Návštěva mešity. Jak začíná islamizace společnosti indoktrinací ve školách. Nenápadmě.

06.10.2015 18:16

Gymnázium Brno-Řečkovice

 

Během studia na škole se také seznamujeme s různými náboženskými proudy:

Prohlídka mešity

V sextě navštěvujeme brněnskou mešitu, kde nám její správce vždy připraví program, v němž nás seznámi se základy Islámu. Pravidelně bývá bouřlivá diskuse, neboť mnoho témat je poměrně známých a kontroversních.

9. IV. 2014 - kvinta A a B: i letos jsme navštívili brněnskou mešitu, abychom získali osobní pohled člena muslimské komunity na Islám. Jako obvykle po úvodní přednášce a ukázce modlitby proběhla diskuse na mnohá (i ožehavá) témata. Naším průvodcem byl jako obvykle Muneeb Hassan Alrawi, předseda Ústředí muslimských obcí v ČR, známý z médií.

11. I. 2013 - sexta A a sexta B:

Lucie Železná (Sexta B):

Člověk si myslí, že toho o muslimech ví spoustu, ale nakonec zjistí, že v podstatě neví nic. Na příklad zákaz jezení vepřového masa a všeho, co z prasátek pochází (tedy i gumových medvídků), je všeobecně známá věc, ale fat, že chodí „zabíjet“ kuřata na farmu nebo že pořádají hovězí zabijačky, mi doposud nebyl znám. Anebo samotné zahalování žen i mužů. Žena má svou krásu ukazovat pouze svému muži a to jen doma v soukromí a mimo jiné se tímto systémem údajně zamezuje nevěrám a rozvráceným manželstvím. Pěkná myšlenka, ale na to už je v Evropě a konkrétně v České republice trochu pozdě. Francouzi by se nad tím možná měli zamyslet, vzhledem ke svým častým záletům, ale ti radši burku zakáží úplně. Ostatně jejich boj.

     Zaujalo mě samotné kázání z koránu. Muslim knihu ani neotevřel a místo běžné řeči jsme najednou slyšeli zpěv. V tu chvíli jsem byla paralyzovaná. Když to člověk slyší jako kulisu ve filmu, nic moc mu to neřekne a málem se tomu směje, ale slyšet takto člověka zpívat vedle sebe, to už je aspoň zajímavý zážitek. Navíc mě šokovalo, že mnohdy je cílem věřícího naučit se celý korán zpaměti a že to umí třeba i šestileté děti.

     Muslimové evidentně nemají kladný vztah k ateistům. Neměli by jíst maso jimi zabité, muži by si ateistky neměli brát, prostě by nás neznabohy snad nejradši co nejrychleji obrátili na správnou cestu. Možnost svobodné volby není vůbec špatná věc. Člověk si může vybrat to, co jemu samotnému sedí nejlépe k životní filosofii a nemusí jen slepě někoho následovat. Takový buddhismus nezní vůbec špatně! Především je nutné si uvědomit jednu věc – lidé často soudí věci, i když o nich pramálo ví.

     Náš průvodce místní mešitou, která je mimochodem první v České republice, mluvil tak přesvědčivě, že by se snad i ateista, jako já, nechal zlákat a obrátil se na víru. Tenhle pocit ve mně ovšem vydržel pouze do chvíle, kdy se mezi řečí zmínil o ženských právech. A tím u mě nadobro skončil. Sice tady mají ženy menší modlitebnu jen z důvodu nedostatku místa, muslimové si většinou berou v dnešní době jen jednu ženu, manželky mají stejné zabezpečení, mohou sportovat, ale i tak se mi můj život svobodné mladé Evropanky líbí mnohem víc. Ať žijí výstřihy a minisukně!

Martina Papoušková (Sexta A):

Páteční návštěva brněnské mešity pro mě byla poněkud rozpačitou záležitostí. Netušila jsem, co od této záležitosti očekávat. Nicméně náš takzvaný průvodce byl velmi milý a vstřícný člověk. Provedl nás nepříliš velkým prostorem mešity a začal nás zasvěcovat do muslimských zvyklostí. Na naše přání nám byla dopřána i ukázka přednesu Koránu. Po poněkud nejistém začátku se rozproudily dotazy týkající se všeho možného – mnohoženství, konzumace masa, odívání žen na veřejnosti a doma, důležitosti modliteb v životě muslima a mnoho jiného. Nemilým ujištěním pro mě bylo neustálé připomínání faktu, že v muslimském světě jsou muži až neskutečně nadřazeni ženám. Nikdy jsem tento fakt nepochopila a asi ani nikdy nepochopím. Možná, že kdybych byla mužem, dívala bych se na to jinak, nicméně teď tomu nerozumím a nevím, jestli tomu chci rozumět. Všichni lidé by měli mít stejná práva, bez ohledu na rasu, vyznání nebo pohlaví. Ať na tuto problematiku nahlížím z jakékoliv strany, nevidím žádné odůvodnění, proč by měli muži mít o tolik více pravomocí než ženy. Nechápu důvod, proč mají ženy chodit zahalené od hlavy k patě a muži ne. A také proč si muslimky můžou vzít pouze muslima, ale muslim si může vzít muslimku, křesťanku nebo židovku. A také proč může mít muž více žen a ne žena více mužů. Ale na druhou stranu, kdo by se chtěl starat o tři chlapy?

Nikola Slámová (Sexta B):

 

 

Dne 11. ledna 2013 jsme navštívili první a zároveň jedinou mešitu na území České republiky, která se nachází právě v našem městě Brně na ulici Vídeňská. Jedním ze zakladatelů byl Muneeb Hasan Mohamed, který byl také naším „průvodcem“ v malé mešitě. Ukázal nám prostory budovy a vysvětlil její uspořádání, funkci apod.

Pan Muneeb působil velmi milým, přátelským a sympatickým dojmem, díky němuž jsme se nemuseli cítit nepříjemně při návštěvě. Líbilo se mi, jak k nám přistupoval a jakým způsobem odpovídal na dotazy v rámci debaty.

Tuto akci hodnotím jako velké pozitivum z důvodu získání dalších nových informací, ale i zopakováním základních, které známe, avšak díky tomuto si je uchováme lépe v paměti. Velký rozdíl je v tom, když se toto téma islámu a muslimů probírá přímo v prostředí, které tomuto vyznání jakoby patří. Na člověka to má daleko větší vliv, působí na něj atmosféra a všechno vnímá intenzivněji.

Velmi zajímavá byla diskuze na konci, kde se každý mohl zeptat na to, co ho zajímá a dozvědět se informace, které nejsou pro nás tak známé. Na vlastní uši jsme slyšeli krátkou ukázku četby z Koránu, zjistili něco o muslimech, kteří žijí v Brně, muslimských zvycích, jejich klasickém dni a další zajímavosti. Nakonec jsme viděli na vlastní oči oděv určený muslimským ženám, které si vyzkoušely naše spolužačky.

Musím říct, že tato akce byla pozitivem a rozhodně ne ztrátou času. Každý si něco odnesl, ať už to byly nové informace nebo ne, rozhodně to byl zážitek. Nemyslím si, že by se nám podařilo za normálních okolností získat příležitost podívat se do mešity, aniž bychom se přidali k jejich víře.

Návštěva pravoslavného chrámu

2014:

2012: Jako již tradičně jsme navštívili brněnský pravoslavný chrám. Zde proběhla krátká přednáška Mgr. Jozefa Fejsaka následovaná prohlídkou interiéru a diskusí. Zprávu připravila Martina Langhammerová (SPT B).

 

V úterý 15. května navštívil seminář ZSV pravoslavný chrám sv. Václava.  Tento chrám byl postaven jako první pravoslavná stavba v Brně a nyní slouží pravoslavné církevní obci Brno. Zajímavostí je samostatná zvonice přistavěná mimo budovu kostela až v 90. letech 20. století.

V pravoslavném kostele nás přijal kněz, který se právě vrátil z Tel Avivu, ale i přes únavu po dlouhé cestě náš přivítal s úsměvem. Začal s historií pravoslaví v Brně a historií chrámu sv. Václava samotného, pokračoval osvětlením současné situace pravoslaví v České Republice i v Brně a nezapomněl zmínit hlavní rozdíly mezi církví pravoslavnou a římskokatolickou.

Následovalo mnoho dotazů z řad studentů, týkající se například budovy chrámu, svatých ikon nebo pravoslavných svateb a bohoslužeb.

