Evropská komise chce zakázat užívání olověných střel. Evropská komise tímto způsobem zcela nepokrytě míří především na myslivce a střelce, kterých se to dotkne jak technicky, tak i finančně

07.09.2017 18:23

 V rámci svého neustálého páchání dobra chce Evropská komise po vysavačích pro změnu zakázat užívání olověných střel a rybářských závažíček.

Za tím to účelem je v chodu „veřejná konzultace“, která má být ukončena 21.12. 2017 a bude podle plánu podkladem pro přípravu nové legislativy.  Výsledek konzultace nebude jistě překvapením… vždy dopadá dle přání komise.

Evropská komise tímto způsobem zcela nepokrytě míří především na myslivce a střelce, kterých se to dotkne jak technicky, tak i finančně, protože náhrada olověných broků a střel je velice problematická. 

Pro výrobu střel je totiž olovo pro svou měrnou hmotnost a plasticitu nejvhodnějším materiálem.  Pro lov se nahrazují olověné broky většinou ocelí, která však zdaleka nemá tak výhodné balistické vlastnosti jako olovo, a tím má daleko nižší ranivost, až na hranici humanity lovu.  Nejvhodnější náhrada za olověné broky s poměrně lepšími balistickými vlastnostmi než ocelové broky, jsou broky ze zinku. Jejich nejvýraznější nevýhodou je však cena, která je až trojnásobná oproti nábojům s olověnou náplní.

V případě střel je situace ještě horší.

Ani rybáři „nedopadnou“ nejlépe. Zinek je pro ryby ještě více toxický, měď zase škodí bezobratlým živočichům a wolfram je příliš drahý.

Vlastně nejvhodnější náhradou za olovo se mohou jevit ochuzený uran nebo zlato….

 V každém případě, tímto komise „zruší“ i možnost odlévání vlastních střel pro přebíjení, protože odlévat doma wolfram či zinek nebude příliš schůdné

 Přitom, pokud jde o toxicitu olova, jsou toxické především jeho rozpustné sloučeniny, které se ve střelách ovšem nevyskytují.

 I pokud bychom připustili, že při lovu kachen může docházet ke kontaminaci mokřadů, naprosto nesmyslná je snaha o zákazu používání olověných střel na střelnicích, odkud nemá olovo kam „utéci“ a naopak dochází k jeho žádoucí recyklaci.

 Prostě, sečteno a podtrženo – další bruselské „dobro“, které pod záminkou ochrany životního prostředí omezuje svobodu volby a výrazně zdražuje, případně zcela likviduje běžné aktivity občanů. 

A ještě něco – nevím zda jsou si „regulátoři“ vědomi toho, že by prosazením tohoto skvělého nápadu minimálně částečně „zrušili“ i vlastní armády.

Prostě je čím dál tím víc jasné, že možnost ustavičného páchání dobra je zapotřebí bruselským úředníkům výrazně omezit. Jinak nás uregulují k smrti.

 https://echa.europa.eu/…/…/current-activites-on-restrictions

https://echa.europa.eu/…/ed07424a-328d-88e0-b7c6-4122514265…

 

Zdroj

 

Q.S.

Skutečným cílem je odzbrojit obyvatelstvo a maximálně ztížit a zkomplikovat jeho potenciál k obraně svého života a svobody. To je prakticky jasné od samého počátku tažení za omezení použití a vlastnictví zbraní. Co kdyby za deset let někdo sestřelil brokovnicí dron, který mu bude kroužit dnem i nocí na domem... Třeba...

Diskusní téma: Evropská komise chce zakázat užívání olověných střel. Evropská komise tímto způsobem zcela nepokrytě míří především na myslivce a střelce, kterých se to dotkne jak technicky, tak i finančně

Datum: 08.09.2017

Vložil: Jan

Titulek: olovo se nahradit nedá

Zinek je ještě lehčí než železo, tak nemůže být balisticky vhodnější. Ke stejnému účinku byste museli vystřelit o 60 % větší váhu broků. Na to by vám už nestačila ani ráže 10, ani vaše rameno, pokud nejste Rambo.
U většiny kulových zbraní se pak olovo nedá nahradit vůbec. Muselo by být jiné stoupání drážek, když dáte do nábojnice o 60 % delší střelu, nebude tam místo pro prach, pro použití silnějšího prachu musíte mít pevnější zbraň, pokud použijete delší nábojnici, budete muset mít převrtanou komoru, jiné zásobníky. Pokud bude náboj celkově delší, nebude stačit délka závěru.

Přidat nový příspěvek