Kdo je skutečným Čechem?

01.04.2018 14:55

Získáváme národnost pouze zrozením? Rodíme se do národa opakovaně? Rozhovor s Dr. Josefem Staňkem o inkarnacích do národa.

 

Zdroj

 

Pád římské říše dodnes fascinuje historiky i laickou veřejnost a i přes značný pokrok ve vědě není otázka zániku antické civilizace stále vyřešena. Problémem je už samotné datum konce antiky (284, 313, 476, 565 nebo až 1453?). Odborníci se shodnou snad jen v tom, že příčin bylo několik a že nenastaly ze dne na den. Krom lidského faktoru nesmíme zapomínat ani na přírodní katastrofy. 24. března 536 se najednou setmělo. Do Evropy se přivalil mrak prachu a zůstal po dobu 18 měsíců.

 

 

 
 

Historik Prokopios z Kaisareie (500 – 565) ve svém díle zaznamenal, že slunce svítilo na obloze jen jako měsíc. V létě mrzlo, objevovaly se sněhové přeháňky a nemohla dozrát úroda. Podobná situace nastala také v roce 539.

Tato přírodní katastrofa vedla k hladomoru, který podlomil zdraví mnoha lidí a v roce 541 vyústil v obrovskou epidemii, která vešla do dějin pod názvem „Justiniánův mor". Ten se do Evropy vracel až do 8. století a zabil zhruba 100 milionů lidí. V nejhorších měsících prý umíralo v Konstantinopoli až 10 tisíc lidí denně.

Nová studie, jejíž výsledky publikoval prestižní časopis Nature, porovnávala vzorky ledu z Arktidy se záznamy starověkých a středověkých historiků. Přišlo se na to, že na přelomu roku 536/537 došlo k ničivé erupci na severoamerickém kontinentu, která se opakovala v roce 539. Letopočty odpovídají tomu, co o počasí zaznamenali análisté v Evropě.

„Naše nová datace umožnila objasnit dlouhotrvající debatu a původu a následcích rozsáhlých klimatických anomáliích, které byly pozorovány ve Středomoří a které začaly oním mrakem nad Evropou v roce 536," řekl doktor Michael Sigl z Institutu pro výzkum pouště v americkém Renu.

 
 

„Našli jsme důkazy o minimálně dvou erupcích, při kterých byly do vyšší vrstvy atmosféry vyvrženy částečky s obsahem síranu. Důsledkem pro Evropu byl hladomor a Justiniánův mor, který zdecimoval polovinu obyvatel Středomoří," dodal vědec.

Zmíněná studie hovoří pouze obecně o erupcích v Severní Americe. Mohlo by se jednat o výbuch stratovulkánu Ilopango (dnes kalderové jezero) na ostrově San Salvador. Geologové na základě radiouhlíkové metody zjistili, že ke kolapsu sopky došlo mezi roky 410 – 535. Výbuch, který byl 20krát silnější než erupce Sv. Heleny v roce 1980, vyvrhl 25 km³ horniny a sopečný prach pokryl 10 tisíc km². Tato katastrofa vedla k zániku rané etapy klasického období mayské civilizace (250 – 550).


Zdroj

Diskusní téma: Kdo je skutečným Čechem?

Datum: 02.04.2018

Vložil: Plantala

Titulek: A ?

"Duch se může zrodit na jakémkoliv kontinentě !"

Každý národ má určitý počet obyvatel kteří se množí ! Ti v sobě , pokud připustíme , že narodili v daném národě , nesou záznamy DNA , kterou předávají svým potomkům !

Pokud se nějaký Duch , dle karmického zákona , musí nebo chce vtělit do určitého národa , pak zákonitě přejímá DNA svých rodičů . Současně si ale sebou přináší svou karmu , která se přenáší v astrálním těle !!!

Mnohem pravděpodobnější je reinkarnace v rámci rodu , v rámci lnutí k vlasti , reinkarnační vázání na svého druha či oblibené lidi atd . Nezapomeňme ani na vibrační úroveň , která sice není zjevná ale je do jisté míry taky rozhodující :-)

Datum: 02.04.2018

Vložil: Quintus

Titulek: Re: A ?

Je to nepochybně ovlivněno vícero skutečnostmi. Pán na videu se zaměřil na české území. Bohužel to postrádá zpětnou vazbu a proto doporučuji své námitky vznést přímo pod video na youtube kanálu.
Můžeme se také dohadovat, zda události probíhaly přesně tak, jak Dr Staněk předpokládá /role Konstantina a Metoděje, události v době Velké Moravy atp./, neboť existuje mnoho materiálů, které to rozporují v jejich přejímané formě.
Dějinné události se v písemné formě zachovaly převážně z církevních pramenů a církev měla pochopitelně zájem na šíření záznamů v pojetí, které odpovídalo jejím záměrům. V tom se situace nikterak neliší od současnosti, kde v poměrně krátkých intervalech dochází k přepisování dějin, respektive příčin významných událostí, nebo k jejich úplnému zamlčování. Na celistvý obraz si budeme muset ještě nějakou dobu počkat....

Datum: 02.04.2018

Vložil: SamTingWong

Titulek: Vulkán

Ještě je otázka, do jaké míry se jednalo o spontánní přírodní exploze a do jaké míry šlo o válečné události.

Datum: 02.04.2018

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Vulkán

Souhlasím, že máme pouze úzce vymezený přístup k minulým událostem a většina starších je zmapována pouze odečtením z akášické vrstvy několika toho schopnými jednotlivci /např. E. Cayce/, případně rozklíčováním starších písemných záznamů /Sumer, Védy, Egypt/, jsou-li k dispozici. Mnohé starší záznamy byly ukryty a domnívám se, že byly lidstvu záměrně utajeny /záznamy pod Sfingou/, protože by zásadním způsobem narušily současný koncept ovládání lidské společnosti.

Přidat nový příspěvek