Při odchodu jsme dostali informační letáček a byli jsme pozváni na pravoslavnou bohoslužbu, kterou prý pokud nenavštívíme sami, tak nemá cenu nám ji ani popisovat. Je mnohem slavnostnější než bohoslužba římskokatolická a pro nás – lidi seznámené především s římským katolicismem, rozhodně velmi zajímavá.

 

 

Ve středu 30. III. 2011 navštívili studenti seminářeze ZSV (septimy) pravoslavný chrám sv. Václava v Brně. Zde nás Mgr. Jozef Fejsak seznámil se základními informacemi k pravoslaví a také se věnoval odpovědím na mnohé otázky.

Zprávu připravil Michal Koláček:

Dne 30. 3. 2011 se před školou vytvořil nenápadný hlouček. Byla to skupinka studentů vedená panem prof. Vojtou čítající přibližně 20 informací chtivých mladých jedinců navštěvujících seminář ze ZSV. Jednou z těchto osob jsem byl i já. Chystali jsme se na cestu do centra města, konkrétně na kopec Špilberk, kde se téměř nepostřehnut nachází Pravoslavný chrám svatého Václava. Po půlhodině cesty veřejnou hromadnou dopravou a krátkým výšlapem jsme se konečně ocitli na místě. Bez okolků jsme vstoupili do budovy a s napětím očekávali příchodu duchovního - Jozefa Fejsaka. Po jeho příchodu jsme se od něj dozvěděli mnoho poučných a hodnotných informací týkajících se především pravoslaví a oblastí toho se týkajících. Pan Fejsak také ochotně odpovídal na naše všetečné dotazy, které, leč jich nebylo tolik, jak by si nejspíše pan Fejsak či pan prof. Vojta přáli (ale bylo - pozn. Vojta), se vztahovaly k nejrůznějším tématům - od otázek na samotnou víru, rozkol křesťanství, názoru na svět, tak i třeba na běžný den duchovního, apod. Na závěr jsme ještě dostali několik informačních letáčků a s panem Fejsakem se rozloučili. Radostně jsme mohli vyrazit do slunného dne s hlavou plnou nově nabytých znalostí.

 

Dne 11. ledna 2013 jsme navštívili první a zároveň jedinou mešitu na území České republiky, která se nachází právě v našem městě Brně na ulici Vídeňská. Jedním ze zakladatelů byl Muneeb Hasan Mohamed, který byl také naším „průvodcem“ v malé mešitě. Ukázal nám prostory budovy a vysvětlil její uspořádání, funkci apod.

Pan Muneeb působil velmi milým, přátelským a sympatickým dojmem, díky němuž jsme se nemuseli cítit nepříjemně při návštěvě. Líbilo se mi, jak k nám přistupoval a jakým způsobem odpovídal na dotazy v rámci debaty.

Tuto akci hodnotím jako velké pozitivum z důvodu získání dalších nových informací, ale i zopakováním základních, které známe, avšak díky tomuto si je uchováme lépe v paměti. Velký rozdíl je v tom, když se toto téma islámu a muslimů probírá přímo v prostředí, které tomuto vyznání jakoby patří. Na člověka to má daleko větší vliv, působí na něj atmosféra a všechno vnímá intenzivněji.

Velmi zajímavá byla diskuze na konci, kde se každý mohl zeptat na to, co ho zajímá a dozvědět se informace, které nejsou pro nás tak známé. Na vlastní uši jsme slyšeli krátkou ukázku četby z Koránu, zjistili něco o muslimech, kteří žijí v Brně, muslimských zvycích, jejich klasickém dni a další zajímavosti. Nakonec jsme viděli na vlastní oči oděv určený muslimským ženám, které si vyzkoušely naše spolužačky.

Musím říct, že tato akce byla pozitivem a rozhodně ne ztrátou času. Každý si něco odnesl, ať už to byly nové informace nebo ne, rozhodně to byl zážitek. Nemyslím si, že by se nám podařilo za normálních okolností získat příležitost podívat se do mešity, aniž bychom se přidali k jejich víře.

 

Zdroj

 

Za oponou:

 

Diskusní téma: Návštěva mešty. Jak začíná islamizace společnosti indoktrinací ve školách. Nenápadmě.

Datum: 06.10.2015

Vložil: Quintus

Titulek: Islamizace Evropy-kontrolní otázky

Dvě otázky:
1/Byl pan ředitel pochválen?
2/Co jinak říká sympatický pan Alrawi?

Přidat nový příspěvek