Kniha o chemtrails. Je to horší než byste čekali...

28.02.2017 10:16

Človeku by sa žiadalo dodať: Všetko čo ste chceli vedieť o chemtrails, ale báli ste sa spýtať

* * *
Ku knihe som sa dostal úplnou náhodou, ale ukazuje sa doslova ako malá senzácia, ako najrozsiahlejší, najpodrobnejší a do mimoriadnej hĺbky zasvätený zdroj, s akým som sa kedy stretol.

Autorka popisuje v knihe:
– technické detaily jednotlivých projektov súvisiacich s chemtrails,
– látky v nich používané a ich účel,
– názvy spoločností a vládnych inštitúcií zainteresovaných do projektu, názvy lokalít spojených s významnými časťami projektu
– čísla niekorých verejných patentov popisujúcich dané technológie
– množstvo mien osôb a dátumov, či už sa jedná o mená nezávislých výskumníkov a novinárov, odhaľujúcich pozadie chemtrailového programu, mená senátorov a politikov angažujúcich sa v téme, až po názvy zákonov súvisiacich s pokusmi buď o zákaz projektu alebo o jeho rozšírenie.

Kniha je doslova nabitá faktami a informáciami. To ju robí veľmi náročnou na čítanie, pričom zapamätanie si všetkých faktov pri prvom prečítaní je prakticky nemožné. V istom zmysle by som ju náročnosťou prirovnal k vysokoškolským učebniciam.

Náročný na čítanie je aj samotný štýl autorky a štrukturovanie knihy. Kniha nemá vopred premyslenú informačnú líniu, ale do značnej miery je vytvorená formou voľne spojenej mozaiky správ z najrôznejších zdrojov, rozčlenených do základných tematických blokov. Každá z týchto krátkych správ je silne zostručnená, čo vytvára vysokú hustotu informácií v kapitolách, ale zároveň vyčerpávajúce čítanie.

Autorka knihy hneď na začiatku upozorňuje, že táto kniha nemá byť vnímaná ako stopercentne správna odpoveď na všetky otázky. Jej účelom bolo zozbieranie a prehľadné zosumarizovanie všetkých dostupných (a dôveryhodných) informácií, ktoré sú v súčasnosti známe o téme. Autorka dúfa, že kniha sa stane základom pre niekoho skutočne odborne zdatného, ktorý dané témy spracuje v budúcnosti lepšie, než ona.

Osobne by som ohodnotil informácie v knihe z 98% ako vysoko dôveryhodné. K zostávajúcim 2% informácií mám isté výhrady, ako zbytočne špekulatívne.

Napriek tomu je kniha veľmi užitočný odrazový mostík k ďalšiemu skúmaniu témy.

– –

Štruktúra knihy:

Kniha je tematicky rozdelená do dvoch základných blokov:

Prvá polovica knihy popisuje technické záležitosti projektov chemtrails a HAARP.

– Úvodná kapitola “Zoznámte sa so Štátom národnej bezpečnosti” popisuje vládne utajovanie chemtrailových projektov, pod pláštikom “národnej bezpečnosti”.

– Kapitola 1 “Stručná história HAARP projektu” popisuje rozvoj a infraštruktúru technológie HAARP

– Kapitola 2 “Analýza Eastlundovho HAARP Patentu z roku 1987” sa snaží čitateľov zoznámiť s kľúčovými paramentrami HAARP Patentu a vysvetliť, ako celé zariadenie funguje a aké sú jeho možnosti

– Kapitola 3 “Toto nie sú obvyklé kondenzačné čiary” popisuje veľmi detailne celú distribučnú štruktúru chemtrailového projektu – zainteresované letecké spoločnosti,  projekt Cloverleaf, stratégie umlčiavania pilotov a informátorov, ionizáciu atmosféry za účelom manipulácie počasia a na vojenské programy atď. VEĽMI ZAUJÍMAVÁ KAPITOLA.

– Kapitola 4 “Jedy padajúce z oblohy” popisuje s veľkou detailnosťou chemické látky používané v chemtrailových projektoch a ich využitie na vojenské a klimatologické projekty. Popisované sú organofosfáty z leteckého paliva, nanočastice a inteligentný prach, polymérové vlákna, rozprašovanie baktérií, húb a plesní, rozprašovanie kovov, vrátane hliníka, bária, stroncia a ďalších a rozprašovanie sírových zlúčenín. Ku každej látke je popísaný jej pravdepodobný účel a zdravotné dopady na populáciu. Asi NAJHODNOTNEJŠIA kapitola z celej knihy.

Druhá polovica knihy popisuje praktické využívanie chemtrailov na najrôznejšie komerčné, vojenské a biologické programy:

– Manipulácia s počasím a klímou

– Hĺbková tomografia zemskej kôry pomocou HAARPu za účelom hľadania nových ložísk ropy

– Vyvolávanie zemetrasení (toto zatiaľ nemám prečítané, takže k tom u neviem zaujať stanovisko)

– Snaha ovládnuť svetový obchod s potravinami a osivami (ničením úrody nezávislým farmárom pomocou zmien počasia, sucha a postrekovaním herbicídmi od Monsanta)

– Burzové zarábanie na umelo vyvolaných živelných katastrofách

– Vytváranie hurikánov, búrok a tornád

– Bakteriologické programy spojené s chemtrails, Morgellonova choroba a robenie pokusných králikov z nič netušiacej civilnej populácie. (toto je tiež veľmi zaujímavá a šokujúca kapitola)

– – –

V nasledovných blogoch budem postupne publikovať zostručnené poznámky z jednotlivých kapitol, ako návod na rýchlu orientáciu k téme.

Ak nemáte čas na prečítanie všetkých textov, doporučujem k nahliadnutiu aspoň kapitoly Kapitolu 4 a Kapitolu 3, ktoré v sebe obsahujú najdôležitejšie informácie.

…toto je taký mix rôznych drobných tém, ktoré sa nedali zaradiť do hlavných tematických blokov knihy. Hlavnou líniou tejto kapitoly je dezinformačná kampaň maskujúca chemtrailový program pod masku “národnej bezpečnosti”.
.

úvodná nepomenovaná podkapitola
===============================

…spomínané sú tu rôzne fragmenty informácií, ktoré budú neskôr detailnejšie rozobrané

…je tu spomínaný tzv. “CNN syndróm” verejnosti, ktorá je vraj posadnutá požiadavkami na informácie. Z toho dôvodu sú pred verejnosťou tieto programy ukrývané pod pláštikmi utajovania, klamstiev a dôveryhodných výhovoriek.

.

podkapitola 1 (utajovanie pod zámienkou “národnej bezpečnosti”)
===============================================================

…ďalej venovaná téme utajovania

…o tom, že súčasná americká vláda je k svojim občanom ešte viac odcudzená a nepriateľská, než vláda z orwellovej románovej klasiky 1984

…o tom, že počas studenej vojny bolo utajovanie verejnosťou akceptované ako nutné opatrenie a vláda sa ho ani po skončení studenej vojny nevzdala

…stratégie, ako vláda zahlcuje občanov zbytočnými, emotívnymi alebo protirečivými informáciami s cieľom vyčerpať ich natoľko, aby sa nevŕtali vo vládnych záležitostiach.

…že mnoho informácií o chemtrailovom programe je vo verejne dostupných zdrojoch, ale odborní vedci boli buď kúpení alebo násilne umlčaní a laická verejnosť bez zodpovedajúceho odborného vzdelania si nevie s týmito informáciami poradiť

…že geoinžinierstvo a boj proti klimatickej zmene je využívané ako zásterka na ospravedlnenie vojenského využitia chemtrailov

…že boj proti tomuto sprisahaniu a utajovaniu zostáva na pleciach laickej verejnosti, pretože odborná verejnosť nechce alebo nesmie sa v tomto angažovať (pretože im za vynesenie informácií hrozia tvrdé tresty za vlastizradu alebo dokonca smrť)

.

podkapitola 2 (informátori a dezinformátori)
============================================

…je venovaná prípadom rôznych informátorov, ktorí napriek vlastnému ohrozeniu skúšali verejnosť informovať o prebiehajúcich programoch, ako aj o úmyselne šírených dezinformáciach s cieľom znedôveryhodniť predtým uniknuté informácie.

…v roku 1995 vyšla kniha Angels don’t play this HAARP, založená na výpovedi anonymného insidera pracujúceho na HAARP projekte na Aljaške. Informátor sa predstavil ako “Mr. X”.

…v roku 2001 sa objavili informácie od informátora pod pseudonymom “Deep Sky”, ktorý tvrdil, že bol operátorom leteckej prevádzky a mal za príkaz odvracať civilné lietadlá od trás vojenských tankovacích lietadiel, ktoré vypúšťali niečo, čo na radaroch vyzeralo ako hmla.

…v roku 2003 Clifford E. Carnicom sa stretol s “vysoko postaveným vojenským” zdrojom, ktorý mu poskytol množstvo detailných informácií o programe:
– že je do projektu zapojený Pentagon a farmaceutické korporácie
– že je využívaný na testovanie biologických zbraní na nič netušiacej populácii
– vírusy a baktérie vypúšťané na polymérových vláknach z lietadiel
– kovové látky na ohrievanie vzduchu a zvyšovanie vlhkosti vhodné na prežívanie testovaných baktérií
– že práškovanie sa deje vo väčšine prípadov bez súhlasu vlád zasiahnutých štátov
– že cieľom je riadenie svetovej populácie pomocou práškovania drog a chorôb
– že ľudia, ktorí chceli o projekte informovať boli uväznení a zabití

…v nasledujúcom roku sa objavil informátor “Deep Shield” (možno dezinformátor), ktorý tvrdil, že práškovací program sa týka boja proti ozónovej diere a globálnemu otepľovaniu. Zároveň tvrdil, že sú chemtrails súčasťou kozmického programu ochrany proti balistickým raketám. Zvláštne na jeho svedectve bolo, že ani raz nespomenul existenciu zariadenia HAARP.

…následne sa kapitola venuje prípadom viacerým podivným úmrtí ľudí, ktorí boli spojení s projektom alebo ktorí sa o neho verejne zaujímali.

…spomínajú napríklad napojenie Monsanta na americkú armádu a na prenasledovanie a zastrašovanie aktivistov, ktorí protestovali proti praktikám Monsanta.

…spomínajú správu pre ruského prezidenta Putina, v ktorej sa udávalo, že istý americký vedec bol zavražedný z dôvodu, že hrozil zverejnením amerických experimentov s práškovaním zvierat v Arkansase bojovým plynom fosgen

…spomínajú podivný prípad úmrtia amerického kozmonauta, ktorý predtým pôsobil v jednotke taktických elektronických zbraní.

.

podkapitola 3 (zrejme nedôležité)
=================================

(toto si musím prečítať nanovo)

.

podkapitola 4 (úvod do štruktúry knihy)
=======================================

…táto podkapitola je akýmsi stručným orientačným prehľadom k štruktúre nasledujúcich kapitol. Stručne popisuje obsah jednotlivých kapitol

…autorka píše, že táto kniha by mala byť vnímaná ako učebný manuál k získaniu základnej orientácie v súčasnosti známych faktov, ako rozpracovaný projekt, ktorý má poslúžiť ako základ pre odbornejší výskum od odborníkov lepších, než je autorka

…v závere kapitoly je citát z nejakej práce Clifforda Carnicoma z roku 2004, kde naznačuje, že súčasný trend globálneho otepľovania môže byť v skutočnosti spôsobený alebo zhoršovaný práve metalickými aerosolmi z amerických vojenských chemtrailových programov.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola: Introduction – Navigating the “National Security State”.

(Online náhľad kapitoly je k dispozícii tu na google books, ale je limitovaný zobrazením 25 stránok denne: Kapitola Introduction )

História projektu HAARP a jeho predchodcovia.

(úvodná nepomenovaná podkapitola)
==========================

…jeden z citátov v úvode kapitoly odkazuje na to, že obvykle trvá celé desaťročia, kým sa Američania dozvedia, aké rôzne testy na nich vykonávala ich vlastná armáda. Spomínaná je operácia SHAD (Shipoard Hazard and Defense) zo 60. rokov, ktorá sa dostala na verejnosť až v roku 1986, ale ešte v roku 2003 museli jej obete vyplňovať súdne žaloby, aby sa dozvedeli detaily a množstvá látok, ktoré na nich boli 40 rokov dozadu vysypané.

…podobný problém sa týka aj súčasných “výskumných” projektov americkej armády, spojených s chemtrails a ionosférickým ohrievačom HAARP.

…americký zákon “Restrictions on use of human subjects for testing of chemical or biological agents” určuje pravidlá a hranice pre programy chemických a biologických zbraní, ktoré zakazujú vláde vykonávať chemické a biologické experimenty na civilnej populácii.

…avšak americká vláda našla dieru v zákone. Zákon povoľuje toto testovanie za účelom lekárskych testov, vývoja liekov, poľnohospodárskych testov a súkromného výskumu, vrátane programov na obranu proti B/C zbraniam a na účely dodržovania verejného poriadku, napríklad potláčania verejných nepokojov.

…do tejto výnimky umiestnili aj HAARP, ktorý je označovaný ako výskumný projekt a teda nevyžaduje žiaden “informovaný súhlas” dotknutých.

.

Angels Dont’t Play This HAARP Timeline
======================================

Sú tu v stručnosti vymenované časové línie predchodcov a rozvoja HAARP projektu z dvoch rôznych zdrojov. Jedným zdrojom je kniha Angels Don’t Play This HAARP od autorov Jeane Manning a Nick Begich. Druhý zdroj je text “Background of the HAARP Project od Dr. Rosalie Bertell.

Celý text je na stranách 32-36

V stručnosti:

…ako najstaršie počiatky sú udávané niektoré vynálezy Nicolu Tesly z konca 19.st a začiatkov 20.st. Udávané sú napríklad:
– vysielací a energetický systém založený na 60 Herzovom striedavom prúde
– prenášanie elektrickej energie bezdrátovo cez prírodné materiály
– v roku 1940 oznamuje vynájdenie “death ray” vynálezu, lúču smrti.

…sú spomínané objavy, podľa ktorých Zem prirodzene pulzuje vo frekvencii 7-8 Herzov, v roku 1952 upresnené na 7,83 Herzov. Tento prirodzený frekvenčný pulz je s nástupom modernej doby narušovaný elektrickými vedeniami so striedavým prúdom, americkými jadrovými experimentmi v ionosfére až po moderné nasadenie pulzujúcich vysielačov typu HAARP

…spomínané sú rôzne americké jadrové a elektrické experimenty z 60.rokov na obežnej dráhe zeme, či už v podobe odpaľovania jadrových bômb, ktoré narušovali štruktúru ionosféry, vytvárali nové Van Allenove radiačné pásy, spôsobovali výpadky komunikácie na zemskom povrchu až po experiment s vypustením 350 miliárd medených ihiel, ktoré mali zabezpečiť rádiovú komunikáciu nezávislú na akýchkoľvek pozemných prostriedkoch a rušičkách.

…koncom 60.rokov sú robené prvé experimenty s nízkofrekvenčnými (ELF) vlneniami, ktoré naznačujú, že týmito vlnovými frekvenciami je možné ovplyvňovať ľudské mentálne a fyziologické funkcie a poškodzovať ich. Následne sa rozbiehajú v 70.rokoch rôzne projekty výstavby ELF a VLF vysielačov. Projekty prebiehajú v USA ako aj v Sovietskom zväze (projekt Woodpecker) s cieľom vzájomne si škodiť.

…testy opakovane ukazujú, že ELF vysielanie má na ľudí fyziologické účinky, napr. zmenu zloženia krvi, zmeny v činnosti nervových buniek, poškodzovanie mozgov kuracích embryí atď.

…v 80 rokoch sú položené základy HAARP systému. V roku 1985 podáva Bernard Eastlund patent “Method and Apparatus for Altering a Region in the Earths Atmosphere, Ionosphere and Magnetosphere”. V nasledujúcich 2 rokoch je podaných niekoľko ďalších súvisiacich patentov. Následne je firma E-Systems, vlastniaca tieto patenty, odkúpená americkou armádou a patenty sa dostávajú pod závoj vojenského tajomstva.

…okolo roku 1994 sa rozbieha výstavba zariadenia HAARP pod pláštikom výskumu ionosféry a polárnych žiar. V prvých rokoch sa americký kongres zdráha poskytovať financovanie a projektu niekoľkokrát hrozí zastavenie.

…v roku 1995 sa objavuje kniha Angels Don’t Play This HAARP, ktorá ako prvá upozornila verejnosť na kontroverzie okolo projektu. Tu končí časová línia z prvého zdroja

…druhý zdroj dodáva niektoré ďalšie zaujímavosti. Napríklad to, že rádioaktívny materiál z amerických testov nad zemskou atmosférou klesal naspäť k povrchu a kontaminoval zdroje potravín a mlieka. Významným problémom bolo stroncium-90, ktoré sa hromadilo v zuboch detí a jód, ktorý sa hromadil v mlieku hospodárskych zvierat a v štítnej žľaze.

…spomínaný je podrobnejšie projekt Westford, ktorý vypustil do vesmíru miliardy kovových ihiel, ktoré mali slúžiť ako miniatúrne vesmírne antény

…spomínaný je projekt Starfish, ktorý testoval efekty jadrových výbuchov vo vesmíre a vo výsledku dramaticky narušil štruktúru ionosféry a vytvoril dočasne niekoľko nových Van Allenových radiačných pásov.

…v roku 1963 bol prijatý medzinárodný zákaz jadrových skúšok vo vesmíre, atmosfére a pod vodou.

.

Anohter Manhattan Project? (Ďalší projekt Manhattan?)
==========================

…autorka píše, že HAARP má parametre stať sa ďalším Manhattan Projektom a to mierou svojho utajovania a mierou vojenskej nebezpečnosti.

…spomína experimety z 70.rokov označované ako Solar Power Satellite Project, ktorý mal testovať možnosť gigantických satelitov na obežnej dráhe, ktoré by získavali zo slnka energiu a mikrovlnnými vysielačmi ju posielali k prijímačom na Zemi. Prezentované verejnosti ako projekt výroby elektriny, ale v skutočnosti by sa dali satelity použiť ako ničivé zbrane schopné spáliť ľubovoľné miesto na Zemi.

…ďalšie využitie týchto mikrovlnných satelitov by bola mikrovlnná tomografia zemskej kôry, ktorá by umožňovala nájdenie nových ložísk ropy alebo podzemné bunkre, tunely atď .

…ovládanie počasia pomocou týchto satelitov by mohlo decimovať ekonomiku rozvojových krajín a otvoriť ich tak vydieraniu zo strany MMF, ťažobných spoločností a americkej armády. Neposlušné krajiny by mohli byť presviedčané pomocou vĺn záplav alebo sucha.

…aby sa obišli medzinárodné zmluvy a medzinárodné zákazy, tak HAARP bol klasifikovaný ako výskumný projekt, ktorý nepodlieha medzinárodnému dohľadu a ani kongresu.

…pred verejnosťou sú projekty maskované pláštikom boja proti globálnemu otepľovaniu ako “Solar radiation management”

…autorka uvažuje, že HAARP môže byť formou realizácie projektu “death ray”, ktorý kedysi oznámil Tesla.

…možnosti HAARPu sú fenomenálne: môže zdvihnúť ionosféru do výšok, kde bude ničiť balistické rakety, ovládať počasie pomocou zmien smeru vzdušného prúdenia, meniť chemické zloženie atmosféry, fungovať ako vysielač pre komunikáciu, rušiť určitú rádiovú komunikáciu bez narušenia iných typov komunikácie, simulovať efekty elektromagnetického pulzu atď.

.

Tesla, The Arctic, and the Russian Woodpecker  (Tesla, Arktída a ruský Woodpecker)
=============================================

(…osobne považujem toto za jednu z najslabších kapitol z celej knihy, ktorá v sebe obsahuje viaceré absolútne zbytočné a nepodložené špekulácie a rôzne iné chyby…)

…na začiatku sa spomína tzv. Schumannova rezonancia, že je prirodzené pulzovanie zemskej ionosféry, vytvárajúce pravidelné ELF vlny o frekvencii okolo 7,8 Hz.

…spomína sa veľmi stručne Tesla a jeho zariadenie TMT (Tesla magnifying transmitter), TTA (Tesla Tech Array) resp. Tesla Wardenclyffe transmitter. Tesla údajne v liste z roku 1908 pripustil, že jeho TMT zariadenie by sa dalo použiť ako lúč smrti (Death Ray)

…autorka sa následne púšťa do veľmi divokej špekulácie, že výbuch v Tunguske v roku 1908 bol výsledok nevydareného experimentu s TMT technológiou. Tvrdí, že pôvodne mala byť zacielená lokalita severného pólu a tiež že Pearyho expedícia, ktorá v tej dobe smerovala na severný pól, mala za úlohu vyhodnotiť výsledky. A že boli zle spočítané súradnice a k výbuchu došlo nad Tunguskou

(môj komentár: túto teóriu považujem za vyslovený nezmysel. Existuje vedecká zhoda a dostatok dôkazov, že nad Tunguskou došlo v 1908 k výbuchu kometárneho jadra, ktoré preniklo do zemskej atmosféry, ale nemalo dosť energie k doletu až po zemský povrch. Očití svedkovia detailne popisovali žiariace teleso, letiace oblohou, ktoré ukončilo svoju trasu hromovým výbuchom. Nie je nutné hľadať konšpirácie za každú cenu všade)

Arktída

…následne autorka spomína plány ZSSR z 1950tych rokov, kedy chceli vedci pomocou geoinžinierstva dosiahnuť roztopenie Arktídy a jej ekonomické využitie. Spomínajú sa tam viaceré z dnešného pohľadu doslova šialené plány:
– ohrievanie arktického oceánu pomocou jadrových reaktorov
– odpálenie viacerých vodíkových bômb v arktickom oceáne
– rozprášenie chlóru a brómu do atmosféry nad Arktídou s cieľom zničiť ozónovú vrstvu a tak šokovo zvýšiť planetárnu teplotu
– jedným z plánov bola masová produkcia CO2 s cieľom zosilniť zemský “skleníkový efekt”
– ďalší plán bol rozmiestnenie obrovských zrkadiel do vesmíru, ktoré by ohrievali severný pól
– úplne najšialenejšie znelo vyslanie netienených jadrových reaktorov na obežnú dráhu zeme, ktoré by svojím žiarením ohrievali planétu.
– ako núdzové riešenie pre prípad, že by sa plán ohrievania planéty vymkol kontrole mali pripravený plán rozprašovania prachu do stratosféry, ktorý by fungoval ako tienidlo

…debata sa napokon ustálila na myšlienke vypúšťania CO2 ako stratégii s minimom nebezpečných vedľajších efektov.

…zakrátko sa však debata obrátila presne opačným smerom a namiesto plánov ohrievania planéty sa naopak začala riešiť téma nutnosti znižovania globálnych teplôt. Jeden z posledných plánov na roztopenie arktickej polárnej čiapočky bol POLEX (Polar Experiment of the Global Atmospheric Research Program) a AIDJEX (Arctice Ice Dynamics Joint Experiment) z roku 1971.

Woodpecker radar

…následne sa autorka púšťa do ďalšej zbytočnej špekulácie. Spomína ruský radarový systém Woodpecker, postavený v roku 1975. Autorka špekuluje, že sa jednalo o radarový systém založený na Teslovom TMT vysielači a že jeho účelom bolo vlnami ovplyvňovať myslenie a psychiku ľudí na západe.

(môj komentár: Podľa wikipédie je ruské oficiálne meno systému je Duga, t.j. dúha, umiestnený na ukrajine poblíž lokality Černobyl, pričom jednalo sa o radarový systém “over-the-horizon” (vidiaci za horizont) a jednalo sa pravdepodobne o protiraketový radar včasného varovania. Jeho činnosť spôsobovala rušenie vysielačiek a rozhlasového vysielania zvukmi o frekvencii 10 Hz, ktoré pripomínali klopanie ďatla, z toho vznikla aj anglická prezývka Woodpecker. Vzhľadom na veľký dosah jeho signálu sa medzi západnou laickou verejnosťou šírili špekulácie o experimentoch s ovládaním mysle)

…potom pokračuje autorka ďalšou zbytočnou špekuláciou. Naznačuje, že Woodpecker radar mal byť príčinou zemetrasenia v Tangshan v Číne v roku 1978.

Klimatické programy

…v tejto časti prezentuje autorka svoj názor, že súčasné globálne otepľovanie je podvod. Ako argumenty podáva zistenia o kolísaní stredovekej klímy v 1000 ročnom cykle a tiež sa odkazuje na notoricky známu aféru Climate-gate s únikom mailov klimatológov.

(môj komentár: celou knižkou je cítiť autorkin sklon ku klimaskeptickej časti spektra názorov. V niektorých častiach knihy si však protirečí, keď niekedy naznačuje, že globálne otepľovanie neexistuje a v iných častiach tvrdí, že rast teplôt je úmyselným alebo neúmyselným dôsledkom amerických experimentov s chemtrailovými aerosolmi a HAARPom. Osobne si myslím, že téma globálneho otepľovania je natoľko zložitá a prelína sa v nej množstvo rôznych zdanlivo slabých vplyvov, že vo výsledku môžu mať pravdu všetky názorové prúdy, hoci sa na prvý pohľad vylučujú: t.j. že klíma podlieha prirodzeným cyklom, že v 19. storočí bolo spustené priemyselnou revolúciou nadpriemerné ohrievanie klímy, ako aj to, že prudký rast teplôt v posledných dvoch desaťročiach môže súvisieť s americkými klimatickými zbraňami)

.

Enter Geoengineering and Big Business  (Zoznámte sa s veľkým biznisom Geoinžinierstva)
=====================================

…táto kapitola naznačuje, že akonáhle americká armáda alebo NASA dokončí vývoj nejakej technológie, odovzdá ju pod kontrolu súkromnej korporácie, od ktorej si následne nakupujú služby.

…ukazuje to na príklade NASA a jej vývoja pilotovaných rakiet, ktoré po tom, čo bol vývoj hotový, tak ich výrobu prenechala súkromným korporáciam a nakupuje od nich služby za podobné ceny, ako bola jej vlastná výroba, ktorú kvôli údajnej nerentabilite ukončila.

…podobný prístup sa realizuje aj v prípade technológie chemtrailov, kde si americká armáda najíma celé flotily súkromných leteckých spoločností na ich rozprašovaní. Tento prístup má pre armádu výhodu v tom, tieto aktivity sa dajú ľahšie skrývať pred dohľadom kongresu aj verejnosti.

…potom je tam spomínaná účasť niektorých svetových miliardárov na programoch boja proti globálnemu otepľovaniu. Vymenovávaní sú Bill Gates z Microsoftu, Richard Branson z leteckej spoločnosti Virgin Group, Murray Edwards z priemyslu ropných pieskov a spoluzakladateľ Skypu Niklas Zennström.

…je spomínaný ich kontroverzný experiment, kedy do oceánu vysypali veľké množstvá iron sulfatu (síran železitý) za účelom podpory rastu morských rias, ktoré by odčerpávali z atmosféry CO2. Okolo celého pokusu vraj existuje množstvo kontroverzií, či už ohľadom látky, ktorá bola naozaj do oceánu vysypaná až po otázky, aký profit z toho daní účastníci môžu v budúcnosti mať.

…spomenuté boli aj ekologické riziká tohto prístupu: experiment naozaj spôsobil prudký rast rias v danej lokalite, čo môže spôsobiť vyčerpanie kyslíka v hlbších úrovniach oceánu, čo by následne zabilo všetko živé v danej lokalite.

…spomínaný je tiež kontroverzný prípad z mexického zálivu po havárii BP ťažobnej plošiny Deepwater Horizon. Spoločnosť vysypala do vody rozpúšťač Corexit 9500A, ktorý rybárom spôsoboval vážne zdravotné problémy už po dotyku vody s kožou: 3 týždne trvajúce bolesti hlavy, búšenie srdca, svalové kŕče, krvácanie z konečníka”. Corexit je údajne vysoko toxická látka, ktorá ničí červené krvinky, spôsobuje vnútorné krvácanie, poškodenie pečene a obličiek. Autorka špekuluje, či rozprášenie tejto chemikálie naozaj malo za účel iba rozpúšťanie ropy, alebo či sa jednalo o nejaký test chemicko-biologickej zbrane.

.

Eastlund and Haarp
==================

…táto kapitola je plná mien a názvov inštitúcií a korporácií, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na rozbiehaní projektu HAARP. Je to veľmi prepletené a komplikované, takže tu nebudem rozpisovať nejaké zhrnutie, kto chce, pozrie si to priamo v originálnom texte.

…podľa tvrdení autorov knihy Angels (Begich, Manning) začínal HAARP ako medzinárodný projekt spolupráce americkej armády, britskej BAE systems, sovietskeho zväzu/ruska, kanady, japonska, grónska, nórska a fínska. (asi sú myslené hlavne 90.roky, kedy Rusko ochotne spolupracovalo so Západom)

…niektoré spomínané mená:

– Roald Zinurovich Sagdeev, ruský fyzik šéfujúci vedeckému centru v Marylande
– Dennis Papadopoulos, plazmový fyzik. Obaja sa podieľali na vývoji HAARP technológií v 70. rokoch, ešte pred príchodom Eastlundovho HAARP patentu

– Bernard L. Eastlund …vnímaný ako “otec projektu HAARP” a autor patentov s ním súvisiacich. V 70. rokoch sa podieľal na výskume riadenej termonukleárnej fúzie, v 80.rokoch sa podieľal na vývoji projektu SDI (Reaganov plán protiraketovej obrany, ironicky prezývaný novinármi “Star Wars”)

…inštitúcie

– Office of Naval Research (ONR)
– Naval Reseaarch Laboratory (NRL)
– DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
– Office of the Defense Director of Research & Engineering (DDR&E)
– Los Alamos National Labs (LANL)
– MITRE Corporation  …vypracovali prvý náčrt ekologických dopadov projektu
– ARCO Power Technologies, Ins, neskôr premenovaní na Advanced Power Technologies, Inc (APTI)  …jeden z prvých kontraktorov vývoja HAARP
– E-Systems  …pôvodný vlastník Eastlundových HAARP patentov, neskôr bola odkúpená firmami napojenými na americkú armádu a CIA
– Raytheon Corporation …súčasný vlastník HAARP patentov a prevádzkovateľ HAARP zariadenia
– Hughes Aircraft Corporation (divízia Raytheonu)  …vlastní patenty na rozprašovanie kovových aerosolov z lietadiel
– National Security Telecummunications Advisory Commitee (NSTAC)  …združuje 30 najvýznamnejších priemyselných korporácií v oblasti telekomunikácií a “nesmrtiacich” zbraní. Dohliada na vývoj HAARP a podáva hlásenia Department of Homeland Security
– BAES (British Aerospace Systems)
– Lockheed Martin (významná americká zbrojárska firma, zamestnávaná v oblastiach vývoja vesmírnych technológií)
– Echelon (tiež označované ako združenie Five Eyes, AUSCANNZUKUS, UKUSA) – združenie tajných služieb USA, Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu

.

Alaska and the Arctic Circle    (Aljaška a polárny kruh)
============================

…Aljaška bola už od 60. rokov s obľubou využívaná na utajované vojenské projekty, či už sa to týkalo vývoja jednostupňových rakiet (Single Stage Rocket Technology, SSTR), vývoj balistických rakiet Polaris, radary včasného varovania

…na názor a zdravie miestnych domorodých obyvateľov nikto nebral ohľad.

…Aljaška je ideálna pre experimenty s ionosférou a magnetickým poľom, pretože v jej lokalite smerujú zemské magnetické siločiary kolmo k povrchu

…testovali sa tu prvé vysokovýkonové vysielače a testy chemtrailov.

…ako prvé zariadenie HAARPu bol postavení Ionospheric Research Instrument (IRI), čo je pole vysokovýkonných rádiových antén.

…kongres presadil rozšírenie HAARPu o schopnosť podzemnej tomografie (earth-penetrating tomography, EPT)

…pridaná bola schopnosť vysokovýkonných VHF-UHF 3GHz vysielačov za účelom vytvárania umelých ionosferických zrkadiel (artifical ionospheric mirrors, AIM)

…táto fáza bola ukončená v roku 1994

…do roku 1997 bola zvýšená vysielacia kapacita zariadenia do rádu gigawattov.

…jedna z technológií je streerable radio frequency radiation transmitter, ktorý je schopný zahriať oblasť ionosféry na teploty 28 000 C a vyzvihnúť ich do veľkej výšky v podobe pripomínajúcej stĺp ionizovaného oblaku.

…je spomínané, že zariadenie je schopné túto sústredenú energiu smerovať na konkrétne strategické miesta (z textu nie je zrejmé, či na oblohe alebo na povrchu)

…je tam zmienka, že v skutočnosti zariadenie HAARP v Gakone na Aljaške nemusí byť skutočným jadrom projektu, ale odpútavací objekt pred zvedavou verejnosťou, pričom skutočné srdce technológie sa nachádza na základni Poker Flat rocket range severne od Fairbanks. To by vysvetľovalo napríklad fakt, že v roku 2013 bolo zariadenie HAARP oficiálne odstavené ako nepotrebné.

…je možné, že mediálna pozornosť na HAARP je úmyselne využívaná na odpútanie pozornosti verejnosti od faktu, že menšie ionosférické ohrievače sú medzitým stavané po celom svete, doslova za ich chrbtom.

.

Other Ionospheric Heaters   (Ďalšie ionosférické ohrievače)
=========================

…prvá polovica kapitoly sumarizuje schopnosti HAARP zariadenia na Aljaške:

– má schopnosť meniť oscilovanie ionosféry z jej typickej frekvencie 8 Hz (8 pulzov za sekundu), ktoré sa premieňajú na nízkofrekvenčné zvukové vlny (low frequency sound waves, LFS), ktoré prenikajú do ľudského mozgu. (ten funguje na frekvenciách 0,5-40 Hz). Tieto vlny je technicky prakticky nemožné zaznamenať a môžu pritom ovplyvňovať obrovské masy svetovej populácie

– oficiálne výsledky HAARP výskumu sú test odrazu 40-metrového signálu od Mesiaca (2007) a experimentálne vytvorenie vysokohustotného oblaku plazmy vo vysokej zemskej atmosfére (20013)

…reálne možnosti HAARPu sú však zrejme výrazne širšie:

– schopnosť generovať extrémne nízkofrekvenčné ELF vlny na komunikáciu s jadrovými ponorkami

– podpovrchová tomografia pomocou ELF vĺn s cieľom vyhľadávať skryté tunely a iné vojensky zaujímavé objekty, napr. bunkre, ložiská ropy, minerálov atď.

– rôzne vysokoenergetické ionosferické efekty využiteľné na vojenské ciele

– najrôznejšie typy ovládania rádiových vĺn (zosilovanie, rušenie, ohýbanie za účelom za horizont vidiacich radarov)

– zmena chemickej štruktúry atmosféry, zmena počasia

– vplyv na fungovanie ľudského mozgu

– schopnosť narušovať ľudské zdravie a biologické systémy

– spomína sa tiež schopnosť ničiť balistické rakety pomocou ionizovanej plazmy, vytvárať efekty EMP s cieľom ničiť komunikačné siete, satelity, siete elektrického vedenia, monitorovanie stoviek objektov súčasne na obežnej dráhe atď.

…potom je venovaná krátka časť (str. 54) čínskemu zariadeniu v blízkosti osád Jiefang a Kan’erjing. Na google mapách je vidieť fraktálne polia antén, ktoré do istej miery pripomínajú parametre amerického HAARPu. Alternatívne vysvetlenie je, že sa jedná o klasický protiraketový a satelitový radar. Spomínaná je tiež narážka na čínsky Meridian Project

…potom nasleduje zoznam rôznych ďalších zariadení ionosférických ohrievačov (vysielačov). Vypíšem iba veľmi stručne, detailný zoznam je v knihe na strane 54.

V rámci USA:
– 2 zariadenia v štáte Massachusetts (Millstoune Hill Radio Observatory, DPS)
– 1 zariadenie v Colorade
– 1 zariadenie v Californii
– 3 zariadenia na Aljaške, najvýznamnejšie z nich HIPAS (High-Power Auroral Stimulaton Observatory vo Fairbanks)
– Arecibo Ionospheric Observatory v Portoriku v Karibskom mori

1 zariadenie v Brazílii

1 zariadenie v Peru

8 zariadení v Rusku, 2 na Ukrajine, 1 v Kazachstane.

V rámci Európy
– zariadenie EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Assotiaton) na Špicbergoch (Nórsko). Zariadenie je považované za európsky HAARP, spolufinancované Nórskom, Švédskom, Fínskom, Japonskom, Čínou, Britániou a Nemeckom.
– 2 ďalšie zariadenia v Nórsku
– 1 zariadenie v Švédsku
– 1 zariadenie vo Veľkej Británii
– 2 zariadenia v Nemecku

4 zariadenia v Austrálii a 1 na Novom Zélande

1 zariadenie na Marshallových ostrovoch v Tichom oceáne (EQUIS II). Je zaujímavé tým, že leží takmer presne na rovníku.

1 zariadenie v Indii (National MST Radar Facility)

3 zariadenia v Číne, 1 zariadenie na Tajvane

1 zariadenie v Japonsku

1 zariadenie v Indonézii

…na záver kapitoly je v krátkosti spomínaná špecifická vlastnosť zariadení typu HIPAS, schopných rozžarovať umelo polárnu žiaru. V texte je naznačené, že niektoré z týchto zariadení boli možno využité na experimentálne vytváranie holografických obrazcov na oblohe, spomínaný je incident z Texasu a dva incidenty z Číny. Poznámka pod čiarou opatrne naznačuje možné spojenie s holografickým projektom Blue Beam.

.

Too little, too late   (Príliš málo, príliš neskoro)
====================

…spomínaných tu je niekoľko neúspešných pokusov pretlačiť cez americký kongres zákon zakazujúci používanie HAARP technológií.

…autorom bol senátor Dennis Kucinich, ktorý sa opakovane pokúšal presadiť zákony s touto témou:

– Space Preservation Act (HR2977) v roku 2001, ktorý v sebe mal zmienku o zákaze exotických zbraní, chemtrailov atď
– Space Preservation Act HR3616 v roku 2002, zjemnený a vypustená zmienka o exotických zbraniach
– Space Preservation Act HR3657 z roku 2003
– posledný pokus z roku 2005

všetky boli zamietnuté.

Príliš málo, príliš neskoro.

.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola 1: A Thumbnail History

Online náhľad na google books: Kapitola 1

(…zatiaľ iba veľmi stručne, možno to neskôr rozšírim …)

Kapitola je veľmi technická a plná vysoko špecializovaných pojmov z elektromagnetickej vlnovej fyziky.

Autorka popisuje niektoré najzaujímavejšie pasáže z tzv. HAARP patentu.

Základom je Patent #4,686,605 “Method and Apparatus For Altering a Region In the Earth’s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere”.

Patent bol podaný fyzikom Bernardom Eastlundom v roku 1987.

V tejto chvíli je text na mňa príliš odborný, takže iba stručné poznámky:

…spomína sa tam, ako sa pomocou rádiových a radarových vĺn pomocou elektrónovej cyklotrónovej rezonancie ionizujú molekuly atmosféry.

…popisuje sa tam návrh rozprašovať do magnetosféry obrovské mraky bária, aby jeho fotoionizácia zvýšila hustotu iónov v celej atmosfére, ktoré by sa ďalej využívali

…popisujú princípy, ako funguje cyklotrónová rezonancia a jej interakcia so zemským magnetickým poľom.

…je tam zmienka, že pomocou veľmi slabých elektromagnetických polí je možné dosiahnuť obrovské biologické efekty, napríklad ak sa vyladí rezonančná frekvencia na ovplyvňovanie atómov sodíka, vápnika, draslíka a lítia. (To jest, že pomocou týchto vĺn je možné narušovať dôležité metabolické procesy ľudí a urobiť ich chorými, alebo ich zabiť)

…je tam spomínané, že elektromag. pole Zeme je slabé a biopole organizmov ešte slabšie a živé organizmy preto nie sú adaptované na život v prostredí zahltenom elektromagnetickým žiarením: dráty elektrického vedenia, mobilné vysielače, wifi a to do toho neráta HAARPové elektrónovo cyklotrónové rezonančné ohrievacie schopnosti, ktoré operujú vo veľmi nízkych frekvenciách.

…spomína sa tam, že biologické frekvencie sa nachádzajú práve v ELF vlnovom rozsahu (1-100 Hz). Vyššie frekvencie dokážu organizmy čiastočne demodulovať, ale ELF vlny môžu predstavovať pre živý organizmus zásadný problém

…spomínajú špecifickú vlastnosť HAARP vĺn. Vo frekvencii 0,1-100 cyklov za sekundu sa aj veľmi slabé elektromag. vlny odrážajú od ionosféry a môžu tak prejsť po celej planéte bez výraznejšej straty energie (moja poznámka: toto je myslím definícia vlastností tzv. skalárnych vĺn)

…Carnicom upozorňuje, že HAARP žiarenie sa približuje k 5. harmonickej rezonancii s atómami draslíka, čo môže mať závažné dopady na biologické funkcie živých organizmov.

…Carnicom dokonca naznačuje, že to môže byť zámer a že účelom HAARPu je vplývať na zdravie miliónov ľudí po celej planéte.

…HAARP údajne produkuje umelé ELF vlny na frekvencii 4 Hz.

…ELF vlny majú špecifickú biologickú vlastnosť. V štandardnej fyzike platí, že čím kratšia frekvencia, tým väčšia energia nesená vlnou. Z ohľadu biológie ale platí, že čím dlhšia je frekvencia, tým väčší zdravotný vplyv môže mať na organizmus.

…atď.

…atď.

…atď.

…je tam zmienka o magnetohydrodynamických efektoch ionizovanej atmosféry v reakcii so zemským magnetickým poľom. (to som moc nepochopil)

…ďalej sa v kapitole píše, že ideálne miesto na najvyššiu efektivitu HAARP vysielačov sú regióny za polárnym kruhom. Preto aj bolo prvé zariadenie postavené na Aljaške.

…spomínajú schopnosti zariadenia:
– rušenie vysielania satelitov
– narušovanie komunikačných trás na Zemi a to na veľmi rozsiahlych plochách planéty

…ďalej je (str. 71) spomínaná technológia umelých ionosférických zrkadiel (artifical ionospheric mirrors), ktoré umožňujú smerovanie radarových vĺn za horizont

…záver kapitoly vymenováva niektoré z možností, ktoré zariadenie HAARP podľa patentu umožňuje:

– zdvihnutie atmosféry do neočakávane veľkých výšok, čo má spôsobiť neočakávaný brzdný tlak na balistické rakety a ich odklonenie alebo zničenie

– globálne zmeny počasia pomocou zmenu smerov atmosférického prúdenia. Z atmosférických častíc sa majú dať vytvárať štruktúry, ktoré by fungovali ako šošovka lupy alebo zaostrovacie zariadenie

– “pozitívne environmentálne zmeny” prostredníctvom zmien chemického zloženia atmosféry (štiepenie nežiadúcich molekúl plynov, vytváranie iných molekúl)

– simulovanie efektov elektromagnetického pulzu

– deformovanie zemského magnetického poľa za účelom ochrany pred efektmi elektromagnetického pulzu

.

HAARP Patenty (str. 73)
=============

Krátka kapitola, ktorá vymenováva ďalšie súvisiace patenty, dokopy asi 20 patentov

.

Bernard J. Eastlund Patent # 4 686 605
======================================

Potom nasleduje cca 20 strán xerokópií originálneho textu Eastlundovho patentu. Toto je text len pre profesionálnych odborníkov, bežný človek si pri ňom ani neškrtne….

.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola 2 – Deconstructing Eastlund’s 1987 Patent for HAARP

(Limitovaný online náhľad kapitoly na google books: Kapitola 2)

Táto kapitola popisuje celú distribučnú infraštruktúru chemtrailového programu: krycie názvy projektu, zainteresované vládne, vojenské a civilné inštitúcie, stratégie rozprašovania vojenskými a civilnými lietadlami, stratégie umlčiavania pilotov a verejnosti.

Spolu s Kapitolou 4 je to najlepšia a najdôležitejšia kapitola z celej knihy.

.

úvodné strany
=============

…je tam zmienka o tom, kto z leteckej premávky produkuje najviac CO2 a kto je teda teoreticky vinný za globálne otepľovanie:
– štart jednej rakety z Cape Canaveral vyprodukuje niekoľko desiatok ton CO2 a tony iných jedovatých látok, ktoré otravujú oceán v okolí 1km od štartovacej rampy
– letisko v Los Angeles vyprodukuje mesačne 19 000 ton a lietadlá, ktorá naň prilietajú a odlietajú (33 000 letov mesačne) vyprodukujú 800 000 ton CO2 (zrejme mesačne)
– americká armáda je ešte väčší producent CO2 – stíhačky F15, vrtuľníky appache, tanky Abrams a iné dopravné prostriedky. US Air Force spálila za rok 2006 2,6 miliardy galónov paliva, pričom každý galón vyprodukuje v priemere 21 pounds = 9,5 kg CO2. Americká Air Force tak za rok vyprodukovala 24700000000 kg CO2, čo je 24 700 000 ton.

…druhá polovica kapitoly má v sebe zmienku o pozorovaní Carnicoma, ktorý si všimol, že aerosolové operácie boli v roku 2005 prevádzkované hlavne v podmienkach nízkej vlhkosti/nízkeho počtu iónov v atmosfére. Čo môže naznačovať, že vysoká vlhkosť a vysoké množstvo iónov v atmosfére je z nejakého dôvodu pre armádne účely nevýhodné. Uvažuje, že extrémne detailné monitorovanie prízemnej atmosféry možno neslúži na civilné účely, ale pre armádu, aby dokázala správne predpovedať vhodné/nevhodné atmosférické podmienky pre svoje experimenty

…je tam zmienka, že v poslednej dobe dochádza k prudkým výkyvom počtu pozitívnych a negatívnych iónov v atmosfére, čo je jednoznačný dôkaz, že je s atmosférou umelo manipulované.

.

Contrails (Kondenzačné línie)
=========

…spomínajú, že štandardná kondenzačná stopa sa tvorí za lietadlom vo vzdialenosti približne jedného rozpätia krídel. Chemtraily sa naopak tvoria výrazne bližšie k motorom

…spomínajú, že rozhodujúci faktor tvorby kondenzačnej stopy je vzdušná vlhkosť, kedy v zimných mesiacoch môžu vznikať kondenzačné stopy aj za nízko letiacimi lietadlami. Ak sa do vzduchu rozptýlia častice bária a hliníka, vzniká množstvo nových kondenzačných jadier, na ktorých namrzne vzdušná vlhkosť a vznikajú dlhožijúce kondenzačné čiary a to aj v prostredí suchom a s vyššími teplotami. Ako príklad uvádza záber “perzistentnej kondenzačnej čiary” nad afgánskou púšťou, ktorú zachytil New York times vo svojom článku o love na Bin Ládina.

…ďalej spomínajú, že od roku 1998 je prikazované letovým dispečerom odkláňať civilné lety od “commanded airspace” a sú upozornení, že prebiehajú “klimatické experimenty”, ktoré môžu zhoršiť fungovanie ich radarov. Niektorí dispečeri si všimli koreláciu medzi hmlou zastierajúcou výhľad ich radarov a vlnami akútnych dýchacích infekcií, ktoré zapĺňali nemocnice.

…následne článok pokračuje tým, že v rámci “šetrenia” bolo zrušené množstvo menších staníc letových dispečerov, pretože väčšina z ich letov bola aj tak armádna a teda neboli potrební (článok udáva, že z 150 000 letov za rok bolo iba 10 000 civilných s pasažiermi. Zbytok zrejme boli nákladné lety, vojenské, chemtrailové, bezpilotné lietadlá a drony). Letiská bez letových dispečerov sú ideálne štartovacie miesta pre chemtrailové lety.

.
Chemtrails (Chemické kondenzačné línie, Chemtrails)
==========

…najprv v stručnosti pripomínajú vznik slova chemtrails. Pochádza zo skráteného pojmu “chemical trails”, ktorý sa nachádzal v učebnici amerického letectva, ktorá vyučovala základy chéme, kyslých dažďov, spektroskopie, merania kyslosti, chémie fotografií a organickej chémie, v rámci výuky kadetov pre aerosolové operácie. Na obálke knihy bol názov chemtrails a obrázok dymiacej rakety.

…potom je spomínaný prípad 4 dní po 11.septembri 2001, kedy bol celoamerický zákaz letov lietadiel. Vo vzduchu boli iba vojenské lietadlá. Satelity NASA vďaka tomu mohli pozorovať “kondenzačné čiary”, ktoré sa nad krajinou udržali 5 hodín. Zároň došlo k skokovému nárastu priemernej dennej teploty (diurnal temperature range) o 10 C (je to preklep, nemalo by tam byť 1,0 C?) a po obnovení letovej prevádzky skokový pokles priemernej dennej teploty o 0,8 C. Údajne bola táto teplotná anomália niečím nevídaným za posledných 30 rokov.

Potom sa kapitola veľmi stručne venuje práškovacím projektom, ktoré časovo výrazne predchádzali súčasnému chemtrailovému programu. V poznámkach pod čiarou udávajú odkazy na zdroje:

– je spomínaný prípad z 1950tych a 1960tych rokov, kedy v St. Louis americká armáda z nízko letiacich lietadiel práškovala lokalitu zinc cadmium sulfidom spolu s rádioaktívnymi časticami. (testy americkej armády ohľadom efektivity šírenia chemických zbraní, podobné akcie vykonávala tiež britská armáda, je o tom na nete kopa článkov). Práškovanie prebehlo nad chudobnými štvrťami, školami, prevažne čierneho obyvateľstva. Deti, čo sa hrali vonku utrpeli v dôsledku kadmia vážne zdravotné poškodenia pŕs, štítnej žľazy, kože a maternice (dělohy).

– o nasadení práškovania látkou Agent Orange vo Vietnamskej vojne sa američania dozvedeli až desaťročia po skončení Vietnamského konfliktu (zaujímavé, štáty Východného bloku o používaní Agent Orange informovali priamo v dobe konfliktu)

– Projekt 112 – v roku 2000 súd donútil Pentagon odtajniť záznamy o testoch americkej armády na svojom vojenskom personále, tisícky ľudí. Testované boli rôzne jedy, drogy, baktérie, vrátane sarinu a VX nerového plynu. Obdobie 1962-1974.

– Operation Delirium – tajné klinické testy psychochemikálií na Edgewood Arsenal v Chesapeake Bay  (detaily len cez zdrojový článok)

– prípad práškovania vidieckych oblastí v Columbii (vrátane úrody, dobytka, osád, škôl, kostolov) herbicídom Round-up od Monsanta, v rámci vojny proti drogám. V dôsledku obrovského množstva zdravotných následkov začal byť prezývaný Columbijský Agent Orange.

A uzatvárajú to novodobým incidentom z Kalifornie z roku 2007, kedy boli nad lokalitou rozprašované špecifické feromónové látky v plastových mikrokapsliach, údajne v rámci boja proti húseniciam v miestnych ovocných sadoch. Látka obsahoval BHT (butelated hydroxyl toluene), ktorý spôsobuje sterilitu mužov a nekontrolovanú produkciu estrogénu u žien, detí aj mužov. Pestovatelia boli vďaka tomu ziskoví, zatiaľ čo ľudia na zemi ochoreli. Okrem toho došlo k výraznému úhynu vtákov v lokalite.

.

Projekt Cloverleaf a Veľký biznis geoinžinierstva (str. 92)
=================================================

…geoinžinierstvo je prezentované ako liek proti globálnemu otepľovaniu. Nedá sa ale vylúčiť, že je to zásterka, ako pred verejnosťou ukrývať vojenské využitie chemtrailov.

…chemtraily sa rozbehli po prvý raz pod krycím kódom Project Cloverleaf

…jednalo sa o spoločnú americko-kanadskú vojenskú operáciu a rozprašovali chemtraily nad územím USA a Kanady.

…využívali sa pri tom americké tankovacie lietadlá a tisícky lietadiel súkromných leteckých korporácií

…civilné aj vojenské využitie projektu Cloverleaf podlieha utajovaniu

…hlavný cieľ je rozprašovanie látok na ovládanie počasia, pôvodne motivovaných obavou z klimatickej zmeny

…ďalšie ciele sú rozprašovanie kovov a plastových vlákien na podporu fungovania technológie HAARP, ktorá okrem iného slúži tiež na manipuláciu počasia

…ďalej je využívaný na testy rozprašovania biologických látok a to často nad rozsiahlymi obývanými oblasťami. Bez súhlasu miestnych vlád a bez informovania dotknutej verejnosti

…celkovým účelom je transformácia atmosféry planéty na formu využiteľnú pre najnovšie chemické a elektromagnetické zbraňové technológie, radary, ovládanie počasia, šírenie nízkokalibrových biologických zbraní a riadenie svetovej populácie pomocou “nesmrtiacich” prostriedkov

…v súčasnosti sa už Projekt Cloverleaf stal celosvetovým problémom.


…začiatky projektu Cloverleaf sa viažu k patentu #5,003,186 “Stratospheric Welshbach seeding for reduction of global warming” firmy Hughes Aircraft, ktorý popisuje výrobu a rozprašovanie mikročastíc oxidu hliníka a iných látok.

…okolo roku 1997 sa rozbieha činnosť zariadenia HAARP

…zbytok kapitoly popisuje, že verejnosti bolo geoinžinierstvo predané ako boj proti globálnemu otepľovaniu pod názvami stratospheric aerosol geoengineering (SAG) a solar radiation management (SRM).

…zaujímavé je, že kapitola spomína, že v roku 2008 posvetil projekt Council on Foreign Relations (CFR), jedna zo zložiek tajnej svetovej vlády

…projekt je celú dobu zahaľovaný hromadou utajovania, dezinformácií a dôveryhodných výhovoriek

…jednými z participantov sú:
– Office of Biological and Environmental Research (BER) amerického ministerstva DOE
– Climate and Environmental Sciences Division (CESD) prevádzkuje systém Atmospheric System Research Program (ASR), Atmospheric Radiation Measurement (ARM) of Climate Research Facility (ACRF)

…ďalší participanti sú:
– U.S. Army
– Los Alamos National Laboratory
– Rocky Flats environmental technology site,
– Savannah River National Laboratory,
– Pacific Northwest National Laboratory,
– Department of energy waste isolation pilot plant,
– Siemens-Dematic
– Kennecott Utah Copper,
– Canberra Industries Inc,
– Andersen Instruments

…Savanah River Lab vyvíja systémy rozprašovania časticových aerosolov:
– aerosol-to-liquid particle extraction system (ALPES)
– aerosol contaminant extractor (ACE)

.

Výroba oblakov sa začína robiť elektromagneticky (Cloud Seeding Goes Electromagnetic)
==================================

…úvod kapitoly popisuje, že v minulosti sa geoinžinieringové operácie týkali hlavne lokalizovaných projektov rozprašovania jodidu strieborného za účelom vytvárania dažďa.

…hoci je jodid strieborný verejnosťou akceptovaný, v skutočnosti obsahuje vážne zravotné riziká. Je jedovatý pre rastliny a pri dýchaní. Spôsobuje podráždenia slizníc nosa a pľúc, podráždenie a vyrážky na pokožke, zápaly tráviacej sústavy a zmenu farby pokožky na sivo-modro-čiernu.

…ďalej stručne popisujú polyakrylátové prášky spoločnosti Dyn-O-Mat (patent #6315213 z roku 2001) na vytváranie a riadenie búrkových mrakov. Do mrakov sa rozpráši polymérový prášok, ten zreaguje s vodou v oblakoch a vytvorí želatinovú zmes, ktorá spadne na zem a oslabí tak búrkový mrak.

…ďalej sú popisované techniky vytvárania dažďa pomocou infračervených laserov. Podstata je v tom, že laser ionizuje atómy vzduchu, takže následne začnú k sebe priťahovať molekuly vlhkosti a aj zo suchej atmosféry sa môže spustiť trocha dažďa. Túto technológiu testovali úspešne v Saudskej Arábii a tiež v Nemecku.

…v knihe sú spomínané v tejto súvislosti mená firiem American Weather Consultants and Weather Modification, Inc. (skôr civilná korporácia) a SciBlue (napojená na americkú armádu). Ďalej je ešte spomínaná spoločnosť Aquiess.

…ďalej je vysvetľovaný pojem “atmosférická rieka”. Jedná sa o dlhý pás oblačnosti široký niekoľko stoviek km a dlhý niekoľko tisíc km, ktorý v sebe nesie vodu o objeme presahujúcom objem rieky Amazon. Pokiaľ sa podarí technológiami zmeniť mierne smer jej pohybu, môže prísť dážď do suchých lokalít a naopak iným lokalitám bude vlaha odopretá.

.

Distribučný systém (The Delivery System)  (str. 98)
========================================

(táto kapitola je mimoriadne zaujímavá a popisuje celú organizačnú štruktúru sprejovacích operácií)

…na začiatku autorka spomína, že chemické látky z chemtrailov síce nevidieť, ale to neznamená, že z nich ľudia nemôžu ochorieť alebo zomrieť

…potom popisuje typický jav u chemtrailových lietadiel – lietadlo letí, za ním sa ťahá 8-9 čiar, niekedy dokonca aj čiara z nákladového priestoru. Potom sa náhle trysky vypnúť a lietadlo letí s čistou stopou. O pár sekúnd neskôr sa trysky znovu zapnú a začne ďalšia čiara.

…spomína, že chemtrailové lietadlá kreslia čiary aj počas noci, čo dosť spochybňuje tvrdenia o boji s globálnym otepľovaním

…spomína, že v rámci niektorých projektov je rozprašovaný v noci do atmosféry metylovaný hliník (trimethyl aluminum, TMA), ktorý slúži ako luminescentná látka umožňujúca sledovať distribúciu rozprašovaných chemikálií a je zodpovedná za mliečne žiariace nočné oblaky.

Chemtrailové lietadlá:

…popisuje, ako cisternové vozidlá firmy Trimac Western, napojenej na chemických gigantov BASF, DuPont, Bayer a ďalších rozvážajú cisterny s chemtrailovou kašou na jednotlivé vojenské a civilné letiská, kde na ne čakajú špecializované lietadlá Boeing 747 Supertanker.

…popisuje jednotlivé vojenské základne, ktoré sú zainteresované v rozprašovaní chemtrailov (zoznam na str. 99).

…spomína však, že na rozprašovaní sa podieľajú aj komerčné nákladné letecké spoločnosti.

…Na prvom mieste tohto zoznamu je spoločnosť Evergreen International Airlines, známa svojím prepojením na CIA a aktívnou účasťou svojich lietadiel Evergreen Supertankers na rozprašovacích operáciach. V súčasnosti je Evergreen Airlines v úpadku a jej úlohu nahrádza firma Atlas Air Worldwide Holdings.

…jumbo jety sú schopné lietať dokonca aj v bezpilotnom režime, čím sa ušetria náklady na platy a umlčiavanie pilotov. Patent # 5 068 669 “Power Beaming System” dokonca popisuje lietadlá schopné lietať pomocou dobíjania diaľkovo zasielanou mikrovlnnou energiou, vďaka čomu tieto lietadlá sú schopné vydržať vo vzduchu neobmedzene dlhú dobu a nepotrebujú so sebou niesť náklad paliva. Ako primárny účel týchto lietadiel je v patente udávaná možnosť špionáže, prenosu komunikačných signálov a monitoring atmosféry.

…v rámci rozprašovacích operácií sú zaangažované nielen vojenské a komerčné nákladné spoločnosti, ale dokonca aj lietadlá s pasažiermi.

Náklady finančné:

…väčšina ľudí odmieta uveriť v existenciu chemtrailového projektu, pretože si uvedomujú, že náklady na prevádzku musia byť enormne vysoké a že také niečo nie je možné utajene financovať.

…pilot Barry Davis odhaduje náklady nasledovne: každé nové lietadlo 747 stojí okolo 300 miliónov dolárov, k tomu náklady za palivo, výbavu, hangár, údržbu, mechanikov a letovú posádku, letiskové poplatky, poistenie, odpisy atď…

…odhadol náklady chemtrailovej operácie na 578 miliónov dolárov mesačne.

…upozorňuje, že všetky tieto lietadlá, chemtraily, spaliny a zbytočne vypustené CO2 v skutočnosti môžu zosilovať globálne otepľovanie, pričom namiesto toho politici riešia, či majú ľudia dostatočne úsporný motor auta.

…autorka naznačuje, že mnohé z financií na chemtrailové operácie v skutočnosti naozaj môžu pochádzať z rozpočtu oficiálne deklarovaného na aktivity boja s globálnym otepľovaním.

Náklady psychologické a sociálne:

…samozrejme na prvom mieste sú to zdravotné dopady na prírodu a obyvateľstvo. Veľmi často je spomínaný pojem “chemtrailová chrípka”, ktorá sa prejavuje chrípkovitými a alergiu pripomínajúcimi prejavmi, a to v dobe, keď je chrípková aj alergiová sezóna dávno preč. Spomínajú sa problémy so zápalmi dýchacej a tráviacej sústavy a so stavmi zničujúcej únavy.

…problémy predstavuje tiež umlčiavanie pilotov, ktorí podpisujú dodatky k zmluve zaväzujúce ich k úplnej mlčanlivosti. V knižke je spomínaná humorná historka, ako jeden vládny zamestnanec prišiel do leteckej agentúry objednať si rozprašovanie neškodných chemikálií po krajine. Keď sa ho piloti pýtali, aké je zloženie týchto chemikálií, odpovedal im, že nemajú oprávnenie na túto informáciu. Keď sa ho spýtali, prečo teda tieto chemikálie nerozprašuje priamo armáda, povedal, že armáda ich rozprašuje, ale nemá na to dostatok lietadiel. Keď sa pýtali, prečo je celá akcia taká utajovaná, dôstojník povedal, že nechcú, aby sa o tom dozvedeli environmentálne organizácie, lebo by okolo toho urobili krik a nútili ich projekt zastaviť. Keď sa ďalší zamestnanec spýtal, prečo sa okolo toho robia toľké tajnosti, ak je to neškodná chemikália, dôstojník odvetil, že ľudia nemusia všetko vedieť a navyše je to pre ich dobro. Tým bola debata ukončená a na záver boli účastníci vyzvaní, že o tomto rozhovore nesmú nikomu hovoriť.

…ďalší zaujímavý problém predstavujú obavy pilotov, že budú ich lietadlá zostrelené “konšpiračnými teoretikmi”. V Austrálii údajne majú piloti veľké obavy a dostávajú množstvo vyhrážok, pričom nie všetky sa dajú zmietnuť zo stola ako plané hrozby. Keď jeden z pilotov robil prednášku pre verejnosť, musela ho pre istotu doprevádzať polícia.

…veľkým problémom je aj samotné klamanie verejnosti a popieranie ústavného nároku na informácie. Od roku 1947, kedy prijala americká vláda Zákon o národnej bezpečnosti (National Security Act), tak sú pred verejnosťou všetky veci nejak súvisiace s armádnym výskumom utajované a zahaľované dezinformáciami. Krajina tak získava nádych totalitnej spoločnosti.

…v médiach sa o geoinžinierstve píše zásadne v budúcom čase a v podmieňovacom spôsobe. Ohľadom témy HAARP je v médiach ohlušujúce ticho.

…keď sa predsa nejaký novinár či blogger odváži napísať o chemtrails článok, veľmi rýchlo je zdiskreditovaný, potrestaný alebo prepustený.

Incidenty, ktoré prenikli do médií:

…posledná dvojstrana kapitoly popisuje tri incidenty, ktoré prenikli až do médií:

– v roku 2009 dve ukrajinské vojenské nákladné lietadlá, prenajaté americkou air force a CIA boli prinútené k pristátiu v Indii a v Nigérii. Je podozrenie, že tieto dve lietadlá rozprašovali biologické látky, pravdepodobne chrípkový vírus H1N1

– mediálne najznámejší sa stal incident s údajným zostrelením lietadla, patriaceho CIA a spoločnosti Avient Aviation, napojenej na americké tajné služby. Lietadlo pochádzalo zo Zimbabwe a bolo prenajaté americkou armádou. Ohľadom priebehu incidentu existuje množstvo protichodných reakcií, od tvrdenia z “konšpiračných webov” že čína zostrelila práškovaice lietadlo rozprašujúce mutovaný chrípkový vírus, cez čínske tvrdenie, že lietadlo pri štarte zišlo z dráhy a vznietilo sa, až po britské tvrdenie, že na palube bola “zahraničná posádka” zložená z Usa, Indonézie, Belgicka a Zimbabwe. Špekulácie uvažujú o prepojení na americkú vojenskú základňu v indonézii (NAMRU-2) podozrivej z vývoja vírusových biologických zbraní, vrátane hemoragických horúčiek (zrejme Ebola), chrípky, encefalitídy a rickettsiózy.

– mainstreamové média vo všetkých troch prípadoch viedli zosmiešňujúcu kampaň proti ľuďom, snažiacim sa o incidentoch informovať.

.

…touto kapitolou bol vysvetlený rozdiel medzi contrails a chemtrails a vysvetlené stratégie a investície, akými sú chemtraily distribuované po celom svete. V nasledujúcej kapitole sa detailne rozoberie, ČO všetko sa v chemtrails vlastne nachádza.

.

Kudos to the Europeans  (niečo v zmysle uznanie/prestíž pre Európanov)
======================

(Nedôležitá kapitola. Popisuje antichemtrailové aktivity obyvateľov a politikov mimo územia USA)

…v dokumentárnom filme Chemtrails Confirmed je udávaných 15 štátov, z ktorých sú hlásené chemtraily: Rakúsko, Belgicko, Británia, Kanada, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Írsko, Taliansko, Nový Zéland, Škótsko, Južná Afrika, Švédsko a USA. Najaktívnejšia aktivita v Európe bola (písané v roku 2014) v Grécku, Cypre, Nemecku, Taliansku a Španielsku.

…autorka oceňuje, že v Európe na rozdiel od USA existujú skupiny, ktoré aktívne a verejne kritizujú chemtrailové aktivity, na rozdiel od USA, kde sa žiadna väčšia aktivistická skupina nikdy nesformovala. A poznamenáva, že sila chemtrailového projektu spočíva aj v ľahostajnosti a slabej pamäti bežných obyvateľov

…potom nasleduje mozaika rôznych prípadov, kedy téma chemtrails rozvírila mediálne vlny v Európskych krajinách:

– v roku 1998 vypovedal o téme spoluautor knihy Angels Dont play this HAARP pred Európskou komisiou. Upozorňoval ich, že američanmi prevádzkované zariadenie HAARP je dôvodom na verejné znepokojenie vzhľadom na jeho ekologické a etické riziká.

– v roku 2000, deň po tom, čo chorvátsko vstúpilo do NATO bolo intenzívne zasiahnuté leteckým sprejovaním. Iba 25% lietadiel komunikovalo s chorvátskymi letovými stanicami a trasy väčšiny lietadiel sa nezhodovali s civilnými leteckými trasami.

– koncom roku 2000 bol chem-mrakmi zasiahnutý ostrov Aigina v Grécku. Vyvolalo to mohutné pobúrenie verejnosti a miestna samospráva požadovala od gréckej vlády vysvetlenie

– v roku 2004 sa objavil článok nezávislého novinára Gabriela Stettera v nemeckom vedeckom magazíne Raum+Zeit popisujúci tému globálneho otepľovania a chemtrails. Článok vyvolal veľký rozruch. Chemtrailoví aktivisti vyzývali organizáciu Greenpeace, aby sa v téme angažovala, ale tá to odmietla, s odôvodnením, že k téme nie sú žiadne odborné dôkazy.

– v roku 2005 vydal nemecký spisovateľ knihu Chemtrails: Verschwörung am Himmel (chemtrails: sprisahanie na oblohe).

– v roku 2007 holandský europoslanec Eric Meijer adresoval ohľadom chemtrailov otázky na Európsku komisiu. Okrem iného požadoval odpovede ohľadom účelu, rozsahu, kto za projektom stojí, kto ho financuje a či niekto rieši možné negatíva, ako je dopad na životné prostredie, zdravie, letectvo a príjem TV signálu. EK v odpovedi priznala, že môžu existovať zdravotné a ekologické riziká, ale napriek tomu odmietla akokoľvek zakročiť.

– v roku 2007 veliteľ NATO generál Fabio Mini písal a hovoril o novej generácii zbraní, ktorá bude zabíjať, ale bude vyzerať ako prírodný jav, vrátane klimatických zbraní. Údajne boli dokonca použité v Kosovskej vojne 1998-1999 na vytváranie umelej oblačnosti a rušenie radarov. Spomenul látky sodík, bárium a hliník a že sú nevyhnutné na fungovanie elektromagnetických zbraní.

– v roku 2010 profesorka politickej vedy a ženských štúdií na univerzite v Innsbrucku povedala, že zemetrasenie na Haiti bolo vyvolané amerických vojenských centrom na Aljaške ako zámienka, aby do krajiny mohli poslať svojich vojakov.

– atď…

– v roku 2010 demonštrácia pred britskou vojenskou základňou na Cypre, vedená cyperskou Stranou Zelených

– v roku 2010 konferencia v Japonsku, pod záštitou OSN vyzvala na 5-ročné moratórium na geoinžinierske projekty a experimenty ako solar radiation management, vrátane zákazu leteckého práškovania. USA memorandum nepodporili a ignorovali ho.

– atď…

– v roku 2012 vzbudila rozruch švédska poslankyňa Zelených Permilla Hagberg, ktorá komentovala ako súkromná osoba obrázky “kondenzačných stôp” a tvrdila, že za projektom stojí CIA a NSA.

– atď…

Autorka na záver dodáva, že na rozdiel od Európy, v USA je zo strany politikov ohľadom chemtrails úplné ticho.

.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola 3: Not Your Average Contrails.

(Online náhľad kapitoly je k dispozícii tu na google books: Kapitola 3 )

Toto je jednoznačne najlepšia kapitola z celej knihy. Podrobne popisuje jednotlivé látky nachádzajúce sa v chemtrailoch, ich vojenský alebo klimatologický účel a zdravotné dôsledky pre ľudí na zemi. Podrobne vysvetlené sú organofosfáty v leteckom palive, nanočastice a inteligentný prach, polyméry, huby a plesne, ťažké kovy, hliník, bárium, stroncium, fluór, síra a iné.

 

 

Jedovaté letecké palivo (str. 129)
=======================

…autorka píše o tom, že už samotné letecké palivo je značne problémová a jedovatá látka, pričom sa nezriedka stáva, že rôzne lietadlá, hlavne letecké tankery, bežne vypustia počas letu palivo za účelom odľahčenia alebo vyrovnania záťaže.

…spomína, že spaliny leteckého paliva sa správajú ako slabo ionizovaná plazma, po pridaní prímesi draslíka alebo cézia sa ionizovanosť výrazne zvyšuje.

…spomína názor novinára Jima Stona, ktorý tvrdí, že pôvodne boli chemtrails v mriežkovitých vzoroch rozprašované vojenskými lietadlami, približne od roku 2004 sú však pridávané priamo do leteckého paliva a rozprašované aj civilnými letmi, či sa to pilotom páči alebo nie. To je vraj aj dôvod, prečo už čiary netvoria pravidelné geometrické mriežky, ale pôsobia viac-menej náhodne.

…je spomínaný patent “Stratospheric Welsbach Seeding” spoločnosti Hughes Aircraft z roku 1991, ktorý popisuje pridávanie kovových častíc do leteckého paliva v rámci rozprašovania aerosolov do stratosféry na boj s globálnym otepľovaním

…ďalej spomína tzv. aerotoxický syndróm, ktorý je dôsledkom organofosfátov v leteckom palive a ktorý spôsobil zdravotné problémy mnohým pilotom, keď sa výpary z paliva netesniacimi potrubiami dostávali do leteckej kabíny.

…prejavy organofosfátovej otravy sú bolesti hlavy, strata pamäte, chronická únava, náhle zmeny nálady, neschopnosť multitaskingu. Ďalej svrbenie pokožky, lézie na pokožke, strata vlasov, strata pamäte. Príznaky sa podobajú na začínajúceho Parkinsona alebo Roztrúsenú sklerózu. Organofosfáty napádajú mozgový kmeň riadiaci oblasti emócií a krátkodobej pamäte.

…je tam zmienka o tom, že Gulf War Syndrom vojakov z vojny v Perzskom zálive môže byť tiež spôsobený organofosfátovou otravou

.

Nanočastice a inteligentný prach  (As Above, so below) (str. 132)
============================================================

…spomína, že nanočastice majú tendenciu sa viazať s okolitými látkami a nečistotami rozprášenými v atmosfére, či už sa jedná o plynové molekuly, sadze, ropný dym, cementový prach, popol, baktérie a plesne atď.

…ďalej popisuje sugestívne proces, ako sú chemtrailové sudy umiestňované do lietadla, zapojené hadice podľa presných návodov (spomína sa využívanie odpadového systému lietadla) a lietadlo potom nad presne určenými lokalitami automaticky začne rozprašovať chemickú kašu zo sudov.

…spomína incident z Cedar Glen v kalifornii v San Bernardine v roku 2008, kedy nad oblasťou vybuchol žltý mrak s materiálom pripomínajúcim jemné naplavené bahno. Média to nazvali cédrový peľ, hoci sa jednalo o zimné obdobie.

…ďalej spomína incident (zrejme z čias vietnamskej vojny), kedy prebiehalo letecké bombardovanie kmeňa Hmong lietadlami sypúcimi “žltý dážď”, ktorý zabíjal trávu, stromy a zvieratá. Média to nazvali včelie výkaly.

…potom sú popisované veľkosti vzduchom nesených častíc (hrubozrnné = 10 000 až 2500 nm, jemné = 2500 až 100 nm, ultrajemné=nanočastice=1-100 nm)

…popisuje potenciálne zdravotné riziká nanočasticovej technológie, ktorá môže byť síce technologicky zaujímavá (napríklad látky odolné voči škvrnám), ale zároveň biologicky deštruktívna

…potom sa venuje téme inteligentného prachu. To sú extrémne malé uhlíkové molekuly, ktoré sa dokážu správať ako nanopočítače, je možné ich ovládať rádiovými signálmi, majú meracie senzory (napríklad v podobe jednoatómového zlata), dokážu vyslať naspäť výsledok v podobe rádiového alebo optického svetla.

…používa sa pojem MEMS (mikroelektomechanical senzors) a GEMS (global environmental MEMS sensors). Môžu byť v obrovských množstvách rozprášené do vzduchu, vdychované a konzumované a ich výskum financuje americké Ministerstvo obrany. S zariadeniami je možné na diaľku komunikovať.

…ďalej kapitola pokračuje správami o zdravotných rizikách nanočasticovej elektroniky:

– prípad z UC Berkeley v Kalifornii, ktorá zaradila nanočastice do zoznamu nebezpečných materiálov

– prípad nanočastíc polystyrénu (za normálnych okolností bežne povolenej látky), ktoré v tele zvyšujú absorbciu škodlivín iných látok

– prípad nanočastíc čierneho uhlíka, ktoré zabíjajú v pľúcach makrofágy a spôsobujú zápalové procesy v pľúcach, riziko poškodenia srdca, predčasné starnutie a smrť.

– prípad výskumu dážďoviek (žížaly), ktoré v pôde s obsahom uhlíkovej nanotrubkovej elektroniky majú o 40% menej vajíčok, zvýšenú úmrtnosť a poškodenie tkaním

– celkovo sa hovorí, že nanočastice o veľkosti porovnateľnej s priemerom vlákna DNA môžu mať veľmi vážne a nepredvídateľné biologické dopady.

– prípad žaloby na agentúru EPA, že v rámci testov nechávala dobrovoľníkov dýchať mikročastice PM2,5 z dieslového kamiónu, o ktorých je známe, že spôsobujú predčasné úmrtia a trvalé skryté poškodenie organizmu.

– posledný odsek hovorí o radách Carnicoma na filtrovanie nanočastíc: vzduchový HEPA filter (0,3 mikrometrov), ionizačné elektrostatické vzduchové filtre, čistenie dažďovej vody pomocou crystalline chemistry.

.

Polymérové vlákna (str. 136)
=====================

…v úvode spomína niekoľko incidentov, kedy z oblohy v rôznych lokalitách padala mazľavá polymérová hmota exotických farieb (zeleno žltá, oranžová…)

…v tej súvislosti sa pýta, či sa jednalo o nejaké ďalšie experimenty firmy Dyn-O-Mat, ktorá vlastní patenty na ovplyvňovanie búrkových mrakov pomocou vodu nasávajúcich práškových polymérov.

…ďalej spomína varovanie EPA ohľadom polymérov:

– rozpustné vo vode, nerozpustné nenasávajúce vodu a vodu nasávajúce

– testy naznačujú, že vdýchnutie vodou nerozpustných polymérov môže preťažiť čistiace mechanizmy pľúc a spôsobiť fibrózu. Vdýchnuté vodu absorbujúce polyméry u myší naznačujú vznik rakoviny.

– vodu absorbujúce polyméry (polyakryláty) môžu podľa EPA predstavovať veľmi vážne riziko, hlavne čo sa týka rizika pľúcnej rakoviny.

– bez ohľadu na varovania EPA však bolo spoločnosti Dyn-O-Mat povolené a patentované používanie polymérových aerosolov.

…ďalej popisuje, že polyméry sú vyrábané v lietadlách zmiešaním dvoch rôznych ingrediencií, ktoré sa až do momentu rozprášenia musia udržiavať v oddelených nádobách.

…elektrostaticky nabité polyméry k sebe automaticky prichytávajú rôzne patogény a huby.

…je reálne podozrenie, že polymérové vlákna sú rozprašované práve ako nosiče pre testovanie biologických zbraní.

…do tejto kategórie spadá aj podivný patogén morgellon, ktorý má v polymérovej obálke vnútri skryté bakteriálne a vírusové DNA a RNA reťazce.

…Carnicom tvrdí, že elektricky nabité polyméry skombinované s báriom sa využívajú na vojenské účely:
– maskovanie lietadiel pred radarmi
– pokročilé radarové technológie
– testy biologických materiálov (šírenie, zachytávanie)
– radarovo-počítačové technológie, vrátane VRTPE slúžiaceho na vytváranie 3D modelov bojiska
– modifikácia počasia

…zdravotné poškodenia sa prejavujú v podobe chemického poškodenia mozgu. Blokuje cholinesterázu, ktorú potrebuje k fungovaniu mozog, pečeň a červené krvinky. Dlhodobým dôsledkom sú neurologické ochorenia, paralýza, demencia, anémia.

.

Huby a plesne (str. 138)
=================

…elektromagnetický náboj polymérov priťahuje spóry húb a plesní

…preto sa niekedy do polymérovej zmesi pridávajú protiplesňové prípravky.

…problémom je napríklad kontaminujúca huba aspergillus fumigatus. Spôsobuje lézie a infekcie pľúc, priedušiek, uší, nosných dutín, očnicových kostí, mozgových blán, často smrteľná.

…spomínajú prípad z 50. rokov, kedy americké námorníctvo testovalo na svojich zamestnancoch vplyv aspergillus fumigatus na ich výkonnosť.

…ďalej sa spomína úmyselné rozprašovanie spórov Bacillus subtillis, ktorý má podobné vlastnosti ako Bacillus anthracis, pôvodca smrteľnej otravy antraxom. Testované to bolo nad osídlenými oblasťami na miliónoch nič netušiacich civilistov a to po dlhé roky.

…CDC udáva prípady chronických chorôb pľúc ako piatu najčastejšiu príčinu smrti, pričom udávajú “neznáme vzduchom šírené príčiny”.

…Carnicom objavil v roku 2003 v ultrasuchej púšti Nového Mexika v kondenzačnej vzorke 40 kolónií húb. To by vysvetľovalo príčiny nárastu výskytu astmy a alergií. Polymérový chemik Mike Castle identifikoval vo vzduchu geneticky mutované hubovité formy fusarium+vírus, produkujúce silný mykotoxín. Masový výskyt.

…suchý horúci vzduch v umelo ionizovanej atmosfére nahráva šíreniu Valley fever, spôsobovanej hubovitými spórami Coccidioides. Má chrípkové prejavy, ťažký krvavý kašel a horúčku. Šíri sa kontaminovaným prachom, nahráva jej suché prašné prostredie. Jej výskyt za posledných 10 rokov vzrástol 8-násobne. Nedá sa vylúčiť dokonca úmyselné šírenie prostredníctvom infikovaných polymérových vlákien.

…taktiež došlo k 10x zvýšeniu výskyty chrípky v Bostone a New Yorku oproti predošlým rokom. Je podozrenie, že sa nejedná o pravú chrípku, ale buď o oslabenú imunitu v dôsledku 20 rokov chemtrailového sprejovania, alebo niekto úmyselne rozprašoval mykoplazmy.

.

Kovy (str. 139)
===========

…spomínajú prípad leteckého pilota W.A.Wheelera, ktorý v roku 2000 pozoroval podivné cirrusové oblaky, ktoré sa nehýbali spolu s vetrom a v ich blízkosti registroval silné radarové ozveny. Myslel si, že je to nejaká nová technológia umožňujúca lepší monitoring civilných lietadiel. Keďže v tejto výške nebola žiadna vlhkosť, ktorá by umožňovala elektrickú vodivosť (ľadové kryštáliky elektrinu nevedú), predpokladal, že sa v oblakoch nachádzajú nejaké kovové častice

…spomínajú starú publikáciu z roku 2000, ktorá v zložení atmosféry neudáva žiadnu zmienku o výskyte hliníka, bária, magnézia, titánu a vápnika.

…predpokladá sa, že kovové častice a polyméry rozprašované do atmosféry slúžia na rôzne radarové programy, vďaka ktorým dokážu radary vidieť za horizont.

…Carnicom okolo roku 2000 spektroskopicky pozoroval v chemtrailových čiarach veľmi zreteľnú signatúru vysokého objemu báriových zlúčenín.

…zároveň je spomínané, že kovové častice v atmosfére sú ionizované. Kvôli tomu priťahujú molekuly vody a vytvárajú umelú oblačnosť. Bárium sa prirodzene foto-ionizuje slnečným žiarením, ale hliník túto vlastnosť nemá. Výskyt ionizovaného hliníka tak dokazuje, že sú tieto atómy ionizované úmyselne umelo.

…Carnicom pozoroval, že výskyt chemtrailov sa kryje s výskytom silných výkyvov v lokálnom magnetickom poli, čo svedčí o ohrievaní týchto látok pomocou dlhovlnných rádiových signálov (označované ako ELV-VLF – extremly low frequecny-very low frequecny). Výroba týchto extrémne dlhovlnných signálov je robená zapínaním a vypínaním antén zariadení HAARP.

…Carnicom pomocou internetu rýchlo zistil, že výskyt chemtrailov sa netýka iba USA, ale je rozšírený po celom svete. Veľmi je zasiahnutá Austrália.

…výsledky meraní dažďovej vody po celom svete ukázali cca 1000x a viac násobné prekročenie bezpečnostných limitov pre hliník, arzén, bárium, bór, železo, mangán, zinok.

…nasleduje sekcia, kde autorka vysvetľuje význam a zdravotné riziká rôznych zriedkavejších kovov z chemtrailov:
– iodid strieborný
– arzén
– bór
– kadmium (jedovaté, poškodzuje kosti, obličky, pľúca, reprodukčné orgány)
– železo (zrejme využívané pre testy morských sonarov)
– lítium (jeho ióny sa dajú okrem iného používať na manipulovanie nálady ľudí)
– mangán – neurotoxický
– thórium – welsbachov reflexný materiál. Jedovaté, mierne rádioaktívne. Spôsobuje leukémiu a iné rakoviny.
– zinok
– malé množstvá chrómu, gália, olova a selénu

Najnebezpečnejšie z chemtrailových kovov sú hliník, bárium a stroncium.
.

Hliník  (str. 142)
– – – – – – – – – –

…je zodpovedný za sivú farbu chemtrailových oblakov

…jedna z teórií udáva, že hliník sa používa ako odrážací materiál slnečného žiarenia v rámci boja proti globálemu otepľovaniu. Pravdou však môže byť, že je to krycia historka na zakrytie vojenského využitia hliníka v atmosfére.

…hliník v Kalifornii spôsobuje masívne vymieranie lesov, zmenu kyslosti pôdy. Vzorky z dreva, dažďovej vody ako aj z krvi malých detí ukazujú enormné prekročenie obvyklých koncentrácií hliníka.

…hliník je veľmi dobre elektricky vodivý, z toho dôvodu má rozsiahle využitie z pohľadu armády.

…geoinžinieri pôvodne navrhovali boj proti globálnemu otepľovaniu pomocou rozprašovania síry do atmosféry, potom v tichosti prehodili výhybku a doporučujú rozprašovanie hliníka. Verejnosť o tom “zabudli” informovať.

…hliník je silne neurotoxický, otupuje rozmýšľanie a sústredenie, poškodzuje pamäť, zhoršuje koordináciu pohybov, spôsobuje problémy s rečou, stratu energie.

…FS6 trimetylaluminum (metylovaný hliník) je pridávaný do leteckého paliva, má dusivé prejavy.

…hliníkové častice prenikajú do tela cez pľúcne sliznice, spôsobuje v mozgu a tele intenzívne zápalové stavy, ničia mitochondrie (čo spôsobuje pocit chronickej únavy)

…v závere sekcie je zmienka o zlúčenine fluóru a hliníka, ktorá je extrémne toxická, toxickejšia než samotný fluór alebo hliník. Fluór je pridávaný v USA do všetkého možného, od pitnej vody, zubných pást až po potravinové konzervanty. Autorka uvažuje, že jeden z dôvodov pretláčania fluóru môže byť čisto ekonomická špekulácia – jedná sa totiž o jedovatý odpad z výroby hnojív a za normálnych okolností by firmy museli platiť veľké peniaze za jeho likvidáciu.
.

Bárium (str. 144)
– – – – – – – – – – –

…v roku 2000 Carnicom potvrdil spektroskopicky prítomnosť obrovského množstva bária v chemtrailových čiarach. Keďže žiaden prírodný proces do atmosféry bárium nedáva, znamená to, že je dopĺňané úmyselne a vo veľkých množstvách.

…bárium sa v atmosfére vyskytuje v podobe rôznych báriových solí. Najpravdepodnejšie vojenské využitie má barium oxid (vysušujúca látka), barium hydroxide, barium hydrate a barium carbonate

…báriové soľné kryštály sú elektricky vodivé, reagujú s chladnou vodou, pri reakcii uvoľňujú teplo (ideálne na riadenie procesov počasia), ovplyvňuje šírenie radarových a mikrovlnných vĺn

…spôsobuje respiračné problémy, poškodzuje imunitu, poškodzuje systém fungovania svalov.

…zlúčeniny bária a titánu (barium titanate) sú ideálne na radarové experimenty v podobe pulzujúcich elektrovodivých kryštálov

…barium stearate je využívaný pri 3D radarovom snímkovaní v rámci projektu VTRPE/RFMP, kde je pomocou rádiových vĺn vytváraný pre pilotov počítačový model bojiska v reálnom čase.

…barium oxid pri reakcii s vodou uvoľňuje teplo. Dá sa využívať na vytváranie a zosilovanie búrkových mrakov.
.

Stroncium  (str. 147)
– – – – – – – – – – – – –

…autorka uvažuje, že stroncium v kombinácii s nióbom môže byť využívané na rôzne holografické vojenské technológie.

…iný zdroj mimo túto knihu spomínal chemickú zlúčeninu barium stroncium titanate, ktorá vytvára piezoelektrické kryštály, využiteľné v rámci vojenských radarových technológií. To mi pripadá reálnejšie vysvetlenie.

…stroncium v tele zápasí o pozíciu s vápnikom. Výsledkom je oslabovanie kostí a zubov. Prírodné stroncium je neutrálne, ale stroncium z rádioaktívneho odpadu je rádioaktívne. Ak armáda využíva v rámci úspory nákladov získavanie stroncia z rádioakt. odpadu, predstavuje to dvojnásobné zdravotné riziko pre obyvateľstvo.

.

Síra  (str. 147)
==========

…vojenské využitie rozprašovania síry je veľmi limitované.

…hlavným dôvodom rozprašovania je snaha o boj s globálnym otepľovaním. Pri tejto stratégii má byť do atmosféry rozprašovaný oxid siričitý, resp. kyselina sírová.

…táto stratégia obnáša mnoho problémov.

– oxid siričitý rýchlo vytvára veľké čiastočky, takže klesá k zemi a jeho ochladzovací účinok sa rýchlo stráca

– kyselina sírová je extrémne jedovatá pre životné prostredie, hlavne pre rastliny.

– paradoxne SO2 aj kyselina sírová vo vysokých výškach môžu fungovať ochladzujúco na atmosféru (odrážajú prichádzajúce slnečné žiarenie), ale keď poklesnú do nižších vrstiev, zachytávajú vyžarované infračervené žiarenie od zeme a správajú sa tak ako ďalší skleníkový plyn

– ešte vážnejšia je samotná ekonomicko-ekologická úvaha. Na vynesenie 1 tony SO2 zlúčenín sa v rámci leteckého paliva vyprodukuje 56 ton CO2. Čo ukazuje na absolútnu nezmyselnosť a neudržateľnosť prístupu.

– a čo viac, rozprašovanie kyseliny sírovej skôr či neskôr povedie k nejakej havárii lietadla a ak by dopadlo s plnými nádržami do obývanej oblasti, tak svojimi dôsledkami prekoná dokonca aj Bhopálsku haváriu.

– a navyše všetky siričité látky rozprášené do atmosféry sa skôr či neskôr vrátia na povrch zeme v podobe kyseliny sírovej, čo môže spôsobiť obrovské ekologické škody a masívne vymieranie živočíchov.

…ďalej sú popisované zdravotné dôsledky siričitých aerosolov:

– oxid siričitý poškodzuje pľúca, dráždi oči, hrdlo. Spôsobuje nedostatok dychu, kašlanie, bolesti hlavy, nevoľnosť, závrate.

– kyselina sírová podobne.
.

…Autorka uzatvára kapitolu tým, že ľudia sú bezohľadne vystavovaní jedovatým látkami len kvôli rôznym armádnym hrám s novými technológiami a kvôli hrabivosti korporácií za komerčným ziskom.

.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola 4: The Poisons Raining Down

Online náhľad kapitoly je k dispozícii tu na google books, Kapitola 4 . Počítajte s tým, že náhľad je limitovaný cca 25-30 zobrazenými stránkami denne a napríklad stránky 139 a 142 sú trvalo neprístupné

Všetky články súvisiace s recenziou knihy:

https://diskuter.wordpress.com/category/elana-freeland-kniha-o-chemtrails/

 

Zdroj

Diskusní téma: Kniha o chemtrails.

Datum: 06.03.2017

Vložil: pz

Titulek: Súvisiace...

Kapitola 8: Morgellons – vlákna ktoré dýchame a jeme
https://diskuter.wordpress.com/2017/03/04/kniha-o-chemtrails-kapitola-8-morgellons-vlakna-ktore-dychame-a-jeme/

Datum: 03.03.2017

Vložil: Tady Kotas

Titulek: Mám dotaz:

Maldelinku bramborovou už neshazují? :)

Datum: 03.03.2017

Vložil: pro Kotasa

Titulek: Re: Mám dotaz:

Maldelinku ne, ten brouk se jmenuje MANDELINKA.

Datum: 28.02.2017

Vložil: pzv

Titulek: ...

Technická poznámka: Nešlo by nejak výraznejšie opticky oddeľiť jednotlivé hlavné kapitoly? Dosť sa to zlialo dokopy a niekedy vôbec netuším, ku ktorej téme daný podtext patrí.

Plus sa mi zdá, akoby chýbali hlavné nadpisy tematických kapitol, resp. som ich nejak v tom texte prehliadol...

Přidat nový příspěvek