Kriminální činy, způsobené Evropskou unií proti Evropanům jsou přímo v rozporu s „Úmluvou o genocidě“ Spojených národů.

21.11.2015 21:19

20ti minutové video naplněné záběry agresivní vlny přistěhovalců, informacemi o růstu přistěhovaleckých komunit v západní Evropě společně s růstem kriminality, prohlášení muslimů o chystané nadvládě nad Evropou a úsilí multikulturalistů o trestání protestujících Evropanů.

 

Text u videa:

Jeden francouzský skladatel prohlásil, že video je „plné lží“ a o jeden den později bylo 128 civilistů zavražděno Islamisty v Paříži. Udržujte vaše domy, vaše rodiny a vaše drahé v bezpečí, pokud žijete v Evropě. Přeji vám co nejvíce štěstí do budoucnosti, protože se blíží těžké časy.

„Národ může přežít své blázny a své ctižádostivce. Ale nemůže přežít zradu, vycházející zevnitř. Nepřítel před vraty je méně hrozivý, protože své záměry veřejně inzeruje.“

-Marcus Tullius Cicero, 106-143 před Kristem

Jste svědky toho, co bude ukazováno budoucím generacím jako vysvětlení důvodů pro pád impéria. Se současným přílivem emigrace a spolu se snižující se porodností původních Evropanů jsme předurčeni k tomu, abychom se stali menšinou v našich vlastních zemích během několika desetiletí. To se už dnes děje v mnoha evropských větších městech.

Evropané skutečně ztratili právo na existenci jako kultura a národy v jejich vlastních domovinách a čeká je vymření.

Miliony mladých muslimských mužů opustily rodiny, zaplatili tisíce euro nebo dolarů kriminálním převaděčům, aby se dostali do bohatých národů jako jsou Německo, nebo Švédsko, kde doufají získat lepší život na úkor tamějších daňových poplatníků.

Pouze zlomek z nich jsou ze Sýrie. Přicházejí hromadně, bez jakýchkoliv dokumentů a bez právoplatného nároku na azyl. Ženy a děti jsou zřídkakdy vidět, s výjimkou ojedinělých uplakaných historek, přenášených médii.

Odpor rodilých Evropanů, kteří odmítají předat země jejich předků těmto často radikálním a kriminálním muslimským cizincům je označován jako „nenávistný,“ „rasistický“ a dokonce „Nacistický.“

Hladina kulturní, morální a politické zkázy, spojená s rovnostářskými a marxistickými ideologiemi docílila výše, o jaké by sovětská NKVD nikdy ani nesnila. Rovnoprávnost a tolerance jsou lži, které neslouží nikomu než několika málo vybraným jedincům.

Levičáci, převážně organizovaní sionistickými zájmy, ničí naše země zevnitř. Patriotismus, ten nejzákladnější a nejpodstatnější rys každého národa, který chce přežít, se stává něčím, za co se máme stydět.

Feminismus zničil rodinné hodnoty a porodnost. Zdravý nacionalismus byl nahrazen kulturou viny, sebe-nenávisti, apatie, degenerovanosti a patologické nestrannosti. Je nám řečeno, že máme vítat „rozmanitost“, ale ve skutečnosti toto znamená, že namísto celosvětové menšiny se Evropané mají zároveň stát menšinou v jejich vlastních zemích. Žádná civilizovaná společnost se nemůže co do porodnosti rovnat emigrantům ze zaostalých zemí, obzvláště když jejich hlavní záměr je začlenění namísto přizpůsobení. Takové společenství přináší jen bídu, kriminalitu a radikalismus.

Multi-kulturalismus ještě nikdy nefungoval v lidské historii nikde na světě. Pokud věříte opaku, klamete sami sebe. Ve skutečnosti, (multi-kulturalismus) je důvodem každého velkého konfliktu.

Kriminální činy, způsobené Evropskou unií proti Evropanům jsou přímo v rozporu s „Úmluvou o genocidě“ Spojených národů (OSN) z r. 1948, Odstavec II: (c) Záměrné působení na skupinové podmínky života, plánované k jeho fyzickému zničení ať už jako celku, nebo jeho části; (d) Zavádění opatření za účelem snižování porodnosti skupiny; (e) Násilné přemísťování dětí jedné skupiny do skupiny druhé.

Kvůli této nespravedlnosti, pravicové strany všude v Evropě získávají ohromující množství podpory a v některých zemích se stávají těmi největšími stranami.

Každý Evropan, který nepovstane, aby bránil svoji zemi před cizí invazí jen proto, že se bojí slovního napadení, si tuto zemi nezasluhuje.

Ve většině evropských zemích je stále ještě možnost neskončit ve vězení kvůli politickému názoru, ale toto se brzy změní. Nebuďte lhostejní, nebuďte slabí. Buďte takoví, abyste mohli být hrdí na to, že jste Evropané.

Publikováno 9. listopadu 2015

Požadavky na autorská práva k tomuto videu bylo možno obejít tím, že některé zvukové části byly odstraněny.

Film i se zvukem je možno najít zde: https://www.breitbart.com/london/2015/11/11/watch-anti-migrant-video-going-viral-across-europe/

Zdroj

Diskusní téma: Kriminální činy, způsobené Evropskou unií proti Evropanům jsou přímo v rozporu s „Úmluvou o genocidě“ Spojených národů.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek