Jsme sobci myslící pouze na vlastní blahobyt. Jsme paraziti vykrádající prosperitu našich dětí a tomu se veřejně říká "uvědomělá společnost".

23.01.2017 05:13
Věříte v lepší zítřky? A co jste pro lepší zítřky učinili? Co nového a inovativního jste pro lepší zítřky do našeho společenství vložili? Většina z vás čeká na osobu, která vše změní, ale sami sebe měnit nehodláte.

Proč?

Protože jsme odpojeni od skutečné reality. Hlavy máme upřeny na displeje mobilních telefonů, televizorů a stolních počítačů a tváříme se jako uvědomělá moderní společnost, která díky neomezenému informačnímu toku vše ví a zná, a kterou již nic nového nemůže překvapit.

A přitom uznáváme lidi, které jsme v životě neviděli, které známe pouze prostřednictvím médií. Rozhodujeme o nás všech výběrem osobností, které jsme sami nenavrhli. Vytváříme veřejné mínění u informací, kterých nejsme součástí, a které jsou účelně ochuzeny o podstatné skutečnosti. Hodnotíme a odsuzujeme lidi, o kterých sami nic nevíme, jen proto, že někdo jiný debatu vytvořil. Tím vytváříme debaty o tisíce názorech, kde pouze ten náš názor je správný. Myslíme si, že máme iPhony, fešácká auta a zajištěnou budoucnost a to nám k životu stačí.

Jenže co nevíme, tak nic o pravé podstatě člověka. Nevíme nic o sobě samých. Pouze si to myslíme.

Absolutně všichni jsme závislý na financích, bez kterých nejsme schopni ničeho. Neustále si chceme zvyšovat životní standard, kde neexistuje žádný člověk, který by vyměnil lepší práci s většími penězi za horší práci s penězi menšími. Lepší auto za horší. Vlastní bydlení za ubytovnu. Ve výsledku děláme to, čemu jsme byli naučeni systémem vzdělávání a našimi rodiči. Na vše máme odpovědi, které při hlubším rozboru postrádají logiku. Nepřemýšlíme o hodnotách ve společnosti, protože jsme upoutáni na sebe samé. Jde nám o naše děti a naši osobní budoucnost. To co se nás osobně nedotýká, řešit nechceme. Teprve v momentě, kdy se nás věci budou dotýkat, tak zjistíme, že na veškerá řešení je již pozdě.

Neuvědomujeme si, že čím více negativních informací ze společnosti přijmeme, tím se naše osobní hodnoty negativům přizpůsobí. Přesněji, čím více negativních informací přijmeme, tím méně pro nás představují riziko. Tím snáze přijmeme preventivní opatření, která bychom na počátku nikdy nepřijali.

Ale jak je to možné? Jak to, že společensky nenormální hodnoty bereme za normální? Jak to, že napadne-li nás jakékoli zvíře, bereme to za barbarství, ale to že vraždíme je, bereme za tradici? Oni loví, aby přežili, my je zabíjíme pro zábavu a naši potěchu. My je dokonce pěstujeme proto, abychom je zabili. Pro tu chuť masa, nebo módní doplňky.

Ve škole nás učí takovým hodnotám, které z jinak z protispolečenských hodnot vytvoří hodnoty běžné a normální. Proč to dělají? Proč nás tomu učí? Vrátí-li se člověk jakoukoli z cest do právě probíhajícího ekosystému, zastane své místo v potravním řetězci nikoli na samém vrcholu. Tak proč se považujeme jako nadřazený všemu živému co sdílí naši planetu? Jen proto, abychom přežili, tak jsme si vytvořili vlastní ekosystém v právě probíhajícím ekosystému, odkud jsme úspěšně vytlačili veškerou faunu a flóru, a to přeměnou přírody, která se pro přežití fauny a flóry stala nevhodná. Díky tomuto kroku vznikl jediný nepřítel člověka, a tím se stal člověk sám.

Hierarchie člověka vůči jinému člověku zde byla daleko, daleko dříve, než jsem se já, nebo vy narodili. A tak jak existovala hierarchie, tak existovala závist v podobě sobectví a materialismu. Stejně tak jak činíme dnes my, abychom si uchránili naše osobní hodnoty, tak již oni kdysi vytvořili preventivní opatření. Taková opatření, aby ochránila jejich majetek, životy a vládu (absolutismus). Největší zlom v dějinách lidstva se stal díky velké francouzské revoluci (1789-1799), kde nejmocnější lidé Evropy vytvořili nástroj, díky kterému by se dali lidé ovládat. Nástroj, díky kterému by se dalo předurčit chování lidí. Nástroj, který by vytvářel z lidí poslušné oddané státu pro jejich potřeby, například války. Tím v Prusku vznikl systém školství, takový jaký jej dnes známe. Veřejné, bezplatné a povinné. Touto cestou započalo programování lidské mysli, které se začalo šířit jako rakovina po celém světě. Následně se začalo šířit i prostřednictvím výchovy rodičů. Tento systém funguje dodnes, kde byl několikrát účelněji upraven. Je takřka nereálné, aby si člověk uvědomil pravou podstatu dnešního systému. Je takřka nereálné, aby člověk odhalil pravdu, když od malička jsou mu nastavovány absolutně jiné hodnoty, které vytváří informační blokace. Je takřka nereálné si uvědomovat pravou podstatu lidí, kteří si myslí, že jsou svobodní na základě vlastního uvědomění, ale ve výsledku jednají pouze tak, jak byli naprogramováni.

​Jenže kdo by pochyboval o systému, který je zažitý po celé generace? Všichni jsme vychováváni stejně, tak abychom nevybočovali, tak abychom byli stejní a mohli pracovat. Ale nedávají nám informací tolik, abychom se ptali proč. Učí nás co je správné a co špatné u hodnot, kde je pouze jedna varianta. Systém, který vlády povinnou školní docházkou podporují, nás automaticky vkládá do chudé sociální vrstvy. Nikoli do střední, nebo bohaté. Přesně tak, jak bylo předky nastaveno. Poslušní oddaní státu, pro daně a případné války, ke kterým může docházet, vytíženi závislosti na systému tak, abychom neměli na nějaké kraviny čas.

 

Běžný režim dne obyčejného člověka:

4:30 - 5:30 budíček, aby byl v práci na 6:00. O půl třetí odchod z práce, kde rychle nakoupí nezbytný nákup domů. Po příchodu domů pije kávu se svým protějškem a případně sedí nad domácími úkoly svých dětí. Příprava večeře, večerní koupel a sledování večerních televizních novin. Děti šli spát a nastávají osobní radovánky, případně spánek, protože se situace dnešního dne opakuje i zítra.

 

Kde jsou v režimu obsaženy starosti a řešení každodenních problematik? Pravidelná úhrada inkasa, telefonu, případně internetu a jiných služeb? Plánování dovolené, obměna rozbitých věcí (pračka, lednička apod.), úmrtí v rodině, svatby, případně jiné oslavy? A to je jen malý výčet lidských problémů.V takto nastaveném životě, nemá běžný člověk možnost přemýšlet o hodnotách výše uvedených.Nezajímá ho to. A i kdyby zajímalo, tak se k těmto informacím ani nedostane. Nemá na to čas. Jediný jeho volný čas jsou TV noviny, kde přijímá spoustu zkreslených informací, díky kterým vytváří hlas do veřejného mínění, která jsou rozhodná pro politiku a jiné hodnoty. Větší volný čas věnuje rodině.

Takový jsme my, takové životy žijeme. Takto žít chceme, protože se takto máme dobře. Doufejme, že nám naše děti a vnoučata naši hloupost odpustí, protože my nechceme opouštět hodnoty, které nás momentálně uspokojují, protože jsme si je poctivě vydřeli. A to i přes to, že dodržováním dosavadních hodnot jsme největší hrozbou zajišťující nesvobodu našich potomků. Nechceme změny, nemáme rádi změny, bojíme se změn. Raději jako loutky budeme volit stejné politické strany, které nám sice zajistí větší nesvobodu, ale zachovají naše momentální materiální hodnoty, které nás osobně uspokojují. Jsme sobci myslící pouze na vlastní blahobyt. Jsme paraziti vykrádající prosperitu našich dětí a tomu se veřejně říká "uvědomělá společnost".

 

Zdroj

Diskusní téma: Jsme sobci myslící pouze na vlastní blahobyt. Jsme paraziti vykrádající prosperitu našich dětí a tomu se veřejně říká "uvědomělá společnost".

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek