my.

„Pokapeme“ Volanie bavorskej polície o pomoc (Welt.de – 25.10.2015)

NJ: Tam má však FPÖ [rakúska Strany slobody, pozn. prekl.] silnejší potenciál voličov, nevidíte v tom istú nádej?

Wilmers: Ale áno. Potenciál voličov vzbudzuje vo mne nádej. Hovorí mi, že v Rakúsku ľudia ešte celkom dobre dokážu myslieť. Nie je známe, v akom veľkom rozsahu sa počas posledných volieb podvádzalo v neprospech FPÖ. Ale skutočnosť, že sa podvádzalo, možno sotva poprieť, ak si vezmeme za základ prieskumy až do obdobia krátko pred voľbami. Z pravdepodobne sfalšovaného výsledku volieb však nie som smutný, pretože pán Strache [líder FPÖ, pozn. prekl.] je sotva lepší, ako pán Seehofer. Je to človek systému a dôverčivých chudákov zradí rovnako ako Seehofer zrádza Bavorsko. Môžem iba dúfať, že Strache bude nahradený „pravým“ človiečikom národa, pretože s ním na čele FPÖ Rakúsko nemôže nájsť spásu. Je treba si to predstaviť: tento človek počas volebného boja vo Viedni v televízii vyhlásil, že ako viedenský starosta – rovnako ako všetci ostatní migrační politici – bude musieť ubytovať utečencov, pretože to vraj od neho požaduje vláda [10]. Samozrejme že by to urobiť nemusel. Ak by odmietol, vláde by ostala už iba možnosť zakročiť proti primátorovi hlavného mesta vojensky, čo nie je mysliteľné. A ak by sa vláda predsa len odvážila zakročiť, prišlo by k ľudovému povstaniu, čo by Stracheho tým skôr potvrdilo. Ale k skutočným činom v prospech vlastného národa ľuďom ako Strache jednoducho chýba odvaha.

NJ: Ako reagovali v policajných kruhoch na to, keď Merkelová po svojom stretnutí s tureckým prezidentom Erdoganom vyhlásila, že Turecko by majetných utečencov, ktorí medzičasom prišli do SRN, prijalo späť?

Wilmers: Ak by nám nešlo o život, bolo by toto hlúpe klamstvo na smiech.

obr2

Požadujú luxusné ubytovanie. Ak sa tak nestane, svoje útulky jednoducho podpália.

NJ: Prečo klamstvo, do akej miery Merkelová týmto tvrdením klamala?

Wilmers: Za prvé bolo povedané, že údajne dokázala kúpiť Erdogana čiastkou 3,5 miliardy eur, aby ten držal tábory pre utečencov uzavreté, aby sa odtiaľ nikto nemohol vybrať do SRN. Ako protislužba však majú smieť prísť k nám a môcť u nás zostať všetci Turci, čiže približne k 20 miliónom Turkov má byť do SRN pozvaných ešte ďalších 30 miliónov. Merkelová dohodou s Erdoganom svoju genocídu ešte viac rozšírila. A mimochodom, Merkelová ešte stále trvá na tom, že azylový zákon vraj každému človeku na svete, ktorý sa označí za utečenca, dáva právo usídliť sa SRN bez toho, aby musel niekedy pracovať. Podľa Merkelovej definície utečenca polovica obyvateľstva planéty pozostáva z utečencov. A zvyšní prejdú ako „prenasledovaní“. Toto šialenstvo, pozvať celý svet a potom požadovať od tretích krajín, aby pozvaných zadržali, môže splodiť iba chorá myseľ.

NJ: Na čom sa teda Merkelová skutočne dohodla s Erdoganom ak nie na tom, čo bolo povedané v televízii, že utečenci ktorí prišli do SRN z Turecka, budú vrátení späť do Turecka?

Wilmers: Merkelová dohodla s tureckým prezidentom presný opak, a to, že SRN prijme ešte viac ľudí z tureckých utečeneckých táborov, ako doposiaľ. V televízii vám to síce nepovedia, zato v niektorých novinách, ako napríklad vo FAZ [Frankfurter Allgemeine Zeitung, veľký nemecký denník, pozn. prekl.], to však priznávajú [11].

 

pokračování...

 

Zdroj

Diskusní téma: Nemecký policajt nasadený vo vojnovej zóne vypovedá.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek