Jan Korál: Projev na demonstraci proti imigraci

01.07.2015 22:43

Vážené/ní/ přítomní, jmenuji se Jan Korál, mojí prací je vydávání internetového nezávislého deníku a přijal jsem pozvání k účasti na této akci, protože si myslím, že téma uprchlíků a islamismu je doposud nejsložitější problém, se kterým se jako občanská veřejnost v současné době setkáváme.

 

Již dlouho se pohybuji v prostředí různých občanských iniciativ, politického aktivismu a různých veřejných aktivit a doposud nikdy se neobjevilo téma, které by bylo tak náročné na správné pochopení a na nalezení jednoznačně správného řešení.

Doposud se v naší společnosti během novodobé historie neobjevilo téma, které by vzbuzovalo tolik emocí, tolik rozporů a tolik strachu. Je tomu tak samozřejmě proto, že tento problém se dotýká přímo základů existence nejen našeho národa, ale celé evropské kultury. A právě proto, že se jedná o téma tak významné, tak je potřeba se na něj mimořádně pečlivě soustředit, abychom nalezli správné řešení, které by zafungovalo, když už ne jednou pro vždy, tak alespoň na hodně dlouho.

Bude to poněkud více informací, tak doufám, že se mi podaří tu i za poměrně krátkou dobu ukázat na hlavní body tohoto problému.

Uplatňuje se zde tolik rovin, aspektů a vlivů, že když se zaměříme jen na jeden, nebo jen na několik, tak nedostaneme správný obraz a budeme reagovat chybně a tedy neefektivně. Počkejme si tedy na komplexní pohled a až pak jednejme.

Začnu jedním sloganem, který mnozí z vás určitě znáte a totiž, že „NENÁVIST NENÍ ŘEŠENÍ“.

Tato slova jsou sloganem jedné z občanských iniciativ na obranu Romů v České republice, která se účastnila např. blokací různých tzv. nacionalistických pochodů.

Předpokládám, že jsou zde i lidé, kteří se nějakých takových pochodů nebo jiných podobně tématických akcí zúčastnili, nebo s nimi sympatizují, protože problematika islamismu a imigrace je v mnohém podobná.

Myslím, že asi nejsem sám, kdo se ať už mezi lidmi nebo jen na internetu setkal s nenávistnými komentáři a projevy na adresu muslimů či potenciálních imigrantů z příslušných částí světa a stejně tak někdy dříve na adresu romských obyvatel České republiky. A protože z vlastní, leckdo z bezprostřední zkušenosti, víme, že samotná nenávist nevyřešila romskou otázku, tak je také jasné, že nevyřeší ani otázku imigrantů a islamistů. Pojďme se tedy na toto téma podívat bez nenávisti, avšak s rozumem, racionalitou a inteligencí. Přestaňme přilévat oleje do ohně nenávisti a strachu a pojďme hledat skutečné řešení problému, který před nás doba postavila.

V prvé řadě jsou potřebné znalosti o tom, co se vlastně děje. Začnu jednou již poměrně starou avšak mimořádně důležitou informací.

Ti z vás, kteří sledujete tzv. nezávislá média, jste už možná narazili na zprávu o jistém dopise dvou vysoce postavených zednářů z r. 1871, a to jistého američana Alberta Pikea jistému italskému kardinálovi Mazzinimu. Je to dopis o plánu na tři světové války, z nichž první měla zničit evropské monarchie a vytvořit v Rusku ateistickou komunistickou vládu a podlomit křesťanskou kulturu.

Další válka měla poštvat proti sobě nacionalisty a sionisty a ve výsledku umožnit vytvoření státu Izrael. A třetí světová válka má být rozpoutána mezi křesťanským a židovským světem na jedné straně a islámským světem na straně druhé. Ve výsledku má vést k redukci obyvatelstva Země a nastolení jedné absolutistické vlády nad světem.

Vy, kteří sledujete nezávislá média, víte, že dění ve světě je pečlivě plánováno a uskutečňováno z míst, která jsou běžné veřejnosti skryta a o kterých se v běžných médiích nemluví. Je lhostejné, jestli těmto skupinám lidí toužících po světovládě budeme říkat zednáři, ilumináti, nadnárodní kapitál, síť Bilderbergu, korporátní oligarchie, či globální mafie. Vládne tam totiž ideologie jediná a to ideologie touhy po moci a nadvládě, které jsou podřízeny všechny prostředky a metody.

A tak i současná situace s hrozbou imigrantů či islamistů je pouze součástí plánu na konečné ovládnutí lidstva malou skupinou demokraticky neodstranitelných tyranů. A právě reakce obyvatel Evropy založená pouze na strachu a nenávisti je součástí plánu. Stejně jako byla reakce obyvatel nacistického Německa na goebelsovskou propagandu součástí plánu o jehož tragických výsledcích toho víme dost.

V dnešních dnech je již oficiálně potvrzeno, že vlády především Spojených států amerických a Velké Británie stály za vznikem Islámského státu a nedávno odtajněné dokumenty ukazují, že již od r. 2012 společně se Saúdy pomáhali jeho vzniku, stejně jako předtím pomáhali vzniku Al-Kaídy prostřednictvím svých tajných služeb a předtím vzniku Talibanu, když mimojiné rozdávali muslimům příručky radikálního islámu tištěné ve Spojených státech.

Pohlížejme tedy na radikální islamisty jako na oběti zlé manipulace stejně jako bylo možné takto pohlížet na řadové německé nacisty. Avšak stejně jako bylo nakonec nutné se jim bránit silou, tak to bude nutné nyní, pokud tomu včas nezabráníme. Zkušenost 2. světové války má dostatečný potenciál na to, abychom byli schopni nebezpečí včas rozeznat a zamezit jeho rozšíření. Však také Rusko, jakožto konečný vítěz Velké vlastenecké války může sloužit jako příklad toho, jak současnému nebezpečí rozpadu evropské civilizace čelit. Čečenské války byly pro Rusy v tomto směru dostatečnou zkušeností.

Jak tedy na tuto hrozbu reagovat? Musíme v prvé řadě posílit uvědomění si vlastní identity, vlastních kořenů a vlastních kulturních úkolů. Čím je cenná evropská civilizace? Čím je cenný Český národ? Shodou okolností za několik dní bude významné výročí 600ti set let od smrti Mistra Jana Husa. Zjednodušeně lze říci, že zemřel za právo na vlastní názor při zachování zdravého rozumu a víry v Krista, resp. v křesťanské hodnoty. A za to samé pak bojovalo celé husitské hnutí, které však selhalo právě kvůli úpadku soudnosti. Pokud tento odkaz budeme brát jako jeden z klíčových pro náš národ a tuto zemi, pak je zřejmé, že právo na vlastní názor a svobodné jednání je v přímém rozporu s ideologií radikálního islamismu, který vyžaduje slepou poslušnost. Naše role je tedy v tomto jasná a tedy taková, že nesmíme připustit toleranci uplatňování jakékoliv totalitní ideologie, jako se tomu již v rámci tzv. multikuluralismu děje v některých částech západní Evropy.

Další oblast, kde si můžeme vzít příklad ze současného Ruska, je usilování o suverenitu v rozhodování nad osudem vlastní země. Naše současná i minulé vlády stále podléhají struktuře Evropské unie, ta podléhá Bilderbergu a ten je nástrojem uplatňování plánu oné stínové světové mafie. V tomto plánu je uvržení muslimských zemí do chaosu, radikalizace tamního obyvatelstva a jeho nasměrování do Evropy. Následovat má rozklad společnosti, která bude díky hrozbě vyžadovat režim policejního státu založeného na strachu. Paralyzované obyvatelstvo pak snadno přijme globální totalitní diktaturu a nebude schopné se tomu bránit, čímž bude uskutečněna vláda teroru, či jinými slovy Antikrista na Zemi.

Tento černý scénář nemusí nastat a já jsem pevně přesvědčen, že nenastane. Avšak záleží na nás, co nás to bude stát. Je logické, že naše země se musí dostat z pod vlády oné světové mafie. Musí být v naší zemi občané, kteří budou schopni uchopit řízení této země a vyvést ji ze současné Evropské unie, což však bude přínosné pouze tehdy, budeme-li mít dostatečné síly naši zemi ubránit od případné hrozby. Druhá možnost je radikální transformace evropské centrální vlády tak, aby skutečně sloužila zájmům evropských občanů a evropské kultury. Oba tyto cíle jsou v současnosti značně vzdálené a naštěstí i na hrozbu zaplavení radikálním islamismem reaguje české a i slovenské obyvatelstvo na rozdíl od naší vlády díky možnosti poučit se ze západní Evropy dostatečně rychle a důrazně, takže existuje čas na adektvátní reakci.

Uvědomme si však, že se jedná o plán a scénář typu problém, reakce, řešení. Náš strach a nenávist je součástí tohoto plánu a musíme jednat tak, abychom tento cyklus narušili. Avšak zároveň musíme vzít na vědomí naše současné možnosti, jakožto občanů bez přímého politického vlivu.

Naše vláda chce přijmout slovy premiéra Sobotky několik set uprchlíků. Domnívám se, že za určitých velmi podstatných podmínek by to možné bylo, i když s tím zřejmě mnozí v tuto chvíli nesouhlasíte. Avšak dovolte mi to, prosím, sdělit.

V prvé řadě je třeba jít ke kořenům problému. Je třeba dovést k odpovědnosti ty, kteří chaos na blízkém východě a v severní Africe vyvolali a dále jej podporují. Je třeba odsoudit za válečné zločiny známé firmy, jmenovitě George Bushe, Condoleezu Riceovou, Maddelaine Albraightovou, Dicka Cheneyho, Colina Powela, Donalda Rumsfelda, Tonyho Blaira, Jamese Camerona, Baracka Obamu, Hillary Clintonovou, Johna McCaina a mnoho a mnoho dalších. Je třeba nezapomenout ani na naše domácí opět známé firmy, konkrétně Alexandra Vondru, Karla Schwarzenberga, oba Jiří Šedivé, Vlastu Parkanovou, Jaroslava Tvrdíka a další. Týká se to také mnoha především bankovních a zbrojních korporací, členů tajných služeb a pracovníků médií. Prakticky by bylo možné vzít seznamy všech členů Bilderbergu, Rad pro mezinárodní vztahy, Trilaterální komise a dále seznamy politiků zemí, které se zapojily do rozpoutání válek v Afghánistánu, Iráku, Sýrii a Libyi a vedoucí osoby Severoatlantické aliance. Majetek těchto lidí a korporací je třeba odebrat a použít na pomoc postiženým. Je zapotřebí zastavit financování a vyzbrojování radikálních bojovníků ze západní Evropy a Spojených států amerických.

Může to být doplněno též požadavkem na ekonomické a politické sankce proti Saúdské Arábii, která je hlavním šiřitelem kultury násilného a radikálního islamismu.

Myslím si, že tyto požadavky musíme předložit naší vládě a chtít po ní, aby jej předložila mezinárodnímu společenství. Je to oprávněné a spravedlivé mohlo by to dostatečně zapůsobit na naší i mezinárodní scéně. Tento krok je také nezbytně nutnou součástí jakéhokoliv komplexního řešení jakýchkoliv humanitárních a bezpečnostních problémů dnešního světa. Bez toho nemá cenu investovat cokoliv do řešení následků. Je třeba řešit příčinu a odstranit od moci lidi a skupiny, které v posledních letech, ale z širšího pohledu i staletích, ukázali arabskému a africkému světu pouze násilí a kolonialismus, což se Evropě nyní do jisté míry spravedlivě vrací.

Avšak abychom mohli přijímat potřebné z jiných zemí, musíme být nejdříve schopni se dobře postarat o naše vlastní občany, především důchodce a jiné nemohoucí, tak, aby byli dostatečně dobře materiálně zajištěni a chráněni. Domnívám se, že vcelku je naše země dostatečně bohatá, ale plody naší práce jsou nespravedlivě rozdělovány. Nastavme tedy progresivní daně, zdaňme ty, kteří jsou extrémně bohatí, protože k extrémně vysokému bohatství se z principu nebylo možné, obzvláště v naší zemi, dostat poctivě. A za další stačí zakázat zdaňování mimo Českou republiku a zabránit odtékání zisků do zahraničí. I když možností v této věci existuje samozřejmě mnohem více, tak jen takováto dvě jednoduchá opatření by rázem přinesla do státní pokladny minimálně desítky miliard korun a bylo by jak na důstojné důchody, tak i na pomoc uprchlíkům.

A nakonec je třeba vybírat ty, kterým budeme ochotni pomoci. K tomu je třeba, abychom před ostatní veřejností zdůraznili, že nejsme rasisté! Odlišnost rasy či národa není jádrem problému, který je před námi. Problémem je kulturní odlišnost a kulturní barbarství, resp. zločinnost, které se obáváme. A především se obáváme, že mezi přijatými imigranty mohou být fanatici Islámského státu naprogramovaní na agresivitu a nesnášenlivost.

Pro začátek může být užitečných několik málo kritérií, které mohu tato rizika výrazně snížit. Především je bezpečnější přijímat ženy s dětmi, protože nositeli ideologie a aktivnějšími agresory jsou vždy především muži. A dále je pro naši zemi nejpřijatelnější přijímat uprchlíky ze syrských a podobných křesťanských komunit, protože mají k naší kultuře nejblíže.

Navažme též kontakty s již v České republice žijícími cizinci ze zemí, ze kterých uprchlíci nejčastěji přicházejí a mluvme s nimi o tomto tématu, ptejme se na jejich názory, protože to je způsob, jak se o tom dozvědět nejvíce a jak se nejlépe zbavit strachu. Opět připomínám, že právě třeba komunita Syřanů žijících u nás je v tomto směru velmi vstřícná.

Věřím, že s takovýmito postoji a požadavky bychom mohli důstojně reprezentovat vůli našeho národa a zavřeli bychom ústa oné „pražské kavárně“ a oněm naivkům, kteří vystavují po internetu fotografie se sloganem „Solidaritu s uprchlíky přijímám“ a kteří lidi, jenž upozorňují na nebezpečí pocházející z imigrace a jakéhokoliv fundamentalismu včetně radikálního islámu obviňují z rasismu a xenofobie. Jejich hloupá naivita se podobá naivitě židovské komunity před nástupem fašismu k moci, která si opravdu nedovedla představit, že by se něco jako holokaust mohlo uskutečnit.

Na závěr chci připomenout, že v současné době má lidstvo k dispozici technologie a znalosti, které mohou poskytnout dostatek energie, zdravých potravin a všech základních životních potřeb všem lidem na Zemi. Veškerý nedostatek i konflikty jsou uměle vytvářeny a k žádné migraci ani k válkám není žádný vnější důvod. Je jen na nás na lidech, zda využijeme znalosti, které máme k dispozici a zda uspořádáme naši společnost tak, abychom mohli žít v míru, všeobecném blahobytu a přátelství a porozumění s ostatními kulturami. Stejně jako my si musíme udělat pořádek v naší zemi, tak musíme nechat lidi v ostatních částech světa, aby se naučili, že násilí, nenávist a myšlenková omezenost jakékoliv dogmatické ideologie nevedou k ničemu dobrému. Bude to zřejmě trvat ještě mnoho staletí, ale nakonec to lidstvo pochopí.

Děkuji za pozornost.


Zdroj

Diskusní téma: Jan Korál: Projev na demonstraci proti imigraci

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek