Někdo by měl politickému romantikovi vysvětlit, že 80 centů z každého eura EU dotací se vrací prostřednictvím Trans National Corporation a jiných firem do investujících zemí. Nikoli jejich občanům.

27.03.2018 16:34

Nadpis má ilustrační charakter k soudobé české politické scéně a jejím některým reprezentantům. Mozkovým asociacím (bez mágů, choroby, drog a laseru) se nedá příliš poručit. Snad jen v případech KDU-ČSL. Lze se obávat, že se Jan Bartošek (vlevo na snímku) vydal hledat světlo na konci tunelu. Je tu však riziko, že onoho jihočeského politika „zešmelcuje“ náklaďák zvaný elementární logika.

Co nám muž z med/prostoru doporučuje

Obrazně řečeno, nechme „švenkovat“ kameru všedního dne. Patnáctého března jsem si koupil Právo, a tak jsem opět viděl, jak političtí „šmejdi“ oblbují seniory, tedy i mě. Přinejmenším na straně 7 v článku Projídáme dnes svou budoucnost?

 

Co se dělo dále? Nasedl jsem (coby čtenář listu), na úslužnou informační rikšu Jana Bartoška, hybatele KDU-ČSL a jejího místopředsedu. Ale nemylme se, i Karlovo náměstí s odbočnými uličkami může být velmi záludné. Zde sekretariát KDU-ČSL, tamto byt označený na vnější omítce bustou později přistoupivšího člena Charty 77, často úřadujícího v přijímací místnosti bytu v červených trenýrkách.

 

Co se ozývá do sluchátek

Zopakujme si název úvahy onoho dobrotivého pisatele: Projídáme dnes svou budoucnost? My obyčejní lidé přece nemůžeme projídat svou budoucnost! Směrem k nižším středním vrstvám, nízkorozpočtovým domácnostem, lidem v azylu a bezdomovcům – přece žádnou budoucnost nemáme, Bartošku jeden! Tento hrdý pokračovatel matematika Bendy vede v deníku svoji angažovanou řeč. Pro jednoduchou představu: Česko odvedlo a odvádí do eurokasy deset korun, získá dvacet. Zatím.

V druhém odstavci a dále svého aktuálního politického vyznání hovoří onen zakulacený muž o kohezních fondech v rámci Evropské unie. Někdo by měl politickému romantikovi vysvětlit, že 80 centů z každého eura EU dotací se vrací prostřednictvím Trans National Corporation a jiných firem do investujících zemí. Nikoli jejich občanům (kteří nás subvencují), ale právě jen a jen oněm centrálám s návaznou infrastrukturou. Domnívám se proto, že Jan Bartošek pouští svoji auru na noční oblohu, bez měsíce, ba bez rozumění čemukoli.

 

Kdo nám pomůže pochopit složitost situace u „nás“ a zejména v EU, kde máme otrocké postavení

Poměrně často lze k tomu něco najít v českém tisku. Jako zkrácený manuál chápání činností EU mi posloužil v první fázi příspěvek Sedm faktů o úpadku Evropy. Autorem je pregnantně formulující Pavel Kohout ekonom, (LN, 6. ledna t. r.) V této analýze, v sedmi bodech dokladuje nepopiratelný úpadek Evropy. Nebudu to detailizovat, autor to už udělal daleko lépe, než mohu já. 

 

Pan Bartošek a druhá linie ochytřování plebsu

V závěrečném odstavci svého sdělení se tento nepopiratelný intelektuál propracoval ke konstatování: Ukazuje se, že rétorická cvičení přestávají zabírat jak V Bruselu, tak doma. Ukazuje se, že jen „žvanit“ a „nemakat“ přestává fungovat. Může se ukázat, že cílené destruování principů zastupitelské demokracie v kombinaci s nicneděláním a projídáním prosperity Česko významně poškodí. Obávám se, že líp nebude, naopak!

Pokud je to narážka na hnutí ANO a na Andreje Babiše, tak je třeba vzít na vědomí, že KDU-ČSL byla součástí předchozí vládní koalice, a byla, po mém neodborném soudu, jen přísavkou na cecíku státního rozpočtu, a to prostřednictvím několika lidí s osobními kariérami. Místopředsedou Sobotkovy resp. Babišovy vlády (záleží jen na úhlu pohledu), byl právě Pavel Bělobrádek. A pokud budeme brát názor také druhé ze stran, tedy ANO, pak si musíme položit základní otázku: „Nakolik byl Bělobrádek živou vodou pro českou vědu, a nakolik vědátorem bez patřičných znalostí? A také podotázku. „Kolik nás jeho oscilující angažmá stálo…“ Třeba ještě přijde někdo uvážlivý s návrhem, že by se ty náklady v korunách a dolarech převedly do závazků pokladny lidovců.

 

Distanc od extremistů

Je přirozené, že se od takových občanských i skupinových pozic naprosto distancuji. Společně s akademikem Marešem (MU Brno), právníkem a poslancem Bendou, právníkem Chovancem a oběma lektory Romancovovými a dalšími. Jsou to fialové svíce k mému životu, z nich čerpám svoji čistotu. Pokud není náhodou dokonalá, tak se odvolávám na tyto zdroje.

Když si však (vzhledem k podzimním volbám) uvědomíme, že s každým dobrákem v zastupitelské demokracii si vytvoříme novou vrchnost, tak musíme být zatraceně opatrní. Stačí se podívat, kde jsou díky naší hlouposti a manipulacím oligarchové, lobbisté a agitátoři, a kde jsme my, netolerovaná většina. Ostatně, když už jsme u zastupitelské demokracie, která u nás nepříliš funguje, co tak rekonstrukce!!

