Je očividně zřejmé, že se ve Francii vytvářejí zárodky muslimské vlády.

30.11.2017 07:17
Francouzský univerzitní profesor: Vytvořme v rámci Francie muslimský stát, abychom se vyhnuli občanské válce. "Jedno území, jedna vláda, ale dva národy: Francouzi se svými obvyklými zákony a muslimové se svým koránským statusem."
 

Francouzský univerzitní profesor navrhl vytvoření muslimského státu uvnitř Francie, aby se předešlo občanské válce.

Profesor Christian de Moliner tvrdí, že se ve Francii zformovala paralelní společnost, kterou charakterizuje jako "část společnosti, která chce uspořádat své životy v souladu s náboženskými hodnotami a zásadně se staví proti liberálnímu konsenzu, na kterém je založena naše země.

"Nikdy nebudeme moci změnit myšlení 30 % muslimů, kteří požadují uvedení práva šaría mezi hodnoty naší demokracie a sekularismu.

"My jsme dovolili, aby došlo k segregaci, kterou se nikdo neodvažuje pravdivě pojmenovat. Raději než před touto situací dále zavírat oči nebo přijímat opatření nepředstavitelná pro demokracii (deportace, nucené vystěhování největších radikálů ze země), zkusme ve Francii nastolit dvojí systém práva."

De Moliner píše, že vítězstvím Emmanuela Macrona v prezidentských volbách problémy nezmizí, jejich řešení se pouze odsune do budoucna.

De Moliner dále říká: "Nikdy nebudeme schopni vymýtit radikální islamismus." A pokračuje: "I když ještě nejsme v otevřené válce, věřící proroka Mohameda se již koncentrují v oblastech, které se někdy řídí zvláštními pravidly."

Profesorovým "řešením" je vytvořit "stát inspirovaný koloniálním Alžírskem a ostrovem Mayotte v dvacátém století: jedno území, jedna vláda, ale dva národy: Francouzi se svými obvyklými zákony a muslimové se svým koránským statusem (ale pouze pro ty kteří si jej zvolí)."

"Muslimové budou mít na rozdíl od domorodých obyvatel koloniálního Alžírska volební právo, ale budou se ve svém každodenním životě řídit zákonem šaría, který reguluje manželské (legalizující například polygamii) a dědické zákony."

"Spory mezi muslimy už nebudou podléhat francouzským, ale islámským soudcům. Konflikty mezi křesťany a věřícími muslimy však zůstanou nadále v odpovědnosti běžných soudů."

"Tento systém by však zahrnoval také školy nebo nemocnice vyhrazené pro věřící muslimy a tudíž by bylo nezbytné i vytvoření místních výborů, které by je nezávisle řídily. Rada islámských učenců by stanovila náboženské předpisy, ale u nich by se autonomie zastavila."

"Je očividně zřejmé, že se ve Francii vytvářejí zárodky muslimské vlády."

"Tento systém fungoval bez velkých problémů v Alžírsku od roku 1890 do roku 1940."

Je smutné, že toto je nyní otevřeně považováno za řešení problému evropského islamismu...

 
 

 

 

Q.S.

Nutno dodat, že tento systém skončil v Alžíru terorem, krveprolitím a občanskými nepokoji a atentáty v samotné Francii. Teď budou mít alžírskou válku přímo doma. Problém kolonialismu se řeší dalším kolonialismem. Díky vymývání mozků vzdělávatelné části populace se na západě přemnožili naprogramovaní dementi. Verba movent, exempla trahunt.

Diskusní téma: Je očividně zřejmé, že se ve Francii vytvářejí zárodky muslimské vlády.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek