Kosovo, Krym, Katalánsko a přístup k řešení problémů ze strany politických špiček ukazují stav jaký vládne v Evropě.

13.10.2017 08:31
A jaký pán, taková média, takže reálný základ zmizel v haldách blábolů a místy i účelových lží.
 

KOSOVO

Historické území Rašky, poté Srbska a s ním ovládnuto Osmanskou říší, s postupným úbytkem slovanského obyvatelstva. Nikdy nebylo samostatné a pouze v letech 1941-1944 přičleněno k Albánii, která však spadala pod italskou správu! Po obnovení Jugoslávie vytvořena autonomní oblast, později zrušena, při rozpadu Jugoslávie součástí Srbska...spory pravoslavných a muslimů, které se vyostřily do boje srbských jednotek s teroristy z UCK a pak jsme se přidali i my, tedy jeden za všechny a všichni za jednoho - NATO v provedení USA, které podpořilo teroristy a pod patronací OSN vzniklo opět srbské autonomní území, kde vznikl parlament a vláda. Parlament jednostraně 17.2.2008 vyhlásil nezávislost a více než sto zemí podporující mezinárovní terorismus (v čele s USA) samostatnost uznalo. Včetně nás, za éry kolaboranta Karla S., který tímto způsobem uznal Mnichovskou dohodu, stejně jako EU. Paradoxně první válka NATO - operace Spojenecká síla proti Jugoslávii začala 12 dnů po našem vstupu do této teroristické organizace.

Závěr: vrána k vráně sedá, teroristická organizace podporuje své partnery bez ohledu na vyznání, zjevně hloupá představa, že se z východu dá směřovat na západ. OSN prokázalo, že je zjevně zbytečná organizace a postup naší vlády prokázal, že rozhodně rovnou páteř nemáme...

KRYM

kolonizován Řeky, následně Bosporská a Římská říše, Skythové (relativní samostatnost), Gótové, Hunové, Byzanc, Chazarská říše, Kyjevská Rus, Zlatá horda, Krymský chanát následně vazalem Osmanské říše. Roku 1783 připojeno k Rusku, za sovětské moci 18.10.1921 vyhlášena Krymská ASSR v rámci Ruska, po okupaci Německem (1941-1944) tatarská menšina obviněna z kolaborace a deportována. 30.6.1945 vyhlášena autonomní oblast, která byla ADMINISTRATIVNĚ roku 1954 přičleněna k Ukrajinské SSR. Roku 1967 tatarské obvinění zrušeno, návrat většinou až 1991, kdy byla obnovena Autonomní republika v rámci Ukrajiny. I přes spory podepsána v roce 1994 a následně i v roce 1997 deklarace mezi prezidenty Ukrajiny a Ruska, která nepočítala s mejdanem na Majdanu, tedy už několikátou ukrajinskou revolucí.

Po vzniku mejdanu na Majdanu, možná za účelem podpory snah o "připojení" k západu, což celkem nesmyslně a provokativně podněcovala Evropská unie vznikaly nejrůznější spory, které se jen pro připomenutí netýkaly vůbec rusky mluvícího obyvatelstva, ale nespokojenost z počátku projevovaly západní části a to do té míry, že skoro připadal v úvahu bývalý cíl Míry Sládka na přemostění mezi Českem a Podkarpatskou Rusí...ale za podpory sil, těžkodefinovatelného původu,samozvanci ovládli parlament a mocenské složky (bez jakýchkoliv voleb), celkem cíleně zrušily práva rusky mluvících obyvatel, tedy východní části území i Krymu - tedy Mnichov bez požehnání velmocí. Nevím jestli po záboru Sudet byla ponechána čeština jako úřední jazyk, ale první odsun z území se týkal právě česky mluvícího obyvatelstva. Jelikož Ukrajina své genocídní plány s nikým nekonzultovala došlo na vyhlašování republik a nikoliv anexi či dobývání Krymu, ale k "sametové restituci (uvedení do původního stavu)", vrácením stavu do roku 1954, kdy zde bez problémů fungovala ruština. Takže i přes výstižné vyjádření našeho panovníka na Radě Evropy (což je také jedna ze směšných institucí), že se jedná o "hotovou věc" samozřejmě nárok na kompenzace Ukrajině nevzniká, tím spíš, kdyby instituce "dohlížející" na dění v Evropě či světě spravedlivě posoudily závěry z mejdanu na Majdanu, práva menšin a další lidská práva, kterých obvykle mají plnou hubu, tak by závěry byly zcela jiné. Hloupost předáků EU, kteří opět přebraly názory "velkého bratra" a vyhlásily sankce proti Rusku, které vyhovují USA, ale nikoliv Evropě, je neskonale obrovská...

Závěr: Ukrajina si stěžuje na "nezákonost" kroků při vyhlašování nezávislosti, ale sama zapomíná na to v jakých poměrech se kdo tehdy dostal k moci a evropší kašpaři zapomínají i na několik podivuhodných věcí, zvláště na to, že k převzetí moci došlo v podstatě bez boje a samostatnost schválilo referendum 16.3.2014, což má neskonale větší váhu než bývalý kosovský parlament... a výhrada, že se konalo po obsazení ruskou armádou, trošku kulhá...základ byl totiž na základně přímo na Krymu a jen se usměrnil tak, aby ukrajinská armáda mohla konzolidovaně prchat..a v obdobném postavení je i americká armáda v několika státech Evropy, které nemusí obsazovat, ale jen dohlédnout na správné uspořádání...

KATALÁNSKO - KATALÁNIE

bylo/a součástí římské Hispánie, Vizigótské říše, "Arábie", Španělská marka od franků, Barcelonské hrabství, Katalánské knížectví, Aragonská koruna do sjednocení Španělska, přičemž měla zvláštní postavení, o které následně přišla, několik let součástí Francie, opět Španělské království s hnutím za autonomii či nezávislost, což bylo dosaženo 1932, resp. 1934, poražena 1935, 1936-9 opět autonomie, pak zrušena až do roku 1977 kdy byla autonomie obnovena.

Jelikož nemám povědomí o katalánské armádě, tak si neumím představit válku o Katalánsko, tedy 2. španělskou válku, ale na rozdíl od Kosova, kde nežíjí "kosové" a Krymu, kde nežijí "krymové", je zcela nepochybné, že v Katalánsku žijí "katalánci", takže ve smyslu národnostního uspořádání Evropy je zde nárok na vznik nezávislosti, bez toho, že by se měla konat válka, která by přinesla další změny hranic, což je v Evropě velmi spolehlivá metoda. Španělsko je zároveń dalším královstvím, které by se mohlo rozložit, a to bez toho, že by byl panovník popraven, což je další evropská tradice, před vyhlášením republiky.

A přestože, se náš ministr, domnívá, že by měl být problém s uznáním tohoto státu, tak by se měl dozvědět, že jsme Katalánsko formálně již uznaly a dalších několik desítek států světa a to před vyhlášením jeho faktické nezávislosti.

I když existují různě hloupé organizace jako OSN, RB OSN, EU apod. které fakticky na svých členech nejsou schopni nic vymoci, tak existují světové či kontinentální organizace, které jsou schopni své členy dirigovat, tím nemyslím církve, ale mocné sportovní federace. Mnohé federace uznávají již od počátku britské odpadky v podobě Anglie, Skotska, Walesu, Severního Irska a mimo to i některé další "státy" a v tomto uznávání jsme celkem v čele i my, neboť tam jsme s těmito "státy" také organizovány. Jako příklad zde mohu ukázat seznam členů EUFS, člena světové federace...

UEFS - členské země 2013

z ukázky je nepochybné, že kromě Katalánska je zde i mnoho pochybných států, a jelikož Wikipedie uvádí pouze informace z roku 2013, bez aktualizace, možná kromě Katalánska, Kosova je členem už i Krym.

Zajímavé je, že na seznamu je Španělsko, Katalánsko i Baskicko...

a taky Česko...

 

A že vše báječně funguje, i když wikipedie není vždy přesná ukazují další obrázky - z teletextu ČT sport, což taky není kdoví jaký zdroj, ale vypadá to následovně...

UEFS - výsledky ME

 

Katalánsko jako účastník ME v ČR získalo medaili a že by se na této akci neprezentovaly vlajky účastníků, ani nehrály hymny zúčastněných států?

Viděl bych to tak, že zde evidentně došlo k prezentaci státních symbolů dosud neuznaných států, dokonce možná i neexistujích...

A faktem je, že tyto "španělské" státy uznává i Španělsko...

UEFS - Los LM

jelikož ligy mistrů se kromě našich zástupců účastnili vedle sebe baskické, katalánské i španělské kluby...

 

Závěr: kdyby vzniklá situace nebyla tak hrozivá - s možností války, tak by vše působilo jako v pohádce - někdo dostane půlku království s princeznou, jiný území spojí sňatkem - v reálu se kvůli tomu střílí, tedy s výjimkou nás, protože na to s bratry slováky jsme příliš líní...ale nikdy není pozdě...