Vždyť slovo „tunelování“ málem nahradilo v moderní Evropě slovo „robot“. Karel Čapek se mračí a já s ním. A potom, jak by to vypadalo s ukazatelem nezaměstnanosti v České republice, zejména v Praze, kde se dobře placené fleky přidělují na základě konexí jako jednohubky na recepci mocných?

 

Co na to Robert Nozick, respektive Proudhon  

Vnitřní „nevýhody“ státu popisuje Proudhon. „Být ovládán znamená být sledován, pod dohledem, špehován, veden, uzákoněn, reglementován, ohrazen, indoktrinován, přesvědčován, kontrolován, oceňován, odhadován, cenzurován, komandován lidmi, kteří nemají ani nárok, ani znalost, ani ctnost. Být ovládán znamená být při každém pohybu zaznamenán, zaprotokolován, zaregistrován, ohodnocen, orazítkován, změřen, oceněn, zdaněn, puncován, propuštěn, zmocněn, oznámkován, pokárán, zaneprázdněn, vyřazen, usměrňován, korigován. Pod záminkou veřejného užitku a ve jménu obecného zájmu být využit, prozkoumán, odírán, vykořisťován, zmonopolizován, vydírán, klamán, okrádán; a pak při sebemenším odporu, při prvním slovu stížnosti ohodnocen důtkou, pokutován, hanoben, urážen, pronásledován, vyplísněn, zbit, odzbrojen, svázán, uvězněn, zastřelen, bombardován, souzen, odsouzen, deportován, obětován, prodán, zrazen a na vrchol všeho zneužit, napálen, pohaněn, zneuctěn. Taková je vláda, její spravedlnost, její morálka!“

 

Mé zklamání ze sebe sama

Až dosud jsem si myslel, že takzvaná tradiční strana KDU-ČSL bude plédovat více za rodiny, více za půdu, více za vodu. Jak před časem napsali do MF DNES Martin Biben a Radka Hrdinová: „Nejúrodnější část zemědělské půdy v Česku pomalu mizí. Končí jako bahno v řekách a rybnících, znečisťuje i vesnice. Obnažená, erodovaná půda, která zbude na polích, nedokáže udržet vodu, aby ji v horších časech pomalu uvolňovala.“ A dále pokračují: „Těžké stroje půdu dusí, Poškozená půda se na první pohled pozná tak, že ornice při dešti odtéká spolu s vodou pryč…“

K tomu je zapotřebí započítat Sobotkova obrovská logistická centra na zemědělské půdě a s dopadem na další ztrátu na vodě, která prostřednictvím střech těchto hal (gigantů) odtéká do kanalizace. Denně údajně ztrácíme 15 hektarů zemědělské půdy. Vědí to kluci a děvčata ve Stodůlkách, a co s tím doopravdy dělají?

Také v posledních letech výrazně stouplo znečistění ovzduší prostřednictvím kamiónů. Proto lze předpokládat, že vládní mašinerie zase zaútočí na soukromníky s lokálním topením. Na Ostravsku je inverze velmi často, a to i v létě, když domkáři netopí… Že by Katowická průmyslová pánev a diesely, jako už tolikrát? Co reálně za ty roky dojednali celostátní a komunální politici ve prospěch obyvatel a občanů?

Zdraví obyvatel, zejména pak dětí, je však přitom „řádně“ ošetřeno. Mediálně se pozlatí obvykle jednotýdenní pobyt dětí školou povinných do horských oblastí kraje. Představme si to establishment delete kouzlo: „Jeden týden na horách smaže 51 týdnů života v okolním bordelu.“

Zdá se (stále průkazněji) že jsem, vzhledem k politickému klimatu v České republice optimista. Naším ukašlaným, halasícím reproduktorem do světlých zítřků (do tekoucí liberální džungle), se po Listopadu 1989, stal dramatik dramatiků, takže jsme opravdu neměli kliku. Z toho plyne mé první zklamání.

Další ještě přijdou, ostatně to už naznačil další dramatik Jan Bartošek. Protestovat do ulic nepůjdu, co kdyby byly nad ulicemi bojové drony KDU-ČSL.

 

Upozornění. Článek je napsán s lehkou nadsázkou, autor není členem žádné politické strany ani hnutí.

Vysvětlivka: Termín „med/prostor“ má, podle kontextu, dvojí význam: a) mediální prostor, b) medový prostor. Političtí agitátoři využívají obou, přesto jsou jen dvourozměrní. Jejich aranžmá připomíná film Malý, velký muž. Z jejich lektvarů nám také nenarostou vlasy a jen v lepším případě přijdeme o svůj drahocenný čas.  

 

Zdroje

KOHOUT, Pavel: Sedm faktů o úpadku Evropy, Lidové noviny 6. ledna 2018, Česká pozice, s. 15.

NOZICK, Robert: Anarchie, stát a utopie. Překlad Zuzana Gabajová. Vydání první. Academia, Praha 2015. S. 28, Pod čarou

 

Zdroj

Diskusní téma: Někdo by měl politickému romantikovi vysvětlit, že 80 centů z každého eura EU dotací se vrací prostřednictvím Trans National Corporation a jiných firem do investujících zemí. Nikoli jejich občanům.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek