Filozof Roger Scruton: Mladí muslimové si sem jdou mimo jiné i pro ženy

24.09.2015 18:18

Tématem číslo jedna v celé Evropě je vlna imigrantů, jež se na nás valí, a my nevíme, co s ní. Začíná nás zachvacovat strach, který se hrozí změnit v xenofobii.

To je přirozené. Lidé cítí, že se blíží něco nehezkého a že to přichází zvenku. Strach je na místě. Podle mě Evropská unie způsobila, že je situace s migranty mnohem horší, než mohla být. A to kvůli politice nulových hranic. Tím nemyslím jen schengenský prostor, ale celkovou ideu volného pohybu, čímž jednotlivé státy přišly o možnost kontrolovat, kdo k nim přichází, a tedy vědět, kdo na jejich území je. Zůstali jsme naprosto nechránění. Protože žijeme podle smlouvy podepsané před padesáti lety, kdy byl svět jiným místem.

Jsem přesvědčen, že teprve až se Evropská unie probudí a uvědomí si, že hranice mezi státy jsou nezbytné – pokud se ovšem vůbec probudí, to je velká otázka, zatím to tak nevypadá –, můžeme tento problém vyřešit. Pokud se to nestane, tak prostě žádná Evropa nebude, což začíná být dost reálná varianta. Protože, když to zgeneralizuji, na světě je pět miliard lidí, kteří by rádi žili v Evropě. Pokud jich jen část skutečně přijde, Evropa skončí.

To, co říkáte, jen podpoří xenofobní nálady.

Není populární říkat pravdu. Ale tak to je. Čím déle si budeme lhát ve jménu čehokoliv, třeba rádobyhumanismu, do kapsy, tím to bude horší.

Pod islám se dá schovat hodně věcí. Jsou přece ší’ité a sunnité. A radikálové ISIS jsou zase někdo jiný. Nelze je hodit všechny do jednoho pytle.

Ano, islám není jeden. To máte pravdu. Jsou muslimové umírnění a jsou ortodoxní. Ší’ité jsou v podstatě přátelští, neberou korán tak smrtelně vážně, mnozí jsou heretici. Naproti tomu sunnité jsou v podstatě sekta, jež považuje každé slovo v koránu za svaté, a vyžadují, aby se podle toho řídil celý svět. A tento druhý, bohužel v muslimském světě hojně rozšířený přístup k islámu není slučitelný s moderní západní a evropskou společností. Vezměte si jen otázku mnohoženství. Každý muž může mít třeba čtyři ženy. Ale žena jen jednoho muže. Otázka zní: Podle jakého klíče budete distribuovat ženy, aby se dostalo na všechny muslimské muže? Takže to pak končí tak, že staří, bohatí muži mají plno žen a mladí, frustrovaní muži, na něž se nedostalo, jdou a dobývají další území, aby se žen zmocnili.

Podle vás je to tedy otázka testosteronu? To snad ne.

Ale tak to je. Problém na Středním východě je nadbytek testosteronu. Masy nadržených mladých mužů bez žen. A co ti mladí muži dělají, jak se vybíjejí? Nějak to napětí ze sebe musejí dostat. Jsou to mladí muži, kteří potřebují ženy.

Přece to nemůžete tak zjednodušit, až zvulgarizovat.

Podle mě je to, co se děje, stejně tak biologický problém jako společenskopolitický. Mladí muslimové si sem jdou mimo jiné i pro ženy. Myslíte si, že kdyby tam nebyla tak obrovská tenze a agrese z přemíry testosteronu v mladých mužích a že kdyby tam ženy měly stejná práva a mohly ovlivňovat veřejné dění jako tady, že by se něco takové stalo? Že by byla zničená Libye? A Sýrie? Tohle bude pokračovat, dokud se tomu nepostaví nějaká žena.

Zdroj

Diskusní téma: Filozof Roger Scruton: Mladí muslimové si sem jdou mimo jiné i pro ženy

Datum: 24.09.2015

Vložil: Quintus

Titulek: Vědí co dělají

Síly, které uměle tento exodus vyvolaly, vedí naprosto přesně co dělají a jaký katastrofický dopad na Evropu to bude mít. Všimněte si jak média vyjí podle jedněch not už téměř bez přestání, aby znovu ovládly informační pole, které uztratily po hromadách lží o ukrajinské krizi. Dnes mají zadání zlomit odpor českých občanů proti násilně vnucené likvidaci českého národa, k němuž z logiky vývoje dojde během krátké doby. Stále připomínám, že to je pouze začátek. Budou se proudit ne tisíce, ale stovky tisíc migrantů, kteří mají podle zákeřných plánů finanční mafie nahradit autochtonní evropské národy a usnadnit vytvoření jednotné snadno ovladatelné říše pod ideologií radikálního islámu. Radikální islám je skrytě řízen tajnými společnostmi, které ovládají i papežský stolec a většinu křesťanských církví. Jedna hlava a mnoho údů. Velmi zajímavé přednášky na toto téma má profesor Veith:
https://www.youtube.com/watch?v=9EWT6eAJ7fQ&list=PLV5T2-CbYOYKYqeuseulQYqovxoY-HOR7&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=DaWCfVReppA&list=PLV5T2-CbYOYKYqeuseulQYqovxoY-HOR7&index=7
Pomiňme teologický aspekt přednášek a uvědomme si velmi závažné souvislosti, které z Veithových bádání vyplývají. Kontinuální skrytá moc, ukrývající se za fasádou světových náboženství.

Přidat nový příspěvek