Karta Trump

09.09.2017 18:52

Pohľad na vývoj v politickej sfére USA vo svetle biblických proroctiev. Hegeliánska dialektika protikladov. Dedičstvo liberalizmu. Nástup konzervatizmu. Kto je prezident Trump? Akí ľudia sú v jeho tíme? Spájanie katolíckych a evangelikálnych síl. Johnsonov dodatok. Udalosť, ktorá "zatrasie zemou". Skončí odluka cirkvi a štátu?

Zdroj