Koordinátorka švédských protiteroristických složek: Za vzestup islámského terorismu může také krajně pravicové rasistické hnutí....

07.01.2017 21:59
Anna Carlstedt

Nově jmenovaná koordinátorka boje proti terorismu – nejspíš v projevu fanatické oddanosti protievropským a protizápadním myšlenkám a silám – naznačila, že islámský terorismus je reakcí na „bělošská rasistická (white power) hnutí.“

 

Autorka: Karin Bredenkamp

Koordinátorka boje proti násilnému extremismu z Agentury pro civilní krizové situace (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) naprosto nelogicky označila za příčinu vzestupu počtu případů islámského teroru „bělošská rasistická hnutí.“

Jen několik hodin po oznámení svého jmenování Anna Carlstedtová (45) v rozhovoru pro Švédský rozhlas pranýřovala své krajany, jak informuje britský deník Express. Podle jejich slov se zdá, že má o boji s terorismem i o jeho příčinách velice mlhavé a pomýlené představy.

Na otázku, proč má Švédsko per capita nejvyšší počet džihádistů, kteří odjíždějí bojovat na Blízký východ, přímo neodpověděla a namísto toho zaútočila na etnické Švédy: „Podle mě existuje vícero ohnisek extremismu, která se vzájemně ovlivňují. Islámský extremismus je skutečně na vzestupu, ale za to může také krajně pravicové rasistické hnutí.“

 

Zatímco větší část levice zarputile prosazuje „interakci“ coby mocný nástroj zlepšování sociální situace, Carlstedtová s tím nesouhlasí: „interakce“ mezi protiimigračními skupinami a islamisty podle ní přispěly k radikalizaci muslimů. Jak se však islám kontaktem se západními myšlenkami stal takto nepřátelským, nevysvětlila: „Společnost se stále více polarizuje, a proto mezi těmito dvěma hnutími dochází ke stále častější interakci,“ dodala.

Stávající nebezpečnou polarizaci Evropy mají ovšem na svědomí výhradně ideologové jako Carlstedtová, kteří odmítají uznat realitu kulturního konfliktu a dosud nepředložili věrohodné řešení narůstajících problémů – vyjma výpadů proti lidem, kteří upozorňují na očividné problémy integračního procesu.

Z absurdního prohlášení, které dává vinu za islámský teror Švédům, zejména pak hlasitým odpůrcům katastrofální vládní politiky, je též patrná naprostá absence sebereflexe: „Jak už jsem řekla dříve, pozorujeme nárůst extremismu, výhružky i nenávist vůči politikům, úředníkům a dalším.“

Žádné závěry z těchto údajných „výhrůžek a nenávisti“ však neučinila.

Dlouho před jakoukoliv „interakcí“ bělošských skupin s islamisty studie silně levicové Amsterdamské univerzity z roku 2008 zjistila, že 11% muslimů v Nizozemsku považuje použití násilí z náboženských pohnutek za přijatelné.

To znamená, že jen v Nizozemí žije dnes 100 000 muslimů osobně připravených užít násilí, jak nedávno Evropanům připomněl předseda Strany pro svobodu Geert Wilders. V nizozemské armádě ovšem neslouží ani 50 tisíc mužů.

Místo aby získali a aplikovali náležité informace, se lidé z establishmentu jako Carlstedtová rozhodli lehkomyslně otevřít hranice svých zemí masové imigraci, a to přes prohlášení Islámského státu, který se opakovaně holedbal, že na Západ vyšle své bojovníky vydávající se za „žadatele a azyl.“

 

 

Zpráva Karin Bredenkamp Sweden’s new anti-terror chief blames ‘white power’ for jihadism vyšla na stránkách Free West Media 25. prosince 2016.

Diskusní téma: Koordinátorka švédských protiteroristických složek: Za vzestup islámského terorismu může také krajně pravicové rasistické hnutí....

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek