Konspirační teorie nebo plně řízený proces zničení EU? Vyberte si!

17.09.2015 11:53

Evropa se topí v proudech běženců. A jedna z hlavních otázek, kterou dnes kladou všichni zavlečení do tohoto procesu je: proč právě nyní se tato vlna přivalila? Co najednou mohlo zvednout stovky tisíc lidí z různých zemí a poslat je utíkat jedním směrem?

Verzí toho, co nebo kdo byl příčinou tak masového příchodu migrantů do Evropy se objevilo mnoho. Ale prakticky všechny označovaly dva nejzjevnější znaky tohoto chaosu:

- nebývale prudké zvýšení počtu běženců bez viditelné příčiny;

- konzistence a technologičnost jejich „běhu“ připomínající neuvěřitelný flashmob;

 

Plně řízený proces

Všem už je jasné, že tento „pochod na Berlín“ má postranní financování. Většina verzí dospěje k tomu, že tento proces je plně řízen a má zcela konkrétní úkoly a cíle.

Média už zveřejnila i minimální sumu, kterou běženci zaplatili za proniknutí do Evropské unie – 2.400 dolarů. Ale kde vzalo tolik lidí takové množství peněz? Přitom si vybírají ty nejrůznější trasy – dokonce takové jako Bejrút – Moskva a pak Petrohrad – Murmansk – Norsko.

Není tedy vyloučeno, že by to mohla být plánovaná operace s vyčleněnými finančními prostředky k oslabení Evropy. V důsledku by to totiž pracovalo na záchranu světové hegemonie USA a pak je tedy možné, že události v Líbyi před několika lety měly dlouho dopředu naplánovaný cíl – prolomit africkou bariéru kvůli destabilizaci starého světa.

 

Umělá hysterie

Ale je tu i jiný úhel pohledu, který svádí k tomu, že rozsah exodu do Evropy ve skutečnosti není tak veliký a je plně v souladu s cíli těch, kdo se snaží ho představit jako nějakou živelnou katastrofu.

Jde o to, že Německo potřebuje více lidí do výroby. V loňském roce představitelé německého průmyslu uvedli, že jim chybí 800 tisíc dělníků. Ale to bylo v rozporu se schengenskými a dublinskými dohodami.

Proto lze také předpokládat, že právě tak by se objasnila hysterie vyvolaná evropskými médii, která nafukují téma nekontrolovatelného proudu migrantů a jejich děsivých osudů na cestě, čímž by se otupila bdělost evropského občana.

A měli bychom se zabývat i tím, že dříve, když masový příliv běženců byl problémem v Turecku, v Evropě to nikoho moc nezajímalo. A kdyby Evropané už tehdy začali s mohutným financováním programů na registraci, filtraci a pomoc migrantům v tu dobu, když Turecko bylo nuceno otevřít jim hranice, dnes by Brusel neměl takový problém. Kromě toho by to bylo daleko levnější.

 

Islámský chalífát se valí do Evropy

Nicméně v průběhu té doby se v Turecku, u hranic se Sýrií, děly různé podivné věci. Pod rouškou utečenckých táborů tam probíhal masívní nábor lidí do řad teroristické skupiny Islámského státu. V táborech se školili a vyzbrojovali bojovníci připravující se k přepravě přes syrskou hranici.

V brzké době jsou možné velké teroristické činy. A zahřmět mohou v kterémkoli místě: v metru, v místech hromadění lidí, na nádražích, v kinech, v zábavních podnicích. Také nelze vyloučit možnost útoků na vojenské objekty. Tady je třeba si připomenout nedávný útok na plynový závod ve Francii. Ano, závod je civilní, ale sám o sobě je tento případ ukázkový.

ISIL koná podle jasně připravené strategie. V jejich řadách nejsou jen primitivové připravení zabíjet kvůli idei, ale také profesionálové, kteří dostávají obrovské peníze. Jsou tam i občané západních zemí, a to nejen muslimové. Lákají sem i kvalifikované počítačové odborníky, specialisty na výbušniny, na organizaci masových nepokojů. A netřeba dodávat, že nábor těchto darebáků probíhá ve velkém měřítku.

Islámskému státu nedá moc práce naplánovat a zorganizovat teroristický čin proti vojenskému objektu, skladu munice nebo dokonce jaderné elektrárně, a to tak, aby bylo co nejvíce obětí. Oni se o to i snaží.

K teroristickým činům může dojít kdekoli, v kterýkoli moment, v libovolné evropské zemi. A evropské zpravodajské služby to nesmí dopustit.

 

Konspirace?

Je těžké představit si ono absolutní zlo, v jehož silách by bylo vymyslet, naprojektovat a zrealizovat takové hrůzné představení, které se tu odvíjí v posledních letech. Přitom očividná bezmocnost představitelů hlavních a jakoby kladných rolí na pozadí jasné a důsledné hry darebáků v epizodách nás nutí hledat mocnou ruku skrytého režiséra.

Ale skryté ruce neexistují. Všechen tento chaos vládnoucí na světové scéně byl vytvořen podle klasického scénáře, jehož autorství je dávno všem známé, scénáře vytvořeného podle pravidel absolutního postmodernismu, kde neexistují žádná pravidla a chápání dobra a zla, pravdy a spravedlnosti je velmi nejasné, rozmazané a relativní. Byl zamýšlen tak, aby jím bylo možné vládnout. Ale nevyšlo to.

Věci dosáhly takového stavu, že konspirační teorie jsou snad jediné, jež by mohly nějak vysvětlit absurditu, která je kolem nás.

Tak například Saúdská Arábie – jeden z hlavních sponzorů krvavého divadla na Blízkém východě, který za celou tu dobu nepřijal ani tucet běženců – tedy tato Saúdská Arábie minulý týden nečekaně zareagovala na růst počtu běženců přicházejících do západní Evropy z Blízkého východu tím, že – nabídla Německu zaplatit stavbu 200 mešit.

A teď hádej… co to je? Následek tajného spiknutí nebo obyčejné gesto dobré vůle?

Zdroj

Diskusní téma: Konspirační teorie nebo plně řízený proces zničení EU? Vyberte si!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek