Nedopusťte, aby zvítězilo zlo a zmar!

28.08.2015 10:17

Tak, jako je čas slov, tak,  je i čas činů. Činů, kterými máme šanci změnit náš život k lepšímu. Činů, které nám přinesou svobodu.Činů, jež naší vlasti  navrátí ztracenou identitu. Činů, jimiž navrátíme naší zemi národní svébytnost, nezávislost a suverenitu. Osud našeho národa, vlasti, jazyka, kultury i tradic je nyní v rukou každého z nás.

Každý z nás, příslušníků našeho národa, občanů naší země nyní nese  odpovědnost za  budoucnost naší vlasti. Dějiny naší vlasti sahající do dávné minulosti, kořeny našeho národa, všichni ti stateční lidé, kteří po celá staletí bránili naši zem, nesmí skončit v propadlišti dějin. Prosím, nedovolme to.

ceska republika

Obracím se proto na vás MUŽI, k nimž vzhlížíme s úctou a respektem, silní ,odvážní, stateční, hrdí. Otcové rodin, synové svých matek, všichni ti, kteří milujete své rodiny, chraňte své blízké. Chraňte své děti, ženy ,matky. Ochraňujte naši zemi, nedopusťte, abychom trpěli pod nadvládou nepřátel. Nedopusťte, aby zvítězilo zlo a zmar.
Obracím se proto na vás ŽENY, ochránkyně rodinných krbů, nositelky a dárkyně života. Nedovolte, aby životy těch jež jste v bolestech přivedli na svět byly zmařeny. Postavte se po boku mužů a společně bojujte za záchranu naší vlasti.

Obracím se proto na vás všechny MLADÉ LIDI, naději a budoucnost našeho národa. Vaše země vás potřebuje. Nestůjte nečinně a přidejte se ke svým rodičům.

Ani já nemohu jednat jinak. Musím se zachovat tak, jak mi velí má čest a svědomí. Jsem jednou z vás,  a proto pozvedám náš prapor a stavím se za náš národ, za naši vlast. Budu stát na pomyslném vrcholu barikády, i kdybych tam měla stát sama.

 

 

Michaela Holubková

Diskusní téma: Nedopusťte, aby zvítězilo zlo a zmar!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek