Je zapotřebí oddělit národ od jeho historie. Média si nedají ujít jedinou příležitost, aby neukápla jedu, posměchu, znevážení díla našich předků.

05.04.2018 21:04

To už jste slyšeli, že vítězné tažení husitů nebyl počátek evropské reformace, zdroj demokratických tradic naší kultury a trvalý vklad do evropských dějin, nýbrž projev „úděsného, hrůzostrašného a zákeřného barbarství“? A že Žižka nebyl hrdina, ale „vrah“?  A že pobělohorské baroko bylo dobou  kulturního rozkvětu našeho národa a všechny ty řeči o pobělohorském neštěstí, jehož následky trvaly 300 let, stejně jako povídání o zásluhách buditelů a obrozenců „patří na smetiště dějin“?

 

Média si nedají ujít jedinou příležitost, aby neukápla jedu, posměchu, znevážení díla našich „obrodičů“. Zdá se, že dosavadní principy společenského, morálního a kulturního soužití lidí jsou překážkou na cestě do odlidštěné, technokratické globalizace a financializace. Proto je zapotřebí oddělit národ od jeho historie, od jeho tradic, oslabit vliv jeho vlastní kultury. Dřív, než bude úplně zapomenuta, sluší se ji zlehčovat, pomlouvat a špinit.

 

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc

ČNL

Diskusní téma: Je zapotřebí oddělit národ od jeho historie. Média si nedají ujít jedinou příležitost, aby neukápla jedu, posměchu, znevážení díla našich předků.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek