Je jasné, že EU ovládají deprivanti, snad i psychopati

12.10.2015 09:25

Nejsme si jisti, zda si někdo, když ne v EU, tak alespoň u nás doma všiml, že týž den, kdy se na nejvyšší evropské úrovni scházeli ministři vnitra členských zemí, a o dva dny později předsedové vlád byl zahájen v areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích festival „Mezi ploty“.

 
 

Je pozoruhodné, jak obě tyto aktivity, při ohlédnutí se v čase, mají  nápadně podobné rysy, i když co do vynaložených finančních prostředků ten „pražský summit“ za tím bruselským zaostává, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Zdeněk Zbořil..

Také poslání obou mělo být odlišné..V Bohnicích šlo o to, aby se ploty mezi léčenými, jejich léčiteli, příbuznými  a veřejností odstraňovaly, v Bruselu se rozhodovalo  o tom,  kde v EU a jak vysoké ploty se postaví. To ostatní, řekněme třeba kulturní, společenské a politické okolnosti projevování se byly až nápadně podobné.

Doufejme, že  to bohnické meziplotí bude mít pozitivní důsledky. To ale lépe posoudí lékaři, pacienti a jejich blízcí. My nepravidelní návštěvníci, kteří tam někdo příležitostně, někdo častěji pobývali, víme, že na každého pobyt v léčebně působí jinak. Někdo chce klid, jiný potřebuje kontakt s lidmi i věcmi a jsou pacienti, kteří neumějí rozlišit mezi zrakovými a sluchovými halucinacemi a pohled na pitvořící se alternativní umělce nebo poslech rytmizovaného hluku považovaného za  hudební produkcí  mohou sledovat jen proto, že jsou pod prášky, které jim dodávají potřebného klidu.

Naopak o bruselském stavění plotů a šaškování politických ochotníků  můžeme říci s velkou jistotou, že nám pacientům jejich alternativní  umění zpoza plotu mnoho pohody nepřineslo. Nejen proto, že hrají podle různých not, ale také proto, že se nedokáží ani shodnout, který nástroj budou hrát a kterou nápovědu budou ve chvílích svého předvádění se poslouchat. Propadají však ale také divadelnímu hystrionství, prý na sebe i křičí, vyhrožují si nebo se dojímají, ale hlavně hrají hru, která nemá konec – ani šťastný, ani tragický. Jen ¨je takový zamlžený, byť s požadovanými následky pro ty druhé, jako kdyby  tato shromáždění chtěla  potvrdit oprávněnost slov vysoké úřednice amerického MZV Victorie Nuland „fuck to Europe“.

Zbořil: Kam se podělo „mezinárodní společenství“? 
 
Od dob Stanislavského víme, že není malých nebo velkých rolí, ale jsou jen malí nebo velcí herci. Některé ovšem nelze vypískat a sami se svých  dobře honorovaných rolí nevzdají. 

Zanechme tohoto trochu kostrbatého žertování a udělejme si přehled (audit nebo prověrku) na čem se naši nejvyšší a nejzodpovědnější dohodli. Především si všimli toho, co ale každý v Evropě už dávno ví, že do Evropy se hrnou lidé ze zemí, které jsme zničili ekonomicky a kulturně,  proměnili  v trosky jejich politické instituce  a místa vhodná k životu a dále ničíme ty ruiny, v kterých by se dalo alespoň přežívat.. Některé země se na tomto ničení a degradaci „důstojného způsobu života“ podílely více, jiné méně, ale jejich“solidarita ve válce“, která pokračuje bombardováním Sýrie ze všech stran, nezdá se že by mohla být v nejbližší době vystřídána „solidaritou v míru“.

Spíše bude pokračovat solidarita hrdel a solidaritou ničených statků. Kdo kolik do společného fondu setby nenávisti vloží  se, zdá se,  opět rozhodne mimo vůli občanů členských zemí EU.

Plotů, které se v Evropě tolik let odstraňovaly,   na rozdíl od těch v Bohnicích,  přibývá a také je dnes jasné, že EU ovládají deprivanti,  snad i psychopati, jejichž posedlost touhou ovládat ty druhé, je bez hranic. V EU je to na rozdíl od Bohnic naopak. Pacienti se prohlásili za ošetřující lékaře a přicházejí každý den s nějakým novým „řešením“ jen proto, aby si nemuseli přiznávat jaký je původ jejich nemoci a co všechno mohou způsobit. Považují se za lékaře a považují občany EU, jejichž vůle se tak často dovolávají, stejně jako přicházející imigranty na pacienty, kterým dlouho nebyla poskytována ani základní lékařská péče.

Představa, že politické elity EU zklamaly je v této souvislosti mylná. Nejde o elity a jejich nekompetentnost, ale o „vzpouru deprivantů“, můžeme-li si vypůjčit název knihy Františka Koukolíka a Jany Drtinové. Mají zvláštní schopnost poznat, kdo by jejich privilegia mohl ohrozit, a proto jim ani nevadí proud běženců ze všech koutů světa, jen když to pomůže upevnit jejich vládu nad ovládanými.

Nesmíme ale zapomenout na to, že také ti, kteří jsou oběťmi dnešní zvůle EU se svým nezájmem o to, kdo je bude reprezentovat v Evropském parlamentu (vzpomeňme na volební účast resp. neúčast) a svou lhostejností k „evropským tezím“ programů politických stran v ČR zasloužili o pořádky, na které si dnes stěžují. Kdo z nás si dnes vzpomene na svůj příspěvek k hysterii vyvolanou oddalováním podpisu Ústavní smlouvy o Evropě? Proč mlčíme k tomu, že jsme to byli my, kteří volili  senátory a poslance, kteří chtěli podávat žaloby na prezidenta Václava Klause, soudit jej pro velezradu nebo dokonce zbavovat svéprávnosti?

Náš život mezi ploty je o to víc tragikomický, že si ještě ani dnes  neuvědomujeme, že jsme se stavěním přehrad mezi lidmi začali už dávno a dali jim smysl,  který se jen tak nezmění. Nejen tedy my a oni, ale všichni společně máme odpovědnost  za své činy a více přemýšlet o tom, že se jí nelze vzdát prostřednictvím někoho jiného.
 

 

Diskusní téma: Je jasné, že EU ovládají deprivanti, snad i psychopati

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek