Je nejvyšší část, abyste si uvědomili, že evropské národy mají právo na fungující ekonomický model, který slouží jejich zájmům.

23.07.2015 10:35

Přes tři sta evropských ekonomů v roce 1997 adresovalo otevřený dopis tehdejším vládám členských států EU, ve kterém je varovali před úmyslem zřídit eurozónu a společnou měnu euro. Obávali se, že to přinese jen zvýšení nezaměstnanosti a zpomalení hospodářského růstu. Je pikantní, že rovněž varovali před nekonečnými úspornými opatřeními, která jsou přitom dnes považována za hlavní nástroj řešení řecké krize.

Autory otevřeného dopisu byli tři holandští ekonomové Geert Reuten, Kees Vendrik a Robert Went, které podpořilo dalších 331 ekonomů. Jejich výzva adresovaná vládám patnácti tehdejších členských států EU byla publikována v několika evropských denících v předvečer jednání o dalších integračních krocích na cestě k hospodářské a měnové unii. „Budete společně konzultovat kroky směřující k další evropské integraci, ale ve vzduchu se stále vznáší mnoho otázek, na které neznáme odpovědi. Začne fungovat hospodářská a měnová unie, tedy eurozóna, podle plánu na konci století? Které země se zúčastní od samého počátku? Budou splněna všechna kritéria Maastrichtské smlouvy?“ ptají se ekonomové.

Ekonomové poukazují na to, že se Evropa potýká s vysokou nezaměstnaností, chudobou, sociálními problémy a zdevastovaným životním prostředím. Tehdejší návrh představitelů EU na zřízení eurozóny považují z hlediska řešení zmíněných problémů za nedostatečný. „Vaši ekonomičtí poradci vám sdělili, že zřízení eurozóny přinese více pracovních míst a prosperitu. My evropští ekonomové se obáváme, že je tomu přesně naopak. Chystaný projekt hospodářské a měnové integrace nenachází potřebné řešení z hlediska sociálního, ekologického ani demokratického. Je to promarněná příležitost. Jednotná měna by přitom mohla představovat cestu k plné zaměstnanosti a vzniku pracovních míst. Tento a další cíle by mohly být dosaženy skrze společnou rozpočtovou a fiskální politiku upřednostňující udržitelný hospodářský růst,“ píše se v dopise.

Místo toho podle autorů výzvy způsobí projekt hospodářské a měnové unie demontáž veřejného sektoru a sníží manévrovací prostor pro aktivní sociální a fiskální politiku. V další pasáži textu se ekonomové pozastavují nad několika hlavními body. „Členské státy by měly mimo jiné splňovat podmínku, že jejich deficit musí být nižší než 3 % HDP. Téměř žádný stát přitom toto kritérium nyní nesplňuje. Toto pravidlo navíc nemá žádné ekonomické opodstatnění. Snížení deficitu rozpočtu dle vašeho mínění vede k nižší inflaci, což následně znamená vyšší ekonomický růst a zaměstnanost. Nedávný ekonomický výzkum však toto tvrzení popírá“, zmiňují ekonomové a upozorňují, že ani deficit pod 3 % neznamená splnění kritérií pro přijetí eura. „Jakmile je váš dluh vyšší než 60 % HDP, budete muset provést další úsporná opatření. Tlak na rozpočty bude vzhledem k dublinskému Paktu stability přetrvávat. Členské státy budou muset dále přizpůsobovat národní rozpočty a výsledkem bude nekonečná recese,“ varují ekonomové.

Celý text v angličtině najdete ZDE

Ekonomové se také obávali politiky nově zřízené Evropské centrální banky (ECB), která dle jejich názoru pouze zhorší deflační tlak vyplývající z kolotoče úsporných opatření. „Ve skutečnosti je ECB povinná soustředit se na cenovou stabilitu a bude usilovat o pevné euro. Známý americký ekonom Krugman však správně poznamenal, že to může mít negativní dopad na zaměstnanost,“ kritizují autoři dopisu a soudí, že coby jediný vládnoucí evropský subjekt v této oblasti, bude moci být ECB stěží korigována opozičními názory. Rada stability bude mít jen symbolickou úlohu, parlament a vlády budou postrádat jakoukoli možnost politiku ECB ovlivňovat. Jak nedávno poznamenal George Soros, ekonomika je příliš důležitá na to, aby byla ponechána v rukou centrálních bankéřů,“ citují ekonomové vyjádření amerického multimiliardáře.

„Problém vidíme také v tom, že se členské státy vzdají vzhledem ke společné měně důležitých nástrojů makroekonomické politiky. V rámci eurozóny nebude možné upravovat směnné kurzy, až zaniknou národní měny. A protože úrokové sazby budou brzy všude prakticky na stejné úrovni, země budou mít k dispozici pouze jediný nástroj zmírňující ekonomické problémy, čímž budou vládní výdaje. Ani tento nástroj však nebude možné kvůli Paktu stability používat v plné výši. Ve důsledku toho tak poroste nezaměstnanost a budou klesat mzdy,“ prorokují autoři otevřeného dopisu a docházejí k závěru, že hospodářská a měnová unie není vhodným modelem pro rozsáhlou evropskou hospodářskou integraci.

„Neexistuje žádný vědecký základ potvrzující oprávněnost vzniku hospodářské a měnové unie. Mnozí z nás na tuto skutečnost upozorňovali v minulosti v mnoha odborných časopisech i diskuzních fórech. Proto vás nyní vyzýváme, abyste přehodnotili svá stanoviska. Nežádáme vás, abyste skoncovali s evropskou integrací. Naopak. Jen vás žádáme, abyste se vzdali dogmat a nenahrazovali moudrou politiku přísnými pravidly, jenž nevycházejí z reálných okolností. Potřebná diskuze bohužel chybí. Zatím nám jen vytýkáte, že svojí kritikou ohrožujeme projekt evropské spolupráce a říkáte nám, že bychom měli raději mlčet. My jsme každopádně přesvědčení, že nejvíce ohrožující je právě vámi chystaný projekt. Je nejvyšší část, abyste si uvědomili, že evropské národy mají právo na fungující ekonomický model, který slouží jejich zájmům,“ napsali ekonomové.

Zdroj

Diskusní téma: Je nejvyšší část, abyste si uvědomili, že evropské národy mají právo na fungující ekonomický model, který slouží jejich zájmům.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek